2007'den Bugüne 82,688 Tavsiye, 26,144 Uzman ve 18,348 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Karsinom
Karsinom Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Karsinom Kavramı ile İlgili 14 Makale
► İntraabdominal Kanamaya Neden Olan Metastatik Hepatik Koryokarsinom Doç.Dr.Aydın KÖŞÜŞ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
ÖZET 26 yaşında, primigravida ve normal bir gebelik takibi sonrasında sefalopelvik uygunsuzluk nedeniyle sezaryene alınan bir hastaya sezaryenden 2 ay sonra batın içi kanama tesbit edilerek acil laparotomi uygulandı. Operasyon esnasında karaciğer sağ lobda 7 cm’lik yumuşak kıvamda kitle tespit edildi. Kitleden biyopsi alındı. Patolojik incelemesi sonucu koryokarsinom metastazı geldi. Hastaya toplam 8 kür EMA-CO rejimi uygulandı. Daha sonra hastaya elektif şartlarda 5/7 oranında karaciğer rezeksiyonu uygulandı. 5 senenin sonunda hasta tekrar gebe kaldı. Hasta sezeryanla doğumunu yaptı. Bebekte herhangi bir fetal anomali gözlenmedi. Doğum sonrası plasentanın patolojik incelemesin... »»»
► Böbrek Kanseri Hakkında Son Gelişmeler Prof.Dr.Sinan EKİCİ, Ürolog
Böbrek kanserlerinin %90’ı “renal hücreli kanser” tipindedir. İdrar oluşumunu sağlayan böbrek dokusundan köken alır. En sık 50-70 yaş aralığında görülür. Genetik geçişli hastalığı olanlarda daha erken yaşlarda görülmektedir. Erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülür. Böbrek kanserinin nedenleri nelerdir? Renal hücreli kanserin neden ve nasıl geliştiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ama, en sık suçlanan nedenler şunlardır: Sigara: Böbrek kanseri görülme riskini 2 kat artırmaktadır. Aile öyküsü ve genetik yatkınlık: Bir akrabasında böbrek kanseri olması, riski artırmaktadır. Yüksek kalorili, yağlı diyet. Yüksek tansiyon. Kimyasal sanayi maddeleri: Çelik ve kurşun endüst... »»»
► Safra Yolu Stentleri (Metal Stent mi? Plastik Stent mi?) Prof.Dr.Mehmet İNAL, Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Safra Yolu Stentleri: Perkütan Metal Stent mi? Endoskopik Plastik Stent mi? Safra Yolu Tıkanıklıklarının açılmasında Metal (Perkütan) Stentlerle Plastik (Endoskopik) Stentlerin Karşılaştırılması: 1.Safra Yolu Stenti Yerleştirilmesi: Malign (kansere bağlı) safra yolu tıkanıklıklarının %85-90’ında tanı konulduğunda rezektabilite mümkün olmadığından cerrahi tedavi şansı yoktur. Ayrıca bu tümörler ileri yaşlarda görüldüğünden ek risk faktörleri (kardiovasküler, pulmoner vs) sözkonusu olmakta ve hastaların bir kısmı rezektabl olsa bile operabl olmamaktadır. Bu nedenle de hastaların %90'ına palyatif tedaviler uygulanmaktadır. Hastaların palyatif tedavisinde en önemli olanı tıkanmış olan safra... »»»
► Tıkanma Sarılığında Safra Stenti Yerleştirilmesi Prof.Dr.Mehmet İNAL, Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
► Larinks (Gırtlak ) Tümörleri Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Hpv (Human Papillomavirus), Servikal Smear (Pap Test) ve Kolposkopi Doç.Dr.Polat DURSUN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Primer Peritoneal Adenokarsinoma Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Alkol ve Karaciğer Hastalıkları Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Larenks ve Hastalıkları Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Basal Hücreli Karsinoma Çeşitleri Dr.Alper BAYRAKTAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Deri Kanserleri Dr.Alper BAYRAKTAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Meme Kanseri: Risk, Belirtiler, Teşhis ve Tedavi Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Karsinom Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Dr.Oğuz BASUT, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Uğur SAYGILI, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Op.Dr. Sinan EKİCİ, İstanbul , Ürolog
Prof.Dr.Yasemin H BALABAN, Ankara , Gastroenteroloji Uzmanı
Op.Dr.Savaş ÖZAY, İstanbul , Göz Doktoru
Doç.Op.Dr.Aydın KÖŞÜŞ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Mehmet İNAL, Adana , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Prof.Dr.Nazım Serdar TURHAL, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Doç.Op.Dr.Levent CANSEVER, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Akif TURNA, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Doç.Op.Dr.Polat DURSUN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Özgür KILIÇKESMEZ, İstanbul , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Prof.Dr.Tugan BEŞE, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
karsinom KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların karsinom KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
koryokarsinom, gestastonel trofoblastik hastalık, gestasyonel trofoblastik neoplazi, metastaz, karaciğer metastazı, kemoterapi, böbrek kanseri, böbrekte kanser, böbrek kanserinde laparoskopi, böbrek kanserinde robot, nefrektomi, idrarda kanama, renal hücreli karsinom, böbreklerde kanser, böbrek kanserinin nedeni, böbrek kanserinin nedenleri, safra stenti, ercp, metal stent, plastik stent, endoprotez, safra tıkanıklığı, koledok stenti, malign biliyer obstrüksiyon, pankreas kanseri, tıkanma sarılığı, obstrüktif ikter, safra kanseri, safra kesesi, hiler kolanjiokarsinom, klatskin tümör, perkütan stent kolanjioplasti, safra yolu tıkanıklığı, sarılık, biliyer obstrüksiyon, safra yolu kanseri, perkütan, transhepatik, kolanjiyografi, kolanjiyokarsinom, tıkanma sarılığı nedir, tıkanma sarılığı hastalığı, tıkanma sarılığı rahatsızlığı, tıkanma sarılığının nedenleri, tıkanma sarılığı tedavisi, tıkanma sarılığının tedavisi, larinks tümörü, gırtlak tümörü, gırtlak tümöründe radyoterapi, gırtlak tümöründe kemoterapi, tnm sistemi, gırtlak tümörü nedir, gırtlak tümörü tedavisi, gırtlak tümörü belirtileri, gırtlakta tümör, papillom, anjiom, fibrom kondrom, vokal nodülleri, ses teli nodülleri, sarkom, servikal smear, pap test, pap smear, hsıl, ascus, asc-h, karsinoma insitu, servikal kanser, rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, kolposkopi, leep, siğil, human papillomavirus, periton kanseri, plevra kanseri, yumurtalık kanseri, over kanseri, ca125, akciğer kanseri, yumurtalık kanser şüphesi, yumurtalık kanser tedavisi, karın ağrısı, mide ağrısı, iştahsızlık, primer peritoneal adenokarsinoma, periton, karın boşluğu, assit sıvısı, malignite, benign sitoloji, sitoloji, portal hipertansiyon, siroz, fulminant karaciğer yetmezliği, kardiyomyopati, budd-chiari snedromu, veno oklüziv hastalık, portal ven oklüzyonu, portal ven trombozu


23:15
Top