2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


Tavsiye Kuralları, Kriterleri ve Tavsiye Yayın Süreci

Sitemize gönderilen tavsiye yazılarının uzman için değil, o yazıdan okuyucu olarak yararlanacak ziyaretçilerimiz için yazılmasını bekliyoruz. O nedenle yazıları değerlendirirken dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden biri, yazının tavsiye edilen kişiyi hiç tanımayan okuyucularımıza kişisel ve özellikle de mesleki yönleriyle yeterince iyi bir şekilde tanıtmasıdır.

Örneğin bir uzman hakkında sadece "iyi bir diyetisyen", "mimarlık çalışmalarını beğendim", "başarılı bir psikolog" gibi genel ve sübjektif ifadeler yazılması iyi bir tavsiye yazısı yazmak için yeterli olmayacaktır çünkü yazıyı okuyan site ziyaretçilerimiz diyetisyenin neden iyi bulunduğunu, çalışmaların hangi yönünün beğenildiğini, psikoloğun hangi konuda başarılı olduğunu anlayamayacaktır.

Bu nedenle başarılı bir tavsiye yazısı yazmanın anahtarı tavsiye edilen kişi hakkında mümkün olduğu kadar çok yönüyle, detay vererek ve tercihen kendi hikayenizi de paylaşarak bilgi vermektir. Bu açıdan bir tavsiye yazısında örneğin aşağıdaki soruların yanıtlarının bulunması beklenir:

Kişinin mesleki açıdan hangi yönleri başarılı bulunmuş?
Aynı meslek grubundaki uzmanlarla karşılaştırılırsa hangi yönleri ön plana çıkıyor?
Kişisel özellikleri hakkında neler söylenebilir? (Arkadaş canlısı, mesafeli, güler yüzlü, konuşkan, ciddi vs.)
Zayıf ve eleştirilebileceği noktaları neler? Hangi konularda kendini daha da geliştirebilir?
Tavsiye eden kendisiyle nasıl tanışmış?
Tavsiye edene nasıl bir hizmet vermiş? Hangi konularda yardımcı olmuş? Hangi sorununu, nasıl çözmüş?
Eğer arkadaş, akraba veya tanıdıksa, aralarındaki ilişki nedir, nereden, nasıl tanışıyorlar?

Tavsiye yazılarında dikkat ettiğimiz en önemli bir diğer kriter ise yazının samimiyeti, dürüstlüğü ve güvenilirliğidir. Yazı yazılırken ziyaretçimizin uzmanla tanışıklık durumu, yazıyı nereden yazdığı, kimlik bilgileri vs. sorulmakta ve bu bilgilerin doğru şekilde verilmesi beklenmektedir. Bu bilgilerin editörlerimizi veya yazıyı okuyacak ziyaretçilerimizi yanıltacak şekilde vermesi durumunda yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçimizin bundan sonra yazacakları yazılar da bir daha kabul edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse, sitemizde uzmanların akrabaları, arkadaşları, meslektaşları, ailesi de tavsiye yazısı yazabilmektedir ancak böyle bir yazı gönderen ziyaretçilerimizin uzmanla tanışıklıklarını da dürüst ve samimi şekilde yazılarında paylaşmalarını beklemekteyiz. Bir uzmanın aile ferdi, meslektaşı ya da arkadaşı, kendisini hiç tanımayan bir danışanı/hastasının ağzıyla yazı gönderirse bu yazı Güvenilirlik Sözümüze aykırı bulunarak reddedilmektedir.

Tavsiye yazısını yazan ziyaretçimizin yazısı için yeterli zamanı ayırmasını ve gerekli özeni göstermesini de bekliyoruz. Sitemizdeki tavsiye yazısı yıllar boyunca o uzmanı tercih edecek ziyaretçilerimiz için önemli bir referans teşkil etmektedir. Bu nedenle acele şekilde kaleme alınmış, yeterli özen gösterilmemiş, çok kısa tutulmuş, ziyaretçilerimize yararlı olmayacak, referans niteliği taşımayan, sadece uzmanın tavsiye sayısını arttırmak veya reklamını yapmak amacıyla yazılmış yazıları kabul edemiyoruz.

