2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!



Anksiyete Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Anksiyete Bozuklukları Kavramı ile İlgili 27 Makale
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUKLARI kaygı bozuklukları üçgeninin tabanını oluşturmaktadır. İlerleyen kaygı bozuklukları fobilere ,daha da ilerlerse takıntı bozukluklarına,kişinin kendine yada bedenine yönelirse panik bozukluğuna, uç noktalarda ise paranoyaya kadar yol alabilmektedir. ANKSİYETE; kişinin davranışlarını ve sosyal hayatını kısıtlayan stres, gerilim ve huzursuzluk hâlidir. Kaygı, insanlığın başlangıcından beri var olan bir tepkidir. İnsan varlığının ve yaşamının tehlikeye düştüğü durumda ortaya çıkar. Kaygılarımızın temelinde, olumsuz yaşantılardan kaynaklanan abartılı düşünceler ve değerlendirmeler vardır. Kişinin tehlikelere karşı koruyucu önlem alması ve olumsuz durumlardan kendini ... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Burak KARAKURT
ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ Anksiyete bozuklukları, özellikle de fobiler tedaviye iyi yanıt verir. Günümüzde anksiyete bozukluklarının en etkili tedavi şekli ilaç tedavisi ve bilişsel-davranışsal tedavinin kombinasyonundan oluşur. Anksiyete bozuklukları genellikle kronik seyirlidir ve tedavi sonrasında yineleme eğilimindedir. Anksiyete’de Bilişsel Tedavi İlk olarak 1960’lı yıllarda A.Beck tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Hastadaki psikopatoloji, çoğunlukla çocukluk çağında edinilmiş yanlış algı, değerlendirme ve düşünceye dayanır. Ancak hastanın edindiği bu patolojik pek belirgin değildir. Ancak edinilen bu patolojik durumlara benzer olaylarla karşılaşınca, ak... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Abdullah ALPASLAN
Anksiyete (Kaygı) Nedir? Anksiyete ve endişe; tüm canlılarda deneyimlenen kaygı, korku, gerilim ve sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da açıklanabilir. Bazı durumlarda öğrenilmiş davranışlar olarak ortaya çıkan anksiyete, çoğu zaman içsel çatışmaların bir ürünüdür. Ancak her anksiyete patolojik olmayıp insanların dış dünyaya uyum çabasında koruyucu bir tepki olarak da ortaya çıkabilir. Anksiyete Yaşamam Normal mi? Anksiyete; patolojik anksiyete ve normal anksiyete olarak ikiye ayrılır. Normal anksiyete; gerçek bir tehdit karşısında kişinin kendini korumak amacıyla beynin belirli bölgelerinin aktifleşmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve koruyucu bir sistemd... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
Anksiyete – Doğal tepkilerden ciddi rahatsızlığa Anksiyete (kaygı), tehlikeyi haber veren, doğal ve gerekli bir sinyaldir ve vücutla zihnin bir meydan okumaya ya da tehdide, en kısa zamanda hazır olmasını sağlar. Kalp daha hızlı atmaya başlar, soluk alıp verişiniz hızlanır, bu da kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Böylece bir mücadele durumunda daha iyi dövüşebilir, kaçmanız gerekirse, daha hızlı koşmaya başlarsınız. Kişi, tehlikelerin daha çabuk farkına varsın diye tetikte olma hali pekişir. Bu durum genelde tetikte olma hali gibi hissedilir. Anksiyetenin doğal olanı, sınavda en iyi performansı göstermenize, ya da çok konsantre olup bir kaza anında direksiyonu başka bir yön... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
PANİK BOZUKLUĞU Günümüzde “Panik Atak Hastalığı” olarak bilinen ve asıl adı “Panik Bozukluğu” olan hastalık, durup dururken kendiliğinden ortaya çıkan panik atakların olması ile karakterizedir. Hastalar bu ataklar sırasında yoğun kaygı, endişe yaşarlar, ölüm korkusu, kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu hissederler. Özellikle ilk ataklarda kalp krizi geçirdiklerini düşünen hastalar, bu düşüncenin yarattığı korku ve endişe ile acil servislere başvururlar. Çok yoğun hissedilen bir ölüm korkusuna eşlik eden kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, sersemlik hissi, bayılıverecekmiş gibi olma gibi bedensel belirtilerin eşlik ettiği tabloya panik atak denir. Durup dururken b... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
