2007'den Bugüne 83,135 Tavsiye, 26,208 Uzman ve 18,438 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


Tavsiye Kuralları ve Kriterleri

Sitemize gönderilen tavsiye yazılarının uzman için değil, o yazıdan okuyucu olarak yararlanacak ziyaretçilerimiz için yazılmasını bekliyoruz. O nedenle yazıları değerlendirirken dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden biri, yazının tavsiye edilen kişiyi hiç tanımayan okuyucularımıza kişisel ve özellikle de mesleki yönleriyle yeterince iyi bir şekilde tanıtmasıdır.

Örneğin bir uzman hakkında sadece "iyi bir diyetisyen", "mimarlık çalışmalarını beğendim", "başarılı bir psikolog" gibi genel ve sübjektif ifadeler yazılması iyi bir tavsiye yazısı yazmak için yeterli olmayacaktır çünkü yazıyı okuyan site ziyaretçilerimiz diyetisyenin neden iyi bulunduğunu, çalışmaların hangi yönünün beğenildiğini, psikoloğun hangi konuda başarılı olduğunu anlayamayacaktır.

Bu nedenle başarılı bir tavsiye yazısı yazmanın anahtarı tavsiye edilen kişi hakkında mümkün olduğu kadar çok yönüyle, detay vererek ve tercihen kendi hikayenizi de paylaşarak bilgi vermektir. Bu açıdan bir tavsiye yazısında örneğin aşağıdaki soruların yanıtlarının bulunması beklenir:

Kişinin mesleki açıdan hangi yönleri başarılı bulunmuş?
Aynı meslek grubundaki uzmanlarla karşılaştırılırsa hangi yönleri ön plana çıkıyor?
Kişisel özellikleri hakkında neler söylenebilir? (Arkadaş canlısı, mesafeli, güler yüzlü, konuşkan, ciddi vs.)
Zayıf ve eleştirilebileceği noktaları neler? Hangi konularda kendini daha da geliştirebilir?
Tavsiye eden kendisiyle nasıl tanışmış?
Tavsiye edene nasıl bir hizmet vermiş? Hangi konularda yardımcı olmuş? Hangi sorununu, nasıl çözmüş?
Eğer arkadaş, akraba veya tanıdıksa, aralarındaki ilişki nedir, nereden, nasıl tanışıyorlar?

Tavsiye yazılarında dikkat ettiğimiz en önemli bir diğer kriter ise yazının samimiyeti, dürüstlüğü ve güvenilirliğidir. Yazı yazılırken ziyaretçimizin uzmanla tanışıklık durumu, yazıyı nereden yazdığı, kimlik bilgileri vs. sorulmakta ve bu bilgilerin doğru şekilde verilmesi beklenmektedir. Bu bilgilerin editörlerimizi veya yazıyı okuyacak ziyaretçilerimizi yanıltacak şekilde vermesi durumunda yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçimizin bundan sonra yazacakları yazılar da bir daha kabul edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse, sitemizde uzmanların akrabaları, arkadaşları, meslektaşları, ailesi de tavsiye yazısı yazabilmektedir ancak böyle bir yazı gönderen ziyaretçilerimizin uzmanla tanışıklıklarını da dürüst ve samimi şekilde yazılarında paylaşmalarını beklemekteyiz. Bir uzmanın aile ferdi, meslektaşı ya da arkadaşı, kendisini hiç tanımayan bir danışanı/hastasının ağzıyla yazı gönderirse bu yazı Güvenilirlik Sözümüze aykırı bulunarak reddedilmektedir.

Tavsiye yazısını yazan ziyaretçimizin yazısı için yeterli zamanı ayırmasını ve gerekli özeni göstermesini de bekliyoruz. Sitemizdeki tavsiye yazısı yıllar boyunca o uzmanı tercih edecek ziyaretçilerimiz için önemli bir referans teşkil etmektedir. Bu nedenle acele şekilde kaleme alınmış, yeterli özen gösterilmemiş, çok kısa tutulmuş, ziyaretçilerimize yararlı olmayacak, referans niteliği taşımayan, sadece uzmanın tavsiye sayısını arttırmak veya reklamını yapmak amacıyla yazılmış yazıları kabul edemiyoruz.

TavsiyeEdiyorum.com Tavsiye Kuralları Nelerdir?

1- Çok kısa, genel, kişiyi yeterince tanıtmadığını düşündüğümüz, uzmanı tanıtmaktan çok ona teşekkür eden, iyi dileklerini ileten, reklam metni tarzında kaleme alınmış veya çok abartılı tavsiye yazıları sitemizde yayınlanmamaktadır.

2- Sitemizin ilkeleri gereği düzgün Türkçe (doğru dilbilgisi, yerinde kullanılan noktalama işaretleri, doğru imla ve gramer vs.) içermeyen, "chat dili" kullanılarak yazılan, BU ŞEKİLDE TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN veya özensiz, acele ve baştan savma yazılmış tavsiye yazıları da sitede yayınlanmamaktadır.

