2007'den Bugüne 77,828 Tavsiye, 25,218 Uzman ve 17,448 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Yas Süreci
Yas Süreci Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yas Süreci Kavramı ile İlgili 31 Makale
► Yas Süreci Psk.Çağlar KARAMAN
Kaybedilen kişinin ardından yas tutmak olması gereken normal bir süreçtir. Yaşanan bir kaybın ardından kişi bazı duygusal boşluklar yaşar, normal gündelik işlevlerinde aksaklıklar ve bazı ruhsal bozukluklar oluşabilir. Gündelik yaşantıyı normal ve sağlıklı sürdürebilmek için yas sürecinin tamamlanmış olması gerekir. Yas süreci esnasında kişi yaşadığı kaybı hayatın bir parçası olarak görmeyi öğrenir ve kabullenir. Bu süreç kişinin kaybettiği kişiyi unutması ya da artık umursamaması anlamına gelmemektedir. Sadece kaybedilen kişinin yokluğuyla başa çıkabilmeyi başarmaktır esasında. Yas sürecini olması gerektiği şekilde yaşayamamak, acıyı ve kederi bastırmaya çalışmak sağlıklı bir yöntem değ... »»»
İnsanlar yaşamları boyunca bazı kayıplarla ve doğal olarak da yas ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kayıplardan katlanılması en zor olanlarının başında ölüm gelmektedir. Yas, kayıp yaşantısına verilen yeniden yapılanma tepkisidir. Bu, şiddetli ve uzun bir acı sürecidir. Vamık Volkan, yas tutmayı “Herhangi bir yitim ya da değişikliğe verilen psikolojik yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasında uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalar” olarak tanımlamaktadır. Yas, kaybedilene dair tamamlanmamış planları, istekleri, hayalleri içerir ve ana ikilem şudur: Gerçeklik, yaşamı kaybedilen kişi olmadan kabullenmeyi isterken, içsel psikolojik güçler, bağlılığı sürdürmeyi, onu yaşatmayı v... »»»
► Yas Süreci Psk.Dnş.Şafak UZUN
Zincirlikuyu Mezarlığı’nın girişinde yazan “Her canlı ölümü tadacaktır.” ifadesini ilk gördüğümde kendimi çok kötü hissetmiştim. İlk başta çok soğuk ve itici gelen bu yazının bir anlamı olması gerektiğini düşündüm. Daha sonra incelediğimde, insanları gerçeklerle yüzleştirmeye çalışan bir yazı olduğuna karar verdim. Gerçekler bazen acı verici olabiliyor... Galiba ölümle ilgili yazılanlar en acı verici olanlarından… En yalın ve sade anlatımla “İnsan doğar, büyür ve ölür.” Bu yazıda ölümün, geride kalanlar üzerinde bıraktığı etkilere değinmek istiyorum… "Yas" la ilgili araştırma yaparken; Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde şu şekilde bir tanımla karşılaştım. “Ölüm veya bir felake... »»»
YAS Yaşamımın hemen her anında çeşitli kayıplar yaşanır ve bunların yası tutulur. Çok sevilenin kaybı adeta vücudumuzun her hücresine yapılan bir saldırı gibidir. Çünkü insan olmak kurduğumuz ilişkilerle gerçekleşir. Kişi doğduğu günden itibaren önem verdiği kişilerle, nesnelerle, olaylarla ilişki kurar ve bu ilişkilerini geliştirir. Bunlardan birinin kaybı ile hayatın anlamını tekrar kurmaya çalışır. Yas, kişinin yaşamını aniden ve sonsuza dek değiştiren bir kaybın ardından, yaşamda anlam araması, yaşamı tekrar anlamlandırma çabasıdır.. Kişi bu anlam arayışı içindeyken gerek fizyolojik gerekse duygusal açıdan bir takım güçlükler yaşar. Bu durumun uzun ya da kısa sürmesi kişiden kişiye... »»»
