2007'den Bugüne 83,861 Tavsiye, 26,322 Uzman ve 18,761 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyon Nedir
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili 64 Makale
Depresyon terimi ruhsal bir durumu, bir sendromu ve bir hastalığı yani melankoliyi tanımlamak üzere üç anlamda kullanılmaktadır. Depresyon ruhsal bir durum olarak insan yaşamının bir parçasıdır, günlük sıkıntılar, hayal kırıklıklarına tepki olarak ortaya çıkar. Önemli bir kayıp, veya hayal kırıklığından (terfi edememe, ayrılık, boşanma gibi) sonra başlar ve tatminsizlik ortamında gelişir. Günümüzde oldukça sık rastlanan ruhsal bozukluktur depresyon. Düşünceleri, duygu durumunu, davranışları etkilemektedir. Günlük yaşamı bozulan kişinin yemek yemesi, alışkanlıkları, uyku düzeni, düşünceleri, ruh hali depresyonla birlikte değişiklik gösterir. Depresyonun en belirgin özelliklerinden bir tanes... »»»
Depresyon Nedir? Kişinin sosyal yaşantısını, iş hayatını ve özel hayatını olumsuz şekilde etkileyen, sık görülen ruhsal bir bozukluktur.Depresyon sadece kişinin değil yakın çevresinin de hayatını olumsuz etkiler. Depresyonda ki kişilerin düşünce,duygu ve davranış alanında olumsuz pek çok değişiklikler gözlenir. Kişi çevresini, kendisini ve geleceği olumsuz şekilde algılar. Kişi sevilmediğini, beğenilmediğini ve her şeyin hep kötüye gideceğini düşünür. Temel belirtileri isteksizlik, hayattan zevk alamamak, içinden hiçbir şey gelmemesidir. Depresyon hem vücudu, hem düşünceleri, hem de duygu durumunu (mood) etkileyebilir. Depresyon, kesinlikle “geçici üzüntü” ile aynı şey değildir. Ki... »»»
► Depresyon Nedir? Psk.M.Enes İMERT
Depresyon tüm nüfusu etkileyen en çok yaygın psikiyatrik tanılardan biridir. Tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmekte ve genel ruh sağlığını tehdit etmektedir. Hastalığı tanıyıp uygun tedavi biçimleriyle tedavi edildiği takdirde yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilir. Duygudurum bozuklukları, belirti ve araz kümelerinden oluşan, süresi haftalardan aylara kadar uzayabilen, kişinin her zamankin işlevselliğin belirgin derecede değiştiği, dönemsel ya da döngüsel biçimde yinelemeye eğilimi olan sendromdur. Depresyon sözcüğü çökkünlük, kederli hissetme, işlevsel ve yaşamsal aktivitenin azalması gibi anlamlarda kullanılan elem-keder duygularını içeren duygusal bir yaşantıdır. Kelime ... »»»
► Nedir Bu Depresyon? Psk.Sabahattin ZENGER
2015 yılı itibari ile dünyanın en büyük sağlık sorunu olarak görülüyor. Bununla birlikte depresyon nedeniyle başka fiziki hastalıklarda da artış söz konusu. Çünkü depresyondaki hastaların bağışıklık sistemleri de bozuluyor ve depresyondaki bir hasta örnek vermek gerekirse daha çabuk kanser oluyor, daha kolay çeşitli romatizmal hastalıklara tutuluyor. Depresyon pek çok kötü veya hafif hastalığın ortasında duran bir yol ayrımı gibi bir tablo. Bununla birlikte bipolar ve majör depresyona kadınlarda erkeklerde iki kat daha fazla rastlanıyor. Bu nedenle hafif gibi görünen depresyonların dahi mutlaka takibe alınması ve tedavi edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Sendrom olarak hayattan z... »»»
► Depresyon Nedir? Psk.Elvan DEMİRBAĞ
Depresyon genel olarak çökkün ruh hali ve yapılan eylemlerden zevk alamama ile belirginleşen ve genellikle umutsuzluk, karamsarlık, konsantre olmada güçlük, intihar düşünceleri veya girişimi, uykusuzluk/aşırı uykululuk, iştah kaybı/ iştahta artış, kilo kaybı/kilo alımı gibi ek belirtilerle kendini gösteren duygu-durum bozukluğuna ait bir tablodur. Bu tablonun bir depresyon atağı olması için en az iki hafta sürmesi gerekmektedir. Depresyon kişide düşünsel, davranışsal ve bedensel olarak birtakım belirtilerle gündelik hayatı olumsuz olarak etkileyen ve engelleyen bir bozukluktur. Kişinin bir takım olumsuz düşünceleri ve bu düşüncelerini destekleyen davranışlarının kaynaklık ettiği düşünülen... »»»
► Depresyon Nedir? Psk.Nezahat BEDİR
Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Başlı başına bir hastalık olarak görülebildiği gibi alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı, tedavi amaçlı ilaçların kullanımı, metabolik hastalıklar, kanser gibi sorunlara ikincil olarak da gelişebilir. Genellikle ağır tablolarla seyreden ve tamamlanmış intiharlara neden olan depresyonların doğuştan gelen genetik özellikleri bulunmaktadır ve bu depresyon türlerinde ilaç tedavisi çok titizlikle belirlenmelidir ve ilaç tedavisi önemle üzerinde durulması gereken başlıca tedavi yöntemidir. Bu tür ağır depresyonlar unipolar, bipolar, affektif bozuklukların depresif dönemlerinde gözlenen ve tedavi edilmediklerinde ciddi yaşamsal, sosyal ve ekonomik so... »»»
Depresyon nedir? Sebepleri ve Tedavisi Depresyon karamsarlık, durgunluk, isteksizlik, depresif duygu durum, cinsel istek azalması ve güçsüzlük duygularının baskın olduğu duygusal bir çöküşün adıdır. Depresyonda çoğu zaman bir kayıp duygusu vardır. Bir ayrılık, bir ölüm, bir yıkım, maddi kayıp; yani kişinin anlam yüklediği, değer verdiği, sevdiği bir şeyi kaybetmesinin sonucudur aslında. Depresyonun ilerlemesiyle birlikte zihinsel bir yavaşlama, hareketlerde azalma, yataktan çıkmak istememe, uyumanın zorlaşması, iştahın azalması gibi pek çok belirtiler de görülebilmektedir. Depresyonda kişideki değerlilik duygusu bozulmuştur. Kaybedilen şeyin geri gelmesi de artık kişiyi mutlu etmeye ve e... »»»
Depresyon günümüzde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Ancak bazı kişiler yaşadıkları çökkünlük, keder ve üzüntü halinin depresyon ile ilgili olduğunu fark edemedikleri için tedaviye başvurmazlar. Depresyon belirtilerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Depresyon kişinin günlük yaşamını ve uyumunu etkileyecek düzeyde ciddi bir üzüntü halidir. Üzüntü ve karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, hareketlerde durgunluk ya da sıkıntı nedeniyle yerinde duramama, halsizlik bitkinlik, suçluluk duygusu, dikkatini toplayamama, ölüm ya da intihar düşüncesi depresyon bulgularındandır. Aşağıdaki belirtilerden en az beşi en az iki haftadır, hemen her gün ve... »»»
Depresyon Tedavisi Depresyon yüzde yüz tedavisi olan bir hastalıktır. Toplumda sık görülen bir hastalık olan depresyonun yaygınlığı yapılan araştırmalara göre %8 ile 12 arasında değişmektedir. Hafif, orta ve ağır düzeylerde görülebilir. Bireyin depresyona girmesinin bir çok nedeni olabilir. Geçmişte yaşanan travmatik deneyimler, kayıp, boşanma, ayrılıklar,fiziksel hastalıklar, işsizlik, aile sorunları, eşle yaşanan problemler bu etkenler arasındadır. Depresyonun Belirtileri; aşağıdaki semptomlardan beşinin yada daha fazlasının son iki haftadır görülmesi söz konusudur. • Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında gözlenen çökkün bir duygu durum hali (mutsuzluk, ağlamaklı, kederli ... »»»
DEPRESYON (Ruhsal çöküntü) Depresyon kelimesi günlük dilde sık sık kullanılır. Birçok duygunun bir araya gelişini o anda var olan istenmeyen psikolojik ruh halini betimlemek için kullanılır. Depresyon her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Majör Depresyon ( büyük depresyon) nöbetlerle gelen ve tam düzelen bir özelliğe sahiptir. Toplumun her kesiminde görülebilir. Psikiyatrik hastalıklar arasında en sık rastlanan bir tablodur. Yaşam boyunca her 100 erkekten 10'unun ve her 100 kadından 20'sinin Depresyon geçirdiği araştırmalarla saptanmıştır. Depresyondaki bir insanda en dikkati çeken özellikler şunlardır; Elem, keder, karamsarlık umutsuzluk duyguları ile; daha önceden zevk aldığı il... »»»
Modernizm Hastalığı Depresyon Depresyonun ya da eskilerin deyimiyle melankolinin geçmişi Hipokrat’a kadar dayanır. Modern çağın hastalığı depresyon başlığını atarken depresyonun dönemsel ya da yüzyılımıza ait bir rahatsızlık olarak algılanmasını da istemem. Depresyon, bugün sürekli değişim ve gelişim içinde olan insanın yaşadığı psikolojik sorunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Tarihsel olarak bilinen bu hastalık modern çağın insanının yaşam koşullarıyla birlikte belirgin şekilde artmış olduğu bilinmektedir. Modern çağın insanı sürekli değişim içindedir. Sürekli değişen teknolojiye, ekonomik koşullara, sosyal ve kültürel koşulların baskısı altında uyumlaşmaya çalışmaktadır. Bu uyuml... »»»
Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir. Depresyon zihinsel faaliyetlerim... »»»
DEPRESYON Depresif bozukluklar, yetişkinlikte görülen psikiyatrik bozukluklar arasında en yaygın görülen bozukluktur. En tipik belirtisi, günlük etkinlikleri ilgi ve istekle yapma ve yaşamdan zevk almanın yerini üzüntü, keder, mutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk ve suçluluk gibi duyguların almasıdır. Çoğu kez bir yitime tepki olarak ortaya çıkar. Bir yakını, işi yitirme ya da umut edilen bir şeyin elde edilemediği durumlarda ortaya çıkar. Kalp hastalıklarından sonra yaşam kalitesi ve yeti yitimini etkileyen bozukluk olarak görülmektedir. Başvuru Nedeni Üzüntü, mutsuzluk, isteksizlik, çaresizlik, cesaretsizlik, elem, keder, umutsuzluk, kendini değersiz görme, kendi değerini küç... »»»
Yazımızın konusu asıl olarak depresyon. Ama önce sonbaharda depresyonu konuşmak istiyorum. Depresyonun sonbaharla ilişkisi içerisinde barındığı duyguya benzemesi. Depresyonu bir mevsime benzetsek sonbahara ve oradaki hüzne benzetmek bana daha yakın geldi. Sonbaharın depresyonla benzerliği ikisinin de kayıplarla dolu olması.. Dümdüz denizden dalgalı azgın denize, yeşil ağaçtan yaprak döken ve rengi koyu ağaca.. Yeşil ve çiçek kokan, beslenen sokaklardan; yağmurla ıslanan daha belirsiz kokunun eşlik ettiği sokaklara.. Koyu bulutlara.. Sonbaharla beraber doğa ve insan birlikteliği yazın ardından öncelikle savruk ilerler. Yazdan kalma tatil kıvamı, yerini işe güce ve hareketli bir temp... »»»
Depresyon, Duygudurum: Kişinin kendisini hüzünlü, çökkün, boşlukta, umutsuz, tahammülsüz hissettiği, İlgisizlik: Normalde yapmaktan hoşlandığı etkinliklerden artık zevk alamadığı ve bunlara karşı isteksiz olduğu, İştah: İştahsızlık ve kilo vermenin veya tersine aşırı yeme ve kilo almanın geliştiği, Uyku: Uykusuzluk çekilen (geç uykuya dalma, sık uyanma) veya sürekli yatma-uyuma isteği yaşanan, uykuların artık dinlendirici olmadığı, Beden aktivitesi: Hareketlerde yavaşlama, eylemi başlatmada güçlük veya huzursuzluk nedeniyle yerinde duramamanın gözlendiği, Enerji düşüklüğü: Kişinin üzerinden atamadığı bir bitkinlik, yorgunluk hissinin olduğu, Değersizlik hissi: Kendini değersiz hissettiği, ... »»»
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz depresyon halk arasında aşırı mutsuzluk hali olarak bilinir. Ancak her mutsuzluk depresyon değildir. İnsanların ayrılık, yakın birinin kaybı gibi durumlarda yaşadığı üzüntü ve yas tutma ile depresyonu ayırmak gerekir. Yas döneminde kişi üzgün olabilir ve bu normal yaşanması geren bir süreçtir. Depresyon bazen böyle bir kayıptan sonra da ortaya çıkabilir ancak depresyon tanısı alabilmesi için yas sürecinin atlatılamıyor, şiddetli ve unuz süreli olması gerekir. Kendini hiç mutsuz hissetmediğini söyleyen kişi sıra dışıdır. Çünkü duygularda değişimler ve iniş çıkışlar yaşanabilir. Hatta bu sağlıklıdır. Bu nedenle kişilerin depresyon hakkında daha fazla bilgi... »»»
Depresyon Nedir? İnsanlar ara sıra kendilerini mutsuz, üzüntülü, çaresiz ve umutsuz hissederler. Sevilen birinin kaybedilmesi, evlilikte veya yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar, işyerinde yaşanan stres ve kaygılar, başarısız olma, önemli yaşam değişiklikleri, karşılaşılan zorluklarla baş edememe yoğun üzüntüye neden olabilir. Hayatta bir mücadeledir ve birçok üzücü olaylarla karşılaşılması normaldir. Ancak kişide beklenmedik bir anda ve nedensiz ortaya çıkan mutsuzluğun, çökkünlüğün uzun sürmesi ve yaşamı olumsuz etkilemesi depresyon olarak tanımlanır. Düşünce, duygu ve davranışları olumsuz etkiler. Hayatımızın etkin bütün alanlarını bloke eder, çöküntüye uğratır. Bazen aylar, hatta ... »»»
