2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


Site Hakkında

TavsiyeEdiyorum.com olarak hedeflerimiz:

 • Site ziyaretçilerimizin değişik uzmanlarla ve mesleklerle ilgili olumlu hikaye, anı ve tavsiyelerine ev sahipliği yapmak.
 • Değişik meslek gruplarından profesyonel bir hizmet almak isteyen site ziyaretçilerimizin ilgilendikleri uzmanlara, onların isim, telefon ve adreslerine kolaylıkla ulaşmasını sağlamak ve onlarla iletişime geçmelerine olanak tanımak,
 • Site ziyaretçilerimize objektif, hiçbir kişi ya da kurumla bağlantısı olmayan, tarafsız, etik ve -internet üzerinde mümkün olabildiği ölçüde- güvenilir, bir ziyaretçi ve uzman tavsiyeleri veritabanı sunmak,
 • Özveriyle ve insan sevgisiyle çalışan, toplumun takdir ettiği uzmanları olumlu tavsiye ve teşekkür yazıları ile onore ve motive etmek,
 • Değişik meslek gruplarından uzmanlara telefon, adres gibi mesleki bilgilerini ÜCRETSİZ yayınlayabilecekleri bir platform sunmak,
 • Alanlarında uzman üyelerimiz tarafından yazılmış bilimsel makalelere ev sahipliği yaparak, site ziyaretçilerimize her zaman erişebilecekleri ücretsiz bir bilgi kaynağı ve kütüphane oluşturmak,
 • Değişik meslek gruplarını ve meslek mensuplarını -mesleki etik kuralların dışına çıkmadan- kamuoyuna değişik yönleriyle ve etraflıca tanıtmak
 • Kamuoyunu bilinçlendirmek ve organ bağışı, kan bağışı gibi toplumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek.

Bu hedeflerimize ulaşırken, sitemiz:

 • Tarafsız, etik ve adil kalmayı,
 • Site ziyaretçilerinin menfaatlerini, sitenin menfaatlerinin önünde görmeyi,
 • Veritabanını hep güvenilir tutmayı ve Güvenilirlik Taahhüdümüze bağlı kalmayı
 • Site yönetici, editör ve sorumlularını sitede ismi listelenen kişiler arasından veya onlarla yakın ilişkileri olanlardan seçmemeyi,

çalışma prensibi ve ilkeleri olarak benimser.

TavsiyeEdiyorum.com internet etik kurallarına da bağlıdır ve bu bağlamda:

 • Üyelerinin eposta adreslerini ve özel bilgilerini yetkili bir adli merciinin kararı olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz, adres veritabanını kiralamaz, satmaz.
 • Üyelerine SPAM gönderilmesine izin vermez, ücreti mukabili dahi olsa bu tip bir reklam çalışması yapmaz, site üzerinden profesyonel üyelerinin SPAM mesajları ile rahatsız edilmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 • Site tanıtımlarını SPAM yoluyla veya diğer etik bulmadığı yollarla yapmaz, toplu eposta gönderimi ile site tanıtımı yapmaz, tavsiyeediyorum.com'a başka siteler/forumlar içinden verilecek linklerin o sitelerin/forumların kurallarına saygılı şekilde verilmesini bekler.
 • Sitemiz içinde isminin listelenmesini istemeyen profesyonellerin hesaplarını kapatarak, profillerinin yayınına derhal son verir.
 • Site üyeleriyle ve site ziyaretçileriyle saygın, ciddi ve ilkeli bir üslup ile iletişim kurar.
 • Özenli Türkçe kullanımını olabildiğince destekler.

