2007'den Bugüne 92,137 Tavsiye, 28,188 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Depresyon
MAKALE #22635 © Yazan Psk.Tuğba ÇETİNKAYA | Yayın Ocak 2022 | 748 Okuyucu
ÇOCUKLARDA DEPRESYON

Depresyon, derin üzüntü ve zevk almama, depresyonun başlıca belirtileridir. İnsanlar depresif bir hastalık geliştirdiklerinde, onların akıllarından kendilerini suçlayan düşünceler geçer ,okuduklarını ve işittiklerinin ne olduğu konusunda dikkatlerini tüketen güçlükleri vardır ve bu yoğun dikkat harcama onları çok yorar. Onlar, sıklıkla herşeyi çok olumsuz, karanlık görürler ve umutlarını kaybetme eğilimdedirler.
Depresyonun fiziksel belirtileri de yaygındır, Bitkinliğe, düşük enerjiye bunların yanında fiziksel ağrı ve acılara da neden olur. Bilişsel ve fiziksel semptormların ötesinde depresif insanların insiyatifleri yoktur. Sosyal içe çekilmeler yaygındır, Depresif olanların çoğu yalnız başına ve sessizce oturmayı tercih ederler. Bazıları dış görünümlerini ihmal eder. İntihar (özkıyım) düşünceleri bu kişilerde oldukça yaygındır.

Depresyonda Psikolojik Faktörler

o Nörotisizim- bir kişilik bozukluğu olup, kişilerin olaylara ortalamadan daha fazla olumsuz duygusal tepki verme eğiliminde olduklarını açıklamıştır.
o Bilişsel Teoriler-Burada olumsuz düşünceler ve inançlar depresyonun en büyük nedeni olarak görülür.
o Beck’in Teorisi- Negatif üçlü: benliğine, dünyaya ve geleceğe negatif bakmadır.
o Umutsuzluk Teorisi- Depresyonu tetikleyen en önemli şey umutsuzluktur ve umutsuzluk bir beklenti olarak tanımlanmıştır.Burada :
1. Arzuların sonuçları gerçekleşmeyecektir
2. Kişinin bu durumu değiştirmek için yapabileceği hiçbir şey yoktur.

Depresyona Genel Bakış

Depresyon, çocukların yaşamında çok önemli ve hayati etkiler yaratmaktadır. Bu etki okulda, evde, arkadaşları ve aileleri ile birlikteyken kendini göstermektedir. Yakın zamana kadar depresyon gerçek bir bozukluk olarak değerlendirilmemekle birlikte, çocukların depresyonu nasıl deneyimlediği, neden depresyona sürüklendiklerini ve onlara nasıl yardım etmek gerektiği gibi son derece gerekli bilgiler ancak son 25 yılda yapılmış araştırmaların ürünüdür.

Çocuk depresyonu ile ilgili ölçme ve değerlendirmeler başladığından beri, hastalığı anlamada büyük yol kat edilmiş ve gerek çocuklara gerekse ailelere verilen yardım çok daha etkili ve umut vaat eden bir yardım olarak kendini göstermiştir.

Çocuk Depresyon Yaşar Mı?

Son araştırmalarda çocuklarda %2.5, yetişkinlerde ise %8.5 oranında depresyon görüldüğü savunulmuştur. Yetişkinlerde ruhsal bozuklukların teşhis ve tedavisi 1800’lerde psikoloji biliminin ortaya çıkışıyla başlamıştır. Çocuklarda depresyon ise uzun bir ihmal döneminin ardından araştırmacılar 1960’lı yıllarda çocuklarda da depresyon olabileceğini belirlemişlerdir. 1970’li yıllarda çocuk depresyonu kesin teşhis kriterleri ile açıklanmaya başlandığından beri, genel kanı şudur ki, çocuklar yetişkinlere benzer semptomlar göstermektedir. Semptomlar düşünce, duygu, davranış olarak kendini göstermektedir. Bu semptomlar durgun( otonom) ve somatik( canlı) olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Bunun sebebi de depresyondaki farklı tedavi biçimlerinin farklı semptom gruplarını hedef alıyor olmasıdır.

