2007'den Bugüne 89,825 Tavsiye, 27,674 Uzman ve 19,687 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar
MAKALE #15544 © Yazan Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU | Yayın Ekim 2015 | 65,814 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.
WISC-R zeka testi 1949 yılında David Weschsler tarafından meydana getirilmiştir. Daha sonra gerekli düzenlemeler yapılarak günümüzdeki haline getirilmiştir. Ortalama olarak 1-3 saat sürede test tamamlanmaktadır. Testin süresi uygulanan çocuğun performansına göre değişim göstermektedir.
WISC-R yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasında ki çocuklara uygulanabilmektedir. Bunun üzerinde veya altında ki yaş gruplarına farklı testler uygulanmalıdır. Test zekayı oluşturan birçok özellik hakkında bize fikir verir ve çocuğu daha yakından tanımamıza yardımcı olur. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır. Sözel bölümü oluşturan alt testle Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirentlerden oluşmaktadır.
WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Bu sayede davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tanısını koyabilmede yardımcı olmaktadır. Çocuğun teste yorumu test sırasındaki sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği konulardan çocuk ile ilgili genel bilgi edinebilmek de mümkündür. Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinlikler de çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.
WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun mekansal ve kavramsal yetenekleri, bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri ve genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir. Bu gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.
WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.
-Açlık olmamalıdır
-Dinlenmiş olmalıdır
-Uykusunu almış olmalıdır
-Hasta olmamalıdır.
-İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak
Testin sonucunu etkileyecek tüm bu koşulların iyiliği sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Tüm bu koşullar muhakkak sağlanmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesi testin sağlığı açısından olumsuz bir durum oluşturur. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir.Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.
WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır. Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli müdahale yapılmaktadır. Testin sonuçları yapıldıktan bir hafta içersinde rapor halinde aileye verilmektedir.
WISC-R ZEKA TESTİ FİYATI

Wisc-r zeka testi fiyatı özel merkezlerde farklı fiyatlarda olabilir. Testi yaptırmadan önce fiyat araştırması yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Merkezin kadrosunda Wisc-r zeka testi yapacak uzman yoksa merkezler bu hizmeti dışarıdan alabilir. Dışarıdan alınan bu hizmet fiyat farklılıklarına neden olabilir. Testi yaptırmadan önce uzman hakkında bilgi istemeniz daha doğru olacaktır.

Wisc-r Zeka Testi Seviyeleri

Zeka Seviyeleri ve Zekanın Sınıflandırılması zeka seviyesi somut ve gözle görülür şeylere dayanmadığı için ölçmesi oldukça zor ve karmaşık bir sürece dayanmaktadır.
Bu sebeple günümüze kadar zeka seviyesini belirlemek için bir çok test geliştirilmiştir. Geçmişte geliştirilen bu testler günümüze uyarlanmıştır. Zeka yapılan testler sonucunda belirli hesaplamalarla ve tablolara dayanarak elde edilen bir puana sahip olur.
Bu puan da aşağıdaki tabloya göre belirli bir sınıfa alınır ve kişinin zeka seviyesinin hangi gruba dahil olduğu belirlenir Zeka Seviyeleri ve Zekanın Sınıflandırılması
 140 – üstü Dahi ve üstü
 130 – 139 Çok Üstün
 120 – 129 Üstün
 110 – 119 Parlak Zeka
 90 – 109 Normal Zeka
 80 – 89 Donuk Normal
 70 – 79 Sınır Zeka
 69 – altı Zekâ Geriliği

Günümüzde normal eğitimini alıp sürdürebilen çoğu insan normal zekaya sahiptir. Anca normal zekanın üzerinde veya altında zeka seviyeleri görüldükçe farklılıklar görülebilir. Bu durumlarda kişilere ve ailelere danışmanlık verilmesi gerekmektedir. Aşağıda bu sınıflandırmaya göre bazı ünlüler verilmiştir.
20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi Albert Einstein’ın IQ puanı:160(DAHİ)
Abd’li şarkıcı,müzisyen,dansçı, aktrist, yapımcı Madonna’nın IQ puanı: 140(DAHİ)
Efsane boksör Muhammed Ali IQ puanı:78(SINIRDA ZEKA)
Piyanist Fazıl Say IQ puanı:150(DAHİ)
Burada önemli olan çocuğun erken yaşta içinde bulunduğu zeka seviyesi belirlenmeli ve ona göre yönlendirilmesi yapılmalıdır. Yaramaz ve uyumsuz diye anılan bir çocuğu ünlü bir aktör, piyanist sporcu yapmak veya okuldan koparmak, kaybolup gitmesini kabullenmek ailelerin elindedir.