 • TavsiyeEdiyorum.com sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır.
 • Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.
 • Siteye yayınlanmak üzere gönderilen tavsiye yazılarının internet yayın hakları yazan ziyaretçimize ve tavsiyeediyorum.com sitesine aittir. Tavsiye yazıları sitemizin izni olmadan -hakkında yazılan uzmanın siteleri dahil- başka platformda yayınlanamaz.
 • Site içinde yer verilen makale, çalışma ve incelemelerin her türlü hakları sayfada ismi zikredilen eser sahiplerine aittir. Eser sahibinin isminin zikredilmediği durumlarda, haklar TavsiyeEdiyorum.com Site Yöneticisine aittir.
 • Bu siteden faydalanan konuklarımız, sitenin telif hakkı konusunda eser sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
 • Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz.
 • Site içinde yer alan dokümanlar ve her türlü içerik eser sahiplerinin, eser sahibinin ismi yoksa Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık muvafakati olmaksızın başka internet siteleri içine ya da medyalara kopyalamaz.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TavsiyeEdiyorum.com internet sitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (bundan böyle KVKK olarak adlandırılacaktır) aşağıda açıklanan şeklinde işlenebilecek:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK md 5. ve 6'da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, sitemiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Site üye kayıtlarının tutulması,
 • Tavsiye yazılarının güvenirliliğinin sağlanması,
 • Sitenin hukuki, teknik ve idari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen ilkelere uygun olarak ve KVKK'danın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen özel şartlar dahilinde, sitemiz tarafından kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Bu bağlamda tavsiye yazılarının güvenilirliğinin sağlanması açısından tavsiye eden ziyaretçi bilgileri, tavsiye edilen uzmanla ve ayrıca uzmanla iletişim formunu kullanan ziyaretçilerin bilgileri ziyaret kurduğu uzmanlarla paylaşılmaktadır.

Sitede kullanılan çerezler, reklam kodları vs. aracılığıyla bazı ziyaretçi bilgileri internet arama motorları (örneğin google), internet reklam servisleri (örneğin google adwords), internet istatistik servisleri (örneğin google analytics), internet kimlik doğrulama/üye giriş servisleri (örneğin facebook, instagram, linkedin, google) gibi paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz TavsiyeEdiyorum.com tarafından yukarıda belirtilen şekillerde internet sitesi ziyaretleri, eposta ve diğer iletişim kanalları üzerinden yapılan iletişim ve site ziyareti sırasında doldurulan formlar üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Yasal işlem gerektiren durumlarda ilgili kayıtlar, gerekli resmi mercilerle de paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN TOPLANMA YERİ:

Yukarıda belirtilen esaslara göre toplanan kişisel veriler TavsiyeEdiyorum.com'un 110 Meadowlands Pkwy Secaucus Secaucus, NJ 07094 ABD adresinde bulunan özel sunucularında toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK MD.11'de SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak KVKK'dan kaynaklanan tüm haklarınız bakidir. Buna göre:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı bilREMOVEgi@tavsiyeediyoruREMOVEm.com eposta adresimiz üzerinden sitemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

1. Site içinde yer alan tüm bilgi ve dokümanlar site ziyaretçilerine yararlı olması gayesiyle hazırlanmıştır. Her ne kadar bu sitenin gerek güncellenmesi gerek her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, site içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve siteden verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez.

2. Site içinde yer alan çalışmalar ve makaleler uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir olduğu düşünülen eserlerdir. Bununla birlikte site ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği (ve özellikle güncelliği) konusunda hukuki bir güvence vermezler.

3. Sitemizde yayınlanan makaleler bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir profesyonelle görüşmeden, makale içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir.

4. Bu sayfalardan okuyucu olarak veya her ne suretle olsun yararlanan tüm konuklarımız, bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, talep, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettikleri ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.

5. TavsiyeEdiyorum.com sitesi üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahibidir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği site olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır.

6. TavsiyeEdiyorum.com sitede adı geçen, listelenen, adına sayfa açılan profesyonellerin dilediği zaman ve dilediği şartlarla, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı inisiyatifi ile sitesinden çıkarma hakkını mahfuz tutar. Sitede listelenmek bir hak değil, ayrıcalıktır.

