2007'den Bugüne 91,459 Tavsiye, 28,073 Uzman ve 19,896 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bobath
Bobath Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bobath Kavramı ile İlgili 7 Makale
Bobath terapisi serebral palsi ve benzeri nöromotor problemlere yönelik bir değerlendirme ve tedavi yaklaşımıdır. Bobath yöntemini anlayabilmek için önce cerebral palsi tanımı yapılması lazım.cerabral palsi(CP),gelişmekte olan beyinde lezyon ya da zedelenme sonucu gelişen ilerleyici olmayan hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor fonksyon kaybı postur ve hareket bozukluğudur. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.350 000 bebek doğmaktadır. Ülkemiz için 1000 canlı doğumda 4 olan görülüş sıklığı dikkate alındığında her yıl ülkemizde yaklaşık 5400 serebral palsili çocuğun katıldığı söylenebilir. Çocuğun motor gelişim basamaklarda gecikme problemleri vardır.Duysal motor ve postural kontrol yetersizliği p... »»»
İnme veya iskemik beyin-damar hastalığı, merkezi sinir sistemine giden damarların hastalıları sonucu gelişen tıkanıklıklar ya da damar dışına kanamaların yol açtığı ani ya da fokal veya global nörolojik belirti gelişimi olarak tanımlanabilir. Belirtiler 24 saati geçmeden tamamen düzelirse ‘geçici iskemik atak’, 24 saati geçip 3 hafta içinde düzelme gösterirse ‘geri dönücü iskemik nörolojik defisit’ şeklinde adlandırılır. Hafif belirtilerin gözden kaçabildiği ya da beynin nispeten sessiz kalan bir bölgesinin tutulduğu durumlarda tesadüfen görüntülemelerde tespit edilen inmelere ‘sessiz infart’ ya da ‘sessiz inme’ denmektedir. İnmenin bu çeşidinde, birçok küçük ... »»»
NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ- BOBATH TERAPİ Nörogelişimsel tedavi (Neurodevelopmental treatment - NDT) Karel ve Berta Bobath tarafından İngiltere’de geliştirilmiş bir tedavi tekniğidir. Bu teknik fizyoterapist NDT yönteminde çocuğun fonksiyonel yetenekleri gözlenmekte ve analiz edilmektedir. Tedavi bu detaylı analize göre ve kişiye özel olarak uygulanmaktadır. NDT primer olarak bir düşünce şeklini oluşturur ve fizyoterapistin spesifik bir tedavi programı oluşturmasını sağlar. NDT’nin hedefi; anormal refleks aktivite paternlerini baskılayarak normal hareket paternlerini açığa çıkarmak ve postüral reaksiyonları kolaylaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için inhibisyon, fasilitasyon ve stimülasyonun b... »»»
► Erken Dönem Bobath Uygulamaları Prof.Dr.Fzt.Mintaze KEREM GÜNEL
Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Uzm. Fzt. Özgün Kaya Kara, Uzm. Fzt. Duygu Türker Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının önemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon programları riskli bebeklerde doğar doğmaz başlaması gereken bir süreçtir. Bu programlar yenidoğan döneminde başlayıp 12 aya kadar hastanede yenidoğan ve çocuk servislerinde, fizyoterapi merkezlerinde veya fizyoterapist tarafından önerilen ev programları şeklinde fizyoterapi yaklaşımlarını içerir. Erken dönem fizyoterapi programlarına hangi bebekler dahil edilmelidir? Erken dönem fizyoterapi programlarına “Riskli bebekler” dahil edilmelidir. ... »»»
► Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yöntemi Fzt.Erkan KARAKUŞOĞLU
Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi nörofizyolog Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik hastalarda 1940’lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çocuklarla çalışan bobath fizyoterapistleri Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak üzere, duyu-motor bozukluklara neden olan farklı tablolarda bu yaklaşımı yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bobath yaklaşımı, geliştirilen bilimsel kuramlar ve ampirik deneyimleri içine alacak şekilde biçimlendirilmiş olup, gelişmeye açık dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yönüyle ilk uygulamalardan başlaya... »»»
SEREBRAL PALSİ’DE NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ ’NİN TEMELİ BOBATH KONSEPTİ : YAŞAYAN KONSEPT Nörogelişimsel tedavi (NGT)/ Bobath (neurodevelopmental treatment-NDT) ; 1940’larda Berta Bobath ve Karel Bobath tarafından oluşturulmuş, nöro-müsküler bozuklukların, özellikle Serebral Palsi (SP)’nin tedavisinde fizyoterapistler tarafından dünya çapında yaygın olarak kullanılan geniş kapsamlı bir duysal-motor yaklaşımdır . (1,2,5). Bir başka deyişle fonksiyon bozukluğunun gelişimsel sıraya uygun olarak düzenlenmesine yönelik olarak kullanılan duysal- motor tekniklerdir. Bu teknikler, hastanın yaşadığı çevre içerisinde motor performansının kalitesini arttırmak için tasarlanır. Bu referans sisteminin k... »»»
Bobath Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Fzt.Sema GÜLMÜŞ, İstanbul
Fzt.Gönül ACAR, İstanbul
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Fzt.Halil ARI, Ankara
Fzt.Sadır ATAMAN, İstanbul
Fzt.Mehmet ELMAS, Gaziantep
Fzt.Serkan MUTAF, Balıkesir
bobath KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bobath KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


19:16
Top