Wisc-r TEsti Bölümleri :

Test iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm ve performans bölümü olarak iki ana gruba ayrılır. Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinliklerde çocuğun içerisinde bulunduğu yaşa göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.
Sözel Bölüm :

1. Genel Bilgi Çocuğun çevresi ve dünya ile ilgili genel bilgi durumunu belirler.
2. Benzerlikler; Çocuğun nesneler veya cisimler arasında benzerlikleri nasıl kurduğunu inceler ve bunu nasıl ifade ettiğini inceler
3. Aritmetik Bu alt testte, çocuğunuzun aritmetik sorularını çözebilme yeteneği, aynı zamanda kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür. Zaman sınırlaması vardır.
4. Sözcük Dağarcığı Çocuğun hafızasındaki kelime sayısını ve ifade becerisini belirler.
5. Yargılama Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini belirler.
6. Sayı Dizisi Çocuğunuzun işitsel kısa süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen alt testtir.
Sesli uyaranları algılama, ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini belirler.

Performans Bölümü :
1. Resim Tamamlama Resimlerdeki eksikleri bulması istenir. Çocuğun dikkatini görsel bir alanda yoğunlaştırabilme becerisine bakılır.
2. Resim Düzenleme Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücünü belirlemede yardımcı olur.
3. Küplerle Desen Görsel zeka ile ilgili birçok unsuru belirlememizde bize yardımcı olur. Hafıza el göz koordinasyonu, görsel algı gibi birçok konuda yardımcı olur.
4. Parça Birleştirme Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçer.
5. Şifre Görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, , görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneğini belirler. Ve aynı zamanda hız ve dikkatini göstermesi gerekmektedir.
6. Labirentler; El-göz koordinasyonunu, şekil- zemin algısını WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun
 Mekansal ve kavramsal yetenekleri,
 Bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri.
Genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir.
Bu gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.

Wisc-r Testi Alt Testleri :

A) SÖZEL BÖLÜM:
Çocuğa 6 alt başlıkta sözel soruların yöneltildiği bölümdür.
1)Genel Bilgi: Çocuğun belirlenmiş sorularla okuldan, çevresinden, ailesinden ve içinde bulunduğu kültürden öğrendiği bilgileri ortaya çıkaran bölümdür. Uzun süreli hafızayı yoklamaktadır.
2)Benzerlikler: Verilen iki şey arasındaki kullanım,şekil, tür gibi yönlerden benzerlikleri söylemesi beklenir. Soyut düşünebilme yeteneğiyle ilgili becerileri sunması beklenir.
3)Aritmetik: Çocuğa görsel sonra zihinsel aritmetik sorular verilmektedir ve bunları belirli sürede çözebilme yeteneği ölçülmektedir. Çocuk bazı soruları görmeden cevaplayacağı için soruyu hafızada tutması ve çözebilmesi beklenmektedir. Bu sayede kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür. Bu bölümde matematik ve zihinsel işlem yapabilme yeteneğine bakmaktayız.
4)Sözcük Dağarcığı: Çocuğun kelimeleri ve kavramların açıklamalarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen bölümdür. İlk bölümde olduğu gibi uzun süreli belleği ölçmektedir.
5)Yargılama: Bu bölümde ise çocuğa belli durumlar verilir. Çocuğun bu durumlarda ne yapacağı öğrenilmeye çalışılır. Sosyal zekayı bize verir. Duygusal olgunluk, muhakeme yeteneği ve mantıksal akıl yürütme yeteneğini bize verir.
6)Sayı dizisi: Bu alt test yukarıda ki beş alt testte herhangi bir sorun olursa kullanılacak bir testtir.
B) PERFORMANS BÖLÜM:
Çocuğa 6 alt başlıkta görevlerinin yöneltildiği bölümdür.
1) Resim Tamamlama : Çocuğa bu bölümde eksikleri olan resimler verilmiştir. Çocuğun bu eksikleri bulması beklenri.
2)Resim Düzenleme: Bu bölümde belirli olaylar kartlar üzerinde karmaşık bir sırayla çocuğa verilir ve çocuğun düzenlenmesi beklenir.
3)Küplerle Desen: Bu bölümde ise çocuğa verilen 9 küp ile belirli şekilleri oluşturması beklenir.
4)Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçmemizi sağlar.
5)Şifre : Bu bölümde çocuğun yaşına göre seçilen bölümde çocuğun belirli sürede belirli şekilleri alana yerleştirmesi beklenir.
6)Labirent: Bu bölüm ise performans bölümünün diğer beş alt testinde bir sorun çıkarsa kullanılabilecek alt bölümdür.

