2007'den Bugüne 80,591 Tavsiye, 25,680 Uzman ve 17,970 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Tarama Testleri
Tarama Testleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tarama Testleri Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Derya Zerrin GÖKAY, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
BİRİNCİ TRİMESTER (İLK 3 AY) TARAMA TESTLERİ Gebeliğin 11-14 haftalarında yapılır İKİLİ TARAMA TESTİ .İkili tarama test diye bilinen bu testte( free beta HCG ) ve PAPP-A hormonlarına bakılır.Sadece bu iki hormona ve anne yaşına bakılarak yapılan testin başarı oranı %63 civarındadır.Yapılan USG ölçümleri teste katıldığında (NT:Fetüsün ense kalınlığı ölçümü)ikili testin, Down sendromunu belirleme oranı % 85 lere çıkar. Down sendromunda : . NT artar . Serbest beta HCG düzeyi 2 kat artar, . PAPP-Adüzeyi ise 2,5kat azalır. NT(ENSE KALINLIĞI) ÖLÇÜMÜ .Sadece USG ile NT (Fetüsün ense kalınlığı) ölçümü bile Down sendromlu bir bebeği % 60... »»»
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Şule AYDIN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doğumda rastlanan majör anomaliler %2-3 oranındadır.Yenidoğan ölümlerinin önemli bir kısmını oluşturur.En sık yapısal anomaliler görülür.Bazen hastada birden çok anomali bir arada bulunabilir ki bu durumda sendromdan bahsedilir. En sık görülen kromozomal anomali trizomi 21 daha sık bilinen adı ile down sendromudur.Normalde insanda toplam 46 kromozom bulunur ve bu kromozomlar 23 xx ya da 23 xy olarak cinsiyete göre adlandırılır. kromozom sayılarında artış trizomidir.down sendromunda 21. kromozomda fazlalık vardır.Kromozomdaki mayotik ayrılmama sonucu oluşur.Kromozom yapısının anne yaşı ile yakından ilişkisi vardır.Kadınlarda oosit denilen yumurtalar doğumdan itibaren ovulasyona kadar... »»»
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Nuray ATACAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
GEBELİKTE TARAMA TESTLERİ ( İKİLİ, ÜÇLÜ DÖRTLÜ TESTLER) İkili kombine tarama testi nedir? Gebeliğin 3. ayında (11-14. haftalar arasında) ultrason ile yapılan inceleme, özellikle Down sendromu (trizomi 21) taramasının önemli bir parçasıdır. Anne rahminde sırt üstü yatan bebeğin (fetus) ense kalınlığı (ense saydamlığı, nukal kalınlık, nuchal translucency) ölçülür. Ölçülen bu ense kalınlığına, anne yaşı ve anne kanındaki beta-hCG ile PAPP-A adı verilen iki hormon değerleri eklenerek “11-14 hafta kombine tarama testi” yapılmış olur ve %80-90 oranında Down sendromu saptanmasını sağlar. Fetusun ense kalınlığı ne kadar ince ise fetus için o kadar iyi demektir; fetusta ense kalınlığı artı... »»»
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Hasan YILDIZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
ENSE KALINLIĞI TESTİ (İKİLİ TEST) İlk trimester tarama testi (11-14 hafta testi, İkili test) kısaca PAPP-A ve serbest B -hCG adı verilen iki hormonun kanda ölçülmesi ve ultrasonografide uygun pozisyonda bebeğin ense deri kalınlığının(NT) ve baş-popo mesafesi (CRL) ölçülmesi,(doğru ölçüm aşağıdaki resimde gösterilmiştir) bilgisayar ortamında normaller ile karşılaştırılıp rapor halinde verilmesi ile yapılan bir tarama testidir. İkili test Down sendromu taramasında üçlü ve dörtlü teste göre daha yeni bir testtir. Avantajı daha erken yapılması ve gereken ileri tetkiklerin daha erken uygulanmasına ve Down sendromlu bebeğin daha erken gebelik haftalarında teşhis edilebilmesine olanak sağlamasıd... »»»
► Gebelikteki Tarama Testleri Dr.Lale Zeynep KANMAZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
