Arama : | Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ
Doktor - İzmir
Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah

Mustafa YILMAZ Fotoğraf
  TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiÖzgeçmişi MevcutFotoğrafı Mevcutİş Adresi KayıtlıTelefon Numaraları Kayıtlı

» Doktor
İsim

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ

Şehir

İzmir

[Bu Şehirdeki Tüm Uzmanlar..]
Meslek

Doktor

[Diğer Doktorlar..]
Uzmanlık Alanı

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik

[Bu Branştaki Diğer Doktorlar..]
Tavsiye ve Teşekkürler

2

[Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ isimli üyemizi tanıyor musunuz? Siz de Tavsiye Edin!]
Eleştiri (?) : 1
Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Eposta Kendisine Gönderilen Mesaj

13
(%69.2 okundu)

[Uzmana özel mesaj gönderin]
Tavsiyeler Arasında Tarayın

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Onun Tavsiye Ettiği İsimler
-

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Uzmanlık Alanları Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları
Estetik Cerrahi
Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi
Estetik Burun Cerrahisi
Estetik Meme Cerrahisi
Estetik Yüz Cerrahisi
Estetik Vücut Şekillendirme Cerrahisi
Çene Cerrahisi
Ortognatik Cerrahi
El Cerrahisi

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Tavsiye Yazıları Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ için Yazılan Tavsiye ve Teşekkürler:
Doktor ve Diş Hekimi üyelerimize ait ziyaretçi yazıları şu aşamada sadece üyemizin kendisine gösterilmektedir.

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Özgeçmiş CV Özgeçmişi :
PROF.DR. MUSTAFA YILMAZ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI
E-Mail : mustafa.yilmaz@deu.edu.tr Phone : +90 232 - 4123504 - 3504

Education/Academic Info
Lisans Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Tıpta Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1996
Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 2002
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Kitap ve Yayınları Basılı Kitap ve Yayınları :
Biliimsel Makaleleri

