2007'den Bugüne 92,482 Tavsiye, 28,239 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Emdr Nedir? Yeniden İşleme Terapisi ve Bir Vaka Örneği
MAKALE #20187 © Yazan Psk.Hasan AKALIN | Yayın Aralık 2018 | 3,147 Okuyucu
EMDR nedir?

EMDR'nin Türkçe karşılığı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinmektedir. Tanımda geçen duyarsızlaştırma kavramıyla; kişiyi rahatsız eden duygu, düşünce ,bedensel duyum,ses,koku gibi bilgilerin kişiye verdiği rahatsızlık derecesinin azaltılması; Yeniden İşleme kavramıyla ise; kişinin kendisini rahatsız hissetmesine neden olan negatif inanç ve düşüncelerin pozitif inanç ve düşüncelere dönüştürülmesi ifade edilmektedir.

EMDR nasıl ortaya çıktı?

Emdr’nin yaratıcısı Dr. Francine Shapiro birgün yürüyüş yaparken kendisini rahatsız eden bir konu hakkında düşünüyordu. Bir süre sonra rahatsız edici düşüncelerin etkisinin azaldığını fark etti. Buna neyin sebep olabileceği üzerine düşünmeye başladığında rahatsız edici düşünceler aklına geldiğinde gözlerinin spontan şekilde ileri geri hareket ettiğini fark etti. Önce kendisinin daha sonra gönüllü deneklerin olumsuz düşünce ve anıları üzerinde göz hareketleriyle kontrollü çalışmalar yapan Shapiro günümüzde birçok rahatsızlık üzerinde etkililiği kanıtlanmış Emdr terapisine son halini vermiş ve psikoterapi dünyasına etkili bir terapi yöntemi kazandırmıştır.

Niçin göz hareketleriyle çalışılıyor ?

Emdr terapisinin tanımında geçen ve terapi sırasında uygulanan göz hareketlerinin asıl amacı beynin çift yönlü çalışmasını sağlamaktır. Çünkü yeniden işleme ve duyarsızlaştırmayı asıl sağlayan şey beynin sağ ve sol lobunun ritmik olarak çift yönlü çalışmasıdır. Emdr terapisinin ilk uygulamalarında beynin çift yönlü çalıştırılması göz hareketleriyle sağlandığı için tanıma da girerek bu şekilde ifade edilmiştir. Ancak günümüzde Emdr terapisi göz hareketleri, ses, titreşim, bir çubuk yardımıyla dokunmayla da uygulanabilmektedir. Burada temel amaç kişinin rahatsızlık duyduğu olumsuz anı, düşünce ya da diğer uyaranlarına odaklandığı sırada uygulanan çift yönlü uyarımın ritmik, sağlı sollu olması ve beynin çift yönlü çalıştırılmasıdır.

EMDR benim başvuru sebebime uygun mudur? Becerebilir miyim?

Danışanlar terapiye ilk başvurduklarında Emdr yöntemi konusunda detaylı bilgiye sahip olmadıkları için acaba Emdr terapisini ben becerebilir miyim? endişesi içinde olabilmektedirler. Başvuruda bulunan kişinin Emdr terapisi alabilmesi için üstün yeteneklere sahip olması beklenmemektedir.

Ancak kişinin başvuru sebebi, onun probleminin Emdr yöntemine uygunluğu, anılarını hatırlayabilme derecesi ya da terapistin kişinin başvuru sebebine daha etkili çözüm sağlayacağına inandığı farklı bir terapi yöntemi Emdr uygulanıp uygulanmayacağı kararını etkileyebilir.

Emdr terapisinin hangi rahatsızlıklar ve durumlarda uygulanabileceğine değinecek olursak; travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik atak, panik bozukluk, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete bozukluğu, yas, fobiler, bağımlılıklar, beden algı bozukluğu, cinsel veya fiziksel taciz, performans kaygıları gibi rahatsızlıklar için uygulanabilmekte ve etkili sonuçlar sağlayabilmektedir.

Peki EMDR neyi hedefliyor?

İnsanlar günlük yaşamlarında olumlu veya olumsuz bir takım yaşantılara maruz kalırlar. Beynimiz ise bu yaşantılar sonucu maruz kaldığı her türlü bilgiyi işleyerek sağlıklı bir şekilde depolamaya çalışır. Ancak beynimiz her ne kadar mükemmel bir işleyişe sahip olsa da bazen görevini tam olarak yerine getiremez ve maruz kaldığı bilgileri sağlıksız bir şekilde depolayabilir. Sağlıksız şekilde depolanan bu bilgiler de kişinin kendisiyle ilgili negatif inançlar hissetmesi, olumsuz düşüncelere kapılması ya da rahatsız edici bedensel semptomlara sahip olmasına sebep olabilir.