7. Site iletişim platformlarına gönderilen tavsiye yazılarının yayın ve lisans hakkı da dahil, her türlü yasal hakkı gönderim tarihi itibariyle tavsiyeediyorum.com sitesine geçer. Tavsiye yazısını yazan ziyaretçimiz yazısının yayından kaldırılmasını talep edebilir, ancak sitede yayınlanması nedeniyle herhangi hak veya ücret talep edemez.

8. Siteye ziyaretçiler veya üyeler tarafından gönderilen mesajlar ve her türlü içeriğin yayını konusunda inisiyatif site yönetimine aittir. Site yönetimi yayınlanan yazıların gerek gördüğünde içeriğini, başlığını, görünümü, site içindeki yerini değiştirebilir veya yayından kaldırılabilir.

9. Site tüm bu faaliyetleri ve yararlanma koşullarını önceden bir duyuru yapmadan değiştirme ya da durdurma hakkını saklı tutar.

10. Site üyeleri ve siteden yararlanan herkes site ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve site kurallarına uymakla yükümlüdür.

11. Site üyeleri site içinde yer alan profillerini güncellerken ve site üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkanları kullanırken, yürürlükteki tüm yasal mevzuata ve bağlı bulundukları mesleğin meslek içi kurallarına, etik kurallara ve TavsiyeEdiyorum.com site sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler. Üyelerce siteye eklenen her türlü bilgi, doküman, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ai yasal sorumluluk üyelere aittir. Üyelerce siteye eklenen bu içerikte yasalara aykırı bir durum varsa, siteden kaldırılması ve üyenin uyarılması/üyeliğinin sonlandırılması için site yönetimine bilgi verilmelidir.

12. Site üyeleri siteye gönderdikleri makale ve çalışmaları diledikleri zaman üye panelleri içinden tek taraflı olarak yayından kaldırabilirler. Ancak makalesini siteye eklerken yayından kaldırmayacağı taahhüdü ile özel üyelik talep eden üyeler, bu makalalerin yayınının sonlandırılmasını isteyemez. Süresiz yayın hakkı verilmiş makaleler üyeliğin iptali veya hangi nedenle olursa olsun sonlandırılması durumunda da site kütüphanesi içinde yayınlanmaya devam eder. TavsiyeEdiyorum.com'a süresiz yayında tutma hakkı verilmiş olsun ya da olmasın, siteye eklenen tüm makalelerin fikri, mali ve diğer her türlü hakları sadece yazarlarına aittir.

13. Sitede yazılan tavsiye yazıları internet ziyaretçilerinin görüşlerinden derlenmektedir. İnternetin yapısı gereği bir ziyaretçinin gerçek kimliğinin, iddia ettiği kişi olup olmadığının, yazdığı görüşlerin samimiyetinin ya da doğruluğunu kontrolü 100% mümkün değildir. Bu tavsiye ve görüşler "tanınmadık bir kişinin kişisel fikirleri" olarak değerlendirilmeli ve olması gerektiğinden daha fazla ciddiye alınmamalıdır. Bir tavsiye yazısı doğası gereği, sübjektif ve hatta hatalı olabilir. Site ziyaretçilerimiz tavsiye yazılarını bir uzman hakkında kişisel görüşlerini oluştururken yararlanacakları kaynaklardan sadece biri olarak değerlendirmeli ve hatalı ya da yanıltıcı olabileceğini dikkate almalıdırlar.

14. TavsiyeEdiyorum.com'da yayınlanan tavsiyeler site editörleri tarafından internet üzerinde mümkün olduğu ölçüde IP adresi kontrolü vs. teknik kriterlerle kontrol edilmektedir. Ancak internet üzerinden anonim gönderilen bir yazının güvenilirliği ve kaynağı konusunda kesin bir tespit yapılması teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle sitedeki tüm tavsiye yazıları yararlananlar tarafından bu çerçevede değerlendirilmelidir.