3- Tavsiye yazısı yazılırken yazının nereden yazıldığı (uzmanın bilgisayarı, uzmanın çalıştığı bir kurum bilgisayarı, ziyaretçimizin kişisel bilgisayarı vs.) sorulmaktadır ve bu sorunun gerçek dışı cevaplanması durumunda yazının sahibine güvenimizi yitirdiğimiz için yazı reddedilmekte ve çoğu kez bu ziyaretçinin yeni yazı göndermesine de bir daha izin verilmemektedir.

4- Ziyaretçilerimizin bir uzmanla ilgili tek bir tavsiye göndermesi beklenmektedir. Aynı ziyaretçimizin aynı uzmanla ilgili bir yazısı yayınlanmışsa (daha sonra kendisinden tekrar hizmet alsa dahi) yeni yazıları yayınlanamamaktadır. (Ziyaretçimiz dilerse yazısını güncelleyebilir veya ek yapabilir). Aynı şekilde bir vakayla ilgili de tek yazı gönderilmesi beklenmekte ve aynı vakayla ilgili farklı kişilerden gelse dahi yazılar mükerrer kabul edilmektedir. Örneğin bir ziyaretçimiz fizyoterapisti hakkında tavsiye yazısı yazdıysa, hastanın akrabaları/eşi/arkadaşlarının aynı uzman hakkında bu hastayla farklı yazılar göndermemesini beklemekteyiz.

5- Tavsiye yazılarında uzmanın adres, telefon, internet sitesi, özgeçmiş, çalışma alanları gibi bilgilerinin paylaşılmamasını beklemekteyiz. Bu bilgiler gerekirse uzman tarafından kendi profilinde verilebilmektedir ve ayrıca ileride değişme ihtimali de bulunduğundan, tavsiye eden kişinin yazısında yer almaması gereken bilgilerdendir [Ayrıntılı Bilgi] . Keza tavsiye eden ziyaretçimizden beklentimiz uzmanla ilgili kendi tecrübesini paylaşması olduğundan, yazıyla ilgisiz -sitemiz hakkında düşünceler, site kurallarımızın eleştirisi, emojiler vs.- başka metinlerle de yazıyı doldurmamasını rica etmekteyiz.

6- Konuklarımızın bir uzmanı tavsiye ederken hizmet aldıkları bir başka uzmanı veya kurumu isim vererek veya kimliği anlaşılacak şekilde kötülememelerini de rica etmekteyiz. Tavsiye yazıları içinde bu şekilde olumsuz nitelenen kurum, kişi, marka vs. isimlerini kapatmaktayız. Aynı şekilde tavsiye edilen uzmanın herkesle paylaşılmasından rahatsızlık duyabileceği yorumlar da (örneğin bekar olması, güzel olması, tuttuğu takım, siyasi düşünceleri vs.) tavsiye yazılarında yer almamalıdır.

7- Yazı yazılırken sorulan TC kimlik numarası ve eposta adresi tavsiyeyi yazan kişiye ait olmalı, başkasına (yazanın eşi, arkadaşı, akrabası, çocuğu, uzmanın kendisi, çalışanı vs.) ait olmamalıdır.

8- Ziyaretçimizin verdiği eposta adresi güncel, aktif ve ziyaretçimize her zaman erişilebilecek bir eposta adresi olmalıdır. Sadece sitemize tavsiye yazmak için alınmış, bir daha kullanılamayacak ve takip edilmeyecek eposta adresleri kabul edilmemekte bu şekilde adreslerle gönderilen yazılar yayınlanmış olsa dahi, ileride durumun anlaşılması üzerine silinebilmektedir.

9- Tavsiye yazısı yazılıp, sitemize gönderildikten sonra site programımız verilen eposta adresine bir onay mesajı göndermektedir. Bu onay mesajı onaylanmadığı takdirde yazı editörlerimizin önüne gelmemekte ve işleme girmemektedir. Onay mesajını alamayan ziyaretçilerimizin posta kutularının SPAM bölümünü de kontrol etmeli, verdikleri eposta adresinin doğru olduğundan ve posta sunucularının sitemizin gönderdiği mesajları reddetmediğinden emin olmalıdırlar. Onay mesajımızı hiçbir şekilde alamayan ziyaretçilerimizin farklı bir eposta adresi kullanarak yazılarını tekrar göndermelerini beklemekteyiz.

