2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Zihinsel Engelli
Zihinsel Engelli Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Zihinsel Engelli Kavramı ile İlgili 15 Makale
Çocuğuma Zihinsel Engelli Tanısı Kondu, ne yapmalıyım? Bağlı bulunduğunuz ilçenin Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvuru yapın ve değerlendirme için randevu alın. Hastane raporunuzla birlikte R.A.M’ ne gittiğinizde çocuğunuz eğitsel bir değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirmenin sonucunda gerekli görülürse size “Özel eğitim alması uygundur” ibaresi yazılı bir rapor verilecektir. Bu rapor ile yakınınızda bulunan herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden çocuğunuza ücretsiz eğitim aldırabilirsiniz. Çocuğunuz akademik olarak buralarda eğitim alırken bir yandan da siz, tanısı ve ona doğru yaklaşım konularında eğitim almalısınız. Bunun için gittiğiniz... »»»
► Zihinsel Engelli Çocuklarda Diş Tedavisi Dr.Dt. Nalan KOLCUOĞLU
Pedodontistler çocukların diş tedavisi öncesi ve tedavi esnasında nasıl sakinleştirileceği ve rahatlatılacağı konusunda özel eğitim almışlardır. Ayrıca pedodontistlerin mevcut klinik ortamları, tarzları ve yardımcı personeli de tamamen çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla çocuklar pedodontistlerin kliniklerinde kendilerini çok daha rahat ve güvende hissederler. Dental işlemler öncesinde pedodontist çocuğunuza ‘Anlat-Göster-Uygula’ tekniği ile yapılacak işlemleri teker teker anlatır, çocuğunuza aletleri tanıtırken başka nesnelerle özdeşleştirerek çocuğunuzun onlardan korkmamasını sağlarlar. Tedavi sırasında çocukla Pedodontist arasında sürekli iletişim devam eder, çocuğun... »»»
JEAN PİAGET VE BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ NORMAL VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ Biliş, karmaşık bir organizmanın karmaşık bir çevreye biyolojik uyum sürecinin özel bir biçimidir (Piaget, 1970). “Bilişsel” terimi, bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, problem çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi, yani zihni içine alır (Gander ve Gardiner, 2001; Küçükkaragöz, 2003; Çarpri ve Çelikkaleli, 2005). Bu açıdan değerlendirildiğinde, bilişsel gelişim ise, algılama, bellek, düşünme, mantık, öğrenme, betimleme, kavram kazanma, problem çözme ve akıl yürütme gibi bilişsel özelliklerin tümünün gelişimini içeren karmaşık bir süreçtir. İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980), oluşturduğu bilişs... »»»
Yaşamın doğal sürecinde, evlenme ve çocuk sahibi olma bireyleri mutlu kılan önemli yaşam olayları içerisinde yer alır. Her ailede bir bütün olarak, aile sisteminin ya da aile üyelerinden her birinin belirli gelişim aşamalarından geçmelerine bağlı, stres yaratan belirli olaylar ve dönemler vardır. Çocuğun aileye katılımı, ailenin yaşamındaki en önemli geçiş dönemlerinden birisidir. Aile için bir çocuk dünyaya getirme kararıyla başlayan süreç, doğumla birlikte ailede rollerin yeniden düzenlenmesini, yeni rutinlerin oluşturulmasını ve daha pek çok alanda oluşacak değişikliklere uyum sağlamasını gerektirir. Aile olmanın tamamlayıcısı, çoğu zaman çocuk sahibi olmaktır. Eşler, bazen evliliklerinin... »»»
ENGELLİ BİREYLERDE CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM CİNSİYET, CİNSELLİK, CİNSEL GELİŞİM Biyolojik özelliklerimizi temel aldığımızda erkek ya da dişi olarak belirlenen bir cinsiyetimiz vardır. Cinsellik ise bu biyolojik yapı üzerine eklenen sosyolojik, psikolojik ve felsefi boyutları da içeren daha geniş bir tanımlamadır. Doğum öncesinden ölüme kadar duyguları, düşünceleri, inançları, davranışları ve yaşantıları içeren gelişimsel bir süreçtir. Belirli bir yaşam döneminde beklenen cinsel duygular, inançlar ve davranışlar o yaşa uygun cinsel gelişimi belirler. Engelli çocuklarda cinsel gelişimin normal gelişim gösteren çocuklarla aynı sırayı izlediği ancak zihinsel gelişim düzeyi... »»»
► Zihinsel Özürlüler ve Cinsel Gelişim Psk.Didem Turgut ÇÖNKÜ
► Özel Gereksinimli Çocuklar ve Bilgisayar Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Zihinsel Engelli Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Serter AKBUZ, Uşak
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Emine ERASLAN, İstanbul
Salih ŞEKER, İzmir
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Eda ERTEM, Adana
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Samet AYLUÇ, İstanbul
Ali Rıza DOĞAN, İçel (Mersin)
zihinsel engelli KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların zihinsel engelli KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
zeka geriliği, zihinsel engel, zihinsel engel tanısı, jean piaget, normal birey, zihinsel engelli birey, zihinsel engelli bireyler, zihinsel engelli çocuk, ailede zihinsel engel, zihinsel engelli ailesi, zihinsel engelli annesi, çocukta cinsel gelişim, çocukta cinsel eğitim, engellilerde cinsel gelişim, engellilerde cinsel eğitim, özürlülerde cinsel gelişim, özürlülerde cinsel eğitim, engellilerde cinsellik, özürlülerde cinsellik, zihinsel özür, mental retardasyon, gelişim geriliği, zihinsel özürlülerde cinsel gelişim, otizm, otistiklerde cinsellik, zihinsel özürlülerde cinsellik, özel eğitim, zihinsel engelli çocuklar, gelişimsel gerilik, down sendromu, zihin engelli çocuk eğitimi, zeka geriliğinde eğitim, zeka, zekada gerilik, zihinsel engellilik, zeka seviyesi, zeka kapasitesi, özel eğitim ihtiyacı, psiko-sosyal ihtiyaç, yaygın gelişimsel bozukluk, özel çocuk, özel çocuklar, gelişim bozukluğu olan çocuklar, otistik, otistik çocuk, otistik çocuklar, bilgisayarla tedavi, down sendromlu çocuk, rett sendromu, rett sendromlu çocuk, zihinsel geriliği olan çocuk, asperger sendromlu çocuk, williams sendromu, attention deficit, zihin engelli çocuklar, zihin engelli


23:04
Top