2007'den Bugüne 92,426 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi Tedavisi
MAKALE #19637 © Yazan Uzm.Psk.Haşim BELTEN | Yayın Haziran 2018 | 4,896 Okuyucu
Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi tedavisi

Birçok insan için, yaklaşan sosyal bir katılım veya performans durumu, kaçınmayı veya işlevsellikle karışmayı gerektiren korkuyu getirir. Sosyal anksiyete bozukluğu tipik olarak yetişkinlik döneminden önce başlar ve çoğu zaman sakatlık hissederken tedavi edilebilir.

Sosyal Fobi tedavisi nedir

Daha önce sosyal fobi olarak adlandırılan sosyal anksiyete bozukluğu, gündelik sosyal durumlarda ezici kaygı ve aşırı öz-bilinç ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, başkaları tarafından izlenmesi ve yargılanması, kendi eylemleriyle utanması veya aşağılanması gibi ısrarlı, yoğun ve kronik bir korkuya sahiptir. Korkuları, iş, okul veya diğer etkinliklere müdahale etmesi için çok şiddetli olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan birçok insan, insanlar etrafında olma korkusunun aşırı veya mantıksız olabileceğini fark etse de, bunların üstesinden gelemezler. Korkunç bir durumdan genellikle günler veya haftalar için endişelenirler. Ayrıca, sıklıkla düşük benlik saygısı ve depresyon yaşarlar.

Sosyal anksiyete bozukluğu sadece bir tür durumla sınırlandırılabilir – örneğin konuşma ya da kamuoyunda korku duyma korkusu gibi – ya da bir kişi başka insanların yanında olduğunda semptomlar yaşayabilir. Tedavi edilmezse sosyal fobi ciddi sonuçlar doğurabilir. Örneğin, bazı günlerde insanların işe ya da okula gitmesini engelleyebilir. Bu hastalıkla ilgili birçok kişi, aile üyeleri dışındaki kişilerle birlikte olmaktan korkmaktadır. Sonuç olarak, arkadaş edinme ve tutmanın zor zamanları olabilir.

Sosyal anksiyete bozukluğunun yoğun stresine eşlik eden fiziksel semptomlar, kızarma, aşırı terleme, titreme ve konuşma zorluğu, mide bulantısı veya diğer mide rahatsızlıkları gibi diğer anksiyete belirtilerini içerir. Bu gözle görülür belirtiler onaylanmama korkusunu arttırdığı için, kendileri de korkuyla ilgili ek bir odak noktası haline gelebilirler, kısır bir döngü yaratırlar: Sosyal anksiyete bozukluğu olan insanlar bu semptomları yaşamaktan endişe ettikleri için, şansları onları geliştirmede daha büyüktür.

Sosyal anksiyete bozukluğu sıklıkla ailelerde ortaya çıkar ve panik bozukluğu veya obsesif kompulsif bozukluk gibi depresyon veya diğer anksiyete bozuklukları ile birlikte olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan bazı kişiler, alkol veya diğer uyuşturucularla kendi kendilerini tedavi ederler ve bu da bağımlılığa yol açabilir.

Sosyal Fobi’nin Yaygınlığı

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde yedisinin belirli bir 12 aylık dönemde sosyal kaygı bozukluğuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. Sosyal anksiyete bozukluğu erkeklerde olduğu gibi kadınlarda iki kat daha fazla görülür, ancak daha yüksek oranda erkek bu durum için yardım ister. Hastalık tipik olarak çocukluk veya erken ergenlik döneminde başlar ve 25 yaşından sonra nadiren gelişir.

