2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğrenme Bozukluğu
Öğrenme Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öğrenme Bozukluğu Kavramı ile İlgili 32 Makale
ÖĞRENME BOZUKLUĞU GENETİK Mİ? Sayın anne babalar, kendi öğrencilik hayatınıza doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Çocuğunuzun yeni bir şey öğrenirken karşılaştığı güçlükler sizi fazlasıyla üzüyor hatta kızdırıyor olabilir. Ama eskiyi hatırlamakta fayda var diyorum ben. Örneğin yönleri, adres ve telefon numaralarını ya da sağınızı solunuzu karıştırır mısınız? Akranlarınız içinde saati en geç siz mi öğrendiniz? Ya çarpım tablosu? Matematik dersinin kabusa dönüşmesine yeter de artardı diyor musunuz şimdi içinizden? Güç bela okuduğunuz kitabı bitirince hiçbir şey anlamadığınızı kime itiraf edebildiniz? Size sıkıcı gelen dersleri bir düşünün.. Öğretmen bir konuyu anlatırken dalıp gi... »»»
Öğrenme bozukluğu herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluklar olmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik olarak kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Nedenleri ile ilgili kesin bilgimiz olmasa da iki neden üzerinde durulmaktadır. Birincisi genetik yatkınlığın varlığı, ikinci ise beyinin bazı merkezlerinde olan işlevsel bozukluktur. Zeka geriliği ile karıştırılır. Zeka geriliği ile öğrenme bozukluğu arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz: 1- Zeka geriliğinde zeka işlevlerinin tüm alanlarında yetersizlik söz konusu iken, Öğrenme bozukluğunda özel bir alanda yetersizlik vardır. 2- Zeka geri... »»»
► Öğrenme Bozukluğu Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
Öğrenme Bozukluğu Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Bozukluğu terimi, “disleksi” (okuma alanında güçlük), “disgrafi”( yazı alanında güçlük) ve “diskalkuli” (matematik alanında güçük) terimlerinin hepsini kapsamaktadır. Öğrenme bozukluğu eğer düşünülmezse kolaylıkla atlanılabilecek bir bozukluktur. Eşlik eden bozuklukların başında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukuluğu (DEHB) vardır. Okuma bozukluğu olan çocukların -25’inde DEHB olduğu, DEHB olan çoc... »»»
► Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) Psk.İrem AFŞAR
Öğrenme bozukluğu 19.yy da kelime körlüğü olarak adlandırılmıştır. 20.yy a gelindiğinde ise disleksi terimi kullanılmıştır. Öğrenme bozukluğu kendi içinde üçe ayrılmaktadır: Okuma bozukluğu Yazılı anlatım bozukluğu Matematik bozukluğu olmak üzere. Öncelikle okuma bozukluğundan bahsedelim. Öğrenme bozukluklarının yüzde sekseni okuma bozukluğudur. Okul çağı çocuklarının yüzde dördü okuma bozukluğuna sahiptir. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Okuma bozukluğunun nedenleri arasında genetik etkenlerin olduğu düşünülmektedir. Beynin sol hemisferinde görülen işleyiş anormallikleri okuma bozukluğuna yol açabilmektedir. Beynin frontal lobunda ve serebellum(beyincik) de görülen anormallikler okuma... »»»
► Özgül Öğrenme Bozukluğu (Ööb) Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
ÖÖB çocuğun okuma, yazma, matematik, konuşma, anlama ve motor becerilerinde zorlanma yaşadığı gelişimsel bir bozukluktur. Bu alanlardaki gecikme ve güçlükler çocuğun yaşına, zekâsına ve aldığı eğitime göre beklenen düzeyin altındadır. ÖÖB’nin ortaya çıkmasında genetik ve çevresel etkenler suçlanmaktadır. Bunun yanında maddi durumun kötü olması, eğitim eksikliği, beslenme yetersizliği, ebeveynlerin ilgi düzeyinin yetersiz olması belirtilerin şiddetlenmesine sebep olabileceği öngörülmektedir. Hafif, orta ve ağır düzey olarak üç grupta derecelendirilir. Öğrenme güçlüğünün, okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) şeklinde farklı görünüm... »»»