► Depresyon Nedir? Psk.Mahmut KIZILBOĞA
► Depresyon Nedir, Ne Değildir? Psk.Rumeysa GÜNAY
► Klinik Depresyon Nedir? Psk.Selen MORAY
► Depresyon Nedir? Belirtileri Nelerdir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
► Depresyon Nedir, Ne Değildir? Stres ve Başetme Yolları Dr.İsmail GÖKŞEN, Psikiyatrist
► Depresyon Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Depresyon Psk.Özlem SANAN ŞENBAY
► Depresyon Psk.Selin OYMAN
► Depresyon Psk.Aykut ÖZTÜRK
► Depresyon Psk.Seda BOYACIOĞLU
► Maskeli Depresyon Psk.Nur GEZEK
► Depresyon ve Emdr Psk.Dila HOTLAR
► Mevsimsel Depresyon Psk.Lale TUNCEL
► Depresyon ve Belirtileri Psk.Adem OCAK
► Depresyon ve Tedavisi Dr.Psk.Haluk ALAN
► Çağın Hastalığı: Depresyon Psk.Handan ERDOĞAN
► Depresyon Tipleri ve Öneriler Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Çağın Hastalığı Depresyon Psk.Aysel ÜLGÜNER
► Depresyon: Güneşi Olmayan Ülke Psk.Hakan TOKGÖZ
► Depresyon ve Başa Çıkma Yolları Psk.Hemra MAMİYEV
► Depresyon / Hayat Amacının Kaybolması Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Depresyondayım Psk.Zeynep ÖZGÜVEN
► Depresyondan Nasıl Kurtulurum Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Depresyonu Anlamak Psk.Orhan TARUK
► Depresyondayım Bu Hafta! Psk.Ali BIÇAK
► Ümit Yeniden (Depresyonu Anlamak) Psk.Burcu ATATÜR
► Depresyonla Yaşamak Zorunda Değiliz Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Depresyonda Mısınız? Psk.Dnş.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Depresyonda Mısınız? Depresyonun Klinik Belirtileri Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Depresyon Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Gizem PEKCAN, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Volkan DEMİR, İstanbul
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Dr.İsmail GÖKŞEN, Kayseri , Psikiyatrist
depresyon nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların depresyon nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
depresyon nedenleri, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi, hayattan zevk almama, hiçbirşey yapmak istememe, sürekli yorgunluk, sürekli mutsuzluk, depresyon, depresyonun özellikleri, depresyonun tanımı, depresyonun tedavisi, depresyonun belirtilleri, depresyon yaygınlığı, depresyonda mıyım, depresyon nasıl anlaşılır, depresyon türleri, depresyon tanısı, klinik depresyon, majör depresyon, depresyonda intihar, depresyonda ölüm, klinik depresyon nedir, majör depresyon nedir, depresyon belirtileri nelerdir, depresyonun sebepleri, depresyonun sebebi, psikoterapi, depresyonda öneriler, depresyonla başetme, mutsuzluk, karamsarlık, çöküntü, vesvese, ümitsizlik, unhedoni, depresiflik, stres, üzüntü, hüzün, çökkünlük, iyi hissetmek, depresyonun belirtileri, depresif, majör, distimi, bipolar, manik depresif, depresyonun çeşitleri, depresyonun nedenleri, depresif bozukluk, depresyonun tedavis, depresyon terapi, olumsuz düşünceler, maskeli depresyon, atipik depresyon, çocuklarda depresyon, gençlerde depresyon, depresyonda tedavi, major depression, depresij duygudurumu, depresyondayım, depresyon terapisi, melankoli, maskeli depresyon nedir, depresyonu maskelemek, gizli depresyon, gizli depresyon nedir, depresif yakınmalar, depresyon ilaçsız tedavi, depresyon eğilimi, depresyonu tetikleyen nedenler, depresyon iyileşme süreci, emdr, emdr kullanım alanları, emdr nedir, emdr tedavisi, depresyon ve emdr, mevsimsel depresyon, kış yorgunluğu, sonbahar yorgunluğu, sonbahar depresyonu, kış depresyonu, duygudurum bozukluğu, duygulanım, mevsimsel depresyon nedir, mevsimsel depresyon belirtileri, mevsimsel depresyon tedavisi, depresyona yatkın kişilik, depresyon nedeni, depresyon neden olur, depresyon hastalığı, depresyon rahatsızlığı, depresyon şikayetleri, depresyon tedavileri, depresyon tipleri, depresyon çeşitleri, duygu durum bozukluğu, umutsuzluk, çaresizlik, olumsuz düşünce, sosyal izolasyon


09:26
Top