2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Fobiler
Fobiler Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fobiler Kavramı ile İlgili 32 Makale
► Fobiler Psk.Şafak AĞACA KEMAL
Fobiler birçok insanın hayatında var. Kimi yükseklikten korkar kimi kediden, kimi insan içine çıkmaktan kimi yalnızlıktan, kimi böcekten kimi uçaktan... Fobik korkularda kişi, hayatını buna göre organize etmeye başlar. Uçak fobisi olan kişi uçağa binmez, kedi fobisi olanlar kedili ortama girmez. Dolayısıyla gerçekdışı olsa da yoğun olarak yaşanan fobik korku kişiyi bazen gerçek bir sıkıntının içine düşürebilir. Fobi nedir, neden kaynaklanır? Algılanan bir tehlike veya tehdit anında hissedilen gerilim, güçlü bir kaçma veya kavga etme dürtüsü, hızlı kalp atışları, kaslarda gerginlik gibi belirtilerle yaşanan yoğun duygusal uyarılmaya korku deriz. Fobi, belli bir nesnenin, durumun veya ... »»»
► Özgül Fobiler Psk.Gonca RASLAYAN
ÖZGÜL FOBİLER (KORKULAR) Özgül fobiler, belirli bir nesneye ya da duruma karşı duyulan aşırı korkular ve bu nesne ve ya durum karşısında uyarandan kaçınma olarak tanımlanmaktadır. Yaşanan korkunun fobi olarak tanımlanabilmesi için kişinin yaşadığı aşırı kaygı duygusundan rahatsız olması ve durumun kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkilemesi ya da engellemesi gerekmektedir. Fobik kişiler, korkulan durum ya da nesnelerle karşılaşmasalar da bu uyaranların hayal edilmesi bile korkuya sebep olabilmektedir. Korkulan uyaranlara karşılaşıldığında ya da hayal edildiğinde titreme, çarpıntı, nefes darlığı ve ateş basması gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kedi fobisi olan bir... »»»
► Fobiler ve Baş Etme Yolları Psk.Sinem GÜN
FOBİLER Çoğumuz çeşitli şeylerden korkmaktayız. Bu korkular hayatımızın her döneminde farklılık göstermektedir. Örneğin çocukken karanlıktan korkmak gibi. Gelişim dönemlerinde bireyin etrafı tanımaya başlaması ile birlikte yaşa göre bazı korkular oluşması normal ve doğal bir süreç olarak kabul edilir. Fakat beklenen durum, yaşın ilerlemesi ile korkuların azalmasıdır. Bu durumda fobik bir süreçten bahsetmek yerine normal kabul edilen korkulardan bahsetmiş oluruz. Fakat bu durum yetişkinlerde geçerli değildir. Korku tabii ki yetişkinler için de normaldir, fakat bu korkular yaşam kalitenizi bozmaya başladığında fobik bir durumdan şüphelenmelisiniz. Fobi Nedir? Fobi, bir tür kaygı bozukluğudu... »»»
► Fobiler ve Tedavi Yöntemleri Psk.Alpaslan KESKİN
FOBİLER ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Fobi, nesnel olarak önemli bir tehlike kaynağı olmayan bir nesne veya durumla ilişkilendirilmiş sürekli ve aşırı korkudur. (Marks 1969) Yani fobi, korkunun özel bir şeydidir. Bir korkuya fobi diyebilmeniz için birincisi geçerli bir nedeni olmadığı halde ortaya çıkacak. ikincisi ise yoğun ve sürekli olacak. O zaman her korkuya fobi demiyoruz. Örneğin bağıran bir aslanın yanına yaklaşmaktan hemen hemen herkes korkar. Hem de yoğun bir şekilde korkar. Ama bu korkuya fobi demiyoru. Çünkü bu korkunun gerekçesi var. Senin yaşamını tehlikeye düşürebilir. Ama bir kediden korkmak düşünün. Öyleki resmini gördüğü anda bile içinde bir korku, kalp çarpıntısı, ağız kuruması v... »»»
► Fobiler - Aşırı Korkular Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