TavsiyeEdiyorum.com Tavsiye Kuralları Nelerdir?

1- Çok kısa, genel, kişiyi yeterince tanıtmadığını düşündüğümüz, uzmanı tanıtmaktan çok ona teşekkür eden, iyi dileklerini ileten, reklam metni tarzında kaleme alınmış veya çok abartılı tavsiye yazıları sitemizde yayınlanmamaktadır.

2- Sitemizin ilkeleri gereği düzgün Türkçe (doğru dilbilgisi, yerinde kullanılan noktalama işaretleri, doğru imla ve gramer vs.) içermeyen, "chat dili" kullanılarak yazılan, BU ŞEKİLDE TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN veya özensiz, acele ve baştan savma yazılmış tavsiye yazıları da sitede yayınlanmamaktadır.

3- Tavsiye yazısı yazılırken yazının nereden yazıldığı (uzmanın bilgisayarı, uzmanın çalıştığı bir kurum bilgisayarı, ziyaretçimizin kişisel bilgisayarı vs.) sorulmaktadır ve bu sorunun gerçek dışı cevaplanması durumunda yazının sahibine güvenimizi yitirdiğimiz için yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçinin yeni yazı göndermesine de bir daha izin verilmemektedir.

4- Ziyaretçilerimizin bir uzmanla ilgili tek bir tavsiye göndermesi beklenmektedir. Aynı ziyaretçimizin aynı uzmanla ilgili bir yazısı yayınlanmışsa (daha sonra kendisinden tekrar hizmet alsa dahi) yeni yazıları yayınlanamamaktadır. (Ziyaretçimiz dilerse yazısını güncelleyebilir veya ek yapabilir). Aynı şekilde bir vakayla ilgili de tek yazı gönderilmesi beklenmekte ve aynı vakayla ilgili farklı kişilerden gelse dahi yazılar mükerrer kabul edilmektedir. Örneğin bir ziyaretçimiz fizyoterapisti hakkında tavsiye yazısı yazdıysa, hastanın akrabaları/eşi/arkadaşlarının aynı uzman hakkında bu hastayla farklı yazılar göndermemesini beklemekteyiz.

5- Tavsiye yazılarında uzmanın adres, telefon, internet sitesi, özgeçmiş, çalışma alanları gibi bilgilerinin paylaşılmamasını beklemekteyiz. Bu bilgiler gerekirse uzman tarafından kendi profilinde verilebilmektedir ve ayrıca ileride değişme ihtimali de bulunduğundan, tavsiye eden kişinin yazısında yer almaması gereken bilgilerdendir [Ayrıntılı Bilgi] . Keza tavsiye eden ziyaretçimizden beklentimiz uzmanla ilgili kendi tecrübesini paylaşması olduğundan, yazıyla ilgisiz -sitemiz hakkında düşünceler, site kurallarımızın eleştirisi, emojiler vs.- başka metinlerle de yazıyı doldurmamasını rica etmekteyiz.

6- Konuklarımızın bir uzmanı tavsiye ederken hizmet aldıkları bir başka uzmanı veya kurumu isim vererek veya kimliği anlaşılacak şekilde kötülememelerini de rica etmekteyiz. Tavsiye yazıları içinde bu şekilde olumsuz nitelenen kurum, kişi, marka vs. isimlerini kapatmaktayız. Aynı şekilde tavsiye edilen uzmanın herkesle paylaşılmasından rahatsızlık duyabileceği yorumlar da (örneğin bekar olması, güzel olması, tuttuğu takım, siyasi düşünceleri vs.) tavsiye yazılarında yer almamalıdır.