10- Sitemizde uzmanların akrabaları, aile fertleri, meslektaşları, arkadaşları ve tanıdıkları da onlar hakkında tavsiye yazabilir ancak yazı metni içinde bu durumun ve tanışıklıklarının açıkça ve dürüstçe belirtilmesi beklenmektedir. Bu kişilerin uzmanla tanışıklıklarından bahsetmeden ondan hizmet almış üçüncü bir kişinin ağzından yazdıkları yazılar samimi bulunmayıp reddedilmekte ve ayrıca bazı durumlarda ziyaretçinin sitemize yeniden yazı göndermesi de engellenebilmektedir. Uzmandan hizmet almış dahi olsa, uzmanla profesyonel ilişki dışında tanışıklığı olan ziyaretçilerimizin yazılarında bu durumu MUTLAKA belirtmeleri beklenmektedir.

11- Arkadaşlar ve meslektaşlar arası yazılacak tavsiyelerin de "bir okul yıllığı yazısı" tarzında iyi dilekler içeren yazılar değil, uzmanın profesyonel veya kişisel yönlerini onu tanımayanlara tanıtacak yazılar olmaları gerekmektedir. Belirli gruplar tarafından toplu halde yazılan ve diğer yazılarla benzer içerikler taşıyan yazılar sınırlanabilir veya reddedilebilir. Örneğin uzmandan eğitim almış onlarca kişinin aynı nitelikte tavsiyeleri veya uzmanın birçok arkadaşının benzer şekilde kaleme alınmış yazıları, uzmanla ilgili farklı bir bakış açısı getirmiyorsa sınırlanabilmektedir.

12- Uzmandan profesyonel hizmet aldığını belirten ama onun çalıştığı şehirde yaşamayan ziyaretçilerimizin yazıları içinde bu konuyu ve kendisinden nasıl hizmet aldıklarını açıklamaları beklenmektedir. Bu ziyaretçilerimizden gerektiğinde editörlerimiz hizmet aldıklarının belgelendirilmesini talep edebilmektedir. Aynı durum uzmanın bir meslektaşı için de tavsiye yazmış veya yazısı içinde çelişkili ifadeler bulunan ziyaretçilerimiz için de geçerlidir.

13- Tavsiye yazısı bizzat TC kimlik numarası belirtilen kişi tarafından kaleme alınmalı ve sitemize de onun tarafından gönderilmelidir. Yazı metnini bir başkasının kaleme aldığı ve yazan kişinin TC kimlik numarası kullanılarak bir başkası tarafından yazının gönderildiği durumlarda yazı reddedilmektedir. Uzmanlar kendileri için yazılmış yazıları, o kişiden izin almış olsalar dahi siteye yazan kişi adına ekleyemez. Tüm tavsiye yazıları bizzat yazan kişi tarafından sitemize iletilmelidir.

14- Tavsiye yazıları, gönderen bilgileri ve yazının içeriği samimi ve doğru olmalıdır. Yazının kabulünü kolaylaştırmak, uzmanın reklamını yapmak vs. nedenlerle gerçek dışı beyanlarda bulunulması veya belirtilmesi gereken noktaların gizlenmesi kabul edilebilir bulunmamaktadır.

15- Profesyonel hizmet alan seçeneğinin işaretlenmesi durumunda uzmana (veya çalıştığı kuruma, sigortaya vs.) bir ödeme yapıldığı ve ayrıca uzmanla profesyonel ilişki dışında bir tanışıklık olmadığı varsayılmaktadır. Bunun aksinin tespit edildiği durumlarda yazı kabul edilmemektedir. Uzmandan hizmet almış olsa dahi, kendisiyle farklı bir tanışıklığı (akraba, arkadaş, komşu, meslektaş, tanıdık vs.) olan kişiler yazı içinde bunu açıkça belirtmelidir.

16- Memnuniyetsizlik ve eleştiri yazıları objektif, sakin ve saygılı bir üslupla kaleme alınmalı, hakaret, beddua, uzmanı rencide edecek ifadeler vs. içermemelidir.

Neden Tavsiye Yazımızı İsteğimiz Gibi Yazamıyoruz?

Sitemize tavsiye yazılarını kabul ederken, bu yazıların uzmandan hizmet almayı düşünen ziyaretçilerimize rehber olması amacını taşıyoruz. Dolayısıyla yazıların da bu nitelikte olması için kriterlerimize uygun olmasını bekliyoruz.

Site ziyaretçilerimiz elbette bir uzmana içlerinden geldiği gibi teşekkür edebilir veya uzmanla ilgili düşüncelerini paylaşmak isteyebilir. Site kriterlerimize uymayan bu mesajları site ziyaretçilerimizin uzmana özel mesajla iletmesini veya sosyal medya vs. diğer ortamlarda paylaşmalarını rica ediyoruz.

Ziyaretçimiz yazısını bir tavsiye olarak sitemizde paylaşmayı tercih ediyorsa, o zaman yazısını diğer ziyaretçilerimizin de bu yazıdan yararlanacağını dikkate alarak site kural ve kriterlerimize uygun kaleme almasını rica etmekteyiz.23:52
Top