2007'den Bugüne 80,875 Tavsiye, 25,751 Uzman ve 18,025 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Alerjik Rinit
Alerjik Rinit Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Alerjik Rinit Kavramı ile İlgili 21 Makale
► Alerjik Rinit-2014 Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Tanım Alerjik rinit (AR), burun içi dokuda hava kaynaklı alerjenlere (aeroalerjen) karşı gelişen iltihabi aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı meydana gelen bulgulardan oluşur. Epidemiyoloji AR, Türkiye’de en sık karşılaşılan kronik hastalıktır. Toplumun %10-30’ unda; çocuklarınsa neredeyse % 20-40’ ında AR’ ye rastlanmaktadır. AR, çok ağır bir hastalık olmasa da ciddi milktarda sosyo-ekonomik kayıp yaratmaktadır; tabiri caiz ise “öldürmeyen ancak süründüren bir hastalık” tır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerine yapılan başvurularda en önemli nedenlerden biridir. İş gücü, okul performansını ve sosyalizasyonu sınırlar. Bunun yanında AR’ ye eşlik eden hastalıklar (gö... »»»
► Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) Prof.Dr.Murat Cem MİMAN, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) bütün yıl boyunca süren bir hastalık olabileceği gibi özellikle bahar mevsimlerinde doğanın coşması ile daha çok yakınmaya neden olan bir hastalıktır. İlkbahar ve sonbaharda havada yoğunlaşan polenler bu protein yapısındaki maddelere duyarlı kişilerde alerjiye bağlı şikayetler ortaya çıkarır. Alerjinin hedef organı burun ise en çok hapşırık, su gibi burun akıntısı, burun ve damak kaşıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma-sulanma ve kızarıklık görülür. Genel olarak bu yakınmalara baş ağrısı ve yorgunluk da eşlik edebilir. Saman nezlesi her yaşta görülebilirse de daha çok yoğunluk 15-45 yaş arasındadır. Başka alerjileri olan, anne (özellikle anne) ve baba... »»»
► Alerjik Rinit, Konjunktivit, Rinosinüzit Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Alerjen maruziyeti sonrası ortaya çıkan nazal bulguların oluştuğu IgE aracılı nazal mukozal inflamatuvar hastalık olarak tanımlanmaktadır (1). Hastalık ilk kez 1929 yılında tanımlanmıştır (2). Hapşırma, burun akması ve burunda tıkanıklık şekilnde üç kardinal semptomu vardır. Epidemiyoloji: Giderek artan sıklıkta görülen alerjik hastalıkların en sık görüleni olan alerjik rinit (AR)’ in dünya nüfusunun % 15-20’ sini etkilediği hesaplanmaktadır (3). Modern dünyada değişen yaşam koşulları, çevre ve hava kirliliği, çocukluk döneminde geçirilen enfeksiyon hastalıkları, sigara içimi, diyetlerimizdeki değişimler, katkı maddelerinin giderek daha fazla oranda kullanılması, daha fazla kapalı orta... »»»
► Alerjik Rinit’te Rhinoligt Tedavisi Dr.Mert BİLGİLİ, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Alejik Rinit Nedir? Rinit burun zarlarının(mukozasının) iltihabıdır. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinir. Hayatı tehdit edici özelliği olmayan bu hastalık, hastanın yaşam kalitesini bozar. Hastalar burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük, orta kulakta basınç problemleri gibi şikayetler tarif ederler. Bu şikayetlerin ne kadar sürdüğü, gün içindeki devamlılığı, ne zamanlarda arttığı, mevsimsel mi, yoksa yıl boyu mu olduğu, şiddeti önemlidir. Toplumun % 15-30’unu etkileyen ve hayat kalitesini bozan alerjik rinit ve buna bağlı oluşan burun eti büyümelerinde; yeni bir umut olarak kabul edilen bir ışık tedavisidir. İltihap... »»»
► Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Rinit, burun içi mukozanın iltihabi bir rahatsızlığı olup çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Enfeksiyöz, non-enfeksiyöz, alerjik ve non-alerjik rinit olarak incelenebilir. Alerjik rinit (AR=saman nezlesi) en sık görülen tipi (%10-25) olup; diğer alerjik hastalıklar gibi giderek artan sıklıkta karşımıza çıkmaktadır. Saman nezlesi, klinik olarak mevsimsel, yıl boyu süren ve yıl boyu sürüp mevsimsel artışlar gösteren klinik bulguları nedeniyle üç grupta incelenebilir. Bu sınıflamanın yanı sıra günümüzde bulguların devamlılığı, ciddiyeti ve yaşam kalitesi parametrelerini baz alan intermitan (aralıklı) veya persistan (devamlı); hafif ya da orta/ağır sınıflamaları da kullanılmaktadır. Saman n... »»»
► Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) Hastalığında Korunma Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Alerjik rinitte tedavinin en önemli basamaklarından birini alerjenden korunma oluşturur. Korunma üçe ayrılır: 1-Primer (birincil) korunma: IgE yapımı ve IgE aracılı duyarlanmayı önlemeye odaklanmıştır ve duyarlanma için yüksek risk taşıyan gruplara uygulanır. 2-Sekonder (ikincil) korunma: Duyarlanmaya rağmen hastalık ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir. Alerjene duyarlanmış ancak üst solunum yolu hastalığı riski göstermeyen bireylere uygulanır. 3-Tersiyer (üçüncül) korunma: Ortaya çıkmış alerjik rinitin tedavisinde bulguları önleyici olarak kullanılmakta ve bulgulara yol açan faktörlerin kontrolünü amaçlamaktadır. PRİMER KORUNMA: Primer korunmaya ait olan verilerin en ... »»»
