2007'den Bugüne 90,719 Tavsiye, 27,893 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evisceration
Evisceration Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Evisceration Kavramı ile İlgili 2 Makale
► Evisserasyonda Posterior Sklerotomi Yöntemleri Dr.Savaş ÖZAY, Göz Doktoru
EVİSERASYONDA POSTERİOR SKLEROTOMİ TEKNİKLERİ # POSTERIOR SCLEROTOMY PROCEDURES IN EVICSERATION Yazarlar: Savaş Özay* Feyza Önder** Çalışmanın yapıldığı yer: S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği * Uz.Dr. S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği Başasistanı **DoçDr. S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği Şefi ,İSTANBUL # Bu çalışma kısmen 17 – 21 Eylül 2005 tarihinde Antalya’da yapılan TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde serbest tebliğ olarak sunulmuştur. ÖZET AMAÇ: Üç farklı posterior sklerotomi tekniği ile gerçekleştirdiğimiz eviserasyon ameliyatlarının sonuçlarını araştırmak ve bu sklerotomi yöntemlerini t... »»»
► Orbita İmplant Açılımında Cerrahi Yaklaşım Dr.Savaş ÖZAY, Göz Doktoru
AMAÇ: Eviserasyon ve enükleasyon sonrası gelişen implant açılımının cerrahi tedavisini tartışmak. GEREÇ VE YÖNTEM : 2003-2005 tarihleri arasında implant açılımı ile oküloplasti polikliniğimize başvuran 5 hasta çalışma kapsamına alındı.Üç olgu eviserasyon, 2 olgu enükleasyon cerrahisi geçirmişti. BULGULAR: Hastaların 4'ü erkek,1'i kadın olup yaş ortalamaları 47 (28-71 yıl) idi. Dört olguda poröz, 1 olguda akrilik implant mevcuttu. Olgulardan üçünde ameliyat sonrası ilk 2 ayda, birinde 4., diğerinde ise 8. yılda açılım tesbit edilmişti. Açılma ve revizyon arasındaki süre ortalama 10 ay(1-24 ay) idi. Bir olguda implant çıkarıldı ve hastanın isteği üzerine başka implant takılmadan tenon ... »»»
Evisceration Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Op.Dr.Savaş ÖZAY, İstanbul , Göz Doktoru
evisceration KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların evisceration KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:20
Top