2007'den Bugüne 90,067 Tavsiye, 27,722 Uzman ve 19,715 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Saplantılar
Saplantılar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Saplantılar Kavramı ile İlgili 3 Makale
Her 50 Kişiden Biri Takıntılı... Etrsfınıza şöyle bir baktığınızda birçok kişinin aşırı temizlik, titizlik, düzenlilik, eşya veya para biriktirme, simetriye önem verme, kapıyı-ocağı kontrol etme gibi çeşitli takıntıları, kuruntuları, vesveseleri bulunmaktadır. Bireyler bunları zaman zaman saçma bulsalar da kndilerini bunları yapmaya zorunlu hissederler. Çünkü yapmadıklarında kendilerinin ya da sevdiklerinin başına bir zarar geleceğinden enişe ederler Basit düzeyde olan tekrarlayıcı düşünce ve davranışlar çoğunlukla önemli bir zaman kaybına veya ciddi bir sıkıntıya neden olmazlar.Ancak, bazı kişiler bunları aşırı derecede yaparlar ki bu durum hem kendi yaşamlarını hem de onlarla birli... »»»
1.Takıntı nedir ? Hangi aşamadan sonra sorun haline gelmeye başlar? Kendimizi zaman zaman zihnimize takılan sorunlarla başbaşa kalmış bir durumda bulabiliriz. Ancak takıntı yani saplantı; Çok sıkıntı yaratan ve gündelik işlevleri kısıtlayan, aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu bir kaygı durumu bozukluğu olarak tanımlanır. Zihnimizi rahatsız eden düşüncelerden ve imgelerden kurtulmak amacıyla kişinin bazı davranışları tekrar tekrar yapmaya yada farklı düşünceler üretmeye zorunlu hissettiği yada yapmaktan kaçındığı davranışlar ise zorlantı yada kompulsiyon olarak adlandırılır. Obsesif kompulsif bozukluk ise bu takıntı ve zorlantılardan oluşan bir kaygı bozukluğudur. Obs... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluk, istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyete ve sıkıntıya neden olan, benliğe yabancı ve yineleyici özellikte sürekli düşünceler, dürtüler (impulslar) veya düşlemler (imajlar) olarak tanımlanan obsesyonlar ve bunlara ikincil olarak gelişen kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur. Okb, kendi... »»»
Saplantılar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Burak AZAK, Eskişehir
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
saplantılar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların saplantılar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
takıntı, obsesyon, obsesif bozukluk, kompulsif bozukluk, düzen takıntısı, şüphe takıntısı, dini takıntılar, sayma takıntısı, sayı sayma, sayı sayma takıntısı, temizlik takıntısı, aşırı temizlik, kompulsiyon, obsesif kompulsif bozukluk, okb tedavisi, takıntılar, kademeli maruz bırakma, yüzleştirme, sistematik duyarsızlaştırma, okb nedir, kontrol takıntısı, anksiyete bozuklukları, yineleyici düşünceler, sürekli düşünceler, yineleyici dürtüler, saplantı, saplantı hastalığı, obsesif düşünce, obsesif imaj, obsesif dürtü, obsesyon içerikleri, okb hastalığı, bulaşma obsesyonu, kuşku obsesyonu, saldırganlık obsesyonu, cinsel obsesyonlar, cinsel takıntılar, dinsel obsesyon, simetri obsesyonu, somatik obsesyon, saklama obsesyonu, zorlantı, zorlantılar


16:57
Top