2007'den Bugüne 80,006 Tavsiye, 25,564 Uzman ve 17,880 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aile Sistemi
Aile Sistemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Sistemi Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Aile Sistemi ve Sağlığı Psk.Dnş.Ercan TEKİN
Sistem teorisi biyolog Ludwig Van Bertalaffy tarafından geliştirilmiştir. (1934-1968) Teori aile terapistlerinin çoğunun, klinik çalışmalarını yürüttüğü aileyi ve o ailenin çevreye bakış açısını temel alır ve aile sistemi organizmasının çevresine yakınlığına ve uzaklığına uygun olarak nasıl geliştiğini veya sona erdiğini açıklamaya çalışır. Bertalaffy organizma denilen her varlığı, yaşamın esas kaynağı olarak görmüş ve organizmayı, “karşılıklı etkileşimde olan bir sistem, bağımsız rollerden oluşan yaşamın bir parçası” olarak tanımlamış, sistemin de aileyi oluşturan üyeler tarafından olumlu ve olumsuz olarak desteklendiğini dile getirmiştir. Aile içindeki etkileşim, sosyal ve psikolojik bir... »»»
► Aile Terapisi Uzm.Psk.Mahmut PAKDEMİR
Aile dendiği zaman, anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile kavramı anlaşılmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı ‘Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu’nun 1987 yılında yaptığı tanıma göre ‘’ Aile; kan bağı, evlilik ve diğer yasal yolardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan, bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal birimdir’’. Örf ve adetler, aile üyelerinin aile içinde alacağı rolleri saptarsa da üyelerin alacağı roller toplumlara, çekirdek ve geniş aile tiplerine göre değişiklik gösterebilir. Aile üyelerine yönelik... »»»
► Bozuk Aile Sistemleri Psk.Dnş.A.Derya UTKU
Aile İçi Sağlıksız Tutumlar Ruh sağlığı yerinde bir ailede yetişen sağlıklı çocuklar, ruh sağlığı yerinde bir toplumun vazgeçilmezidir. Çocukların kendilerine yeten birer yetişkin olmaları, anne babaların arzu ettikleri kadar üzerinde en çok kafa yordukları meselelerden biri. ‘Nasıl davranırsam çocuğum özgüvenli, huzurlu, hayatla barışık ve kendinden emin olur’ sorusu pek çok ebeveynin kendi davranışlarını sorgulamalarına sebep. Bu sorgulama üzerlerindeki sorumluluğun farkında olduklarının önemli bir göstergesi. Ebeveyn olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yönetmek, sağlıklı bir tutuma sahip olmak çocukların duygusal gelişimi için şart. Maalesef gerek toplumumuzda gerekse başka toplumlarda,... »»»
Sistemler teorisi biz insanların kaçınılmaz biçimde sosyal olmamız gerçegine dayanmaktadır.Aile sitemleri teorisinin alana yaptığı en büyük katkı kişiden (inrapisişik) kişiler arası etkileşime geçişi sağlayarak patolojiye ve dolayısı ile tedaviye yeni bir yaklaşımı olası kılmasıdır. Sistem olarak aileye yaklaşım yeni bir gelişmedir. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu yeni yaklaşım pek çok davranış biçiminin açıklamasını şaşırtıçı bir şekilde sağlar. Aile sistemleri modeli bir aile içinde herkesin bütünün içinde nasıl rol oynadıklarını gösterir. Aile sistemleri modeli aynı ailedeki çocukların nasıl birbirinden o kadar farklı olabildiklerinin de açıklar.Aileyi bir sistem olarak ... »»»
► Neden Aile Terapisi? Bireysel Terapi Değil? Psk.Dnş.E.Aygül ÇELİK İNCİ
► Anne Baba İlişkisi ve Çocuk Psk.Merve TUNAY DÜNYA
► Ailemizin Direği Psk.Ayşegül DENİZCİ
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aile Sistemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
aile sistemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile sistemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


08:13
Top