-Kan grubu: Çok önemlidir. Rh uyuşmazlığı varsa tesbit edilir. -Tam kan sayımı: İlk muayenede yapılmalıdır. Hemoglobin <10,9 Hemotokrit <34 olmas, demirı eksikliği anemisi veya talasemi varlığını düşündürür. -Tam idrar tetkiki: Tüm gebelere her tremestrde rutin önerilebilir.. Asemptomatik bakteriüri tüm gebelerde % 5-6, riskli gebelerde % 10 civarında görülür. Bunların taranması ve tedavisi ile pyelonefrit sıklığı azalır. Asemptomatik bakteriürinin saptanması için idrar kültürü daha yararlıdır. -Açlık kan şekeri: İlk trimester de istenmelidir. Diabet öyküsü olanlarda Hemoglobin A1C ile son 3 aylık süredeki şeker düzeyi ile bilgi edinilir. Eğer şeker regülasyonu şüpheli bir hasta... »»»
► Gebelikde Down Sendromu Tarama Testleri Dr.Ayşe DARAMA, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
GEBELİKDE DOWN SENDROMU TARAMA TESTLERİ (Prenatal Tarama Teestleri) Down sendromu yirmibirinci kromozomda görülen bozulma sonucu olan doğumsal bir hastalıkdır.Down Sendromu doğumda en sık karşılaşılan anomalılerdendir.Yediyüz canlı doğumda bir görülür.Bu bebeklerin IQ (zeka seviyeleri) düşüktür,50 nin altındadır.Birçok yapısal anomalileri vardır.Doğumda bebeğin genel sağlık durumuna bağlı olarak bebek ölüm oranı 24 kat fazla görülür. Down sendromlu bebeklerin zeka seviyeleri düşük olduğundan ve bu testler down sendromu riskini belirlediği için halk arasında zeka testi olarak da bilinmektedir.Bu testler sonucunda gebenin riski yok ise bu doğacak bebeği... »»»
► Gebelikte Yapılabilecek Tarama Testleri Dr.Aynur ŞENDEMİR, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Her ailenin hayalidir sağlıklı bebek sahibi olmak ve her gebelik bu isteği gerçekleştirebilmek umuduyla başlar. Oysaki anomalili bebek doğurma riski her kadında, her yaşta söz konusu olabilir. İnsanlarda genetik bilgiyi taşıyan 23 çift kromozom bulunur. Normalde 2 kopya olarak bulunan kromozomlardan herhangi birisinin 3 kopya olarak bulunması kromozomal anomalidir. En sık görüleni, “Down Sendromu” diye bilinen “Trizomi 21”dir. Muayene yöntemlerinin temel taşı ultrasonografidir. Ultrasonografik görüntüleme yöntemi ile bebeğin hem yapısal sorunlarının büyük kısmı görülür hem de ultrason eşliğinde amniyosentez gibi girişimsel yöntemler uygulanır. Biyokimyasal tarama testleri için anneden ... »»»
► Erken Doğumlar - Risk Faktörleri ve Tarama Testleri Prof.Dr.Yeşim BÜLBÜL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
ERKEN DOĞUMLAR - RİSK FAKTÖRLERİ VE TARAMA TESTLERİ Erken doğumun önceden belirlenmesi, prematüriteye bağlı perinatal morbidite ve mortalitenin azaltılması açısından önemlidir. Erken doğum, konjenital anormallikler hariç tutulursa, perinatal mortalite ve morbiditenin %75’inden sorumludur. Son 10 yılda, tüm bilimsel araştırmalara ve etyoloji ile ilgili yeni buluşlara rağmen insidansı azalmamıştır. Erken doğumların %40’ı erken travayı, %35’i ise erken membran rüptürünü takiben ortaya çıkarken, geri kalan %25’i hipertansiyon, antenatal kanama ve intrauterin gelişme geriliği gibi obstetrik endikasyonlar nedeniyle oluşur (1). Erken doğum için başlıca risk faktörleri, daha önceden erken doğum y... »»»
► Anne Kanından Bakılan Fetal Hücreler ile Amniosentez ve Tarama Testleri Tarih Oluyor Dr.Pınar TOKATLIOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Anne kanından bakılan Fetal hücreler ile Amniosentez ve tarama testleri tarih oluyor İkili veya Dörtlü Tarama Testleri riskli çıkan veya Ultrasonografide birtakım belirteçlerin gözlendiği gebelere gebelik haftasına göre Korion Villus Biopsisi veya Amniosentez önerilmektedir. Ancak bahsi geçen bu işlemler ailede genellikle anksiyete yaratmaktadır. Çünkü işlemler sırasında az bir olasılık da olsa belki de sağlıklı doğacak bir fetüsün yapılan bu işlem nedeniyle zarar görmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle uzun yıllardır daha basit ve güvenilir testler araştırılmıştır. Bugün gelinen noktada artık Down Sendromu, Trizomi 13 ve Trizomi 18 hastalıkları için sadece anne kanından örnek alar... »»»
► Gebelikte Tarama Testleri ve Gebelikte Ultrason Dr.Burcu ARSLAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