7- Yazı yazılırken sorulan TC kimlik numarası ve eposta adresi tavsiyeyi yazan kişiye ait olmalı, başkasına (yazanın eşi, arkadaşı, akrabası, çocuğu, uzmanın kendisi, çalışanı vs.) ait olmamalıdır.

8- Ziyaretçimizin verdiği eposta adresi güncel, aktif ve ziyaretçimize her zaman erişilebilecek bir eposta adresi olmalıdır. Sadece sitemize tavsiye yazmak için alınmış, bir daha kullanılamayacak ve takip edilmeyecek eposta adresleri kabul edilmemekte bu şekilde adreslerle gönderilen yazılar yayınlanmış olsa dahi, ileride durumun anlaşılması üzerine silinebilmektedir.

9- Tavsiye yazısı yazılıp, sitemize gönderildikten sonra site programımız verilen eposta adresine bir onay mesajı göndermektedir. Bu onay mesajı onaylanmadığı takdirde yazı editörlerimizin önüne gelmemekte ve işleme girmemektedir. Onay mesajını alamayan ziyaretçilerimizin posta kutularının SPAM bölümünü de kontrol etmeli, verdikleri eposta adresinin doğru olduğundan ve posta sunucularının sitemizin gönderdiği mesajları reddetmediğinden emin olmalıdırlar. Onay mesajımızı hiçbir şekilde alamayan ziyaretçilerimizin farklı bir eposta adresi kullanarak yazılarını tekrar göndermelerini beklemekteyiz.

10- Sitemizde uzmanların akrabaları, aile fertleri, meslektaşları, arkadaşları ve tanıdıkları da onlar hakkında tavsiye yazabilir ancak yazı metni içinde bu durumun ve tanışıklıklarının açıkça ve dürüstçe belirtilmesi beklenmektedir. Bu kişilerin uzmanla tanışıklıklarından bahsetmeden ondan hizmet almış üçüncü bir kişinin ağzından yazdıkları yazılar samimi bulunmayıp reddedilmekte ve ayrıca bazı durumlarda ziyaretçinin sitemize yeniden yazı göndermesi de engellenebilmektedir. Uzmandan hizmet almış dahi olsa, uzmanla profesyonel ilişki dışında tanışıklığı olan ziyaretçilerimizin yazılarında bu durumu MUTLAKA belirtmeleri beklenmektedir.

11- Arkadaşlar ve meslektaşlar arası yazılacak tavsiyelerin de "bir okul yıllığı yazısı" tarzında iyi dilekler içeren yazılar değil, uzmanın profesyonel veya kişisel yönlerini onu tanımayanlara tanıtacak yazılar olmaları gerekmektedir. Belirli gruplar tarafından toplu halde yazılan ve diğer yazılarla benzer içerikler taşıyan yazılar sınırlanabilir veya reddedilebilir. Örneğin uzmandan eğitim almış onlarca kişinin aynı nitelikte tavsiyeleri veya uzmanın birçok arkadaşının benzer şekilde kaleme alınmış yazıları, uzmanla ilgili farklı bir bakış açısı getirmiyorsa sınırlanabilmektedir.

12- Uzmandan profesyonel hizmet aldığını belirten ama onun çalıştığı şehirde yaşamayan ziyaretçilerimizin yazıları içinde bu konuyu ve kendisinden nasıl hizmet aldıklarını açıklamaları beklenmektedir. Bu ziyaretçilerimizden gerektiğinde editörlerimiz hizmet aldıklarının belgelendirilmesini talep edebilmektedir. Aynı durum uzmanın bir meslektaşı için de tavsiye yazmış veya yazısı içinde çelişkili ifadeler bulunan ziyaretçilerimiz için de geçerlidir.