Çocukluk Depresyonunun Nedenleri

o Aile içi şiddet
o Anne –babanın boşanması
o Travmatik olaylar
o Ebeveyn kayıpları
o Çevre değişikliği (okul, ev ...)
o Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının aile tarafından yeterince karşılanmaması

Depresif Durum Semptomları

1. Düşünce Bozuklukları
Depresyondaki çocuklar genellikle düşünce bozuklukları yaşarlar. Bu bozukluklar depresyonun önemli özelliklerindendir. Aeron Beck’in “Blişsel Depresyon Teorisi” ve Martin Seligman’in “Öğrenilmiş Çaresizlik Teorisi” bu tür düşünce bozuklukları teorilerine ışık tutmaktadır.Depresif kişinin bakış açısı gerçek durumlarla bağlantılı olmayabilir. Buna, düşüncelerin kişisel fenomenal doğası denilmektedir. Düşünceleri ile ilgili başka problem de düşünme ve konsantrasyon yeteneğinin bölünmesidir. Bu sorunun etkisindeki çocuklar ödev yapamama, gayret gösterememe, gayret gösterememe ve kendisi adına karar verememe gibi semptomlar gösterirler. Konsantre yetileri azaldığı için okulda öğrendiklerini anlayamazla yada anlamada zorluk çekerler, bu da okul başarılarına negatif yönde yansır. Tüm bunların yanında intihar (özkıyım) ve ölüm düşünceleri taşırlar. Bazıları ölmek ister bazıları da kendilerini nasıl öldüreceklerini düşünür.

2. Duygu Bozuklukları

Depresif durumun en önemli belirtisi her gün moral bozukluğu yaşamaktır. Bireyler kendilerini yorgun, bunalmış ve üzüntülü hissederler.Çoğu zamanda ağlama krizlerine yakalanırlar. Çocuğun duyguları, mutlu olaylar yaşanıyor olsa bile eğer üzüntülüyse değişmeyebilir. Bir sonraki semptom eğlenceli faaliyetlerden zevk almamaktır. Çocuk normalde çok hoşlandığı şeyleri yapmak istemeyebilir. Bunun bir sebebi de eğlenmeye hakkı olmadığını düşünmesidir.

3. Davranış Bozuklukları

Depresif durum sırasında, birey psikomotor ajitasyon ya da psikomotor geciktirme durumu yaşayabilir. Psikomotor ajitasyon kişinin kendisini sürekli huzursuz ve rahatsız hissetmesi durumudur. Psikomotor geciktirme sırasında ise klasik uyuşukluk, motivasyon bozukluğu ve pasif davranış biçimi ortaya koyar.

4. Fizyoloji Bozuklukları

Semptomlar genellikle bünyeseldir çünkü fiziksel fonksiyonlarla ilgilidir. Ana fizyolojik fonksiyon bozuklukları, depresyonun yalnızca çevresel etkilerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda kısmen biyolojik olduğunu göstermektedir. Bu süreçte çocuk aşırı kilo kaybı ya da tam tersi aşırı şişmanlama yaşayabilir. Bu aynı zamanda iştah azlığı ya da çokluğuyla da değerlendirilebilir. Bir diğer semptom da uykusuzluk ya da aşırı uyuma isteğidir. Uykusuzluk yaşayan çocuklar hiç uyuyamama veya gece uyanıp bir daha uyuyamamaktan şikayet etmektedir. Aşırı uyumada da çocuk normal uykusu haricinde gün içinde ve gece uyuma isteği duymaktadır. Bu son semptom aşırı yorgunluk ve bitkinliktir.

Çocukluk Depresyonunun Gelişim Listesi

• Sürekli bir mutsuzluk ve şikayet hali, sıkılganlık yaşar.
• Kurallara karşı gelir.
• Sık hayal kırıklığına uğrama, ağlamaa nöbetleri, güvensizlik, aşırı hassaslık içinde olur.
• Dikkat dağınıklılığı, hatırlayamama, kararsızlık, boş düşünceler taşır.
• Yeme ve uyuma bozukluğu yaşar.
• Kronik üzüntü ve korku yaşar.
• Aşırı kendine dönüklük durumu içinde olur.
• Konuşma ve hareketlerde yavaşlama belirir.
• Vücudunun belli bölgelerinde ağrılar olur

Depresyon Değerlendirmesi Nasıl Olur?

Bir depresyon türünü belirlemenin tedavi politikası ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bu noktada deprseyonun çeşidinden çok, depresyon semptomlarına neden olan etkenlerin önemi tartışılabilir. Bu bir uzmanın teşhis koyarken incelediği bir durumdur. Tedavi sırasında uygulanacak terapi yönteminin belirlenebilmesi için değerlendirme sırasında öncelikle semptomlar dikkatli bir şekilde incelenmeli ve nedenler araştırılmalıdır.