Sosyal Fobi tedavisi belirtiler
Sosyal anksiyete bozukluğu tanısı ancak, sosyal veya performans durumundan kaçınmanın, korkunun ya da endişeli bir beklentinin gündelik rutine, mesleki işleyişe ve sosyal yaşama karışmasına neden olursa ya da endişenin bir sonucu olarak belirgin bir rahatsızlık varsa yapılır. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı ( DSM-V ) Sosyal anksiyete bozukluğu teşhisi için aşağıdaki kriterleri sağlamaktadır:

Birey, başkaları tarafından muhtemel bir incelemeye maruz kaldığı bir veya daha fazla sosyal veya performans durumundan korkar. Alışılmamış insanlarla tanışmak, yemek yemeyi veya içmeyi gözlemek ya da bir konuşma ya da başka bir performans vermek gibi örnekler verilebilir.
Bireysel, korkuya neden olan ya da bir şekilde olumsuz olarak değerlendirilen bir şekilde davranıyor.
Sosyal durumlara maruz kalmak neredeyse her zaman yoğun kaygıya neden olur.
Korkulan durumdan kaçınılmakta veya endişe ve sıkıntıya maruz kalmaktadır.
Korku ya da kaygı, sosyal durumun ortaya çıkardığı gerçek tehditle orantılı değildir.
Korku veya endişe kalıcıdır ve tipik olarak altı ay veya daha uzun sürer.
Kaçınma, endişe verici beklenti veya sıkıntı, kişinin sosyal, akademik veya mesleki işleyişine önemli ölçüde engel olur.
Ek olarak, tanı, endişe ya da korkunun sadece kişi konuştuğunda ya da halka açıkken var olup olmadığını belirleyebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğunun fiziksel belirtileri şunlardır:

Kızarma, terleme, titreme, hızlı bir kalp atışı yaşanması ya da “boşluğun boş gitmesi” hissi.
Mide bulantısı veya mide rahatsızlığı
Katı bir vücut duruşu, zayıf göz teması veya çok sessiz konuşma
Sosyal Fobi tedavisi Nedenleri
Sosyal anksiyete bozukluğunun nedenlerini daha iyi anlamaya yönelik araştırmalar sürerken, bazı araştırmalar, sosyal fobi belirtilerinde, amigdala adı verilen beyinde küçük bir yapıya işaret etmektedir. Amigdala’nın, beyinde korku tepkilerini kontrol eden merkezi bir alan olduğuna inanılmaktadır.

Sosyal anksiyete bozukluğu kalıtsaldır. Aslında, birinci derece akrabaların sosyal kaygı bozukluğu geliştirme şansının iki ila altı kat daha yüksek olması. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH) tarafından desteklenen araştırmalar, farelerde öğrenilen korkuyu etkileyen farelerin yerini de belirlemiştir. Bilim adamları, onaylanmama konusundaki hassasiyetin fizyolojik veya hormonal olarak dayandığı düşüncesini araştırıyorlar. Diğer araştırmacılar, çevrenin sosyal fobi gelişimine etkisini araştırıyorlar. Çocuklukta kötü muamele ve sıkıntı sosyal kaygı bozukluğu için risk faktörleridir.

Sosyal Fobi tedavisi Tedavisi
Çoğu anksiyete bozukluğu, eğitimli bir akıl sağlığı uzmanı tarafından başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Araştırmalar, sosyal anksiyete bozukluğu için iki temel tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir: psikoterapi ve bazı ilaçlar.

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), şiddetli sosyal anksiyeteyi tedavi etmede çok etkili olan bir psikoterapi şeklidir. TCMB ve davranışsal tedavinin temel amacı, kaygı bozukluğunun korunmasına yardımcı olan inanç ve davranışları ortadan kaldırarak kaygıyı azaltmaktır. Örneğin, korkulan bir nesneden veya durumdan kaçınmak, bir insanın zararsız olduğunu öğrenmesini engeller.