Korku insanın doğuştan sahip olduğu en temel duygulardan biridir. Hepimizin yaşamında bir miktar korkuya ihtiyacı vardır ve bu korkunun çevremizde bizi tehdit eden unsurlar karşısında uyarılmamızı ve kendimizi korumamızı sağlar. Böylece kendimizi tehlikeli durumlar içine sokmayıp gerekli önlemleri sahip olduğumuz bu “korku” duygusu sayesinde alırız. Ancak kimi zaman mevcut korkumuz, içinde bulunduğumuz ya da maruz kaldığımız uyaran ile paralellik göstermez ve kaçma/kaçınma davranışı aşırı bir boyuta ulaşıp günlük yaşantımızdaki işleyişi ve düzeni bozar. Bu durum doğal ve sağlıklı olarak kabul edilen korkunun normal olamayan bir boyuta ulaştığının ve kaygının da bu korkulara eşlik ettiğinin g... »»»
► Özgül Fobiler, Anlamsız Korkularımız Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
Özgül fobi, özel bir nesne ya da durumdan çok korkma ve ondan kaçınma olarak tanımlanabilir. Duyulan aşırı korku hemen her zaman mantıklı bir korku değildir. Sözgelimi, karlı dağlarda kolaylıkla kayabilen bir kayakçı asansöre binmekten korkabilir. Erişkinler bu korkularının mantıksız olduğunu bilirler. Özgül fobisi olanlar, korktukları durumla karşılaşmaya zorlanırlarsa bu onlarda panik duygusu yaratabilir, ancak bunun dışında panik atakları olmaz. Özgül fobi olması için duyulan korkunun kişi için birtakım zorluklara yol açması gerekir. Özgül fobi kişinin toplumsal yaşamında, işinde, gündelik yaşamında birtakım sorunlar yaşamasına neden olabilir. Kişi bunun çok mantıksız olduğunu bilmesi... »»»
Korkular, yakın tehditlere karşı beklenilebilir tepkiler olsa da fobiler orantılı bir tehlikenin olmadığı durumlarda, nesnelere veya durumlara yönelik korkunun aşırı belirtileridir (Coelho ve Purkis, 2009). Ruhsal Bozukluklar için Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 5. baskıya (APA, 2013) göre, belirli bir fobi, belirli bir nesne veya durumla ilgili yoğun ve özgül bir korkudur. Bir fobi, aynı zamanda, nesne veya durumla gelecekteki olabilecek karşılaşmaları beklerken sıkıntılı ve huzursuz hissetmekle de tanımlanmaktadır. Tipik olarak, kişi korkulan nesne veya durumla karşı karşıya kaldığında endişe, korku veya panik yaşar. Böylece fobik uyaranla doğrudan yüzleşmekten kaçınmaya çalışır. Kişi, ... »»»
SOSYAL FOBİ NEDİR, NE DEĞİLDİR? Tanım ve Tarihçe Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda utanacağını düşünerek nedensiz yere korkmasıdır. Sosyal fobinin sınırlı ya da hafif tiplerinde, kişi sosyal işlevlerin önemli bir kısmını oluşturan toplum içinde konuşma ya da yazma gibi etkinliklerden kaçınmaktadır. Sosyal fobinin daha ağır ve yaygın tipleri, hastanın yaşamına engelleyici sınırlamalar getirerek hastayı sosyal izolasyona ve yalnızlığa itmektedir. Sosyal anksiyete ve fobilerle ilgili tanımlamalar antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Sosyal fobi ABD’ de ilk kez Beard (1879) ve Fransa’da Janet (1903) tarafından tanımlanmış... »»»
BASİT FOBİLERDE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TEDAVİLER Basit fobiler “normal” popülasyonda çok görülse de, profesyonel yardım isteyenler görece azdır. Bunun başlıca nedeni, fobilerin kişinin günlük yaşamını bozmaması ya da çok az etkilemesi olabilir. Bir grup hastada da basit fobiler ikincil yakınma olarak bulunabilir. Spesifik fobide korku genellikle fobik durumun kendisi üzerinde, ikincil olarak da bir panik atak geçirme üzerinde odaklanır. Basit fobilerde de panik ataklar olabilir, ancak sadece korkulan nesne ya da durumla karşılaşma durumunda ortaya çıkarlar. Basit fobilerin ilk davranışçı tedavilerinde sistematik duyarsızlaştırma ve kaygı uyandıran uyaranları hayalinde canlandırma (hayal... »»»