► Özgül Öğrenme Bozukluğu Psk.Sevda ACAR
DSM (Tanı Ölçütleri El Kitabı)’ ye göre; okunanı anlayamama, yazılı anlatımda güçlük, sözcükleri yanlış ya da çok yavaş okuma, sayı algısında ve hesaplamada güçlükler, akıl yürütmede güçlükler gibi kriterler özgül öğrenme bozukluğunun göstergesidir. Özgül öğrenme güçlüğü genellikle disleksi kelimesiyle iç içe geçmekle birlikte; disleksi özgül öğrenme bozukluğunun bir alt türüdür. Disleksi terimi DSM 5 tarafından sözcük tanıma zorluğu, harf söyleme ve yazma güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü adı altında toplanan diğer terim ise diskalkulidir. Diskalkuli; akıcı hesap yapma, sayısal bilgileri işlemede zorluk gibi öğrenme güçlüklerini tanımlayan bir terimdir. Sonuç olarak, ok... »»»
Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlköğretime başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen hastalık farkedilmeyebilir. Disleksili çocuklar zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert... »»»
Disleksi (Öğrenme Bozukluğu) "Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?", "Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?", "Niye okulda iyi değil?", "dede"yi neden "bebe" diye okuyor?", " b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "Anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?" "Neden aklı kadar başaramıyor?", "Dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?", "Çok iyi bir çocuk, çok çalışıyor ama neden yapamıyor?", "Her yıl aynı noktada, sanki yalnızca yaşı büyüyor". Anne babalarda bu soruları uyandıran çocuk kimdir? Onlar okulda başarısız, ama zeki çocuklardır. Bu çocuklar "çini"yi "için" diye okurlar. 41’i 14 yazarlar, p’yi d, ... »»»
Öğrenme bozukluğu dinleme, konuşma , okuyup yazma, muhakemede bulunma ve matematik işlemleri yapma yeteneklerinin elde edilmesi ve kullanılmasında önemli zorluklarla beliren bir bozukluktur.Okuma becerisinde bozukluğa (doğru okuyamama, yavaş okuma gibi) disleksi adı verilmektedir.Bu duruma ek olarak, konuşmada gecikme, dil becerilerinde sıralamada, sağ-sol ayrımında bozukluk ile birlikte görülebilen bir psikiyatrik sorundur. Çocuklar yaşıtlarına göre bu özellikler açısından daha zayıf kalırlar. Çocuklar kelimeleri ses ya da anlamca benzerleri ile değiştirebilirler. Zeka düzeylerinde sorun olmamakla birlikte, öğrenmek için gerekli olan zihinsel organizasyon bazı açılardan yeterli değildir. Öğ... »»»
"Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?" "Niye okulda iyi değil?" "dede"yi neden "bebe" diye okuyor, b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "Haftanın günlerini ne zaman öğrenebilecek?" Bu soruları çocuğunuz ya da öğrenciniz için uzun zamandır kullanıyorsanız; bu yazıyı okumanız gerekecek. Özel öğrenme bozukluğu, beynin bilgiyi algılama, işleme, depolama ve kullanma becerisini etkileyen beyindeki öğrenme ve dikkat merkezlerindeki işlev bozukluğuna bağlı oluşan yapısal biyolojik bir sorundur. Belirtileri daha sonradan ortaya çıksa bile doğuştan itibaren var olan bir sorundur. Bu bozukluk; dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile mate... »»»
Öğrenme bozukluğu açısından günlük gözlemleri yorumlamayı öğrenmek İlkokulun ilk iki yılı boyunca öğrenme güçlükleri ile karşılaşan bir çok çocuk ,daha anaokulunda –yada daha da önce dikkatleri üzerlerine topluyor aslında .Ancak söz konusu belirgin davranışlar genelde ilgi çekici davranışlar şeklinde değil ,küçük çaplı ve sıkça önemsiz olarak yorumlanan bir dizi belirginlikler şeklinde ortaya çıkıyor.Oysa bunların geneli düşünüldüğünde bu durumlar birbirlerini tetikleyerek çocukların gelişimini engelliyor ve geciktiriyor ayrıca sık sık çocukların öğrenme edimleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunuyorlar. Okul öncesi dönemde var olan ama pek önemsenmeyen gelişim beli... »»»
