2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikolojik Travma
Psikolojik Travma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojik Travma Kavramı ile İlgili 49 Makale
► Psikolojik Travma ve Etkileri Psk.Burçak ÖZDEMİR
Kaynağı insan eli ya da doğal olaylar olan, psikolojik ya da fiziksel bütünlüğü tehdit eden, kişide dehşet, panik, korku, çaresizlik gibi duygular uyandıran olaylar, travmatik yaşantılar olarak değerlendirilmektedir. Deprem, sel gibi doğal afetler, fiziksel ya da cinsel saldırı, işkence, terör, savaş, iş ve trafik kazaları, bir saldırıya şahit olma gibi olaylar, travmatik olaylar arasındadır. Ancak bir olayın travmatik olarak değerlendirilebilmesi, kişinin bu olayı iç dünyasında nasıl anlamlandırdığına bağlıdır. Aynı olayı yaşayan iki kişiden biri için olay, fiziksel ya da psikolojik bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak algılanmadığı için travmatik olarak değerlendirilmezken; diğer kişi bu ... »»»
► Yetişkinlerde Psikolojik Travma Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
Yetişkinlerde Psikolojik Travma Nasıl Tanımlamalıyız? Bazıları şuna inanır: Stres yaratan şey zarar verir. Olumsuz sonuçları hemen ya da gelecekte ortaya çıkar. Zorlayıcı ya da travmatik olay yaşayan kişilere faciadan sonra sağ kalmış insanlar olarak bakabiliriz; Robinson Crusoe örneğinde olduğu gibi. İçlerinde her sağlıklı insan gibi; esneklik, adaptasyon kuvveti, iyileşme gücü ve başa çıkma mekanizmaları vardır. Eğer süreç doğru işlerse bu başa çıkma mekanizmaları kişiyi eski normal, sağlıklı haline döndürecektir. Yaşanılan travmatik bir olay sonrasında neredeyse herkes stres tepkileri verir ve bu tepkiler bir süre devam eder. Ama sonuçta bir süre sonra ortam ve yaşam büyük oranda ... »»»
► Psikolojik Travma Nedir? Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
Travma Nedir? Travma, günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olarak bilinmektedir. Buna karşın, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. Yaşanmış bir trafik kazası, bir doğal afet (deprem, sel, vb.), taciz, daha zorlayıcı bir yaşantı, onbeş yıllık evlilikte atılmış ilk tokatta travmaya bir örnek oluşturabilmektedir. Travma Zeminleri ve Tepkiler Kişi gerçek bir tehditle karşılaştığını algılamış, fiziksel zarara maruz kalmış veya buna tanık olmuş, ... »»»
PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN HABERCİSİ “TRAVMA” Kişinin günlük rutin işleyişinde beklenmedik anda meydana gelen, dehşet, korku ve endişe duygularına sebep olan, durumlardır. Bu durumlar bireyin kendisi, yakınları ya da çevresinde bulunan her hangi biri için fiziksel ya da ruhsal bozulmaya sebep olabilecek tehdit oluşturmuşsa, travmatik olay olarak adlandırılabilir. Doğal afetler, savaşlar, göçler, ya da fiziksel ya da cinsel istismar, şiddet hepsi birer travma yaşantısı sayılabilir. Yaşanılan travmatik olaydan sonra kişide görülen, korku, kaygı, suçluluk, pişmanlık, olayı tekrar yaşama, takıntılı düşünceler, iştah kaybı ya da kabuslar görülmesi muhtemeldir. Ancak, travmanın yaşandığı ya... »»»
"Vahşete verilen olağan tepki, onu akıldan çıkarıp atmaktır. Sosyal anlaşmanın belli ihlalleri, yüksek sesle söylemek için fazlasıyla korkunçtur; bunun kelime karşılığı, 'dile getirilemez'dir. Bununla beraber vahşet gömülmeyi reddeder." Judith Herman Travma Latince "yara" demektir. Son on yılda travma konusu üzerindeki çalışmalar arttı. Bunun sebebi teknolojideki gelişmelerle travmanın beyinde meydana getirdiği değişikliklerin görüntülenebilir olmasıdır. Bu çalışmalarla insan organizmasının travmatik olaylara yanıtının, biyolojik temelli ve belirli evrensel özelliklerinin olduğu netleşti. Psikolojik Travmanın Tarihi Psikolojik travmayla ilgili ilk çalışmalar Freud'a aittir. Freud travmay... »»»