KAYIP , YAS SÜRECİ ve İŞLENEMEMİŞ YAS “Ölüm bir yaşamı sonlandırır, bir ilişkiyi değil. M. Albom” Genel olarak ölümü reddetme, kendi başımıza gelecek bir şey değilmiş düşünme ve yadsıma eğilimindeyizdir. Genç insanlar olarak kendimizi dokunulmaz olarak algılarken; yetişkin bireyler olarak ölümün bizlerin değil ama başka insanların başına gelebilecek bir şey olduğunu düşünürüz. Yaşlanabileceğimizi, ancak ölümlü olduğumuzu veya öleceğimizi düşünmeyiz. Ancak ne yazık ki ölümlü olma, ya da bunun bir kader oluşu kaçınılmazdır. Kendimizin ölümlü oluşu bir yana, yakınlarımızın da ölümlü oluşu diğer bir katlanılması güç gerçektir. Sevdiğimiz bir insanın ölümü duygusal açıdan yıkıcıdır.... »»»
Yas sevilen birinin kaybı sonucu ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Kayba maruz kalan kişiye, ölen kişiyle olan ilişkisel bağa ve ölüm şekline göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte yas süreci dört temel evreden oluşmaktadır: Psikiyatrik Araştırmalara göre Yas Sürecinin Psikolojik Belirtileri 1.evre: Birkaç saat-birkaç hafta arasında değişebilen bu evrede kişi ölümün gerçekliğini kavramakta zorlanır. Yaşadıkları karşısında şaşkın, donuk, tepkisiz olabilir, boşluk ve gerçekdışılık duyguları yaşayabilir. Bu dönemde hatırlamada güçlükler, bedensel belirtiler görülebilir. 2.evre: Kişi kaybın acısını giderek daha fazla hisseder, yoğun üzüntü ve özlem duyguları yaşar, ölen kişiyi arar, ağla... »»»
VEDA ETME SANATI; YAS SÜRECİ “Acınızı kelimelere dökün; çünkü dile gelmeyen acı, zaten dolu olan yüreğe akar, onu parçalanmaya zorlar.” -William Shakespeare, Macbeth, 4. Perde, 3. Sahne Böyle anlatıyordu Shakespeare acının hafiflemesi için yapılması gerekeni. Acının anlatıldıkça hafifleyeceğini söylüyordu. Psikoterapi sürecinde de yapmaya çalıştığımız şey bu değil mi? Hastanın duygularını davranışlarıyla, vücuduyla dile getirmesi aşamasından duygularını dillendirmesi, sembolize edebilmesi aşamasına geçirmek değil mi amaçlarımızdan biri. Zira bunu yapabildiğinde hasta kendisi için çok çok önemli bir beceriyi kazanmış olacaktır. Ve bunu yaptığında dahi bir önceki konumunu bırakmanın yasını ... »»»
Yas Bahçesinde Beş Gün: Levlâ' nın Hikayesi (Bir Borderline Kişilik Yapılanmasının Yas Süreci) Fatih PULAT, Gamze AKYÜZ, Ümit AKÇAKAYA Özet Model müzik grubunun çıkarmış olduğu "Levlâ' nın Hikâyesi" albümündeki beş şarkı, borderline kişilik örüntüsü özellikleri sergilediği düşünülen "Levlâ" karakterinin sevgilisi tarafından terk edilmesi sonucu yaşadığı yas süreci bağlamında incelenmiştir. Beş yas evresinin (inkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme) sırasıyla yaşandığı, albümün ilk beş şarkısında görülmektedir. Ayrılık sonrası yas sürecinin belli aşamalarını deneyimleyen borderline yapının, her bir aşamada, yaşadığı ilişkiye ve ayrılık yaşadığı partnerine yönelik yüklediği anlamlar... »»»
“Ölüm Allah’ın emri, Ayrılık olmasaydı.” - Orhan Veli Her ölüm dünyada bir çatlak açar – bir boşluk bırakıp öyle gider her kişi*: öteki kişiler de, şimdi, o çatlağı kapatmakla, o boşluğu doldurmakla görevlendirilmiş hissederler kendilerini. ... Oysa, önemli olan, çatlağı açıkça görebilmek, boşluğu olduğu gibi yüklenebilmekti. - Oruç Arouba Ve pencereden görüyordum O iki el, iki acı kınama İki elime doğru uzanarak Yalancı tan ağartısının aydınlığında Çözünüyordu Ve soğuk ufukta bir ses Feryat etti: “Hoşça kal.” - Füruğ Ferruhzad Ayrılık veya ölümle birlikte yaşanan kayıp üzerine şiirler yazılarak, ağıtlar yakılarak, felsefe yapılarak yaşanan acı anlatılmaya, anlaşılmaya çalışılır. Anca... »»»