Anksiyete; nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesi ile yaşanan bir bunaltı duygusudur. Yaşamı tehdit eden ya da tehdit şeklinde algılanan bir çeşit alarm duygusudur. İçten ya da dıştan gelen tehlikeler ya da tehlike beklentilerine karşı yaşanan bir tepkidir. Çok hafif gerginlik ve tedirginlikten panik derecesine varan değişik yoğunluklarda olabilir. Anksiyetenin patolojik özellikleri yanısıra uyuma dönük işlevi de vardır. İç ve dış tehlikelere karşı koruyucu, uyarıcı, önlem alınmasını sağlayan bir yönü de vardır. Algılanan bu tehlikelere karşı benlik savunma düzeneklerini kullanarak başetmeye, önlem almaya, kendini korumaya çalışır. Eğ... »»»
► Anksiyete Bozuklukları Nedir Psk.Merve ÖZGÜVEN
Anksiyete içsel veya dışsal yaşanabilecek olan bir tehlikenin beklentisi ile kişinin fiziksel, ruhsal, somatik ve bilişsel alanlarında bozulmalar yaratan kaygı durumudur. Çoğu zaman iç sıkıntısı, kaygı, bunaltı gibi sözcüklerle ifade edilir. Aslında anksiyete, hayatta kalmaya yönelik olan bir savunma mekanizmasıdır. Bireyin karşılaşabileceği olası tehlikelerden kendini sakınması, korunması, gerekli tedbirleri alması için vardır. Normal anksiyetenin organizmayı uyarıcı, koruyucu ve motive edici özellikleri vardır. Ancak bu sistemin gereğinden fazla kullanılması patolojiye sebep olmaktadır. Anksiyetenin patolojik olarak görülmesi ise süresine, şiddetine ve kişinin işlevselliği bozmasına bağlı... »»»
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI ve DAMGALANMA Anksiyete bozuklukları günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen psikiyatrik hastalık grubudur. Anksiyete bozuklukları psikiyatrik bozukluklar arasında sık olarak görülmektedir. Ancak toplumun çok küçük bir kesimi tedaviye başvurmaktadır. Peki birçok insan neden tedaviden kaçmaktadır? Damgalanma konusu ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şizofreni ve depresyon olgularında sıkça incelenen damgalanma kavramı son dönemde anksiyete bozukluklarında da tanı ve tedaviyi olumsuz yönde etkileyen, hastaların tedavi hizmetlerinden yararlanmalarına zarar veren bir etken... »»»
► Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları ve Psikoterapi Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu Belirtileri ve Psikoterapi Kaygı çoğu zaman normal ve sağlıklı bir duygudur. Ancak kişi uzun süreli ya da yüksek düzeyde kaygı hissettiğinde, psikolojik bir bozukluk haline gelmektedir. Anksiyete (kaygı), her yaş grubunda görülebiliyor. Kaygı; kişinin, yaşı, sağlık durumu, aile, iş ya da arkadaş ilişkileri, genetik faktörler, duygusal şiddete ya da aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır. Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görülüyor. Anksiyete (Kaygı) ne demektir? Belirtileri ve alınacak önlemler nelerdir? Anksiyete ile nasıl baş edilir? ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU NE DEMEKTİR? Anksiyete (kaygı) her hang... »»»
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Amerika Psikiyatri Birliğinin(DSM) tanı kriterleri arasında yer alan anksiyete; oluşum nedeni kişiden kişiye değişen, kişiyi anlık olarak düşünsel olarak kuşatan, belirsiz korku, kaygı, sıkıntı, her an kötü bir şey olacakmış hissi ile yaşanan bir rahatsızlık türüdür. Bireyin yaşamını tehdit eden bir unsurdur ya da tehdit şeklinde algıladığı bir alarm duygusudur.Her an tetikte olmalı ve hazırbulunmuşluk durumunda kalmalıdır birey. Bilişsel yoğunluk üzerine içten ya da dıştan(çevre) gelen tehlikeler ya da tehlike beklentilerine karşı yaşanan bir reaksiyadır. Hafif düzeyde gerginlikten başlayıp aşırı tedirginlik ile panik derecesine kadar varan değişik yoğunlukl... »»»
► Kanserde Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
