2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Mental Retardasyon
Mental Retardasyon Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Mental Retardasyon Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI Çocukluk çağı zihinsel ve duygusal bozuklukları, sadece çocukların davranışlarını, duygularını, duygu durumlarını veya düşüncelerini değil, aynı zamanda tüm aile bireylerini etkileyebilen sorunlardır. Çocukluk çağında sık görülen ruhsal hastalıklar ve gelişimsel bozukluklar arasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bipolar Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları, Otizm ve benzeri Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Öğrenme Güçlüğü, Uyum Bozukluğu, Karşıt Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu vb vardır. 1) DENETİMSİZ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DE... »»»
► Bilişsel Gelişim Psk.Kamil ERTEKİN
BİLİŞSEL GELİŞİM ve MENTAL RETARDASYON Biliş (Cognition) Biliş organizmanın, çevresindeki dünya hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri dünyayı anlama, problem çözme doğrultusunda kullanma süreci ya da süreçleridir. Biliş; düşünme, anlama, konuşma, yorumlama, hesaplama, tasarlama, planlama, bellek, algılama ve muhakeme gibi yüksek zihinsel işlevleri içinde barındırır. Bilişsel terimi, bilişle ilgili; algı, akıl yürütme, sezgi ve bellek de dahil olmak üzere düşünme ve bilgi kazanmayla ilgili süreçleri içine alır. Bilişsel Gelişim Bilişsel gelişim, kavramların, düşünme yeteneklerinin, belleğin, akıl yürütmenin ve başka çeşitli iç zihinsel işlevlerin gelişimini tanımlar. İl... »»»
ZEKA NEDİR Sözlük anlamı: İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. Zeka, diğer şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren genel bir zihinsel kapasitedir. Zihinsel süreçler sergilenen davranışlara bakılarak değerlendirilir. Bu davranışlar çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilir. Zihin; algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: Zeka , zihnin öğrenme , öğrenilende... »»»
► Zihinsel Özürlüler ve Cinsel Gelişim Psk.Didem Turgut ÇÖNKÜ
Mental Retardasyon Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Şeref BAYSAL, İstanbul
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Kerem UÇAR, Ankara
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Fzt.Leyla ATAŞ, İstanbul
Hatice DEMİR, Ankara
mental retardasyon KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların mental retardasyon KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, bilişsel gelişim, çocuklarda bilişsel gelişim, gelişim kuramları, ergenlik, zeka, zeka nedir, zeka geriliği, üstün zeka, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, zeka testi, zihinsel özür, zihinsel engelli, gelişim geriliği, zihinsel özürlülerde cinsel gelişim, otizm, otistiklerde cinsellik, zihinsel özürlülerde cinsellik


11:35
Top