13- Tavsiye yazısı bizzat TC kimlik numarası belirtilen kişi tarafından kaleme alınmalı ve sitemize de onun tarafından gönderilmelidir. Yazı metnini bir başkasının kaleme aldığı ve yazan kişinin TC kimlik numarası kullanılarak bir başkası tarafından yazının gönderildiği durumlarda yazı reddedilmektedir. Uzmanlar kendileri için yazılmış yazıları, o kişiden izin almış olsalar dahi siteye yazan kişi adına ekleyemez. Tüm tavsiye yazıları bizzat yazan kişi tarafından sitemize iletilmelidir.

14- Tavsiye yazıları, gönderen bilgileri ve yazının içeriği samimi ve doğru olmalıdır. Yazının kabulünü kolaylaştırmak, uzmanın reklamını yapmak vs. nedenlerle gerçek dışı beyanlarda bulunulması veya belirtilmesi gereken noktaların gizlenmesi kabul edilebilir bulunmamaktadır.

15- Profesyonel hizmet alan seçeneğinin işaretlenmesi durumunda uzmana (veya çalıştığı kuruma, sigortaya vs.) bir ödeme yapıldığı ve ayrıca uzmanla profesyonel ilişki dışında bir tanışıklık olmadığı varsayılmaktadır. Bunun aksinin tespit edildiği durumlarda yazı kabul edilmemektedir. Uzmandan hizmet almış olsa dahi, kendisiyle farklı bir tanışıklığı (akraba, arkadaş, komşu, meslektaş, tanıdık vs.) olan kişiler yazı içinde bunu açıkça belirtmelidir.

16- Memnuniyetsizlik ve eleştiri yazıları objektif, sakin ve saygılı bir üslupla kaleme alınmalı, hakaret, beddua, uzmanı rencide edecek ifadeler vs. içermemelidir.

Sitemize tavsiye yazısı gönderdiyseniz ancak yayınlanmadıysa, öncelikle aşağıdaki adımları kontrol etmenizi rica ediyoruz?

ADIM 1) Tavsiye yazarken verdiğiniz eposta adresi doğru muydu? Sitemizin bu adrese gönderdiği EPOSTA DOĞRULAMA mesajını aldınız mı ve mesaj içindeki linke tıklayarak eposta adresiniz doğruladınız mı?

Ziyaretçilerimizin bir bölümü tavsiye yazarken eposta adresini hatalı girmekte ve bu nedenle sitemizin eposta doğrulama mesajını da alamadığından tavsiye yazıları işleme alınamamaktadır. Lütfen eposta adresinizi doğru verdiğiniz ve bu adrese gönderdiğimiz mesajı açarak, oradaki linke tıklayarak eposta adresinizi doğruladığınızden emin olunuz. Eposta adresiniz doğru olduğu halde, doğrulama mesajımızı alamıyorsanız, lütfen posta kutunuzun SPAM/JUNK/GEREKSİZ MESAJLAR bölümüne bakarak epostamızın buraya düşmediğinden emin olunuz. Epostamızı hiçbir şekilde göremiyorsanız, lütfen farklı bir eposta adresi kullanarak yazınızı tekrar gönderiniz.

ADIM 2) Eposta Adresinizi doğruladıysanız, yazınızın incelenmesi için 24-48 Saat arası beklediniz mi?

Eposta adresinizi doğruladıktan sonra lütfen Site Editörlerimizin tavsiyenizi inceleyebilmesi için bize 24-48 saat arası izin veriniz. Bu süre sonunda yazınız onaylanıp yayına alınırsa, size epostayla haber vereceğiz. Eğer yazınızı herhangi bir nedenle yayınlayamadıysak, bunu da epostayla size bildireceğiz.

ADIM 3) Bizden tavsiye yazınızla ilgili nasıl bir mesaj aldınız?

Site Editörlerimiz yazınızı inceledikten sonra verdiğiniz eposta adresine yazınızla ilgili geri dönüş yapacaktır. Yazınızın kabul edildiğini veya reddedildiğini epostayla size bildireceğiz.

