2007'den Bugüne 91,441 Tavsiye, 28,064 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İletişimin Tanımı
İletişimin Tanımı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İletişimin Tanımı Kavramı ile İlgili 3 Makale
İLETİŞİM İletişim, davranışların açıklama ve anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. Birey ister istemez her gün, her an başkalarıyla az ya da çok iletişim kurmak zorundadır. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu ilişkilerin gelişigüzel ve belirli bir düzen disiplinden yoksun olduğu görülür. İletişimin asıl amacı, kopuk ya da dağınık görülen ilişkilerin belirli bir düzen içine sokulmasıdır. Bu birleştirici niteliği ile iletişim, Wiener tarafından “toplumsal yapının çimentosu”na benzetilmiştir. Bir tanım yapacak olursak; iletişim, toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkile... »»»
İnsanların yaşamlarındaki temel gereksinimlerden biri ilişki kurmadır. İlişkileri etkileyen en önemli etken ise iletişimdir. İletişim hayatın her alanında sözlü veya sözsüz olarak kurulup sürdürülmektedir. İnsanlar isteklerini veya ihtiyaçlarını iletişim yolu ile birbirlerine iletmektedirler. İletişim sayesinde insanlar ilişki kurmakta ve yine iletişim sayesinde ilişkilerini sürdürmektedirler. Bu iletişimin hangi şekilde kurulduğu ve iletilmek istenen mesajın hangi şekilde iletildiği ise ilişkileri önemli derecede etkilemektedir. İletişimin Ögeleri İletişimin bazı unsurları bulunmaktadır. Bunlar ise: Gönderici, alıcı, ileti, kanal, dönüt (geri bildirim), bağlam (ortam) ve kod ögelerinden ... »»»
İLETİŞİM VE DOĞRUCU DAVUT İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Etkileşimin olduğu her yerde iletişim ve iletişimin olduğu her yerde de etkileşim vardır. Bu iki olgu birbirlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Etkileşim içerisinde olduğumuz nesneler de canlılar da, iletişim dünyamıza girerler. Nesneler iletişimlerimizde yer alan araçlardır, canlılar ise iletişimlerimizin hedefini oluştururlar. Örneğin bir şair sevgilisine aşkını anlatırken şiirinde kadeh, şal, fildişi tarak, gül gibi nesneleri kullanarak, bu nesneler aracılığıyla duygularındaki zenginliği göstermeyi amaçlayabilir. İnsanlararas... »»»
İletişimin Tanımı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
iletişimin tanımı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların iletişimin tanımı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


06:34
Top