15. TavsiyeEdiyorum.com içinde listelenen uzmanların ve tavsiye yazan ziyaretçilerin, sitenin Güvenilirlik Taahhüdü uyarınca yazılan tavsiyelerin güvenilirliğini ve doğruluğunun araştırılması da dahil olmak üzere sitenin düzgün işlemesi için gerekli çalışmaları yapan site editörlerine gereken her türlü kolaylığı sağlamaları ve işbirliği yapmaları beklenir. Site editörlerine talep edilen belge veya bilgileri sunmayan ziyaretçinin yazısı reddedilebilir, uzmanın ise ismi siteden çıkartılabilir.

16. Site üyeliği kişiye özeldir. Site üyeleri üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına yardımcı, eş, arkadaş, sekreter, asistan, iş ortağı vs. üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabı içindeki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Keza üye hesabında verilen eposta adresinin kontrolü ve giriş bilgileri de sadece üyede olmalıdır.

17. TavsiyeEdiyorum.com içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvan, adres, telefon vs.) çoğu kez üye uzmanlar, bazı durumlarda ise site ziyaretçileri tarafından girilen bilgiler olup, bu bilgilerin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. TavsiyeEdiyorum.com sitesi sitede yayınlanan uzman bilgilerinin doğruluğunu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler, site editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

Çerez (Cookie) internet sitelerinin tarayıcı programınızın belleğine bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Bu dosyalar sayesinde internet siteleri sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilirler.

Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz zaman boyunca aktif olurlar. İnternet sitesinden ayrıldığında veya tarayıcı programınızı kapattığınızda geçici çerezler bilgisayarınızdan silinir. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler.

Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde bir süre verilerek tanımlanır ve geçerlilik süreleri bitene kadar bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler sitenin daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıması (örneğin üye girişi yaptıysanız, yeniden üye girişi yapmanıza gerek olmadan hesabınıza girmenizi sağlaması vs.) amaçlarla oluşturulurlar.


TavsiyeEdiyorum.com hem ziyaretçilerine daha iyi bir internet deneyimi sağlamak, hem de tavsiye yazılarının güvenilirliğini sağlamak için geçici ve kalıcı tip çerezler kullanmaktadır. Ayrıca siteye entegre bazı üçüncü parti yazılımlar olan internet arama motorları (örneğin google), internet reklam servisleri (örneğin google adwords), internet istatistik servisleri (örneğin google analytics), internet kimlik doğrulama/üye giriş servisleri (örneğin facebook, instagram, linkedin, google) de kendi çerez politikaları doğrultusunda tavsiyeediyorum.com içinde kendi çerezlerini kullanılabilmektedir. Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki şekildedir.

 • Site üyesi uzmanların girişini hatırlamak ve siteye yeniden geldiklerinde otomatik giriş yapmalarını sağlamak.
 • Site ziyaretçilerinin sitedeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kayıt edilmesi.
 • İnternet sitesi üzerindeki hesaplama araçlarına girilen bilgilerin kayıt altında tutulması.
 • Site ziyaretçilerinin aradıkları bilgiye erişimini kolaylaştırmak, profillerinin geliştirilmesi amacıyla kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla bilgilerin kayıt altında tutulması.
 • İnternet sitesi performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kayıt edilmesi.
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgi toplanması.
 • Siteye gönderilen tavsiye yazılarının güvenilirliğinin arttırılması.

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

Sitemize kayıtlı uzmanlar çerez kullanımını engellemeleri durumunda siteye giriş yapmakta güçlük çekebilir. Üye olmayan site ziyaretçileri ise çerez kullanımını engellese dahi siteyi tüm imkanlarıyla kullanabilir ancak aynı kişi ve bilgisayarların mükerrer tavsiye yazısını göndermelerini engelleyebilmek ve tavsiye yazılarının güvenilirliğini sağlayabilmek adına, çerez kullanımı kapatıldığında tavsiye yazısı yazmak mümkün olamayabilir.

