2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile Terapileri
Aile Terapileri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Terapileri Kavramı ile İlgili 6 Makale
Aile Terapisi Modellerinin Özellikleri Ailenin Bütünlüğü Aile sistemi bakış açısında bireyin tam olarak anlaşılması için, birey, ilişkilerin bütünlüğü içerisinde ele alınır ve ailenin tüm bireyleri arasında karşılıklı etkileşim ortaya çıkarılır. Ailenin bir üyesinin gelişimi ve davranışı, ailenin diğer üyeleri ile çok yakından ilişkilidir. Burada ki ilişki birbirinden ayrılmaz, iç içe geçmiş bir yapıdır. Belirtiler genellikle, ailedeki yerleşik alışkanlıkların bir ifadesi olarak görülmektedir. Danışanın sorununu yalnız, uyum bozukluğuna, geçmişine ve gelişimine değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sistemin, ailenin, işlevselliğine bağlayan bir bakış açısının k... »»»
MADDE BAĞIMLISI ERGENLERDE AİLE TERAPİLERİ VE BİR OLGU SUNUMU SHU Fatih Kılıçarslan(1) ÖZET Y.Ü. 16 yaşında, erkek, 4-5 yıldır madde kullanan, zaman zaman sokakta yaşayan, okula ve işe gitmeyen bir ergendir. Tedavide farmakoterapi ve bireysel terapi uygulanmış ancak yarar sağlanmamıştır. Diğer tedavilere ek olarak aile terapisi düşünülmüş, 13 seans sistemik aile terapisi modeli uygulanmıştır. ÇEMATEM kliniğinde haftada bir seans gerçekleştirilmiştir. Tüm seanslara aile üyelerinin tamamı katılmasa da anne ve/veya baba katılmıştır. Aile 5 kişiden oluşmaktaydı. Anne ev hanımı, baba mobilyacı olarak çalışıyordu, bazen iş almamış olabiliyordu ve sıklıkla alkol kullanımı vardı. Evde birde... »»»
Sistemler teorisi biz insanların kaçınılmaz biçimde sosyal olmamız gerçegine dayanmaktadır.Aile sitemleri teorisinin alana yaptığı en büyük katkı kişiden (inrapisişik) kişiler arası etkileşime geçişi sağlayarak patolojiye ve dolayısı ile tedaviye yeni bir yaklaşımı olası kılmasıdır. Sistem olarak aileye yaklaşım yeni bir gelişmedir. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu yeni yaklaşım pek çok davranış biçiminin açıklamasını şaşırtıçı bir şekilde sağlar. Aile sistemleri modeli bir aile içinde herkesin bütünün içinde nasıl rol oynadıklarını gösterir. Aile sistemleri modeli aynı ailedeki çocukların nasıl birbirinden o kadar farklı olabildiklerinin de açıklar.Aileyi bir sistem olarak ... »»»
► Neden Aile Terapisi Almalıyız ? Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK
Aile Terapileri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
aile terapileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile terapileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
aile, aile terapisi, bütünlük, ailenin bütünlüğü, aile terapi çeşitleri, aile terapisi sistemi, sistem terapisi, çok kuşaklı aile terapisi, satir, satir terapi, dönüşümsel sistemik terapi, virginia satir, aile terapisi hareketi, stratejik aile terapisi, munuchin, haley, bağımlılık, ergen, madde bağımlılığı, uyuşturucu, uyuşturucu bağımlılığı, sistemler teorisi, kişiler arası ilişki, sistem terpisti, açık sistem, kapalı sistem, dönüşümlü tepki, işleyiş bilgisi, aile yapısı, aile sistemi, aile modeli, aile etkileşimi, boşanma terapi, ailelere yönelik terapisi, aile terapisi nedir, birinci kuşak aile terapileri, aile terapilerinin karşılaştırması, çift terapisinde amaç, terapide amaç, aile danışmanlığında amaç, bireysel terapide amaç, psikoterapide amaç, terapinin amacı, aile terapisinde amaç, vırgınıa satır


15:43
Top