NO NAME YEAR
1 The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries... 2012
2 Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması... 2011
3 Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi... 2011
4 Surgical management of hidradenitis suppurativa... 2010
5 A Practical Dressing to be used in Experimental Studies on Extremities of Rabbits: Scientific Letter... 2010
6 Topukta malign melanoma eksizyonu sonrasında popliteal lenf nodu metastazı: olgu sunumu ... 2009
7 Our experience on forehead flaps for the reconstruction of face defects and assessment of patient ex... 2008
8 A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction... 2008
9 Dorsal Nasal Augmentation with Rip Cartilage Graft: Long-Term Results and Patient Satisfaction.... 2007
10 Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants.... 2007
11 Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 2007
12 Deep vein thrombosis after sex reassignment surgery: Case report.... 2007
13 Aerobic Actinomyces Spp. Infection within a Silicone Tissue Expander: a Case Report... 2006
14 Surgical Management of Ameloblastoma in the Mandible: Segmental Mandibulectomy and Immediate Reconst... 2006
15 Total Lower Eyelid Reconstruction Using Paranasal Flap... 2006
16 An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report.... 2006
17 Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinomu ve Piyojenik Granülomu Taklit Eden Amelanotik Malign Melanom... 2005
18 Dermal Suspension Flaps For McKissock's Vertical Bipedicle Flap vs. Classical McKissock's Technique:... 2005
19 Management of Close-Range, High-Energy Shotgun and Rifle Wounds to the Face... 2005
20 Follow-Up Form for Patients Undergoing Orthognathic Surgery... 2005
21 Question Mark Ear Deformity and a Modified Surgical Correction Method: a Case Report... 2005
22 Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözofageal Rekonstrüksiyon... 2004
23 Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatürün Gö... 2004
24 Craniofacial Reconstruction With High-Density Porous Polyethylene Implants... 2004
25 Dermatofibrosarkoma Protuberanslı Olgulardaki Klinik Deneyimlerimiz... 2004
26 Modifications of the Inverted T-Shaped Silicone Implant for Treatment of Temporomandibular Joint Ank... 2004
27 Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female... 2003
28 Giant Ganglion Cyst of the Quadriceps Femoris Tendon... 2003
29 Dermalipectomy for Body Contouring After Bariatric Surgery in Aegean Region of Turkey... 2003
30 Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats... 2002
31 Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects... 2002
32 Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty... 2002
33 Effects of Nerve Growth Factor on the Neurotization of Denervated Muscles... 2002
34 Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar... 2001
35 Enchondromatosis of the Hand: Severe and Mild Forms, and Treatment Modalities... 2001
36 Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarında Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarım... 2001
37 Secondary Epispadias Repair with Rectus Abdominis Musculocutaneous Flap... 2000
38 Glass in the Nasoethmoidal, Maxillary, and Orbital Area as a Result of Windshield Trauma... 2000
39 Dermoid cyst at the Suprasternal Notch... 2000
40 Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler... 1999
41 Investigation of Metabolisim and Perfusion in Arterialized Venous Replantation: Experimental Study i... 1999
42 Transverse Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Meme Rekonstüksiyonu... 1998
43 Marjolin's Ulcer and Chronic Burn Scarring... 1998
44 The Distally Based Superficial Sural Artery Island Flap: Clinical Experiences and Modifications... 1998
45 Nevus Lipomatosus Cutaneous Superficialis... 1998
46 Sentetik Materyaller ile Yüz Kontur Restorasyonu... 1997
47 Giant Plexiform Fibrohistiocytic Tumor of Skin... 1997
48 Treatment of Hemangiomas and Vascular Malformations by Electrothrombosis... 1997
49 Management of a Large Arteriovenous Fistula in the Face: A Case of Neurofibromatosis Type 1... 1997
50 Effects Of The Number of Pedicles on Perfusion and Survival Of Venous Flaps: An Experimental Study i... 1997
51 Submental Artery Island Flap for Reconstruction of The Lower and Mid Face... 1997
52 Anatomical Study of the Origin and Course of the Median Superficial Sural Artery... 1996
53 Mentosternal Pterygium with Teratoma... 1996
54 Free Arterialised Venous Forearm Flaps for Limb Reconstruction... 1996
55 Free Arterialized Venous Forearm Flaps... 1995
56 Mirror Imaging Cleft Lip in Monozygotic Twins... 1995
57 Mandibula Prognatisi Tedavisinde Sagital Split Ramus Osteotomisi Sonuçlarımız... 1994
58 Mandibula Osteosarkomu... 1994
59 Interferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi: (Klinik Deneysel Çalışma)... 1993
60 Solvent Dehidrate Dura (TutoplastR) ile Üretra Fistülü Onarımı (Klinik Deneysel Çalışma)... 1993
61 Çocuk Yüz Kemik Kırıklarının Tedavisinde Mini ve Mikro Plak Uygulaması... 1993
62 Yüz Kemik Kırıkları Osteosentezinde Miniplak Uygulaması (Klinik çalışma)... 1992

