2007'den Bugüne 88,755 Tavsiye, 27,436 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolojide Değer
Psikolojide Değer Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojide Değer Kavramı ile İlgili 2 Makale
“DEĞER” SİZ MİSİNİZ, “DEĞERSİZ” MİSİNİZ??? İnsan, doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlıktır. Bu nedenle, her insanın var oluşunda eksiklik duygusu vardır. İnsan, çocukluk döneminden dolayı yaşamına normal bir çaresizlik içinde başlar. Çocukken, güçlü yetişkinler arasında yaşayan güçsüz bir varlıktır. Sonraki yaşamı boyunca, daha önce kendisine egemen olan insanlar ve doğal güçler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Çoğu kez bununla da yetinmez, kusursuz bir varlık olmaya çalışır. İnsanın dünyaya gelişi ile yaşanmaya başlanan ve ömür boyu süren bu duygu evrenseldir. Çünkü doğadaki tüm varlıklar*eksi*bir durumdan*artı*bir duruma geçmek... »»»
► Değerlerin Önemi Psk.Dnş.Rahmi DANİŞMENT
Değerler konusu öteden beri, tartışılagelen ve üzerinde araştırma yapılan alanlardan birisi olmuştur. Dünyada, değerler üzerine yapılan araştırmalar ve konuya kamuoyu ilgisi giderek artmaktadır. Değer konusu, çağlar boyunca filozofların, düşünürlerin ve toplumların gündeminden düşmemiştir. Eski çağlar-dan beri düşünürler hayatın anlamı ve insanın varoluş nedeni hakkında fikirler ileri sürmüşlerdir. Bütün bunların sonucunda erdemli bir bireyin ve toplumun sahip olması gereken değerlere vurgu yapılmıştır . Zamana ve mekana bağlı olarak değerlerin anlaşılmasında ve öncelik sıralamasında farklılıklar söz konusu olsa da, değerler önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. (Kaymakcan, 2010:10). De... »»»
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolojide Değer Kavramı ile İlgili Uzmanlar
psikolojide değer KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojide değer KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


16:42
Top