2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Zeka Testi Olarak Wısc-Iv'mü Wısc-R mı?
MAKALE #20380 © Yazan Psk.Yaprak Betül BİNİCİ | Yayın Şubat 2019 | 4,270 Okuyucu
WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ-IV (WÇZÖ-IV)

1974 ten bu yana verilerle kullanılan WISC-R Zekâ testinin norm çalışması 1984 yılında yapılmıştır ve o zamandan günümüze yaklaşık 35- 40 yıl geçmiştir ve aradaki yıllarda teknoloji, bilim ve sanat çok fazla geliştiği için çocukların yaşam standartları da yükselmiştir. Dolayısıyla o günün çocuklarının normları ile günümüz çocuklarının verileri arasından çok büyük fark vardır. Bu sebepten ötürü WISC-R Zekâ testi yerine 2013 yılında Türkiye’de çevrilen ve güncel olarak kullanılan WISC-IV (Weschsler) Zekâ testi uygulanmaktadır.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların zihinsel becerilerinin değerlendirmesinde dünya çapında kliniklerde en güvenilir ve yaygın olarak kullanılan zekâ testlerinden biridir.
* WISCR ZEKÂ Testinin normları Günümüzde uygulanması sağlıklı mıdır?
WISC-R testinin normları 35- 40 yıl önce dönemin standartlarındaki çocuklara göre uygulanmıştır. Şu an bu testin günümüzde yani 21. Yüzyıldaki çocuklara uygulanması çocuğun performansının olduğundan yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bugünkü, zekâ testinin sonuçlarına göre normal olarak çıkan bir çocuk WISC-R testinin sonuçlarına göre ‘üstün’ olarak çıkabilir. Bu da çocukların ve ailelerinin yanlış yönlendirilmelerine sebep olur. Akranları veya yakıları tarafından üstün çıkan bir çocuğa karşı büyük beklentiler yönünden karşı karşıya kalabilir. Ve özgüven eksikliği, anlaşılamama, kaygı bozuklukları gibi psikolojik olarak güçlüklere sebep olabilir.
WISC-R normlarının güncel olmamasından dolayı çocukları bu testi uygulamak sağlık ve etik açısından doğru değildir.

WISC-IV’ün WISC-R’dan farkı nedir?

Amerika Birleşik Devletlerinde 2003 yılından uygulanmaya başlanan Wısc-4 Zekâ testinin Türkiye’ye uyarlanması 2003 yılında tamamlanmıştır. Yaş aralığı genişletilmiş ve yeni ölçme alt testleri getirilmiştir. Wısc-4 zekâ testi 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanmaktadır. Bu yaş grubu haricindeki çocuklara kesinlikle uygulanamaz.
WISC-IV zekâ testinde TÖZP ( Tüm ölçek zekâ puanı) olmasının haricinde 4 tane beceri alt kümesi vardır. Bunlar Sözel Kavrama Beceri kümesi, Algısal Akıl Yürütme Beceri Kümesi, İşlemleme Hızı Beceri Kümesi ve Çalışma Belleği Beceri Kümesidir. WISC-R zekâ testinde ise 3 tür alt testi vardır. Bu testler Tüm ölçek zekâ puanı Sözel zekâ puanı ve Performans zekâ puanı olmak üzeredir. Yani WISC-IV’ün Wısc-r’ a göre daha fazla alt testi olduğu için daha kapsamlı bir tarama yapmaktadır.

WISC-4 Zekâ testinin kaç alt testi vardır ve hangi becerileri ölçer?

WISC-IV zeka testi 6- 16 yaş arası çocuk ve ergenlerin kendi yaş grubundaki beceri düzeylerini güçlü olduğu alanları, dikkat ve konsantrasyonunu, ve zayıf olduğu becerileri değerlendirmektedir.

WISC-IV (Weschler) Zekâ testinin değerlendirilmesinde 10 temel alt test ve 5 yedek alt test kullanılmaktadır. Yedek alt testler uzman tarafından gerekli görüldüğün de uygulanır.
Temel alt testlerden;
Sözel Kavrama Becerisi Testi
Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi, sözel ifade yeteneğini ölçer. Tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgilerin yanı sıra öğrenilmiş bilgiyi de ölçer.
Temel Alt Testleri
Benzerlikler, Sözcük dağarcığı, Kavramadır. Gerekli görüldüğünde uygulanan alt testler ise Genel Bilgi ve sözcük bulma alt testleridir.
Algısal Akıl Yürütme Beceri Testi
Akıcı ve algısal yürütme ve algısal organizasyonunu ölçer. İçerisinde görsel ve motor koordinasyon becerisini, sözsüz materyal kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektiren becerileri ölçer.
Temel alt testleri
Küplerle Desen, Resim Kavramları, Mantık Yürütme Kareleri’dir. Gerekli görüldüğünde uygulanan alt test ise Resim Tamamlama’dır.
Çalışma Belleği Beceri Testi
Bu test kısa süreli işitme belleği, dikkat, konsantrasyon, ve çalışma belleğini ölçer. Her testteki görevler seçmeyi ve izleme dikkatini, zihinsel manipülasyon ve yetenekleri gerektirir. Alt testleri ise hemen kaydetme beceri yeteneğini ölçer.
Temel alt testleri;
Sayı Dizisi, Harf Rakam Dizisi’dir. Gerekli görüldüğünde uygulanan alt test ise Aritmetik testidir.
İşlemleme Hızı Beceri Testi
Zihinsel (Cognitif) işlemleme hızı, harf motor işlemleme hızını ölçer. Testte uygulanan her iki görevde görsel algıyı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin bir şekilde kullanılması, gayret ve çabanın sürdürülmesi, Hız gibi birçok motor tepkilerin birlikte işlemesini gerektirir.
Temel Alt testleri
Şifre, Simge Arama’dır. Gerekli görüldüğünde uygulanan alt test ise Çiz- Çıkar alt testidir.