İKİLİ TARAMA TESTİ İlk trimester tarama testi (11-14 hafta testi, İkili test) kısaca PAPP-A ve serbest B -hCG adı verilen iki hormonun kanda ölçülmesi ile yapılan bir tarama testidir. İkili test Down sendromu taramasında üçlü teste göre daha yeni bir testtir. Üçlü teste göre avantajı daha erken yapılması ve gereken ileri tetkiklerin daha erken uygulanmasına ve Down sendromlu bebeğin daha erken gebelik haftalarında teşhis edilebilmesine olanak sağlamasıdır . Bunun dışında yapılan çalışmalar bu testi Down sendromu için üçlü teste göre biraz daha duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. http://www.doktorburcu.com/UserFiles/Image/jinekoloji/riskli%20gebe/ense%20kalinligi.jpg İlk trimester taram... »»»
► Gebelikte1.Trimester (İlk Üç Ay) Tarama Testi / İkili Test Dr.Emre GÜRÇKAYA, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Gebelik Takibinde Tarama Testi Seçimi - Riskli Gebelik - Gebelikte Cinsel İlişki - Vaginal Ultrasonografi Dr.Bülent ATASEVER, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Amniosentez Tarih mi Oluyor? Doç.Dr.Esra Ayşin TONGUÇ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Tarama Testleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pınar TOKATLIOĞLU Fotoğraf
Op.Dr.Pınar TOKATLIOĞLU
İstanbul
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi15 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Dr.Psk.Sevil YAVUZ, İstanbul
Op.Dr.Pınar TOKATLIOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Şule AYDIN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Lale Zeynep KANMAZ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR, Bursa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Yeşim BÜLBÜL, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Esra Ayşin TONGUÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Burcu ARSLAN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Emre GÜRÇKAYA, Denizli , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Nuray ATACAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Gülperi PINARCIK, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.Orkun ÇETİN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Bülent ATASEVER, Diyarbakır , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Ayşe DARAMA, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Hasan YILDIZ, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Derya Zerrin GÖKAY, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
tarama testleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tarama testleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
gebe, gebelik, birinci trimester tarama testler, ikinci trimester tarama testleri, ikili tarama, üçlü tarama, dörtlü tarama, ense kalınlığı, down sendromu, integre test, ikili test, üçlü test, dörtlü test, tarama testi, gebelikte tarama testi, hamilelikte tarama testi, nöral tüp defekti, gebelik testi, gebelik testleri, gebelikte testler, hamilelikte testler, ense kalınlığı testi, papp-a, ilk trimester testi, gebelikte tarama testleri, hamilelikte tarama testleri, ikili tarama testi, üçlü tarama testi, ammiosentez, ammiosentez testi, indireht coonuls testi, ense kalınlığı ölçümü, dörtlü tarama testi, erken doğumlar, erken doğum, erken doğum riski, prenatal test, genetik test, anne kanında fetal hücre, amniosentez, koryon villus, hamilelik testleri, kordosentez, gebelik testeler, amniyosentez, down sendromu testi, triple test, ultrason, gebelikte ultrason, hamilelikte ultrason, ultrasonografi, amniyon sıvısı, vaginal ultrasonografi, vajinal ultrason, riskli gebelik, riskli gebelik nedir, gebelikte cinsel ilişki, hamilelikte cinsel ilişki, invaziv girişimler, koryon villüs örnekleme, serbest fetal dna, amniosentez nedir, amniosentez testi, amniosentez uygulaması


15:05
Top