2007'den Bugüne 92,185 Tavsiye, 28,195 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özel Eğitim
Özel Eğitim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özel Eğitim Kavramı ile İlgili 61 Makale
Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar bilişsel davranışlarda, duyuşsal motor özelliklerde, iletişim becerilerinde ve motor işlevlerde yetersizlik göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir yada birden fazla yetersizlik çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki yetersizliklerden dolayı olumsuz yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Özel Eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli derece farklılaşan bireylere sağlanan bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üs... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ) VE ÖZEL EĞİTİM Özel öğrenme Bozukluğu / Disleksi konusu çeşitli ülkelerde yüzyılı aşkın zamandır araştırılıp irdeleniyor.Ancak ülkemizde hala gerek sağlık , gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor . Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler, eğitim sırasında anlaşılmıyor , kabul görmüyor , başaramıyorlar ve örseleniyorlar. Özel öğrenme güçlüğü çekenler , özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı ( BEP ) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık / özellik olarak yaşabilirler. • Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü çekilen primer sorun alanın... »»»
► Özel Eğitim Tarihsel Gelişimi Dr.Psk.Çağatay ERTEN
Batılı kaynaklara göre, özel eğitimin tarihsel gelişimi Ortaçağ’dan günümüze kadar beş aşamada ele alınabilir: Ortaçağ, Enstitüler Dönemi, Özel Sınıflar Dönemi, Kaynaştırma Dönemi ve Dahil Etme Dönemi. Ortaçağ dönemi 1800 öncesini kapsar. Bu dönemde ilk fark edilenler zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engellilerdir. Engelliliğin ve akıl hastalıklarının nedeninin doğa üstü güçler olduğu düşünülmüştür. Engellilik akıl hastalıkları ile karıştırılmıştır. Görme engelliler Eski Roma’da bazen eğlence amacıyla barındırılmıştır. 16. yy’ye dek devletin ve kilisenin engellilere karşı tutumu olumsuzdur. Doğum anomalisi ile dünyaya gelen engelli bebeklerin yaşayıp yaşamamas... »»»
Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel,bilişsel,sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar bilişsel davranışlarda, duyuşsal motor özelliklerde, iletişim becerilerinde ve motor işlevlerde yetersizlik göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir yada birden fazla yetersizlik çocuğu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki yetersizliklerden dolayı olumsuz yönde etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Özel Eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli derece farklılaşan öğrencilere sağlanan bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en... »»»
Sizlere bu yazımı akademik bir dille değil, konuşur gibi yazmak istiyorum, içimden geldiği gibi… Bu yazımda, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim ortamında, sizlerin öneminden bahsetmek istedim, asıl önemli olan öncelikle sizlersiniz çünkü… Neden mi? İlk olarak, sizler olmasaydınız, o çok sevdiğimiz, içimiz titreyerek kendi evlatlarımız gibi gördüğümüz çocuklarımız olmayacaktı, sizler sayesinde onlarla birlikteyiz. İkinci olarak, ‘’özel’’ çocuklara sahipsiniz her biriniz ve her birinizin emeği belki de normal olan emeğin kat kat fazlasını buluyor… Bu girişin ardından, yavaş yavaş, özel eğitimde birbirimize nasıl destek olabileceğimizden bahsetmek istiyorum kısaca. Karşılıklı bir yard... »»»
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ DAVRANIŞ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Davranış sorunlarının patolojisi ve düzeltilmesi ile ilgili bir çok kuram ve disiplin alanı vardır. Her disiplin ve her görüş kendi pencerelerinde bakarak çözüm üretmeye çalışırlar. Aslında hepsi de uzun bir çalışma ve araştırma sonucu oluşmuş tecrübeler bütünüdür. Bu yöntem ve disiplinleri neden yazıyorum genellikle psikolojide, Maalesef bu psikolojik kuramlar bir birine ya karşı olduğu için ya da davranışları eksik açıkladığını düşündüğü için geliştirilmiştir. Bir düşünür kuramlar la ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır. Psikolojik kuramları bir arabanın tamir kutusuna benzetin der. Bu çantanın içinde irili ufaklı birçok anahtar... »»»