TavsiyeEdiyorum.com'a site ziyaretçileri tarafından gönderilen tavsiye yazıları yazarları tarafından sitede herkese açık olarak yayınlanmak üzere gönderildiğinden, gizlilik politikamız kapsamında değildir. Tavsiye eden ziyaretçimiz dilediği zaman yazısının yayından kaldırılmasını talep edebilir.

Tavsiye yazısı yazılırken ziyaretçi tarafından verilen eposta, tc kimlik numarası, telefon gibi kişiye özel bilgiler ise sadece tavsiye edilen uzman ve site editörleri tarafından görüntülenebilir, site ziyaretçileriyle paylaşılmaz. Bu bilgiler tavsiye yazılarının güvenilirliğinin sağlanması amacıyla istenmekte ve işlenmekte olup, yasal mercilerin talebi dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

"Profesyonel hizmet alan" sıfatıyla tavsiye yazısı yazan ziyaretçilerimiz yazısını rumuz kullanarak gönderebilir veya gerçek ismini kullanmışsa, tavsiyenin yayını sırasında bu ismin kapatılmasını/gizlenmesini isteyebilir. Tavsiye yazısını arkadaş/akraba/tanıdık olarak gönderen ziyaretçilerimizin yazıları ise -ismin gizlenmesini gerektiren özel bir neden yoksa- açık isimleriyle sitede yayınlanır. Yazısının bu şekilde yayınlanmasını istemeyen ziyaretçimiz yazının yayından kaldırılmasını talep edebilir.

Site uzman profillerinde yayınlanan bilgiler (adres, telefon numarası, iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları, özgeçmiş vs.) site tarafından değil, bizzat uzmanlar tarafından sağlanan bilgilerdir. Uzmanlar diledikleri zaman bu bilgileri üye kontrol panelleri içinde güncelleyebilir veya silebilir.

TavsiyeEdiyorum.com içinde diğer web sitelerine linkler mevcuttur. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz için geçerlidir, link verilen siteleri kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Site veritabanımızda tutulan üye bilgileri ve ziyaretçi bilgileri yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

2007'de kurulan TavsiyeEdiyorum.com yüksek üye sayısı ve site ziyaretçi trafiğine en iyi ve en hızlı şekilde hizmet verebilmek amacıyla eposta iletişim kanalını kullanmaktadır. Sitemize bize yazın sayfamızdan eposta kanalıyla ulaşabilirsiniz.

Diğer sitelerden farklı olarak eposta kanalımız oldukça hızlı ve verimli çalışmaktadır, bu nedenle gelen tüm mesajları titizlikle takip ediyor ve en hızlı şekilde yanıtlıyoruz. Bize yanıt verilmesi gereken bir eposta gönderdiğiniz halde yanıt alamadıysanız lütfen eposta adresinizi doğru verdiğinizden ve yanıtımızın posta kutunuzun SPAM/JUNK bölümüne girmediğinden emin olunuz.

Sitemize kayıtlı üyelerimiz için eposta kanalına ek olarak site içi özel mesaj posta kutularını da iletişim amaçlı kullanabilmekteyiz.

TavsiyeEdiyorum.comn yukarıda belirtilenler dışında farklı bir iletişim kanalı kullanmamaktadır. Sosyal Medya hesapları, telefon, whatsapp üzerinden iletişimimiz yoktur. Size bu kanallardan ulaşacak kişilerin sitemizle hiçbir ilgisi olmadığını lütfen hatırda tutunuz.

2007'de Türkiye'nin ilk uzman tavsiye sitesi olarak kurulan ve hizmet almak isteyen ziyaretçilerimizi doğru ve tavsiye edilen uzmanlarla buluşturan TavsiyeEdiyorum.com'un bizzat kendisinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğuna inanıyoruz.

Ancak kurulduğumuz günden bu yana "Siz Daha Önce Kahraman Oldunuz mu?" sloganıyla Organ Bağışı Kampanyamızı da önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürüyoruz.
08:20
Top