KANSERDE ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUKLARI Kanser kalp hastalığından sonra 2. en sık ölüm nedenidir. 5 yıllık göreceli sağ kalım hızı %63 ‘tür. Fertlerinden birinde kanser yaşamayan aile nadirdir. Kanser hastası ile psikoterapinin hedefleri hastanın hastalığa adaptasyonunu etkileyen geçmişte ve şimdide yaşadıklarını keşfederken hastalık ve etkileri üzerine odaklanmaktır. Ölüm, bağımlılık, kendi kendine yetebilme gücünün kaybı, beden görünümünün bozulması ve ağrı, acı çekme endişeleri gibi kişinin varoluşuna doğrudan tehdit oluşturan çağrışımlar kanser anksiyetesinin kaynaklarıdır. Bu anksiyete o kadar yüksektir ki, hemen hemen her zaman tanıya ilk tepki inkardır. İnanamama ve “kanser” ... »»»
► Anksiyete Bozuklukları: Sosyal Fobi Üzerine Psk.Batuhan Mehmet BİLEN
Günlük hayatta herkesin kendini toplum içerisinde konuşurken ya da bir eylem yaparken kızarmış, terlemiş, zorlanmış hissettiği durumlar olmuştur. Peki bu bizi sosyal fobik mi kılar? Her psikopatolojide olduğu gibi burada da sıklık, süre ve kişinin yaşamını işlevsel olarak sürdürebilmesi önemli nitelik taşır. Sosyolojik olarak bakıldığında da utangaç ve çekingen bir toplum yapısına sahip olduğumuz göz önünde bulundurulursa nedir bu sosyal fobi ya da güncel adıyla toplumsal kaygı bozukluğuna, (DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabında ki bozukluğu verilen yeni isim) gelin daha yakından bakalım. Öncelikle sosyal fobi, kaygı (anksiyete) bozuklukları başlığı altında yer alır. Sosyal fobi; toplum iç... »»»
Hayatın henüz başlangıcından itibaren kendimiz ve çevremiz için kaygı duymaya başlarız. Yaşamın kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanması bir yana, yetişme dönemindeki ayrılıklar, hüzünler, çeşitli travmalar da insanın temel korku ve kaygılarını besleyen pek çok nedenden bazılarıdır. İnsan, yaşamı boyunca kendi ruhsal bütünlüğünü koruduğu gibi başta yakınları olmak üzere çevresinin de ruhsal bütünlüğüne duyarlıdır. İlk kaygı, bebeklik dönemiyle beraber annenin terk etmesinden duyulan kaygı… Bebek, dünyayı annesinin sıcaklığı, şefkati ve onun kendisine bakımıyla ilişkilendirir. İlk ihtiyaçlarını öncelikle annesinden karşılayan belki de doğadaki korunmaya muhtaçlık derecesi olarak en aciz... »»»
Stresli bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ya da baskı altındayken kalbimizin hızla çarpması ya da zaman zaman endişeli ve gergin hissetmek normal bir durumdur. Bunu her insan zaman zaman yaşar. Anksiyete bedenin tehlikeye karşı verdiği normal bir tepkidir. Her ne kadar kişide hoş duygular yaratmasa da aslında anksiyete kötü bir şey değildir. Belli bir düzeyde anksiyete kişiyi uyanık tutar, yaptığı işe odaklanmasını ve moive olmasını sağlar. Ancak eğer anksiyete sürekliyse, gereğinden fazlaysa, kişinin günlük aktivitelerini ve diğer insanlarla olan ilişkilerini etkiliyorsa, o zaman artık normal sınırdan çıkılmış denektir, bu durumda anksiyete bozukluklarından söz edebiliriz. ... »»»
► Anksiyete Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okb, Sosyal Fobi Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, Psikiyatrist
Anksiyete bir sinyaldir. Olağan koşullarda bir işlevi vardır. Kişiyi tehlikelere karşı önlem alma davranışına iter. Hiç kaygısı olmayan bir birey kendini sürekli tehlikelere maruz bırakır. Tersine durumda ise aşırı kaygı söz konusudur. Birey günlük olağan durumlarda bile kaygılanır. Asansörde kalma korkusu, çocuklarının eşinin başına kötü bir şey geleceği korkusu, ülkenin komşularıyla ilişkisinden ekonomiye kadar her şey kaygı nesnesidir. Gelecek kaygısı da diğer kaygılar gibi anksiyete bozukluğu hastasının yaşadığı kaygılardan birisi olabilir. Elbette tek bir belirtiyle psikiyatrik tanı konulamaz. Üniversiteyi yeni bitirmiş iş arayışında olan genç birinin gelecek kaygısı olması kadar olağan... »»»