Wisc-r Zeka Testi Önemi :

Bazı çocuklarımız günlük hayatta bulundukları ortamlarda çeşitli farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda
Sıra dışı cevaplar,
Yaşının üzerinde beceriler ve konuşmalar
Çeşitli yetenekler
Uyum sorunları
Derslerden sıkılma
Öğrenmekte güçlük çekme
Algılamakta güçlük çekme
İletişim problemleri
gibi daha birçok sıralayabileceğimiz durumlar göstermekte ve kendilerini fark ettirmektedirler. Bu çocukların ne durumda olduklarının incelenmesi gerekmektedir. Neticesinde yaşam standartları, eğitimi ve aile ile ilişkileri buna göre tekrar düzenlenmelidir. Çocuk bu sayede sahip olduğu yeteneğini, zekasını daha iyi kullanabilir. Veya herhangi bir zeka geriliği durumunda yine çocuk doğru yönlendirme ve eğitim ile daha mutlu yarınlara kavuşabilir. Tüm bunların yanında ailelerin de bilinçlendirilmesiyle doğru yönlendirilmeleri sağlanabilir.

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR :

Zeka insanın öğrenmesini sağlayan en önemli özelliktir. Yetenek ise herhangi bir beceri alanında bir şeyler öğrenme fırsatı verildiği zaman insanın bundan yararlanma gücüdür. Resim, müzik, el becerileri gibi birçok yetenek vardır. Üstün zekalılık; yapılan zeka testi sonucunda 120 ve üzeri puan alan bireylerde bulunan durumdur.
Üstün yeteneklilik ise bireyin resim, müzik, spor, sanat ve daha birçok farklı alandan herhangi birinde yeteneğe sahip olan bireylere verilen tanımdır. Üstün zekalılık toplumumuzda çoğu insan tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Aileler üstün zekalılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığında çocuklara karşı tutumlarında yanlışlıklar yapabiliyorlar.
Üstün zekalı çocuklar da diğer çocuklar gibi disiplin ve sorumluluklar almalı; onlara yaşam görevleri öğretilmelidir.
Üstün zekalılık kavramını duyduğumuzda çoğu zaman aklımıza erken konuşan, erken okuyan, başarılı çocuklar gelmektedir. Ancak durum böyle değildir; gelişimleri farklı seyretmektedir.
Albert Einstein 4 yaşında konuşmuş ve 7 yaşında okumuştur ama dahidir. Rus yazar Tolstoy başarısızlık nedeniyle okulu bırakmıştır.Ancak daha sonrasında yazar olmayı başarmıştır. Çizgi kahramanların ve filmlerinin kurucusu Walt Disney zamanında okulunu tamamlayamadığı için gazetede çalışmıştır. Ama yeteneği öylesine ileri boyuttaydı ki onun yaratıcılığı anlaşılamadığı için gazeteden kovulmuş ve daha sonrasında hepimizin izlediği çizgi filmlerinin şirketinin yapımcısı olmuştur. Ampulün mucidi Edison’ un öğretmeni onu hiç bir şey öğrenemeyecek bir öğrenci olarak tanımlamış ve eğitiminde annesi destekçisi olmuştur ama ardından Edison 1001’inci denemesinde ampulü bulmuştur.
Gördüğünüz gibi üstün zekalı çocuklar her zaman zekilikleriyle, sorularıyla kendilerini göstermezler. Çeşitli uyum problemleri ve başarısızlıklarla da kendilerini gösterirler. Önemli olan bu çocukların doğru tanımlanıp belirlenip doğru yönlendirilmesidir. Üstün zekalı çocuklar bir herhangi bir hedefe varmak için vazgeçmeyecek ve başarmak için yolları arayacaktır.
Zeka doğuştan gelip sabit kalan bir şey değildir. Kişideki potansiyel doğrultusunda geliştirilebilir. Zekanın hangi alanda güçlü olduğu belirlenmeli ve o alanla özel çalışılmalıdır.