► Korku Ama Korku Değil:Fobiler Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Fobi Nedir? Abdullah ÖZER
► Çocukluk Dönemi Korku ve Kaygıları Psk.Dnş.Aslı DENİZ
► Fobilerin Etiyolojisi ve Uçuş Fobisi Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Korku ve Fobi Psk.Alican KAYA
► Fobilere Genel Bir Bakış ve Belirtileri Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Dental(Dişle İlgili) Fobilerin Çözümünde Hipnoz Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Korkuların Fobiye Dönüşmesi Psk.Saadet EMİŞÇİ
► Fobi ve Emdr Terapisi Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Kaygı Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► İçimdeki Ben Psk.Nihal ARAPTARLI
Fobiler Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (73) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Erkan ÖZEN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Duygu AK, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Uzm.Psk.Özge ŞEN, İstanbul
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Çağla AYKIN KURİŞ, İçel (Mersin)
Dr.Ender VARDAR, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Cidde SELÇUK, Antalya
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Psk.Yusuf FİŞEK, İstanbul
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Doğan ÜNER, İstanbul
Dr.Benek İŞMEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Ofelya CABRAL, Ankara , Tıp Doktoru
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Deniz SADİ, İçel (Mersin)
Psk.Hilal SARIKAYA, İstanbul
Psk.Ecem KUNTER, Antalya
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
Psk.Pelin ANKAY, İstanbul
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
fobiler KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fobiler KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
fobi, fobi nedir, fobinin nedenleri, fobiden kurtulmak, özgül fobi, özgül fobiler, fobiyle baş etme, sosyal fobi, hayvan fobisi, fobide maruz bırakma, fobiyi yenmek, travmatik fobiler, sabitlenme fobileri, spesifik fobiler, aşırı korkular, anksiyete, kaygı, agorafobi, korku, korkular, anlamsız korku, anlamsız korkular, özgül fobi nedir, çocukların korkuları, çocukta korku, çocukta fobi, çocukta ölüm korkusu, okul, korkusu, çocukta karanlık korkusu, çocukta hayvan korkusu, çocukta ölüm fobisi, çocukta fobiler, çocukluk döneminde korkular, çocuklarda korku, çocuklarda fobi, korkak çocuk, korkak çocuklar, uçak fobisi, klostrofobi, fobileri yenmek, korkuları yenmek, korku terapisi, fobi terapisi, özgül fobi tedavisi, fobi terapi, fobiler nedir, çocuklarda kaygı, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklarda takıntılar, çocuklarda fobiler, çocukta kaygı, fobilerin nedenleri, uçuş fobisi, uçma fobisi, uçuş korkusu, fobi tedavisi, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, fobilerin tedavisi, fobilerde emdr, emdr, emdr terapisi, fobide emdr, takıntılarda emdr, emdr ile terapi, obsessionda emdr, obsesyonde emdr, emdrnin faydaları, emdr nedir, kapalı alan korkusu, fobi belirtileri, fobi türleri, fobi çeşitleri, fobi tanısı, fobik, sosyal fobiler, sosyal fobi belirtileri, sosyal fobi nedir, sosyal fobi hastalığı, sosyal fobi rahatsızlığı, sosyal fobinin tedavisi, sosyal fobi tedavisi


12:17
Top