SOSYAL FOBİ: Sosyal ve performans durumlarından ,utanma,rezil olma korkusu,ön planda olmak üzere korku ve kaçınmayı kapsamaktadır.Bozukluk çok sık olarak görülür.Tipik olarak genç yaşta başlar ve sıklıkla kronikleşir. Sosyal fobisi olan kişiler,en sık olarak topluluk önünde konuşma veya sahnede performans sergileme gibi özel durumlarda korkulara odaklanılan ,yaygın olmayan bir tip içersinde tanımlanabilirler. SOSYAL fobisi olan kişiler genel olarak ,utanganç,eleştirilmekten korkan ve kendini belli etmeyen bir yapıda olabilirler.Sosyal ortamlarla sınırlı olmak üzere , bazen panik ataklar bulunabilir.Bunun yanı sıra depresyonda görülebilir. Özellikle batılı ülkelerde yapılan çalışm... »»»
2.1. Kaygı 2.1.1. Kaygının Tanımı Birçok kişi herhangi bir durum veya olay öncesinde, sırasında veya sonrasında kaygı yaşadığını belirtebilir. Bununla birlikte bazı bireyler, kaygı kelimesini stres, fobi veya korku gibi farklı kavramlarla karıştırabilmekte ve yanlış kullanabilmektedir (Beck ve ark., 1985: 7). Pozitif veya negatif bir olay sonrasında gelişen gerilim hissi stres olarak açıklanırken, herhangi bir tehlike bulunmadığı halde, kişinin mantık dışı korkularının oluşması fobi olarak tanımlanır (Robinson ve ark., 1992: 5-6). Fobiler, bireylerin yaşadığı çevreden, içinde bulundukları ortamdan ve var olan koşullardan bağımsız bir şekilde ortaya çıkarken, oluşum nedenleri ve şiddet... »»»
► Anksiyete Bozukluklarına Yatkınlık Dr.Psk.Nurten KÜÇÜKERTAN
► Kaygı Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► Kaygı ile Baş Etme Yolları Psk.İclal ESKİOĞLU AYDIN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Anksiyete Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (70) - Videolar - İletişim Bilgileri
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Aylan AYPEK, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Özlem EFE, İstanbul
anksiyete bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların anksiyete bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
anksiyete, kaygı, yaygın anksiyete bozukluğu, kaygı ile başetme, ansksiyete terapi, anksiyete tedavi, panikatak tedavi, panikatak terapi, okb terapi, okb tedavi, anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları nelerdir, panik atak, panik bozukluk, agorafobi, obsesif kompulsif bozukluk, özgül fobi, sosyal fobi, obsesyon kompulsiyon, madde kullanımı, travma, korku, panik nöbeti, obsesif-kompulsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, fobi, spesifik fobi, anksiyete nedir, anksiyete bozuklukları nedir, endişe, anksiyetenin belirtileri, anksiyete hastalığı, anksiyete bozukluğunda damgalanma, anksiyete bozukluğunda dışlanma, anksiyete bozukluğunda ayrımcılık, yaygın anksiyete bozukluk, kanserde kaygı, kanserde anksiyete, kanserde kaygı bozuklukları, kanserde anksiyete bozuklukları, kanserde ölüm korkusu, iletişim problemleri, sosyal fobi nedir, toplumsal kaygı bozukluğu, ölüm, ölüm fobisi, ölüm anksiyetesi, stres, anksiyete bozukluğu belirtisi, anksiyete bozukluğu belirtileri, anksiyete bozukluğu tedavisi, anksiyete bozukluğu semptomları, sosyal anksiyete bozukluğu, anksiyete bozukluğu nedir, utangaç, utangaçlık, aşırı utangaçlık, panik atak tedavisi, çocuklarda korkular, çocuklarda korkuların tedavisi, sosyal fobi tedavisi, çekingenlik, güvensizlik, çocuklarda kaygı, tedirginlik, nefes darlığı, kaygı bozukluğu nedir, kaygı bozukluğuna yatkınlık, kaygı nedir, kaygı kısır döngüsü, çarpıntı, depresyon, bunaltı, kaygı bozukları, anksiyete bozukluklarını, bilişsel-davranışçı tedaviler, çocukta anksiyete, çocuklarda anksiyete bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda aksiyete, aksiyete, çocukta kaygı, çocukta anksiyete bozuklukları, çocukluk döneminde aksiyete, çocukluk döneminde kaygı, çocukluk döneminde kaygılar, çocuklarda bdt, obsesyon, travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, klastrofobi, akrofobi, yılan korkusu, örümcek korkusu, psikiyatrik bozukluklar, psikotik bozukluklar, madde ve alkol kullanımı


00:42
Top