Böyle durumlarda Emdr önce geçmiş olaylar, sonra şimdiki zamanda sorun çıkaran durumlar sonra da gelecekle ilgili hedeflerle çalışarak kişiyi rahatsız eden anılar, inançlar, düşünceler, duygular ve bedensel semptomları duyarsızlaştırıp yeniden işleyerek kişinin ihtiyaç duyduğu pozitif inancı yerleştirmeyi ve bu inancını davranışına yansıtmasını hedefler.

EMDR ile nasıl çalışılır?

Emdr terapisinde sırasıyla geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek ele alınarak çift yönlü uyarım(göz hareketi,titreşim,ses vb) aracılığıyla 8 aşamalı bir protokol uygulanır.

Dilerseniz Emdr yönteminin nasıl uygulandığını daha net anlatabilmek adına bir vaka örneği üzerinden gidelim.

Aysel Hanım 27 yaşında, bekar, üniversite mezunu ve özel bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışıyor. Başvuru sebebini iş yerinde ve sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunlar olarak tanımlamaktadır. Sorunu biraz daha açıp işyerinde ve sosyal hayatında ne gibi durumlar yaşadığını sorduğumda;

Aysel Hanım:“İşyerinde sürekli plan yapılıyor en son çağırılan kişi ben oluyorum. Bir gidiyorum herkes çoktan yerini almış oturmuş bile, en son bana söyleniyor. Bir de hep ben onları arıyorum, sanki peşlerinden koşuyormuş gibi hissediyorum. Geçenlerde bir arkadaşım kendisine kahve alırken bana da almış o zaman kendimi çok değerli hissettim. Ancak bazen çubuk kraker yerken uzatmadıklarında bile kendimi çok kötü hissediyor ve sevilmiyormuş duygusuna kapılıyorum. Sürekli işyerinde ne kadar sevilip sevilmediğimi, arkadaşlarım arasında ne derece sevildiğimi değerlendirme ihtiyacı duyuyorum” diye ifade etmiştir.

Aysel Hanım’ın ayrıntılı bir öyküsü alındıktan sonra sorun olarak nitelendirdiği yaşantıları düşünmesini istedim. Bu olayların kendisiyle ilgili negatif olarak ne söylediğini sorduğumda;

Aysel Hanım: “Sevilmiyorum,Değersizim” vb. negatif inançlar belirtti.

Özetle: Aysel Hanım’ın başvuru sebebi kendi tanımıyla işyeri ve arkadaş ilişkileri sorunu gibi gözükse de olayın temelinde Aysel’in sevilmediğine ve değersiz olduğuna dair inançlarının yattığı tespit edilmiş ve Emdr çalışmasının bu inanç üzerine kurgulanması planlanmıştır.

Peki Aysel Hanım “değersizim” inancını nerede, ne zaman ve nasıl öğrendi? Emdr terapisi bu inancın temelinde geçmiş anılarının yattığını varsayar demiştik. Emdr terapisine başlayabilmek için Aysel Hanım’dan kendisini değersiz hissettiği en erken anısını hatırlamasını istedim.

Aysel Hanım bir süre yaşamını gözden geçirdikten sonra : “Buldum. Annemden dondurma istemiştim. Bakkala gitti ve iki tane dondurma almıştı. Eve geldiğinde poşette 1 tane magnum,1 tane de max vardı. Sonra annem bana max’ı verdi ve kendisi magnum’u yedi. Bu anıda kendimi çok değersiz hissetmiştim. Şu an aklıma direkt olarak bu geldi. Şu an o anıyı hatırladığım zaman hala sevilmediğim duygusuna kapılıyorum.” dedi

Aysel Hanım’a bu anıyı düşündüğünde “değersizim” sana 0 ile 10 arasında ne kadar doğru geliyor dediğimde;

Aysel Hanım:“ 8 puan” verdi

“Peki bu anıyı düşündüğünde değersizim yerine pozitif olarak neye inanmak isterdin” diye sorduğumda.

Aysel Hanım:“Değerliyim’e inanmak isterdim” dedi.

Peki bu anıya baktığında değerliyim 1 ile 7 arasında senin için ne kadar doğru geliyor diye sorduğumda;

Aysel Hanım:“2 düzeyinde doğru geliyor”

Peki bu anıya baktığında hangi duyguları hissediyorsun.

Aysel Hanım:“Değersizlik,Önemsizlik.

“Peki bu anıya baktığında hissettiğin duygular ve değersizim inancına odaklandığında bedeninde neler var”

Aysel Hanım : “Göğsümün tam ortasında, sanki bir yanma var” diye ifade etti.