Eğer yazınızın yayını için sizden başka bir bilgi veya doğrulamaya ihtiyaç duyuyorsak, bununla ilgili ayrıntıları da epostayla size ileteceğiz. Aynı şekilde bazı durumlarda yazınızın yayına girmesi için tavsiye ettiğiniz uzmanın onaylamasını istediğimiz durumlarda da olabilir. Bu aşamada bizden gelecek epostayı ayrıntılı ve dikkatli olarak okumanızı rica ediyoruz. 24-48 saat içinde bizden eposta alamadıysanız lütfen eposta kutunuzun SPAM/JUNK/GEREKSİZ MESAJLAR bölümüne bakarak epostamızın buraya düşmediğinden emin olunuz.

ADIM 4) Yazınız Kabul Edilmedi mi?

Sitemize gönderilen yazıların yaklaşık 1/4'ü tavsiye kural ve kriterlerimize uygun olmadığı için yayına alınamamaktadır (Kabul edilen tavsiye sayımız 92,396, kabul edilmeyen tavsiye sayımız 33,203 adettir). Yayına alamadığımız yazılar için yazan ziyaretçimize epostayla bilgi veriyor ve neden yayın alamadığımızı açıklamaya çalışıyoruz.

Yazının yayına alınamaması düzeltilebilir bir kural ihlali nedeniyle olmuşsa (mesela olması gerekenden kısa yazılması, yazı içeriğinin istenilen formatta olmaması vs.) tavsiye eden ziyaretçimiz yazıdaki bu sorunu düzeltip, yazısını yeniden gönderebilir. Böyle durumlarda ziyaretçilerimizin bu sayfada ayrıntılı olarak belirtilen tavsiye kural ve kriterlerini dikkatle okuyarak tavsiye yazılarını buna göre yeniden kaleme almalarını ve YENİ TAVSİYE YAZIN formunu göndererek tekrar göndermelerini rica ediyoruz.

Tavsiye yazısı Güvenilirlik Sözümüze aykırı bulunarak reddedilmişse (mesela uzmanın arkadaş, meslektaş veya akrabasının kimliğini gizleyerek danışan gibi yazı yazması, uzmanla aynı kurumdan/bilgisayardan yazı yazılıp bunun aksinin iddia edilmesi, yazıda gerçek dışı bilgiler verilmesi vs.) Güvenilirlik Sözümüz gereğince bu ziyaretçimizin yeni yazılarını -ikinci seferinde kurallara uygun yazsa dahi- ne yazık ki artık kabul edemiyoruz.

Neden Tavsiye Yazımızı İsteğimiz Gibi Yazamıyoruz?

Sitemize tavsiye yazılarını kabul ederken, bu yazıların uzmandan hizmet almayı düşünen ziyaretçilerimize rehber olması amacını taşıyoruz. Dolayısıyla yazıların da bu nitelikte olması için kriterlerimize uygun olmasını bekliyoruz.

Site ziyaretçilerimiz elbette bir uzmana içlerinden geldiği gibi teşekkür edebilir veya uzmanla ilgili düşüncelerini paylaşmak isteyebilir. Site kriterlerimize uymayan bu mesajları site ziyaretçilerimizin uzmana özel mesajla iletmesini veya sosyal medya vs. diğer ortamlarda paylaşmalarını rica ediyoruz.

Ziyaretçimiz yazısını bir tavsiye olarak sitemizde paylaşmayı tercih ediyorsa, o zaman yazısını diğer ziyaretçilerimizin de bu yazıdan yararlanacağını dikkate alarak ve yazının bir referans mektubu niteliği taşıyacağını dikkate alarak site kural ve kriterlerimize uygun kaleme almasını rica etmekteyiz.

