2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bağlanma Türleri
Bağlanma Türleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bağlanma Türleri Kavramı ile İlgili 7 Makale
Bağlanma kuramı insanların sosyal varlıklar olduklarını, diğer insanları yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar olarak algılamadıklarını kabul eder.Bu yönüyle Nesne İlişkileri Kuramı’na benzemektedir. Bazı bağlanma kuramcılarına göre, bir kişinin erişkinlikte başka insanlarla kuracağı ilişkinin niteliği ve insanlardan beklentileri, bu kişinin küçüklüğünde annesiyle kuracağı bağlanma ilişkisi ile belirlenir. Anne ve çocuk arasındaki sıcak duygular, özellikle korku ve stres anlarında birbirlerine sağladıkları rahatlık ve destek bağlanmayı oluşturur. Bağlanma iki taraflı bir ilişkidir ve her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını karşılaması ile gelişir. Yeni doğan bir bebek beslenm... »»»
► Bağlanma Psikolojisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Birçok kuramın temel görüşü sosyal ilişkilerin kişinin patolojik durumuna katkıda bulunduğu yönündedir. Bağlanma kuramı, özellikle bebekliğin ilk yıllarında bakım veren ile bebek arasındaki ilişkinin gelecekteki ruh sağlığı açısından belirleyici olduğunu vurgular yöndedir. Bağlanma, yaşamın ilk dokuz ayı içerisinde gerçekleşir. Bağlanma, bakımverenin yokluğunda gelişen davranış şekilleri ve bebeğin verdiği tepkilerin hayatta kalabilmek adına gerçekleştirdiği davranışsal örüntüler şeklinde kendisini gösterir. Bebeğin ağlaması dürtüsel bir işlevdir ve hayatta kalmaya yardım eder. Bebeğin belirli bir stres altında olduğunu... »»»
Çocukluktaki ve yetişkinlikteki yakın ilişkileri anlama ve araştırmaya yönelik önemli kuramsal açıklamalardan biri Bowlby (1969, 1980) tarafından geliştirilen bağlanma (attachment) kuramıdır. Bu kuram, yaşamın ilk yıllarında bebek ve bakımını üstlenen kişi -genellikle anne- arasında kurulan ve geliştirilen ilişkilere dayanmaktadır. Bu ilişkinin tonu, kişinin erişkinlik dönemindeki ilişkilerinin temelini oluşturur. Psikanalitik ekolde yetişen Bowlby, sorunların kaynağının bütünüyle iç çatışmalardan kaynaklandığı görüşüne karşı çıkmış ve sorunların kökenini anne- çocuk arasındaki ilişkide aramıştır (Hortaçsu, 2Ö03a:74). BebeRIerın ve^çocuklarm birincil bakıcılarından (genellikle anne) belli s... »»»
► Bağlanmak Ama Nasıl... Psk.Gülay OKUTUCU KARAMAN
Bağlanma Türleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Ümran ACAR, Balıkesir
bağlanma türleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bağlanma türleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


16:28
Top