2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Serebral Palsi
Serebral Palsi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Serebral Palsi Kavramı ile İlgili 11 Makale
Ergoterapiye Genel Bakış Ergoterapi, günlük yaşam aktivitelerini vurgulayarak rehabilitasyonu sağlar. Ergoterapistler günlük görevleri (okupasyonları) terapötik araçlar olarak kullanır, hastaların yeteneklerini güçlendirir ve hayati becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Serebral palsi hastası için tedavi programında ergoterapi çok önemlidir . Ergoterapistler, çocuğun sadece genel yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda bireylerin mutluluğunu artıran günlük görevleri ve hedefleri gerçekleştirme yeteneğini geliştirirler. Çeşitli faaliyetler ve alıştırmalar yoluyla – her biri işlevsel görevleri yerine getirmeye odaklanmış; ergoterapist etkilenimi iyileştirir ve bağımsızlığı güç... »»»
► Serebral Palsi ve Egzersiz Dyt.Nihal DURUKAN KELEŞ
GİRİŞ Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Beyindeki lezyon kas tonusu ve koordinasyonunda sorunlar yaratır, zamanla kas iskelet sisteminde ikincil bozukluklar da gelişir. SP tablosu doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrası erken dönemde oluşan beyin lezyonlarında görülür. Beynin erken gelişim dönemi ilk 18 ay olmakla birlikte 6 yaşa kadar oluşan ve ilerleyici olmayan beyin lezyonlarınınn tümü SP olarak tanımlanabilir. Nöromotor kontrol bozukluğu dışında SP’de ayrıca görme, konuşma, yutma ve bilişsel işlev bozuklukları da olabilir. EPİDEMİYOLOJİ Dünyada ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlik... »»»
► Serebral Palsi Nedir? Fzt.Aymen BALIKÇI
Yaptığımız her şey beynin kontrolü altındadır. Vücudumuzdaki her bir kas, beynin farklı bir bölgesi tarafından kontrol edilir. Serebral palsi’de, bu beyin bölgelerinden birinde gelişim kusuru veya tahribat vardır. Serebral, beyinle ilgili demektir. Palsi ise kas kontrolünde yetersizliği veya kas zayıflığını anlatır. Sonuç olarak, serebral palsi beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliğini anlatan bir terimdir. Serebral palsi terimi, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan ve gelişmekte olan beyni etkileyen sorunları tanımlamak için kullanılır. Serebral palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun g... »»»
► Serebral Palsi - Otizm ve Refleksoloji Fzt.Nurgül KARAGÜL
Refleksoloji "ayaklar bedenin aynasıdır." felsefesinden yola cıkılarak uygulanan bir alternatif tedavi yöntemidir.Vücuttaki her organın ayaklarda temsil edildigi bölgeler vardır ve buraya uygulanan özel teknik ve tutuslarla yapılan bir tedavidir. Ayak tabanında sinir uçları mevcuttur,buraya yapılan uyarılarla periferik sinir sistemi uyarılır;oradan uyarılar merkezi sinir sistemi aracılıgı ile beyin ve ilgili organa iletilir. Refleksolojiye göre "bir organın işleyişinde herhangi bir sorun varsa ;o organda enerji bloke olur ve organın çalısmasını engeller yani organ hasta olur;refleksoloji ile bloke olan enerjinin akışı saglanır ve organ iyileşir:) SEREBRAL PALSİ:Dogum öncesi,dogum sıras... »»»
Serebral Palsy adı altında değerlendirilen bebeklerde motor kabiliyet genelde engellenmiş ya da gecikmiştir. Bu gecikmeler ve anormal hareket kalıpları baş kontrolünün gelişmesinde gecikmeye neden olmakta, gövde stabilitesini, tüm vücut kas tonusunu, el - göz koordinasyonunu ve sosyal – duygusal gelişimi olumsuz etkilemektedir. Beden farkındalığının doğumdan itibaren olgunlaşmaması aktif hareketin gelişimini zorlaştırır.Çocuğun sensörik deneyimlerinin yetersizliği hareket tecrübesi edinmesini engeller.En erken dönemde uygulanan doğru tutuş (handling) teknikleri ,fasilitasyon ve stimülasyonlar bu olumsuzluklardan daha kolay kurtulmasında önemli rol oynar. ... »»»