Varoluşu insanoğlunun gitmek üzerinedir. Kimileri toprağa, ebediyete, kimileri uzaklara gözden ve gönülden… Aslında sadece giden insan olduğunda değil; yitirilen her şeyde bir yas tutulur. Bir dostluk, bir umut, bir ülkü, bir vatan, çalıştığı işi, manevi değeri yüksek bir eşya gibi. Zordur kabullenmek gidişleri. Bu yüzden bir çok psikolojik tepkiler verilir. İç dünyamız ile dış gerçeklik arasında uyum sağlamak için yaptığımız uzlaşma sürecidir yas. Yas yaşanması gereken bir süreçtir Önce inkar etmek ister insan dayanamadığı gerçekliği. İnanamaz şok olur insan, şaşkındır, hissizdir. Anlamsızdır her şey. Hiçbir şey olmamış gibi, sanki her şeyin eskisi gibi olduğunu düşünür ve davranır bir... »»»
Kayıp ve Yas İnsanoğlu için dünya işlerinde yas tutmaktan daha büyük ve zor bir uğraş yoktur. Aslında bütün canlılar için sevdiği, bağlandığı birini kaybetmek ve bu kayıpla baş etmek kolay değildir. Yitip gidenin ardından yaşayan her canlı yas tutmak mecburiyetindedir. Kişi işini, makamını, her türlü kazanımını, sevdiği birini bir anda kaybedebilir. Bu sayımızda, kayıp ve yasın psikolojik süreçlerini ele alacağız. Sağlıklı ve sağlıksız yas sürecinin kişiye yansımalarını inceleyeceğiz. Yas nedir? Yas tutma, yaşamda yeni şeyleri kazanma-kaybetme sürecinin bir yansımasıdır. Yas psikolojik olarak iç dünyamızda gerçekleşen ve gelişen bir süreçtir. Çok sevdiğimiz birini kaybedebiliriz ve onun ö... »»»
KAYIP VE YAS Yas tutma sadece ölüm ya da boşanma gibi büyük kayıplara verilen tepki değildir. Yas tutma, herhangi bir kayıp ya da değişikliğe verilen psikolojik bir yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasında bir uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalar olarak tanımlanmaktadır. Kayıpların en somutu ölümdür. Ölümün dışında, bir ilişkinin bitmesi, boşanma, iş kaybı, iş değiştirme, sağlığın kaybedilmesi, maddi durumun bozulması, çocuğunu düşürme, evden ayrılma, şehir ya da ülke değiştirme, emeklilik, taşınma, sevdiğimiz hayvanımızın ölmesi, çok umut ettiğimiz ve beklediğimiz bir şeyin gerçekleşmemesi, sevdiğimiz birinin çok ciddi bir hastalık/kaza geçirmesi, bir trauma sonrası güvenliğ... »»»
PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI VE YAS TEPKİLERİ Ölümün kaçınılmazlığı, zaman olarak belirsizliği ve ölüm sonrasının bilinmezliği, her düşünce ve her inançtaki insanda yüzyıllardır, şiirlerle, nesirlerle, şarkılarla, inançlarla tanımlanmaya çalışılan korkuların en büyüğünü yaratmıştır. Ölüm olgusu karşısında çaresiz kalan insanoğlu, bu belirsizliği kader denilen ilahi tanımlama ve ilahi varlığa sığınma gibi bir yaklaşımla çözme çabası içinde rahatlamaya çalışmış ve böylece değişik inançlara sahip toplumlarda her biri kendine göre ilginç olan ve saygı duyulması gereken bir mitolojinin doğmasına neden olmuştur. İnsanoğlu ölümü, hem bireye hem de aile üyelerine kayıp yaşatan bir so... »»»
► Ölüm ve Yas Süreci Psk.Funda ARPAGUŞ
► Kayıp ve Yas Süreci Psk.Gonca BAĞLAR
► Çocuklarda Yas Süreci Psk.Şeyma DEMİRLİKAN
► Çocuklarda Ölüm ve Yas Süreci Uzm.Psk.Aysun AKTAŞ