Kaygı için CBT’nin kilit unsuru, insanların korktukları şeylerle yüzleştiği bir pozlamadır. Maruziyet süreci genellikle üç aşamadan oluşur. İlk olarak, korkulan duruma bir kişi tanıtılır. İkinci adım, bu durumda onaylanmama riskini arttırmaktır, böylece bir kişi reddedilme ya da eleştiri ile baş edebileceğinden emin olabilir. Üçüncü adım, onaylanmama ile başa çıkmak için bir kişi tekniklerini öğretmeyi içerir. Bu aşamada, insanlardan en büyük korkularını hayal etmeleri istenir ve bu korkuya ve algılanan onaylanmaya karşı yapıcı tepkiler geliştirmeleri teşvik edilir.

Bu aşamalara genellikle endişe yönetimi eğitimi eşlik eder – örneğin, derin nefes alma gibi insanların tekniklerini anksiyete kontrol etmek için öğretir. Eğer bu her şey dikkatli bir şekilde yapılırsa ve bir terapistin desteğiyle, korkulan durumlarla ilgili endişeyi ortadan kaldırmak mümkün olabilir.

Eğer BDT ya da davranış terapisine maruz kalırsanız, maruziyet sadece hazır olduğunuzda gerçekleştirilecektir; aşamalı olarak ve sadece sizin izninizle yapılacaktır. Ne kadar tutabileceğinizi ve ne kadar ilerleyebileceğinizi belirlemek için terapistle çalışacaksınız.

BDT ve davranışçı terapi, artan anksiyetenin geçici rahatsızlıklarından başka olumsuz yan etkilere sahip değildir, ancak terapist, istenen şekilde çalışabilmesi için tedavi tekniklerinde iyi bir şekilde eğitilmelidir. Tedavi sırasında, terapist muhtemelen ev ödevi verir – hastanın seanslar arasında çalışmasının gerekeceği özel problemler.

MB veya davranışsal tedavi genellikle 12 hafta sürer. Gruptaki insanların yeterince benzer sorunlara sahip olması koşuluyla, bir grup içinde gerçekleştirilebilir. Grup, çiftler ya da aile terapisi gibi destekleyici tedavi, bozukluğu olan diğer önemli kişileri eğitmek için yararlı olabilir. Bazen sosyal kaygısı olan kişiler de sosyal beceri eğitiminden yararlanırlar. Sosyal anksiyete bozukluğundan muzdarip bireyler, bilişsel ve davranışsal terapilerde yetkin olan bir sağlayıcı bulmalıdır.

İlaçlar

Psikoterapi ile birlikte uygun ve etkili ilaçlar da tedavide rol oynayabilir. İlaçlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler) ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) gibi antidepresanların yanı sıra yüksek potensli benzodiazepenler olarak bilinen ilaçları içerir. Kendisini sadece başkalarının önünde yapmak zorunda kaldıklarında ortaya çıkan bir sosyal kaygı biçimine sahip olan bazı insanlar, daha yüksek tansiyonu kontrol etmek için daha sık kullanılan beta-blokerlerle desteklenmiştir.

Sosyal anksiyete bozukluğuna yönelik tedavilerin hemen işe yaramayacağını ve hiç bir planın tüm hastalar için iyi çalışmadığını anlamak önemlidir. Tedavi, her bireyin ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Bir terapist ve hasta hangi tedavi planının en etkili olacağını belirlemek ve tedavi planının yolda olup olmadığını değerlendirmek için birlikte çalışmalıdır. Hastalar tedaviye farklı yanıt verdikleri için plana yönelik ayarlamalar bazen gereklidir. Genel olarak, uygun profesyonel yardım arayan çoğu birey için uzun vadeli iyileşme beklentileri iyidir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi Tedavisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Haşim BELTEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Haşim BELTEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Haşim BELTEN Fotoğraf
Uzm.Psk.Haşim BELTEN
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Haşim BELTEN'in Makaleleri
► Sosyal Anksiyete (Sosyal Fobi) Psk.Fulya KAYA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,994 uzman makalesi arasında 'Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi Tedavisi' başlığıyla benzeşen toplam 22 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
--
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:27
Top