WISC-IV zekâ testi uygulama süresi ne kadardır? Ne sıklıkla tekrar yapılabilir?

Bu testin uygulanması yaklaşık 2-2.5 saat sürmektedir. Ama her çocuğun dikkatine ve motivasyonuna göre test süresi farklılık gösterebilir. Eğer çocuk yorulursa 10- 15dk ara verilir veya hiç devam etmek istemezse en geç ertesi gün tamamlanması gerekir. WISC-IV zekâ testi, ilk uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçmesi gerekmektedir. 1 yıl içerinde 2 defa uygulanamaz.

WISC-IV zekâ testi için ön görüşme nasıl olabilir? Görüşmeler neyi içermektedir?
Testin değerlendirme süresi 2 oturumdan oluşmaktadır. Birinci kısımda anne baba ile görüşülür ve anemnez alınır ardından çocukla birlikte test uygulaması yapılır. İkinci görüşmede ise testin değerlendirilmesi ve raporu hazırlanır ve aileyle geribildirim görüşmesi yapılır. Testin raporunu aileye elden teslim edilmemesi daha uygun olur. Ya da kapalı bir zarfla, gerekli uzmana teslim edilmesi gerekmektedir.
1. Görüşme: Ön görüşmede, çocuğun ailesinden gelişim öyküsünü, ailesel hayatı, okul ortamı ve akademik beceriler, son dönemdeki ruhsal durumu ve test uygulamasına neden ihtiyaç duyduğuyla alakalı bilgiler alınır. Biz uzman olarak, Wısc-4 testinin genellikle çocuk ve ergen psikiyatristler tarafından yönlendirmesi gerektiğinde bu testin yapılmasını uygun buluyoruz. Aile ile yapılan görüşmeden sonra test uygulamasına geçilir. Testin yapıldığı ortam ışık, ses, sıcaklık bakımından uygun olması çocuğun dikkatini toparlaması ve elinden gelenin en iyisini yapması açısından önemlidir. Bu nedenle kliniklerde yapılması uygun olur. Okul ortamında yapılması dikkat dağıtıcı faktörlerin çok olması nedeniyle uygun değildir.
2. Görüşmede ise, uzman tarafından test sonuçları dikkatle değerlendirilir ve test raporu yazılır. Aileye bu görüşmede geri bildirim vermek çok önemlidir. Çocuğun zekâ puanı veya IQ puanı kesinlikle söylenemez. Bu durum çocuğun ileriki yaşamına yönelik olarak etiketlenmemesi açısından önemlidir. Sadece çocuğun norm grubuna göre, güçlü olduğu becerileri ve geliştirmeye açık becerileri kapsamlı bir şekilde veliye açıklanır. Test sonuçları, klinik gözlemler ve alınan anemnez öyküsü dikkate alınarak gerekli ise çocuğun özel eğitime ve/veya psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunur. Mesela test sonuçlarına göre dikkat eksikliği çıkan bir çocuğu uzman, psikiyatriye yönlendirebilir. Çocuğun geliştirilmesine yönelik kitap tavsiyeleri veya oyun araçları önerilebilir. Bu geliştirilmesi gereken becerilere katkı sağlar.

NOT: Benim klinik gözlemlerim sonucu aileye uzman raporunu vermediğimiz için, aileye yönelik bir rapor yazılması kısaca durumun özetlenmesi ve daha anlaşılır bir biçimde öneriler kısmı yazılmasını uygun buluyorum.

Test sonuçları uzmana nasıl iletilir? Aileye sonuçlar verilebilir mi?

Testin klinik ortamda değerlendirilmesinden sonra bu testin talebini terapisti, doktoru veya okul tarafından yapılmış ise; raporu ailenin bilgi dairesinde, sadece uzmana veya bir psikiyatriste yönlendirilebilir. Onun dışında okula veya öğretmenine veya diğer kurumlara teslim edilemez. Bu çocuğun etiketlenmemesi açısından çok önemlidir. Çocuğun kendi yaş grubu içerisinde hani yüzdelik dilimde olduğu, bunun ortalamaya göre ne anlama geldiği, güçlü ve geliştirilmeye açık becerileri, klinik gözlemler ve öneriler iletildiği için uzmana yönelik yazılır. Sadece test skorlarının yazdığı, sayısal rakamların bulunduğu IQ puanını içeren bir yazının aile veya okulla paylaşılması çocuk hakları açısından etik bulunmamaktadır.

WISC-IV Zekâ testini hangi uzmanlar uygulayabilir?

WISC-IV (Wechsler) Zekâ Testi sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından WISC-IV Uygulama Sertifikasına sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir. Testi yaptıracağınız kişinin bu sertifikası olmasına ve özellikle üzerinde sertifika numarasının olmasına dikkat edilmesi yetkin bir kişi tarafından yapılması açısından iyi olur.

Psk. Yaprak Betül BİNİCİ

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Zeka Testi Olarak Wısc-Iv'mü Wısc-R mı?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Yaprak Betül BİNİCİ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Yaprak Betül BİNİCİ'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Yaprak Betül BİNİCİ'nin Makaleleri
► Wısc-4 Zeka Testi Psk.Elif Can ÖZTÜRK
► Wısc-R Zeka Testi Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Wısc-R Testi Nedir? Psk.Hayriye ÖZCAN
► Zeka Ölçeği Wısc-R Nedir? Psk.Serap SÖZEN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,669 uzman makalesi arasında 'Zeka Testi Olarak Wısc-Iv'mü Wısc-R mı?' başlığıyla benzeşen toplam 37 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Oyun Terapisi Ocak 2019
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


18:45
Top