Anketler

İlk adım form ve anketleri doldurmaktır. Özellikle anketler rahatsızlığın seyrini ve ayrıntılarını anlayabilmede önemli bir rol oynamaktadır. Ailenin psikoloji rahatsızlık geçmişi, stres etkenleri,biyolojik ve çevresel etkenler ilk başta sorulan sorular arasındadır. Diğer bir grup anketler ise çocuğun kişilik ve duygusal dünyasının resmini çizer. Diğer alanlar, endişe, düşünce bozukluğu, saldırganlık, liderlik, okul yaşamında sorunlar ve sosyal eksiklikler gibi durumlardır. Bazı uzmanlar çocuğun öğretmeninden de benzer soruları cevaplamasını isteyebilir. Bu tip soruların öğretmenler ve veliler için hazırlanmış biçimleri de bulunmaktadır. Çocuğun da birtakım soruları cevaplaması istenebilir. Eğer çocuk 8 yaş ve üzeri ise, kapsamlı birtakım anket formlarını doldurabilir.

Uzman görüşmesi

Depresyon teşhisinde bir diğer adım uzmanın danışan ve velisi ile bire bir görüşmesidir. Seanslarda uzman, ankertlerden yola çıkarak sorunlarını yöneltir. Aynı zamanda çocuğun ruhsal durumunu da inceler. Bunu incelerken çocuğun dikkatine,zamana ve mekana odaklaşma, fiziksel durumuna, konuşmalarına ve davranışlarına dikkat etmektedir.

Testler

Bu değerlendirme sırasında çocuk, bir dizi teste tabi tutulmaktadır. Bu testler çocuğun kişilik, okul başarısı ve nöropsikolojik yapısı ile ilgili testlerdir. Bu testlerden bazıları: Rorschach Psychodiagnostic Test,Tematik Algı Testi (Tematic Apperception Test). Değerlendirmenin bir başka yolu da çocuğun oyunlardaki durumuna bakmaktır. Zeka testleri de geniş yelpazede uygulanan testlerdir. Özellikle beş yaşındaki çocuklarda çok sağlıklı sonuçlara ulaşılmaktadır.
Testler okulda başarısızlığı açıklamak için iyi bir teşhis yöntemidir. Örneğin Öğrenme bozuklukları, sınırlı zeka veya travmatik beyin hasarları okul başarısızlığını açıklayabilir fakat bu testler aynı zamanda sorunu nasıl ele almak gerektiği ile ilgili bilgiler de vermektedir. Bu testlerin en klasikleşmiş ve en yaygın olanları: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği ve Differential Abilities Scale (DAS II).

Değerlendirme sonuçları

Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra uzmanlar, test sonuçlarını gözden geçirir, teşhisi yapar ve tedavi politikasını belirler. Bazı durumlarda yüz yüze yapılan görüşmenin yanı sıra sonuçlar yazılı olarak da teslim edilebilir. Tam bir değerlendirme, tüm geçmiş yaşantıları, uygulanan testleri ve klinik verileri içerir. Uzmanların teşhis izlenimleri ve tavsiyeleri de bu değerlendirmeler içinde yer alır.

Geliştirilen Tedavi Planı

Psikolojik değerlendirmenin son aşaması, bir tedavi planı hazırlamaktır. Doğru bir tedavide danışan tam olarak ne üzerinde çalışıldığını bilmesi ve tedavi biçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir. İyi bir tedavi, testlerde belirlenen davranış problemini ayrıntılı bir biçimde tarif eder ve çocuğun hangi davranışlarının hedef alınması gerektiğini gösterir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuklarda Depresyon" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Tuğba ÇETİNKAYA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Tuğba ÇETİNKAYA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tuğba ÇETİNKAYA Fotoğraf
Psk.Tuğba ÇETİNKAYA
Ankara (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Tuğba ÇETİNKAYA'nın Yazıları
► Çocuklarda Depresyon Psk.Elif TERZİKÖY
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Çocuklarda Depresyon' başlığıyla benzeşen toplam 18 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kekemelik Nedir? Ocak 2022
◊ Disleksi Nedir? Ocak 2022
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:16
Top