Üstün zekalı çocuklar diğer çocuklardan farklıdır ve bu farklarının farkındadırlar. Ama bu çocuklarımız da diğer çocuklar gibi desteğe ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü var olan zekalarını kullanmaları için gerekli olan sistemleri onlara öğretmemiz gerekmektedir. Üstün zekalı çocuklar bazen aileler tarafından mutlaka derslerinde eğitiminde başarılı olması gereken çocuklarmış gibi algılanabilmektedir. Bunun sonucunda ders dışında hayatıyla ilgili sorumluluklarından habersiz ve öz bakım becerileri gelişmemiş çocuklar yetiştirilmektedir. Bu çocuklar farklıdır ama bu farklılıkları onların odasını toplama, kıyafetlerini düzenleme, temizliğine önem gösterme, yemek, uyku gibi sorumluluklarından muaf oldukları anlamına gelmemelidir.
Belirttiğimiz gibi üstün zekalı çocukların diğer çocuklardan bir çok farklı özellikleri vardır. Çok fazla soru sorarlar ve sorgularlar. Her şeyin nedenini öğrenmek isterler. Çevrenizde hiç durmadan neden, niçin, nasıl, ne zaman, kim, nerde diye duramadan sorular soran bir çocuk olarak karşınıza çıkabilir. Sınırları zorlamayı çok severler, bu yönleriyle öğretmenleri bazen zor durumlara sokabilirler. Emin olduklarını düşündükleri konularda kendilerini şiddetle savunabilirler. Sözcük dağarcıkları çok gelişmiş olabilirler. 3-4 yaşında çocuklar bazen 10 yaş 11 yaş çocuğunun kelimelerini kullandıklarını görebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak da kendinden büyük yaş çocuklarla veya yetişkinlerle iletişim kurmaktan daha mutlu olurlar. Çünkü kendi yaş grubu ona yetersiz gelebilmektedir.
Espri yetenekleri ve mizahı güçleri oldukça iyidir. Ve kendilerinin anlaşılmasını isterler. Çevresindeki olup bitenlere duyarsız kalamazlar. Bellekleri çok güçlüdür. Sizin hiç hatırlamadığınız ve atladığınız bir sözünüzü bir anda karşınıza getirebilirler. Ve sizi şaşırtacak derecede ayrıntılara yer verebilirler.
Üstün zekalı çocuklar arkadaşlarından gelişim olarak yukarıda oldukları için sınıf ortamında sıkılma ve odaklanma problemleri yaşayabilmektedir. Onlar için bazı çalışmalar ve ödevler anlamsız gelebilir. Saçma bulabilirler. Arkadaşlarının sordukları sorular ona anlamsız ve basit gelebilir. Tüm bunlar çocuğun sınıf ortamında soyutlanmasına sebep olabilir. Bu çocuklara sadece özel eğitimler vererek destek olamayız bir ömür içinde bulunacağı toplumla da nasıl birlikte yaşayabileceği konusunda uzman bir destek alınmalıdır. Çocuğun arkadaşlarıyla kaynaşması ve birlikte vakit geçirebilmeyi öğretmemiz gerekmektedir.
Çocuğun üstün zekalı olduğu saptandığında; hangi alanlara daha yatkın olduğu ne gibi özellikleri olduğu iyi belirlenip; iyi planlanmış bir eğitim ve uzman desteği ile çok mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilir. Çocuk ile iletişimde olan başta aile olmak üzere öğretmenlere ve çevresindekilere yeterli bilinçlendirme yapılırsa her şey çok daha sağlıklı olacaktır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     21 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ayşegül ÜLKÜ USLU Fotoğraf
Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU'nun Makaleleri
► İsrailde Üstün Zekalılar Eğitimi Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Wisc-R Zeka Testi Psk.Büşra SEZİKLİ
► Üstün Yetenekli Çocuklar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,687 uzman makalesi arasında 'Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar' başlığıyla benzeşen toplam 32 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
--
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


23:07
Top