2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Emdr Nedir
Emdr Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Emdr Nedir Kavramı ile İlgili 43 Makale
Emdr Nedir? Emdr sağ ve sol beyin loblarının uyarılarak birbiriyle temas kurması sonucunda geçmişte yaşanan acı hatıraların duygusunun boşaltıldığı bir psikoterapi tekniğidir. Sağ beyin acı hatıraların duygularının kayıtlı olduğu bölgedir. Sağ beyindeki bu bölümler; hipokampüs, hipotalamus ve amigdaladır. Sol beyin ise bizim mantıklı tarafımızdır. Yani yaşadığımız olaylara anlam veren ve daha gerçekçi bakabilen kısmımızdır. Emdr bu iki bölüm arasında temas kurulmasını sağlayarak sağ beyinde kayıtlı olan acı hatıraların sol beyinde işlemlenmesini sağlar. İşlemlenen bu anıların verdiği olumsuz duygular ise emdr’den sonra artık hissedilmez. Emdr göz hareketleriyle, dize hafifçe dokunarak, s... »»»
► Emdr Terapisi - Emdr Nedir? Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
EMDR NEDİR? (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) EMDR Nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). EMDR, patolojinin, ... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Ezgi SÖNMEZ
EMDR NEDİR? EMDR, “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” Terapisi’nin İngilizce ifadesi olan “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”in kısaltmasıdır. EMDR terapisinin beyni aktive etmesi ile travmatik anılar ve diğer olumsuz yaşam deneyimleri adaptif bir çözüme ulaşır. Bugünkü tetikleyicilere karşı duyarsızlaştırma gerçekleşir, gelecek ile ilgili kaygı uyandırıcı durumların olumsuz duygusal yükü düşer ve başa çıkma becerileri güçlendirilir. EMDR ile geçmişe, bugüne ve geleceğe yönelik çalışılabilir. Başarılı uygulamaların sonucunda danışan stabilize olur, duygusal stres hafifler, olumsuz inançlar yeniden formüle edilir ve tetiklenmelerin önüne geçilir. ADAPTİF İ... »»»
EMDR Nedir? EMDR, “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” anlamına gelen bir psikoterapi uygulamasıdır. EMDR terapisti, danışanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek (ki bu genelde terapistin parmağını danışanın gözleriyle takip etmek şeklinde olur), danışanın beyninin her iki yarım küresini hafifçe uyarır ve bu sayede danışanın rahatsız olduğu bellek, anı ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar. Bu hızlı göz hareketlerine veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanması, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. EMDR Terapisi Kimlere Uygulanır? Travma sonrası stres bozukluğu, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gib... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Ayza SEKİZKARDEŞ
EMDR NEDİR? EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme olarak Türkçeye çevrilen, etkililiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir terapi tekniğidir. Başta psikolojik travmanın tedavisi için geliştirilmiş olsa da sonrasında yapılan araştırmalarla pek çok stres yaratan durumun tedavisinde etkililiği bulunmuştur. Kaza, afet, taciz, yas, kaygı bozuklukları, stres yaratan durumlar, panik atağı, öfke problemi, bağımlılık, obsesyon ve kompülsiyon, depresyon, özgüven eksikliği, migren, fibromiyalji gibi durumlarda kullanılan çok geniş bir tedavi skalası vardır. EMDR neyi amaçlamaktadır? EMDR beyni çift yönlü uyararak, kişiyi y... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
EMDR Nedir? EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR Nasıl Geliştirildi? EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989). O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve ar... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Dnş.Gülsen MURAT TAŞYÜREK
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı. O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden öğeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulun... »»»
► Emdr Nedir Psk.Zeynep KAYA
EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma 1987 yılında ünlü Psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir psikoterapi tekniğidir. Shapiro göz hareketlerini kullanarak rahatsızlık veren bir olayın ciddi derecede verdiği rahatsızlığın azaldığını keşfetmiş ve ondan sonra bu durumu daha detaylı bir şekilde araştırmaya başlamıştır. Bir çok psikolojik rahatsızlığa iyi gelen EMDR şu an dünya üzerinde bir çok psikoterapist tarafından kullanılan bir terapi tekniği haline gelmiştir. EMDR Teorisi Hakkında Detaylı Bilgi Beyin sağ ve sol yarımkürede yer alan çok çeşitli yapılardan oluşmuş inanılmaz derecede karmaşık bir sistemdir. Son yıllarda yapılan beyin çalışmaları beynin nasıl çalıştığına ve... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Sündüz ATAY