Sitemize gönderilen tavsiye yazılarını prensip olarak olduğu gibi ve hiç değişiklik yapmadan yayınlamaya gayret ediyoruz. Ancak istisnai durumlarda yayın ilkelerimiz gereğince yazıda bazı düzeltmeler veya değişiklikler yapılabilmektedir. Örneğin:

▪ Tavsiye Yazıları içinde tavsiye edilen uzmanın iletişim bilgileri, adres, telefon, eposta adresi, özgeçmişi vs. yayınlanmamaktadır.

Tavsiye edilen uzmanlar için sitemizde tavsiye yazısı ile birlikte otomatik bir sayfa açılmaktadır ve uzman sitemize ÜCRETSİZ şekilde üye olarak bu sayfada kendisi ile ilgili dilediği bilgileri kendisi yayınlayabilir. Bu açıdan tavsiye edilen uzmanın özgeçmişi, yayınları, telefon, adres, epostası gibi bilgilerin tavsiye yazan ziyaretçimiz tarafından DEĞİL, tavsiye edilen kişi tarafından DİLERSE yayınlanmasını istiyoruz ve tavsiye yazıları içindeki bu tip ayrıntıları çoğu kez siliyoruz.

Ayrıca tavsiye edilen kişiler sitemiz üyesi olsa dahi, tavsiye yazılarına müdahale edemedikleri için bu yazılar içindeki hatalı iletişim bilgilerinin daha sonra güncellenmesi de mümkün olamamaktadır. Örneğin Amerikan Hastahanesinde çalışan bir doktor daha sonra Alman Hastahanesinde çalışmaya başladıysa, 2 sene önceki tavsiye yazısı içindeki "bu doktoru Amerikan Hastahanesinde görebilirsiniz" ifadesi sorun yaratmaktadır.

▪ Tavsiye Yazıları içinde kötülenen isim/kurum/marka isimleri ile TÜM ilaç isimleri kapatılmaktadır:

Sitemizden yararlanan site ziyaretçilerimizin uzman desteği almadan ilaç kullanmasını istemediğimizden, tavsiye yazıları içinde verilen ilaç isimlerini kapatmaktayız.

Keza yasal nedenlerle memnuniyetsizlik/şikayet ifade edilen isim/kurum/marka isimleri de yazıdan çıkarılmaktadır.

▪ Tavsiye Edilen kişiyi zor durumda bırakacak veya fazla kişisel, özel veya mizahi anılar, ifadeler, yorumlar yazılardan silinmektedir.

Örneğin çok kişisel veya duygusal nitelikte anılar, olumlu nitelikte olsa dahi tavsiye eden kişinin binlerce ziyaretçiyle paylaşılmasından rahatsızlık duyabileceği olaylar, fazla özel yorum ve ifadeler yazılar içinden çıkarılmaktadır.

▪ Tavsiye eden kişinin Telefonu ve Eposta Adresi yazıdan çıkartılabilmektedir.

Bazı ziyaretçilerimiz tavsiye yazılarının inanırlılığını arttırmak için yazıları içinde telefon numaralarını veya eposta adreslerini verebilmektedirler. Ancak verilen telefon numaraları ve telefonlar ileride değişebilir veya bir süre sonra bu bilgilerin yayını tavsiyeeden ziyaretçimiz için bile rahatsız edici bir hale gelebilir.

▪ Tavsiye metni içindeki yanıltıcı ifadeler yazıdan çıkartılabilmektedir.

Örneğin psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler "doktor" değildir ancak tavsiyeyi yazan ziyaretçimiz uzmanı ağız alışkanlığı ile "Doktor" olarak nitelendirmiş olabilir. Bu ifadeyi diğer ziyaretçilerimizi yanıltmamak için yazıdan çıkartıyoruz. Aynı şekilde yasal olarak fizyoterapistler 'bir hastalığa teşhis koyamayacağından' yazı içinde bu nitelikteki ifadeler de silinebilmektedir.

Tavsiye yazısının yayını sırasında Editörlerimizce yapılan bu değişiklikleri uygun bulmayan ziyaretçilerimiz dilerlerse bizimle iletişim kurarak tavsiye yazılarının silinmesi talebinde bulunabilirler.