► Psikolojik Travma Nedir? Etkileri ve Psikoterapi Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
PSİKOLOJİK TRAVMA NEDİR? ETKİLERİ VE PSİKOTERAPİ Travma, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik şekilde gelişen dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar ve travmatik yaşantılar olarak tanımlanmaktadır. Travmalar, deprem, sel gibi doğal afetler, kazalar, terör saldırıları, taciz, tecavüz gibi olaylar sonucu olabileceği gibi; dayak, aşağılanma, yalnız bırakılma, haksızlığa uğrama, fiziksel hastalık geçirme, boşanma, aniden sakat kalma, çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalma, anne-baba geçimsizliklerine tanık olma gibi durumlar sonucu da gelişebilir. Olayların yaşandığı anda hissedilen çaresizlik, suçluluk, güçsüzlük hissi, olayın ilk anlarındak... »»»
Öncelikle psikolojik travmaların değerlendirilmesinde kullanılan ölçekleree geçmeden travmayı tekrar gözden geçirmekte fayda vardır. TRAVMA,aşırı travmatik bir stresin ardından özgün bir takım belirtilerin gelişmesiyle seyreden bir bozukluktur.Kişinin olaya tepkileri aşırı korku,çaresizlik yada dehşete düşme şeklindedir.Kişide tarvmaya eşlik eden olay ve durumlardan sürekli kaçınma,genel tepki düzeyinde sürekli azalma ancak artmış uyarılmışlık belirtileri görülür. Belirtilerin birarada en az bir aydır bulunması ve klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya yada toplumsal,mesleki alanlarda işlevselliğin bozulmasına neden olması gerekir. Gerçek bir ölüm yada ölüm tehdidi,ağır bir yara... »»»
PSİKOLOJİK TRAVMA SAĞALTIMINDA ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİNİN ETKİSİ 1. ÇOCUK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİ NEDİR? 1.1. Çocuk Nedir? Çocuk kelimesi, İlk Çağda yaşamış filozoflardan günümüze dek, pek çok düşünürün, araştırmacının, ruh sağlığı uzmanının ve eğitimcinin odak noktalarından biri olmuştur. İlk defa, iyi bir yurttaş yetiştirmek amacıyla çocuğun eğitilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çağda Platon, çocukların yeteneklerine uygun birer eğitim almalarının yararlı olacağından söz etmiştir. Orta Çağ’da ise çocuklar; minyatür birer yetişkin olarak değerlendirilmiş, iş gücü olarak kullanılmış ve oldukça erken yaşlarda evlendirilmiştir. Yüzyıllar sonra, çocuk, Birleşmiş Milletler'in de g... »»»
Travma, Yaşam içinde maruz kaldığımız, fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüzü bozan her olay travmadır. Bu olaylar sonucunda, hayatımızın düzenine, inançlarımıza, sevdiklerimize, yaşamlılık halini devam ettirmemizi sağlayan her türlü motivasyonumuza karşı bir tehdit vardır. Travmaya sebep olan olaylar genelde hiç beklemediğimiz bir anda gelir; ani ve sinsidir. Bu olaylar öngörülebilir olsa zaten engellenebilecektir, sarsıcı ve trajedik bir etkidedir. Bu trajediye maruz kalan her insanın yaşayacağı dramatik sahneler kaçınılmazdır ve hayatın içine öyle sinsice yayılarak etki ederler ki siz onları normal kişiliğinizin parçaları zannedip, yaşamınız süresince göremeyebilirsiniz. Travmalar hiç beklem... »»»
Son yıllarda yapılan çalışmalar, geçmişte travmatik olaylara maruz kalmanın yetişkinlikte fazla kilo ve şişmanlığa sebep olduğunu gösteriyor (Marti ve ark, 2004). Anne-babanın fiziksel, cinsel, duygusal kötüye kullanımı ile fiziksel ve duygusal ihmali ruhsal travmalara örnek (Şar, 1998). Çocukluk çağı travmaları ve şişmanlık arasındaki ilişkinin mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen, travmatik olaya verilen psikolojik reaksiyonlar ve yeme davranışındaki bozulmanın bu riskten sorumlu olduğu düşünülüyor (Gustafson & Sarwer, 2004). Tıkınırcasına yeme davranışının sıklıkla çocukluk çağında cinsel kötüye kullanım öyküsü ile birlikte bulunduğu, bunun da erişkin dönem şişmanlığına yol açtığ... »»»
