2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocuk Şiddeti
Çocuk Şiddeti Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk Şiddeti Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Şiddetin Çocuk Hali: Akran Zorbalığı Psk.Gülşah PINAROĞLU
Saldırganlığın ve şiddetin türlerinden biri olan akran zorbalığı; okul vb. kurum, kuruluşlarda en sık rastlanan, şiddetin çocuklardaki boyutunu gösteren ve ciddi ruhsal zedelenmelere yol açan bir olgudur. Akran zorbalığı; bir veya birden fazla, öğrencinin kendinden güçsüz gördüğü bir öğrenciye amacı olan, kasıtlı, zarar verici tutum ve davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı çeşitlerine bakıldığında en sık görülen fiziksel zorbalık ve bunu takip eden duygusal (sözel) zorbalıktır. Son yıllarda teknoloji kullanım yaşı ve gerekliliği okul çağına sirayet etmesinden dolayı siber zorbalık da oldukça artış göstermektedir. Zorbalık türlerinden herhangi birine maruz kalan çocukla... »»»
Amaç: Kız öğrencilerin çocukluk döneminde ihmal veya istismara maruz kalma durumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı özellikteki bu çalışma ebelik ve hemşirelik bölümünde öğrenim gören 335 kız öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve anket formu kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bulgular:Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği’nden alınan puan ortalaması 69, 91±16, 41’dir. Öğrencilerin %81’i çocukluk döneminde ebeveynlerinin sinirliyken bağırıp azarladığını, %74’ü ise isteklerinin göz ardı edildiğini bildirmişlerdir. Buna rağmen katıl... »»»
GİRİŞ İnsanoğlunun en ilkel silahlarından şiddet; düşmanlık ve öfke duygularının, kişilere veya nesnelere yönelik fiili, yıkıcı, fiziksel zor yoluyla dile getirilmesidir. Bu haliyle her türlü çatışma ilişkisinde (ailede, okulda, gruplar, ırklar, vb. arasında) rastlanan şiddet, saldırganlığın özgürlüğü, insan iradesini hiçe sayan en ileri, en aşırı boyutudur (Gökler 1993). Günümüzde şiddet, her şeyin tek çözümüymüş gibi her yaş grubunun ilk olarak başvurduğu ve gerek görsel gerek yazılı basında hatta otobüste, sokakta ve her yerde duyduğumuz ve her an karşımıza çıkabilen bir eylem haline gelmiştir. Son zamanlarda okul gibi davranışlarımızın ve düşüncelerimizin geliştiği yerlerde, yet... »»»
Çocuk Şiddeti Kavramı ile İlgili Uzmanlar
çocuk şiddeti KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk şiddeti KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


01:25
Top