► Çocuklarda Alerjik Nezlenin (Allerjik Rinit) Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Çocuklarda Alerjik Nezlenin Tanı ve Tedavisi Tanım Allerjenlere burun mukazasının spesifik allerjik reaksiyonu sonucu gelişen ve diğer aile bireylerinde benzer bulguların olmaması şartıyla en az 3 hafta süren nezle,burun tıkanması, peşpeşe hapşırma, göz, burun, kulak ve boğazın kaşınmasıyla karakterize olan durumdur Epidemiyoloji Allerjik rinit herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen başlangıç yaşı insidensi adelosans çocuklarda daha yüksektir. Alerjik rinit semptomlarının görülmesi 6 aylık infantlarda bildirilmesine rağmen genellikle yeni antijenlerle karşılaşma için 2 veya daha fazla mevsim gerekir. İleri yaşlarda insidensin azalmasıyla birlikte ileri yaşlarda i... »»»
► Allerjik Rinit Guatr Habercisi Olabilir Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Atrofik Rinit (Kuru Burun, Özena) Sendromu Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Rinitin Tedavisinde Fototerapi Dr.Ahmet ŞİRİN, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Hamilelikte Alerjik Hastalık Tedavisi Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Hastalıklarda İmmünomodülatuvar (İmmün Sistemi Değiştiren) Tedaviler Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerji Mevsimi Geliyor: Alerjik Nezlede İlaçlar Fayda Etmediğinde… Dr.Atilla ŞENGÖR, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Alerjik Hastalıklar ve Otoimmün Hastalıklar : Birlikte Mi, Ayrı mı? Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Anti-Ige (Omalizumab) Tedavi; Astım; Kronik Ürtiker ve Daha Fazlası Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Persistan (Kronik) Rinosinüzit' Te Günceller Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Nazal Polip Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Hayvansal Kaynaklı Alerjenlerden Korunma Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerji Nedir Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Ürtiker, Kaşıntı ve Guatr Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Alerjik Rinit Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Murat Cem MİMAN, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Atilla ŞENGÖR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Mert BİLGİLİ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Ahmet ŞİRİN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Gürkan KILIÇ, Bursa , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Cemile MANTAŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.Osman ŞENER, Ankara , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Süphan ÖZYURT, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
alerjik rinit KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların alerjik rinit KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
alerjik rinit tedavi, alerjik rinit yeni tedavi, immünoterapi, antihistaminik, alerji ilacı, lökotrien, ödem, burun tıkanıklığı, saman nezlesi, alerjik rinit nedir, alerjik rinit hastalığı, alerjik rinit rahatsızlığı, saman nezlesi belirtileri, saman nezlesi tedavisi, saman nezlesi nedir, alerjik rinit belirtileri, alerjik rinit tedavisi, alerji, sinüzit, konjunktivit, konjonktivit, göz nezlesi, rinit, rhinoligt, rhinolight nedir, rhinolight uygulaması, rhinolight tedavisi, allerji, prick, test, intradermal, alerjik nezle, alerjik nezlede tanı, rast, elısa, solunum fonksiyon testi, saman nezlesinde tanı, allerjik rinit, saman nezlesinden korunma, saman nezlesinde korunma, alerjik rinitte korunma, alerjik rinitten korunma, alerji testleri, polen alerjisi, çocukta alerji, çocuklarda alerji, çocukta allerji, çocuklarda allerji, allerjik nezle, guatr, hashimoto, hasimoto, graves hastalığı, zehirli guatr, atrofik rinit, kuru burun, ozena, özena, rinitis sicca, atrofik rinit sendromu, kuru burun sendromu, özena sendromu, kb sendromu, rinitis sicca anteriyor, primer atrofik rinit, sekonder atrofik rinit, empty nose sendromu, atrofik rinitte tanı, atrofik rinitte tedavi, alerji testi, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, hapşırık, alerji belirtiler, allerjen, allerjenler, aralıklı alerjik rinit, sürekli alerjik rinit, deri testi, ige seviyesi, göz kızarıklığı, gözlerde kızarıklık, gözde kızarıklık, allerjik konjoktivit, göz allerjisi, atoik kerato konjonktivit, vernal konjonktivit, allerjik konjonktivit, burun alerjisi, fototerapi, rinofototerapi, evde rinofototerapi, hamilelik, astım, ürtiker, kurdeşen, hamilelikte kortizon, hamilelikte allerji, hamilelikte alerji, hamilelikte allerjik rinit, hamilelikte alerjik rinit


04:27
Top