Bireysel çalışma programlarımızda; öğrencilerimizin dikkatini koruyabilmek ve dikkat süresini uzatabilmek, öğrenmenin kalitesi açısından çok önemlidir. Son yıllarda dikkat süresi ve yoğunluğunun, dikkat geliştirici çalışmaların önemi daha çok farkedilmiş; eğitimciler ve ebeveynler dikkat geliştirme programlarına daha sıcak bakmaya başlamışlardır. Hangi tanı grubuna ait olursa olsun, ya da herhangi bir tanı almamış olsun; bir çok öğrencimizin hem okul öncesi dönemde, hem de okul sürecinde dikkat ve algı becerilerinde sıkıntı yaşadıklarını sık sık gözlemlemekteyiz.Ancak özel eğitim sürecinde,dikkat becerilerini geliştirme amaçlı çalışmaların, her durumda yeteri kadar gerçekleştirilemediğini... »»»
Zihinsel engelli olmak ne demektir? Doğmadan önce veya doğum sırasında çocuğun organizmasında ortaya çıkan herhangi bir olumsuzluk ya da (özellikle) ilk bebeklik yıllarında yaşanılan ateşli hastalıklar (Menenjit, havale vb.) sonrasında zeka gelişiminin potansiyel sınırlarına ulaşamamasına, sınırlı kalmasına "zihinsel engellilik" denir. Bu durum halk arasında zeka geriliği, zeka özürlülüğü olarak da adlandırılır. Zeka geriliği nasıl anlaşılır? Zeka geriliği çocuğun yaş normlarına uygun zihinsel performans gösteremeyişi ile farkedilir. Ancak kesin tanı -yaygın kanının aksine- salt zihinsel değerlendirme testleri ile değil; uzman gözlemleri ve görüşmeleri ile konulur. Bu konuda ge... »»»
ÖZET GİRİŞ İletişim, sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığı için insanlar doğdukları andan öldükleri ana kadar diğer insanlarla iletişim içindedirler. İnsanlar sosyal çevrede sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek için iletişim kurup etkileşim içine girmek zorunluluğu içindedirler. İnsanlar yaşamlarının her alanında birbirleriyle sözlü ya da yazılı çeşitli yöntemlerle iletişim ve etkileşim kurarlar. Dolayısıyla iletişim kurmak insanlar için yemek yemek, su içmek hatta nefes almak kadar hayati önem taşımaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim, insanoğlunun özünde var olan birbirleriyle paylaşım içinde olma, etkileşim kurma ihtiyacından ve karşılıklı olarak çeşitli amaçlara, hedef... »»»
PARA İÇİNE GİRDİĞİ NEYİ BOZMADI Kİ! ÖZEL EĞİTİMİN DE EKSENİ KAYDI! KAZANÇ HIRSI "ÖZEL EĞİTİM" HİZMETİNİ AMACINDAN SAPTIRDI... ÖZÜRLÜ HİZMETİ VERİLEN MERKEZLERİ AYNI ZAMANDA MATEMATİK - TÜRKÇE TAKVİYE / KURS VE DERSHANE HİZMETİ VERİLEN YERLER HALİNE GETİRDİ! Koca bir ilin tüm heyet raporlarındaki zeka değerlendirmelerini yapan deneyimli bir psikolog olarak aşağıdaki mühim tespitlerimi toplumsal menfaat adına kamuoyuyla paylaşıyorum: ÖZEL EĞİTİM NEDİR? "Özel eğitim" bir takviye - kurs, etüt ya da dershane hizmeti olmayıp; belirli oranda özrü bulunan bireylere verilen bir "destek ve rehabilitasyon" hizmetinin adıdır. Böyle olduğu içindir ki tam teşekküllü hastanelerden “heyet ra... »»»
ÖZEL EĞİTİMDE TANI VE DEĞERLENDİRME Özel eğitim adından da anlaşılacağı gibi özel olan çocukların eğitim sürecini oluşturmaktadır. Özel çocuklar derken yaşıtlarından anlamlı farklılıkları bulunan çocuklardan söz edilmektedir. Bu farklılıkların bireysel farkların ötesinde gelişimsel anlamda yaşıtlarının anlamlı derecede gerisinde veya ilerisinde bulunması durumunda çocuğa özel eğitime ihtiyacı olan veya özel gereksinimli çocuk tanımı yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken yaşıtlarının gelişimsel olarak sadece gerisinde olan çocuk değil yaşıtlarının ilerisinde olan çocukta özel eğitime gereksinimi olan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Belki de tanı koymanın birinci kriteri olarak çocu... »»»
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR “Üstün yetenekli çocuk” terimi farklı beceri ve yaratıcılığı kapsayan geniş bir tanımdır. Bu sınıflandırma içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma becerisine sahiptirler. Alışılmışın dışında fikirler üretirler. Hızlı düşünerek soyut kavramları ilişkili duruma getirirler. Erken dönemde yeni beceri ve yetenek geliştirirler. Üstün çocukların dil-bilişsel, ince-motor, kaba motor, sosyal ve özbakım becerileri alanlarındaki gelişimleri genellikle hızlı olur. Anımsama yetenekleri güçlüdür. Farkında olma eğilimleri yüksektir. Sosyal olgunluğa sahiptirler. Mizah duyguları gelişmiştir. İlgi duydukları konular çok çeşitlidir. ... »»»
Rehabilitation Psychology Rehabilitasyon Psikolojisi Division 22 22. Birim Of the American Psychological Association Amerikan Psikologlar Birliği Rehabilitasyon psikolojisi, psikoloji biliminin bir alt dalıdır. Bu dalın içeriği; özürlüler ile çalışmakta olan akademisyen ve psikologların çalışma alanlarıdır. Disability: Ülkemizde ‘disability’ karşılığı ‘özürlülük’- ‘engellilik’ terimleri kullanılmaktadır. Bu tanımlar bireye olumsuzluk atfetmeleri nedeniyle bu terim için işlevsel yetersizlik ifadesinin kullanılması uygun görülmüştür. Rehabilitasyon Psikolojisinin Tanımı: Rehabilitasyon Psikolojisi, psikoloji bilimine ve mesleğine ait bilgi ve anlayışın; işlevsel yete... »»»