Tavsiye Yazılarında İsim Kullanımı Kuralları

Tavsiye yazısını gönderilirken ziyaretçimize dilerse gerçek ismiyle, dilerse rumuzla yazısını gönderme seçeneği verilmektedir ve prensip olarak yazı yayına alınırken de ziyaretçimizin bu tercihine saygı duyularak işlem yapılmaktadır. Bununla birlikte tavsiye eden ziyaretçimizin uzmandan profesyonel hizmet alıp almamasına bağlı olarak da aşağıdaki kriterleri uygulamaktayız:

▪ Tavsiye Ettiği Uzmandan Profesyonel Hizmet Alanlar:

Sağlık sektöründeki uzmanlardan profesyonel hizmet alan ziyaretçilerimiz isimlerini açık olarak yazsa dahi, Site Editörlerimiz çoğu kez yazıyı yayına alırken ismi veya soyadını GİZLEMEKTEDİR. Sağlık hizmeti alan ziyaretçilerimizin özellikle de ruh ve sinir hastalıkları, kadın hastalıkları, estetik operasyonlar gibi bazı özel branşlarda ileride isimlerinin açık olarak yayınından -kendileri öyle düşünmese bile- rahatsız olabileceklerine inanıyoruz ve bu nedenle çoğu kez bu yazılarda isimleri kapatıyoruz.

Sağlık sektörü dışında kalan uzmanlarla ilgili yazılan tavsiye yazılarında ise ziyaretçimizin isimle ilgili kendi tercihine saygı duyarak yazıyı yayınlıyoruz. Örneğin bir mimara veya veteriner hekime tavsiye yazan ziyaretçimiz dilerse isim soyadı açık şekilde, isterse rumuz kullanarak yazısını gönderebilir.

Tavsiye ettikleri uzmandan profesyonel hizmet alan ziyaretçilerimiz isimlerinin yayını konusunda her zaman fikirlerini değiştirebilirler ve bizimle iletişim kurarak isimlerinin açık yazılmasını veya gizlenmesini talep edebilirler.

▪ Tavsiye Ettiği Uzmandan Profesyonel Hizmet Almayanlar:

Tavsiye ettiği uzmandan profesyonel hizmet almayan, uzmanın arkadaşı, akrabası, tanıdığı, meslektaşı olarak tavsiye yazan ziyaretçilerimizin ise -özel bir neden yoksa- tavsiye yazılarını isimleri açık olarak göndermelerini beklemekteyiz.

Bir uzmanı arkadaşı/tanıdığı/akrabası/meslektaşı olarak tavsiye eden ziyaretçimizin uzmanla olan bu tanışıklığının veya isminin gizlenmesinin, yazıyı okuyan ziyaretçilerimizi yanıltıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Ayrıca bir arkadaşını veya akrabasını tavsiye eden ziyaretçimiz yazısına ismini dahi yazmak istemiyorsa, bu tavsiye yazısının değeri de oldukça azalmaktadır. Bu nedenle arkadaş/tanıdık/akraba/meslektaş yazılarında yazanın isim, soyadı ve uzmanla tanışıklığının açık yazılmasını bekliyor, eğer ziyaretçimiz bu bilginin yayınını uygun görmüyorsa, yazıyı tamamen yayından kaldırıyoruz.

Burada belirtilen kriterler sadece isim ve soyadı için geçerlidir, tavsiye yazılarında yazan kişinin TC kimlik numarası veya eposta adresi yayınlanmamaktadır.

Tavsiye Yazımı Değiştirebilir miyim/Silebilir miyim?

Tavsiye eden ziyaretçilerimiz hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın diledikleri zaman tavsiye yazılarını silebilir veya güncelleyebilirler.