SEREBRAL PALSİ’DE NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ ’NİN TEMELİ BOBATH KONSEPTİ : YAŞAYAN KONSEPT Nörogelişimsel tedavi (NGT)/ Bobath (neurodevelopmental treatment-NDT) ; 1940’larda Berta Bobath ve Karel Bobath tarafından oluşturulmuş, nöro-müsküler bozuklukların, özellikle Serebral Palsi (SP)’nin tedavisinde fizyoterapistler tarafından dünya çapında yaygın olarak kullanılan geniş kapsamlı bir duysal-motor yaklaşımdır . (1,2,5). Bir başka deyişle fonksiyon bozukluğunun gelişimsel sıraya uygun olarak düzenlenmesine yönelik olarak kullanılan duysal- motor tekniklerdir. Bu teknikler, hastanın yaşadığı çevre içerisinde motor performansının kalitesini arttırmak için tasarlanır. Bu referans sisteminin k... »»»
- Dernek (SERÇEV) ile irtibatta kalmalıyız. - Hastalarımıza tedaviden öte terapi odaklı bakmalı, sürecin uzun olduğunu dikkate alarak bu süreçte uzmanlardan (Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Fizyoterapist vb.) yeterince destek (takip, tedavi vb.) almaya çalışmalı, sürecin düzenli bir şekilde yürümesi için özen göstermeliyiz. - Hasta ve hasta yakını olarak muhakkak psikolojik destek almalıyız. - Hem özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hem de sağlık hizmetleri sunucularında bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinden optimum düzeyde yararlanmalıyız. - Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde sizinle ilgilenen fizyoterapistinizin Bobath Terapisti olup olmadığını sorgulayınız. Bun... »»»
► Bobath Nörogelişimsel Tedavi Yöntemi Fzt.Erkan KARAKUŞOĞLU
► Refleksoloji Fzt.Erkan ALP
Serebral Palsi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Fzt.Sema GÜLMÜŞ, İstanbul
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Gönül ACAR, İstanbul
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Prof.Dr.Serap UYSAL, İstanbul , Nörolog
Fzt.Erkan ALP, Isparta
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Dr.Ahmet DOĞAN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Deniz İŞÇİ, İstanbul
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Fatih TONKAZ, Denizli , Ortopedi Uzmanı
Uzm.Fzt.Taha TÜFEK, İçel (Mersin)
Fzt.İpek MURAT, İstanbul
Fzt.Yunus YILMAZ, İstanbul
Fzt.Halil SAVAŞ, Balıkesir
Süreya TUĞ, İstanbul
Doç.Dr.Adem YILDIRIM, Aksaray , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Dr.Erdem ŞİMŞEK, İzmir , Çocuk Doktoru
Fzt.Sinan YARAR, Kırşehir
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Doç.Dr.Barış EKİCİ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Erhan BAYRAM, İzmir , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Akgün ÖLMEZ, Denizli , Çocuk Doktoru
Fzt.Leyla ATAŞ, İstanbul
Fzt.Sait GÜMÜŞ, İstanbul
Fzt.Rıdvan GÖK, İstanbul
serebral palsi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların serebral palsi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ergoterapi, serebral palsi ve ergoterapi, serebral palsi ve duyu bütünleme, egzersiz, vojta, zihinsel gerilik, gelişme geriliği, oksijensiz kalma, beyin felci, serebral, palsi, spastik serebral palsi, spastik, spastisite, atetoid serebral palsi, ataksik serebral palsi, refleksoloji, refleksoloji nedir, refleksoloji seansı, serebral palsy, nörogelişimsel tedavi yaklaşımı, bobath, postural yonus, postural dizilim, normal motor gelişim, cerebral palcy, prematüre bebek, serebral palsi riski, prematüre bebeklerde gelişim, berta bobath, karel bobath, nörögelişimsel tedavi, bobath fizyoterapistleri, bobath fizyoterapisti, çocuk fizyoterapistleri, çocuk fizyoterapisti, bobath yaklaşımı, bobath metodu, hemiparezi, kol felci, cı tedavi, cımt tedavi, cımt, edward taub, ayak masajı, refleksolojist, refleksolojinin tanımı, refleksoloji tedavisi, ayak refleksolojisi, refleksoloji terapisi, refleksoloji kavramı, refleksolojinin tarihi, refleksoloji uygulaması, refleksoloji teknikleri


16:32
Top