Bilimsel Tebliğleri


NO NAME
1 Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi...
2 Mandibulanın Odontojenik Kistleri...
3 Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım...
4 Jinekomasti Olgularına Yaklaşım...
5 Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları...
6 Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi üzerine e...
7 Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız...
8 Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu...
9 Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi...
10 Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu...
11 Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım...
12 Venöz Ülserlere Yaklaşım...
13 El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu...
14 Ayak 2. Parmağı ile El Başparmak Rekonstrüksiyonu...
15 Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız...
16 Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız...
17 Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu...
18 Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu...
19 Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi...
20 Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız...
21 Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz...
22 Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz...
23 Skalp yerleşimli marjolin ülser...
24 Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız...
25 Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu...
26 Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon...
27 Skrotal Kalsinozis...
28 Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız...
29 Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu...
30 Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım...
31 Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz...
32 Topuk rekonstrüksiyonları...
33 Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom...
34 Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu...
35 Nadir Görülen Parotis Tümörleri...
36 Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz...
37 Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz...
38 Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu...
39 205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi...
40 Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi...
41 Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students...
42 18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız...
43 Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi...
44 197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi...
45 Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar ...
46 Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı...
47 ÜST EKSTREMİTE MALİGN TÜMÖRÜ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...
48 Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değelendiril...
49 Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı...
50 Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu...
51 Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu...
52 Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu...
53 Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi...
54 Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu...
55 Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Diseksiyonu...
56 Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu...
57 Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyonu...
58 Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin Sun...
59 Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma...
60 Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu...
61 Improved Rat Epigastric Flap Survival by Induction of Heat Shock Protein-70 with Ischemic Preconditi...
62 Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate P...
63 Reconstruction of Total Uper Lip Defect With Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report...
64 Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences...
65 The Late Results in Prominent Ear Reconstruction With Closed Anterior Scorring And Conchascaphal Sut...
66 An Anatomical Variation To Limit The Movement of The Palatal Flaps at The Palatoplasty in Pierre Rob...
67 Deep Vein Thrombosis After Sex Reassignment Surgery: Case Report...
68 3D Modeling On Orthognathic Surgery (Stereolithography)...
69 The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis...
70 Comparison Free Fibular And Free Deep Circumflex Iliac Artery Flap For Mandible Reconstruction...
71 High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity...
72 The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review...
73 İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu....
74 Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onaımında Geç Dönem Sonuçlarım...
75 Kostal Kıkırdak Grefti Kullanılarak Yapılan Dorsal Nazal Augmentasyonların Geç Dönem Sonuçlarının ve...
76 Erişkin Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller İlerletme ve Ekspansiyon Uygulamalarının Geç Dönem ...
77 Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması...
78 Vertikal Skarlı-Free Nipple Meme Küçültme Operasyonu...
79 Kolda Konjenital Skar ve Ekstensör Karpi Ulnaris Disgenezis Olgusu...
80 Subkutan Mastektomi Sonrası Silikon İmplant ile Rekonstrüksyon Uygulanan Hastaların Kozmetik ve Bede...
81 İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi...
82 Obes Hastalarda Geciktirme Uygulanmış Tram Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu...
83 Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve Üretr...
84 Redüksiyon Mamoplastide Klasik McKissock Tekniği ve Dermal Süspansiyon Flep Kullanımının Estetik Son...
85 Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onarımında Geç Dönem Sonuçları...
86 Ortognatik Cerrahi Hasta Takip Formu...
87 Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmmplant ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları...
88 Diyabetik Ayağın Cerrahi Tedavisi...
89 The effects of collagen and hydroxyapatite on healing of critical-sized cranial bone defects: An exp...
90 Serbest Latissimus Dorsi Kas Flebi Kullanılarak çok Geniş bir Sakral Bası Yarasının Onarımı...
91 Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon...
92 Seprafilim Membran Kullanımı ile Fleksör Tendon Onarımı Sonrası Hareket Kısıtlayıcı Adhezyon Oluşumu...
93 Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor...
94 The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap...
95 The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries...
96 A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty...
97 Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop...
98 Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts...
99 Topukta Epidermoid Karsinomu Taklit Eden Malign Melanoma ve Sural Flep ile Rekonstrüksiyonu...
100 Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlarının...
101 Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu...
102 Gelişme Döneminde Yapılan Kas Transferlerinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi...
103 Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi...
104 Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Değişen Gör...
105 Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği...
106 Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi...
107 Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygulam...
108 Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapular O...
109 Redüksiyon Mamoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi...
110 Random Cilt Fleplerinin Yaşamı Üzerine Bencyclane ve Pentoxifylline Etkilerinin Karşılaştırılması...
111 Sakral kordoma tedavisinde parsiyel sakrektomi ve spinal-pelvik fiksasyon yöntemi: Olgu sunumu...
112 Sakral Kordoma Tedavisinde Parsiyel Sakrektomi ve Spinal Pelvik Fiksasyon Yöntemi...
113 Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı...
114 Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi...
115 Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri...
116 Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması...
117 Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu...
118 Denerve Kasların Nörotizasyonunda Cerrahi Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması...
119 Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı....
120 Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Üzerinde...
121 Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...
122 Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi...
123 Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi...
124 Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması...
125 Enkondromatozis: Olgu Sunumu...
126 Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması...
127 Suprasternal Dermoid Kist...
128 Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları...
129 Mandibula Defeklerinin Onarımında Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı Flep ile Rekonstrüksiyon Uygul...
130 Reverse Temporal Kas Flebi...
131 Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzerine ...
132 Distal Bazlı Süperfisial Sural Arter Ada Flebi: Klinik Deneyim ve Modifikasyonlar...
133 Arterialize Venöz Replantasyon Metabolizma ve Perfüzyonunun Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalı...
134 Nazoetmoid Maksiller ve Orbital Bölgede Bir Yabancı Cisim Olarak Cam...
135 Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi...
136 Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstrüksiyonu...
137 Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği...
138 Zor Burunlar...
139 Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanması...
140 Adölesanda Meme Asimetrisine Neden Olan Cystosarcoma Phylloides Olgusu ve Süperior Pediküllü Redüksi...
141 Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Sekonder Epispadias Onarımı...
142 Beslenmelerine Göre Güncelleştirilmiş Flep Sınıflandırılması: Konvansiyel ve Nonkonvansiyel Flepler...
143 Distraksiyon Yöntemi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu...
144 Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesindek...
145 Pedikül Sayısının venöz Flep Perfüzyon ve Yaşamına Etkileri: Tavşanlarda Deneysel ÇaliŞma...
146 Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız...
147 Nonkonvansiyonel Fleplerin Özellikleri...
148 Basıncın Yağ Dokusuna Etkisi: Deneysel Çalışma...
149 Tram Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız...
150 Marjolin's Ulcer Arising on Chronic Burn Scars, and Its Treatment...
151 The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury...
152 The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury...
153 Rinoplastinin Nadir Bir Komplikasyonu: Bilateral Maksiller Fraktür...
154 Temporomandibular Eklem Ankilozunun Özel Şekillendirilmiş Silikon İmplant ile Tedavisi...
...