Tavsiye yazısının silinmesini isteyen ziyaretçimizin bizimle iletişim kurarak silme talebinde bulunmasını rica ediyoruz. Silme talep edilirken, lütfen hangi yazının silinmesinin istendiğini açık olarak belirtiniz. Ayrıca silme talebinin gerçekten tavsiye eden ziyaretçimizden geldiğinden emin olmamız açısından yazıyı yazarken kullandığınız e-posta adresi ve tc kimlik numarasının da bizimle paylaşılmasını rica ediyoruz.

Tavsiye yazısının güncellenmesini isteyen ziyaretçimiz güncellenmiş metni kaleme alarak bize epostayla iletmelidir. Bizimle iletişim kurarken lütfen hangi yazının güncellenmesini istediğinizi de açıkça belirtiniz. Güncellenmiş metin tavsiye yazısı kriterlerimize uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.

Sitemizde her ziyaretçimizin aynı uzmanla ilgili TEK bir tavsiye yazısı yazmasına izin verilmektedir. Aynı uzmandan farklı tarihlerde birden fazla hizmet almış ziyaretçilerimiz, ilk yazılarının değiştirilmesini talep ederek, uzmanla ilgili izlenimlerini ve tavsiye yazılarını güncelleyebilirler.

Tavsiye Yazımın Onaylandığı Mesajı geldi Ama Yazımı Göremiyorum

Tavsiye mesajınızın yayına girmesi için Editörlerimizce onaylanması gerekmektedir. O nedenle sadece yazının siteye gönderilmiş olması yeterli değildir, siteye gönderildikten sonra önce sitenin gönderdiği eposta doğrulamasının yapılması, daha sonra ise Editörlerimizce onaylanmasının beklenmesi gerekmektedir. Editörlerimizin incelemesi sonrası yazınız onaylanmışsa, size epostayla YAZININ ONAYLANDIĞI bilgisi gelecektir.

Bu epostayı aldığınız ve YAZININ ONAYLANDIĞI belirtildiği halde, tavsiye yazısını sitede göremiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

1- Yazınızın onaylandığına dair epostayı TAMAMEN okuyunuz. İstisnai bazı meslek gruplarında tavsiye yazıları sadece uzmanın okumasına açık olarak kabul edilmektedir, bu konuda ayrıntılı bilgi eposta içinde mevcuttur.

2- Eposta içinde yazının onaylandığı ve ayrıca YAYINLANDIĞI da belirtiliyorsa, uzmanın sayfası içindeki tüm tavsiye yazılarına bakınız. Sitemizin genel ayarı yazıları tarih sırasına göre yeniden eskiye doğru sıralamaktır ancak uzmanlar kendi yazıları için bu ayarı değiştirebilir. Bu nedenle uzmanın ayarı nedeniyle sizin yazınız uzmanın sayfasında tarih sırasına göre yukarıda değil, uzmanın uygun gördüğü bir sırada farklı bir yerde yayınlanıyor olabilir.

3- Uzmanlar kendileri için yazılmış yazıları dilerlerse sadece kendilerinin görebileceği şekilde ayarlayabilmektedir. Yazınızın yayınlandığı konusunda bilgi mesajı aldıysanız ancak hiçbir şekilde uzmanın sayfasında göremiyorsanız, uzman yazıyı diğer ziyaretçilerin okumasına kapatmış olabilir.

4- Yazı yayınlandıktan sonra yazının site kurallarımıza ve yayın şartlarına uygun olmadığı veya yazı içinde verilen bilgilerin doğru olmadığı sonradan ortaya çıkmışsa, yazı editörlerimizce sonradan yayından kaldırılmış da olabilir. Örneğin uzmanla hiçbir tanışıklığı olmadığını belirterek tavsiye yazan bir ziyaretçimizin daha sonra uzmanın meslektaşı olduğu ortaya çıkmışsa, yazı Editörlerimizce ayrıca bilgi verilmeden silinecektir.00:07
Top