Doğal afetler çocuk ve gençler üzerinde travmatik etkilere neden olurlar. Tufan, fırtına, deprem gibi doğa olayları insanların yaşadıkları ortamın yıkımına yol açtıkları için yetişkinler açısından da korkutucudur. Toplumu tümüyle etkileyen afetler çocuklarda “güvenlik” ve “normallik-olağanlık-“ duyularının sarsılmasına neden olur. Kasırga, bora, hortum, şiddetli fırtına, deprem, tsunami ve seller sık rastlanan doğa olaylarıdır. Genellikle kasırgaların oluşumu gün ya da haftalar önce tahmin edildiğinden, fırtına öncesi ailelerin ihtiyaçlarını sağlamaları ve hazırlanmaları için zamanları olur. Ancak bu durum özellikle çocuklarda korku ve endişenin duyulmasına yol açar. Kasırga sonrası şidde... »»»
► Travma ve Yas Psk.Muhammed Erdinç TÜRK
► Travma Nedir Psk.M.Kenan ALYÜRÜK
► Travma ve İyileşme Psk.Funda DOĞAN
► Acı Hatıra Travma Psk.Yasemin BAĞRIAÇIK
► Travma ve Çocuk Psk.Şenel KARAMAN
► Çocuklarda ve Gençlerde Travma Psk.Eyüp TUNAHAN
► Çocuklarda Ruhsal Travma Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Emdr: Travma Dedektörü Psk.Tuğçe PEKER
► Travma Sonrası Stres Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Psikolojik Travmalar Ercüment DOĞAN
► Deprem ve Çocuk Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Emdr ile Geçmişi Yeniden İnşa Etmek Psk.Dnş.Seren BELECİ
► Travmatik Yaşantı ve Etkileri Psk.Selin OYMAN
► Emdr ile Travmalarınızdan Kurtulma Zamanıdır Şimdi... Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Travmalarımız ve Maskelerimiz Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► O Benim Travmam Psk.Ebru DEMİR KARA
► Afet Psikolojisi Psk.Şahin UÇAR
Psikolojik Travma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Ahmet ERKAN, Yurtdışı
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
psikolojik travma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojik travma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
travma, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı, anksiyete, stres, yetişkinlerde psikolojik travma, yetişkinlerde travma, travma tepkisi, travma tepkileri, travmatik, travmatik tepki, travmatik tepkiler, travma sonrası, travma geçirmek, travma terapisi, travma psikolojisi, hastalığı, psikolojik yara, tssb, psikolojik travma nedir, psikolojik travma tedavi, travmada psikoterapi, psikolojik travmalar, psikolojik travmanın etkileri, travma ölçeği, psikolojik ölçek, ölçek, ölçekler, stres ölçeği, oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi, sağaltım, ruhsal travma, matem, psikolojide travma, travma nedir, travmatik anı, travmanın etkisi, travmayla baş etme, travma ve çocuk, çocuğa nasıl söylenir, travmanın etkileri, çocukta travma, çocukta psikolojik travma, travma sonrası stres bozuklukları, çocuklarda travma, gençlerde travma, ergenlikte travma, çocukta ruhsal travma, çocuklarda psikolojik travma, emdr, emdr terapi, emdr terapisi, travma sonrası emdr, emdr tedavisi, emdr nedir, emdr tarihi, emdr tarihçe, emdr nasıl bulundu, beyni işlemek, beyni şartlamak, emdr seansı, emdr seans sayısı, yeme bozukluklarında emdr, çocuklarda emdr, emdr uygulaması, emdr uygulanışı, çocukluk travmaları, travmada emdr terapisi, psikanaliz açıyla travma, travma etkisi, travmadan kurtulmak, travmatik olaylar, travmatik olay, travmanın psikolojik etkileri, travma sonrası stres, stres bozukluğu, yas süreci, ailede yas, dehşete düşme, post travmatik stres bozukluğu, ağır psikolojik travmalar, psikolojik travmalar nasıl atlatılır, kronik stres bozukluğu nedir, psikolojik travmalar tedavisi, travmalar kaça ayrılır, küçükken geçirilen travmalar, travmatik stres belirti, travmatik yaşantılar, travmatik yaşantı nedir, tssb ve beyin, travma ve iyileşme, travmatik anılar, travmatik anının boşalması, travmatil olay, travmatik rüyalar, travma sonrasi stres bozuklugu, posttravmatik stres bozukluğu, erken dönem travmalar, çocuklukta travma, çocuklukta psikolojik travma


09:08
Top