► Gidenlerin Ardından: Yas Süreci Uzm.Psk.Yetkin KUŞAN
► Sevilen Birinin Kaybı: Yas ve Kayıp Süreci Dr.Psk.Dnş.H.Hüseyin DOĞAN
► Bir Yakınımızı Kaybettikten Sonra Yaşadığımız Yas Süreci Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Kayıp ve Yas Süreçleri Uzm.Psk.Simge ÖZYÜREK
► Kayıp ve Yas - Emdr Tekniği ile Tedavisi Uzm.Psk.Abdullah ALPASLAN
► Yetişkinlerde Yas Uzm.Psk.Zehra ORGUN
► Kayıplar ve Yas Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Psikolojide Yas (Ayrılık,kayıp) Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Yas Süreci Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Muharrem ÇAPKIN Fotoğraf
Psk.Muharrem ÇAPKIN
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi49 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (6) - Videolar - İletişim Bilgileri
Meltem OK Fotoğraf
Uzm.Psk.Meltem OK
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi17 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (18) - Videolar - İletişim Bilgileri
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Meltem OK, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Aslı KAYAALTI, Denizli Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Yrd.Doç.Dr. Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Ebru ÖZTÜRK, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Psk.Aysun ÇINAR, İstanbul
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Funda ARPAGUŞ, İstanbul
Psk.Dnş.Utku ARAT, İstanbul
yas süreci KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yas süreci KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
yas tutmak, matem, kayıp, ölüm, yas danışmanlığı, yas nedir, matem süreci, yakının ölümü, yas psikolojisi, yas tutma, ölüm haberi, ölüme alışmak, yas evreleri, ölüm acısı, ölümü inkar etme, çocuklarda ölüm kavramı, çocukta yas, çocuklarda yas, çocuklarda ölüm, ölüm ve yas, psikolojik olarak yas, yasta olmak, komplike yas, bitmemiş yas, yasta saplanma, ölümden sonra yas, birinin kaybı, normal yas, yas tepkisi, yas süreci evreleri, ertelenmiş yas, veda etme, sevilen birinin kaybı, yas terapisi, yakınını kaybetmek, yakının ölmesi, sevdiğinin ölmesi, sevdiğini kaybetmek, çocuğa ölüm haberini vermek, yakını kaybetmek, ebeveyn kaybı, ebeveyn ölümü, annenin ölümü, babanın ölümü, çocukta ölüm kavramı, çocukta yas süreci, çocuklarda yas süreci, ölüm haberi vermek, ölüm haberini vermek, borderline, çocukluk döneminde yas, kayıp süreci, kayıp ve yas, emdr terapisi, kayıp ve emdr tekniği, emdr nedir, emdr nasıl tedavi eder, gidenin ardından, ayrılık sonrası yas, yaşanılmamış yas, yas sürecindeki duygular, yasın süresi, tutulamayan yaslar, çocuk ve kayıp, çocuk depresyon, yasın beş evresi, çocukta ölüm, çocuklara ölümü anlatmak, çocuk ve ölüm, çocuk ve yas, geçiş nesnesi, dışsallaştırma, gelişimsel yas, ergenlerde yas, bebek için kayıp, bitmeyen yas, kayıp psikolojisi, matem psikolojisi, mateme girmek, matem nedir, yas tutma süreci, yasın aşamaları, gecikmiş yas, abartılı yas, maskenemiş yas, kronik yas, yas süreçleri, yas reaksiyonu, komplike yas reaksiyonu, psikolojide yas, psikolojik açıdan yas, psikolojide matem, psikolojik açıdan matem, yas reaksiyonunu, uzamış yas, yas tepkileri, ayrılık, psikolojide ayrılık, psikolojide kayıp, psikolojide ölüm, ayrılık psikolojisi


10:47
Top