EMDR : EMDR nedir? ; 1986 yılında Francine Shapiro tarafından geliştirİlmiş EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing -Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), psikodinamik, bilişsel, davranışsal, danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı terapi yöntemini ve aile sistemleri, bilişsel – davranışçı, beden temelli birçok psikoloji teorisini içinde barındıran bütünleştirici bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisinin yapı taşı niteliğindeki Adaptif (uyumlu) Bilgi İşleme’ ye göre her insan sağlıklı, bütünlük içinde (davranışsal, bilişsel, bedensel) olma eğilimindedir ve aynı zamanda içsel olarak bunu başarabilme kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda beynimiz,... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan, bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir terapi yaklaşımıdır. EMDR tedavisi, zihindeki rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır. Özetle belirtmek gerekirse, EMDR süreci: 1) Daha önceki dönemlere ait anıların çözülmesi amacıyla iç görünün ortaya çıkarılması, bilişsel yeniden düzenleme, uygun -adaptive- duygulanım ve fiziksel tepkilerin yeniden işlenmesinin sağlanması, 2) İkinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü tetikle... »»»
► Emdr Nedir? Psk.Belma ZİREKOĞLU
EMDR Nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen bir psikoterapi uygulamasıdır. İlk kez ünlü Psikolog Francine Shapiro tarafından 1987 senesinde keşfedilen ve geliştirilen bir tekniktir. EMDR yaklaşımına göre problem, ugun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılardan ortaya çıkar ve algılamanın yeniden işlenmesi gerekmektedir. Bu işlemleme sürecinde beynin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki iki yönlü uyarım esas alınmaktadır. Göz hareketleri bu çift yönlü uyarımı gerçekleştirmektedir. EMDR Nasıl Uygulanır? EMDR uygulamasına geçilmeden önce terapist ve danışan müdahalenin odak noktası olacak spesifik problemi belirlemek için birlikte çalışır. ... »»»
► Emdr Terapi Nedir? Psk.Tuba GÜR
EMDR açılımı Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Türkçeye çevirisi ile; Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisidir. Olumsuz yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan belirtileri ve duygusal sıkıntıları iyileştirmeye yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. Birçok kişi için terapi süreci ve ruhsal acıların iyileşmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulacağı şeklinde genel bir önyargı içindedir. EMDR terapisi ise bu görüşün aksine beden nasıl ki fiziksel bir yarayı iyileştirebiliyorsa zihnin de psikolojik yaraları iyileştirebileceğini öne sürer. Herkesin geçmişinde büyüklü küçüklü travma deneyimleri olabilmektedir. Deprem, savaş, göç, kayıplar, taci... »»»
► Emdr Yöntemi Nedir? Psk.Cem GÜMÜŞ
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) olumsuz yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan semptomları ve duygusal sıkıntıları iyileştirmeye yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR’nin etkinliği üzerine yapılmış olan birçok araştırmanın sonuçlarına göre yıllarca sürebilen klasik psikoterapi yöntemlerinden elde edilen yararlara EMDR terapisi ile çok daha kısa sürede ulaşılabilmektedir. Birçok kişinin duygusal acıların iyileşmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu şeklinde genel bir önyargısı bulunmaktadır. EMDR terapisi ise bu görüşün aksine bedenin aynen fiziksel bir yarayı iyileştirmesi gibi zihnin de ps... »»»
► Emdr Nedir - Vaka Örneği Psk.Abdullah ALPASLAN
EMDR Nedir EMDR; göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak dilimize tercüme edilen, kısa sürede son derece etkili çözümler üreten bir psikolojik tedavi yöntemidir. EMDR’nin Doğuşu ve Kullanım Alanları Psikoterapi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan EMDR terapisi; Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedilmiştir. Amerikalı psikolog Francine Shapiro kendi anlatımına göre; 1987 yılında bir gün parkta yürürken bir anda aklındaki bazı rahatsız edici düşüncelerin kaybolduğunu fark eder. Daha sonra, bu düşünceleri tekrar hatırladığında artık eskisi kadar rahatsızlık vermediğini fark etmiştir. Bu durumun gözün hareketleriyle alakalı olduğunu düşünmüş, böylece ist... »»»