► Özel Egitimde Aile Eğitimi Veysi ÇEÇEN
► Özel Eğitimde Materyal Kullanımı Değer ÇAĞLI METE
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Özel Eğitimde Anne ve Baba Katılımı Dr.Psk.Müge KİREMİTÇİ
► Otizm Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Atipik Otizm, Belirtileri ve Tedavisi Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmde Dır/Floortime Metodu Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuklarda Otizm ve Belirtileri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Elvan Zeynep KAYA
► Otizmi Anlamak Psk.Kemale GÜNHAN
► Spina Bifida Erdi KANBAŞ
► Prader-Willi Sendromu Erdi KANBAŞ
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
► Hiperleksi Erdi KANBAŞ
► Fenilketonüri Erdi KANBAŞ
► Down Sendromlu Çocuklar Erdi KANBAŞ
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
Özel Eğitim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Bircan TAVAS, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Adalet SEVİM, Kayseri
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Uzm.Hale SERT, İstanbul
Erkut ORUÇ, İzmir
Fzt.Eda UZUN, Hatay
Soner YELMEN, Samsun
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Fatih ÇABUK, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Meltem VARAN, İstanbul
Dilek GÜNER, Kocaeli
Şeref BAYSAL, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Murat MANGIR, Balıkesir
İbrahim EREN, Çorum
Aysun CENGİZ, Ankara
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Aşkın TAŞ, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
Ömür KAHRAMAN, Kocaeli
Muharrem TALU, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.İrem ERİŞ, İstanbul
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Kerem UÇAR, Ankara
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Salih ŞEKER, İzmir
Süreya TUĞ, İstanbul
Lütfi BEYHAN, Antalya
Fzt.Mustafa SÖZEN, Şanlıurfa
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Hakan SADAY, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Tuğba DÖNER, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Emrullah YILMAZ, Trabzon
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Eda ERTEM, Adana
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Fzt.Sadır ATAMAN, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Recep BAĞCI, İstanbul
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Yunus Emre GÜZEL, İstanbul
Sema YILMAZ, Kayseri
Bengü BOLAT, İzmir
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Mustafa MUNAR, Batman
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Selin TÜZÜN, İstanbul
özel eğitim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özel eğitim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel engelli, gelişimsel gerilik, disleksi, özel öğrenme güçlüğü, diskalkuli, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, okul başarısızlığı, işitsel algılama, disleksi nedir, disleksi türleri, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün tanımı, disgrafi, öğrenme bozukluğu, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, disleksi belirtileri, özel sınıf, tarihte işitme engelliler, engellilerin eğitimi, özel eğitimin tarihi, özel eğitimin tarihçesi, tarihte eğitim, tarihte özel eğitim, ortaçağda özel eğitim, zeka geriliği, zihin engelli çocuklar, özel eğitimde aile, özel eğitimde ailenin önemi, özel eğitim eğitimcileri, özel eğitimde aileye yaklaşım, özel eğitimde işbirliği, uygulamalı davranış analizi, özel eğitimde bellek, özel eğitimde dikkat, özel eğitimde algı, özel eğitimde hafıza, zeka, zekada gerilik, zihinsel engel, zihinsel engellilik, zeka seviyesi, zeka kapasitesi, rehabilitasyon, tanı koyma, eğitsel değerlendirme, eğitimi planlama, ölçme ve değerlendirme, özel egitim, özel eğitimde aile eğitimi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel eğitimde spor, özel çocuklar ve aileleri, aile eğitimi, aileler neler yapabilir, aile yaklaşımı, özel çocuk eğitimi, engelli çocuk eğitimi, eğitim, aile, özel çocuk, özel çocuklar, özel çocuk sahibi olmak, engelli çocuk, engelli çocuklar, özürlü çocuk, özürlü çocuklar, özel eğitim uzmanı, üstün yetenek, yaratıcılık, çocuk, kişilik, benlik, kendilik algısı, uyum, uyumsuzluk, zeki çocuk, deha, dahi çocuk, çok zeki çocuk, üstün zeka, üstün zekalı çocuk, üstün zekalı, üstün yetenekli, üstün yetenekli çocuk, otizim, down sendromu, konuşma bozuklukları, dikkat sorunu, algılama, ülkemizde eğitim, kaynaştırma, bütünleştirme, aile katılımı


19:40
Top