Tüm bu detayları belirledikten sonra Aysel Hanım’ın “değersizim” inancıyla ilgili ilk anısını Emdr terapisi ile çalışmaya başladık. Aysel Hanım’ın olayın en kötü sahnesine bakması ve bu sahneye bakarken değersizim hissine odaklanması istendi. Bu sahneye odaklanırken defalarca çift yönlü uyarımla setler uygulanarak anıları arasında bir yolculuğa çıkması istendi. Aysel Hanım Emdr terapisi sırasında kendisini değersiz hissettiği birçok anısını hatırlayıp, zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz duygular ve düşünceler ve beden duyumları hissetti.

Tüm bunlar olurken belirli bir süre geçtikten sonra setleri durdurup Aysel Hanım’a dondurma anısının onu ne kadar rahatsız ettiğini sorduğumda;

Aysel Hanım: “Rahatsızlık derecesinin 4 puana düştüğünü söyledi”.

Sonra Emdr terapisiyle çalışmaya devam ettikçe kademeli olarak rahatsızlık derecesi 2-1 ve sonunda 0 puana düştü.

“Olaya baktığında şu an ne hissediyorsun” dediğimde.

Aysel Hanım:“Annemin benim için yaptığı bir sürü fedakarlık var. Bunu bu şekilde yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Belki hasta olmamam için daha küçük diye bana max yedirmiş olabilir. Ayrıca Magnum’u ilk o yemeye başladı ama yarısına gelmeden bana vermişti. Detayları şu an farkediyorum ve bu olayı fazla büyüttüğümü farkettim.” dedi.

Peki bu olaya baktığında “değerliyim” 1 ile 7 arasında sana ne kadar doğru geliyor?

Aysel Hanım: “7 doğru geliyor”

Peki anıya baktığında bedenin nasıl?

Aysel Hanım : Gayet rahat

İlerleyen haftalarda Aysel Hanım’ın geçmişte yaşadığı ve hatırladığında kendisini hala değersiz hissettiren anıları ile yukarıda açıkladığımız şekilde çalışarak tüm anılardaki “değersizim” inancı düzeyini 0’a indirip “değerliyim” inancı düzeyini ise 7’ye çıkardık ve böylece Emdr terapisnin ilk hedefi olan geçmiş çalışmasını bitirmiş olduk.

Çalışmanın ilerleyen haftalarında ise; şimdiki zamanda Aysel Hanım’ın karşısına çıkan ve onu hala rahatsız eden uyaranlarla çalışarak her bir tetikleyicinin rahatsızlık verme derecesini duyarsızlaştırdık.

Örneğin: “Bir etkinlikte çağırılan ilk kişilerden olmama durumu” Emdr terapisi ile çalışıldıktan sonra

Aysel Hanım : “Önemli olan etkinliğe çağırılmış olmam. Kaçıncı çağırıldığım benim değerli olup olmadığımı göstermez yorumuna dönüşmeye başladı.”

Son olarak Aysel Hanım’ın gelecekte değersiz hissetmesine yol açma ihtimali olan durumlar Emdr terapisi ile çalışılarak gelecek çalışması tamamlanmış ve toplamda 11 haftalık bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Aysel Hanım’ın kendisini değersiz hissetmesine neden olan geçmiş yaşantıları, şimdiki hayatı ve gelecekteki endişeleri Emdr terapisi ile çalışılarak istenilen hedefe ulaşılmıştır. Çalışma sonunda;

Aysel Hanım: “Kendisini eskisi kadar “değersiz” hisssetmediğini , kim tarafından ne kadar sevildiğinin onun için daha az önemli olduğunu kendisini daha iyi hissettiğini ifade etmiştir.”

Özetle; İnsanlar kendileriyle alakalı negatif inançlara sahip olabilirler. Farkında olmadıkları bu inançlar ise hayatlarında birtakım sorunlara sebebiyet verebilir. Önemli olan kişinin ihtiyacının ne olduğunu ve bu inançların temelinde neyin yattığını belirleyip doğru müdahaleyi yapabilmektir. Böylece olaylar ve durumlar karşısında hissettiğimiz negatif inançlarımızı pozitif inançlara dönüştürebiliriz. İnançlarımızı değiştirmek , düşüncelerimizi, duygularımızı,bedenimizi belki de tüm hayatımızı değiştirmeye yardımcı olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmenin etkili yollarından birisi de Emdr Terapisidir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Emdr Nedir? Yeniden İşleme Terapisi ve Bir Vaka Örneği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Hasan AKALIN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Hasan AKALIN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Hasan AKALIN Fotoğraf
Psk.Hasan AKALIN
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Hasan AKALIN'ın Makaleleri
► Emdr Terapisi-Vaka Örneği Psk.Mustafa GÖDEŞ
► Emdr Nedir - Vaka Örneği Psk.Abdullah ALPASLAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Emdr Nedir? Yeniden İşleme Terapisi ve Bir Vaka Örneği' başlığıyla benzeşen toplam 16 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


20:22
Top