Psikoterapi Psikoterapi, bir profesyonel eşliğinde yaşam deneyimlerimizi anlamlandırma ve yeniden çerçeveleme sürecidir. Gizlilik ilkesi dahilinde gerçekleşir ve kişiye özel bir süreçtir. Kişinin yargılanmadan kendini ifade edebileceği bir ortamda gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmek için desteklenmesidir. Görüşmeler haftada bir 50 dakikalık seanslar şeklinde gerçekleşir , kişinin bu süreye sadık kalması, sağlıklı ilerleyebilmek açısından büyük önem taşır. Pek çok psikoterapötik yaklaşım vardır. Psikoterapist kendi yönelimine ve danışanın ihtiyacına göre yaklaşımını belirler. Psikoterapi, profesyonel kişinin size iyilik olarak verdiği karşılıksız bir dinleme süreci veya tıbbi bi... »»»
EMDR NEDİR? (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) EMDR Nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). EMDR, patolojinin, uy... »»»
EMDR Nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var s... »»»
EMDR nedir? EMDR'nin Türkçe karşılığı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinmektedir. Tanımda geçen duyarsızlaştırma kavramıyla; kişiyi rahatsız eden duygu, düşünce ,bedensel duyum,ses,koku gibi bilgilerin kişiye verdiği rahatsızlık derecesinin azaltılması; Yeniden İşleme kavramıyla ise; kişinin kendisini rahatsız hissetmesine neden olan negatif inanç ve düşüncelerin pozitif inanç ve düşüncelere dönüştürülmesi ifade edilmektedir. EMDR nasıl ortaya çıktı? Emdr’nin yaratıcısı Dr. Francine Shapiro birgün yürüyüş yaparken kendisini rahatsız eden bir konu hakkında düşünüyordu. Bir süre sonra rahatsız edici düşüncelerin etkisinin azaldığını fark etti. Buna neyin sebe... »»»
EMDR- GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA TEKNİĞİ Son yıllarda bir çok ülkede yaygın biçimde kullanılmakta olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) tekniği, Kaliforniyalı bir psikolog olan Francine Shapiro tarafından 1987’de alternatif bir terapi biçimi olarak kullanılmaya başlanmış ve klinik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bu teknik psikodinamik ve davranışsal yöntemleri özgün bir biçimde birlikte kullanmaktadır ve tüm bu yöntemlerden daha hızlıbiçimde olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Ülkemizde 1999 depreminden sonra travmatik yaşantıları olan çocukların ve yetişkinlerin ... »»»
► Depresyon ve Emdr Psk.Dila HOTLAR
► Tüm Yönleriyle Emdr Psk.Simay Okşan ORAL
► Özgül Fobi ve Emdr Psk.Dila HOTLAR
► Emdr ile Yeni Bir Başlangıç Psk.Emine YURDAKUL
► Emdr’nin Kullanım Alanları Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL
► Emdr: Travma Dedektörü Psk.Tuğçe PEKER
► Emdr Terapisi ve Travma Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Emdr Terapisi-Vaka Örneği Psk.Mustafa GÖDEŞ
► Sil Baştan: Emdr-Kişisel Tarihini Yeniden Yazmak Psk.Dnş.Halil İbrahim DURAN
► Online Terapi - Online Emdr Terapisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Emdr Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Psk.Hasan AKALIN, İstanbul
emdr nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların emdr nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
emdr açılımı, emdr etkili mi, emdr mindfulness, emdr faydaları, emdr güvenli yer, emdr göz hareketleri, emdr işe yarar mı, emdr ilk seans, emdr ile ilgili sorular, emdr mucizesi, emdr teknikleri, emdr yapılışı, emdr nasıl uygulanır, emdr, travma, göz hareketleri, duyarsızlaşma, boşanma travması, deprem travması, emdr uygulaması, emdr terapisi, francine shapiro, emdr araştırmaları, emdr terapisinin süreci, yeniden işleme, travmalar, emdr ve travma, emdr nasıl yapılır, travmatik anılar, geçmiş anılar, emdr teorisi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma, travma sonrası stres, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası, travma terapisi, travmada emdr, emdr terapi, emdr kullanım alanları, kaygı bozukluğunda emdr, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma, emdr yöntemi, emdr tekniği, emdr tedavisi, emdr vaka, emdr vaka örneği, emdr vaka sunumu, van der kolk, emdr süreci, emdr tanım, emdr tarihi, emdr işleyişi, duyarsızlaştırma, depresyon, depresyon nedir, depresif yakınmalar, depresyon tedavisi, depresyon belirtileri, depresyon ilaçsız tedavi, depresyon nedenleri, depresyon eğilimi, depresyonu tetikleyen nedenler, depresyon iyileşme süreci, depresyon ve emdr, emdr hakkında, emdr etkisi, özgül fobi, özgül fobi belirtileri, özgül fobi sebepleri, özgül fobi nedir, özgül fobi tedavisi, emdr fobi tedavisi, psikolojik travma, travma sonrası emdr, emdr tarihçe, emdr nasıl bulundu, beyni işlemek, beyni şartlamak, emdr seansı, emdr seans sayısı, yeme bozukluklarında emdr, çocuklarda emdr, emdr uygulanışı, aldatılma sonrası terapi, aldatılma ve terapi, travma yaşamak, travma psikolojisi, travmayı atlatmak, aldatılmayı atlatmak, aldatılmayı unutmak, emdr terapisi nedir, travma nedir, emdr terapisinin faydaları, online emdr terapisi, travma tedavisi, kayıp ve yas, kayıp ve emdr tekniği, emdr nasıl tedavi eder, yas terapisi, yas süreci, emdr vakası


16:08
Top