Üye Olduğu Mesleki Kuruluş ve Organizasyonlar
1. Türk Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
2. Türk Tabipler Birliği
3. Estetik Plastik Cerrahi Derneği
4. Türk Mikrocerrahi Derneği
5. Çene Yüz Cerrahisi Derneği


» İletişim Bilgileri
İş Adresleri
Adres 1:
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz İzmir Klinik Estetik
Dr. Mustafa Enver Bey Cd. No: 21 / 1 Alsancak İzmir
İzmir

Telefon Numaraları

Telefon 1 :
(232) 421 00 45

Telefon 2 :
(232) 412 35 01

Telefon 3 :
(532) 137 71 57
İnternet Sitesi
E-Posta
Kişisel Bilgileri
Cinsiyeti
Erkek
Mezun Olduğu Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonsrtüktif ve Estetik Cerrahi
Mezuniyet Yılı
1989
(28 yıllık mesleki tecrübesi var)
Yabancı Dil
 
Hızlı Mesaj Araçları
-

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ Mesleki Videolar Videolar
-

Prof.Op.Dr. Mustafa YILMAZ  Mesleki Anahtar Kelimeler Mesleki Kavramlar (?)
liposakşın, meme, burun, çene, botox, estetik, göz kapağı, damak yarığı, dudak yarığı, karın germe, liposuction, yağ alma, yağ enjeksiyonu, ortognatik cerrahi, yüz germe, kepçe kulak, burun estetiği, dolgu, kök hüçre, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme, saç ekme, saç ekimi, el cerrahisi, kraniofasial cerrahi

22:30
Top