Çocuğunuzun Disleksi gibi bir Öğrenme Bozukluğu mu var, yoksa Sadece Yavaş Okuyan Bir Çocuk mu Olduğunu Anlamanız için Bazı Tavsiyeler Çocuğunuzun yürümeye başladığında ki ilk adımları gibi, ilk okumaya başlaması da kutlanacak bir olaydır. Ama bu süreçte çocuğunuz ya tökezlerse? Onun için bu zaman diliminde şu soruları cevap verebilmeniz gerekebilir. Açaba çocuğunuz sadece komplike bir beceriyi mi edinmede zorluk çekiyor? Yoksa disleksi gibi bir öğrenme bozukluğundan dolayı mı bunu yapıyor? Ya da dikkat ve odaklanma eksikliği gibi bir DEHB semptomu mu onu tüm sayfayı okumaktan veya bitirmekten alıkoyuyor? Bunu nasıl anlarsınız? ... »»»
Öğrenme Güçlüğü, okul çağındaki çocukların öğrenme hevesini kırmaktadır. Zihinsel gelişim egzersizleri, çocukların öğrenme becerisini artırmayı ve daha başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrenme Güçlüğü (Bozukluğu) Nedir? Öğrenme Güçlüğü, Okuma Bozukluğu (Disleksi) ve Matematik Bozukluğu olarak iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Her ikisi ayrı ayrı görülebildiği gibi sıklıkla beraber de görülebilmektedir. Öğrenme Güçlüğü görülen çocuklardaki, okuma bozukluğu ve matematik beceri bozukluğu yaşla ve diğer bilişsel akademik yeteneklerle uyumsuzdur. Okuma güçlükleri ve matematik becerilerindeki yetersizlik, okuryazarlık gerektiren akademik ve mesleki kariyer ile yaşam aktivitelerini engelle... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ-ÖĞRENME BOZUKLUĞU) Özel öğrenme güçlüğü öğrenmeyle ilgili bir sorun olarak algılanmak ve tanıtılmakla birlikte; gördüğümüz, duyduğumuz ya da dokunduğumuz, tanımaya çalıştığımız şeylerin algılanması ile ilgili ya da işlenmesi ile ilgili bir güçlüktür. Öğrenme; Öğrenilen materyali akılda tutmak, birbiriyle ilişkilendirmek ve yeri geldiğinde kullanmaktır. Özel öğrenme güçlüğü; bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün, başka bir psikiyatrik ve... »»»
Bebeklik döneminde çocuklar doğal olarak öğrenme güdüsüne sahiptirler. Bebeğin bir oyuncağa uzanmak için gösterdiği çaba, yürümesi veya kendi kendine yemek yemesi öğrenme güdüsünün örnekleridir. Erken dönemde gözlemlenen bu öğrenme güdüsüyle çocuk okul çağında okuma-yazma gibi etkinliklere yönelir. Çocuklar doğal öğrenme güdüleri olumsuz olarak etkilendiği zaman bilgiyi kavramak için çaba göstermezler. Okula ilişkin görevlerde başarılı olamayacaklarına inandıklarında, hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünerek çalışmayı bırakırlar. Öğrenme zorlaştıkça kolaylıkla engellenme duygusuna kapılırlar. Çaba göstermedikleri için öğrenmede başarı sağlayamazlar. Yeni bilgiler edinmenin heyecanını yitirirle... »»»
► Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Psk.Bahattin GÖKTAN
► Disleksi Psk.Sonnur KÜKÜRT
► Okuma Yazma Sorunu Hanife TETİK
► Disleksi Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Disleksi Mine GÜR
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
► Her Çocuk Öğrenebilir Psk.Dnş.Ceren ŞAD
Öğrenme Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Veli DERİN, İzmir
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Elif IPEK, Kocaeli
İbrahim EREN, Çorum
Dr.Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Yusuf FİŞEK, İstanbul
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dr.Adil ZORLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
öğrenme bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öğrenme bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
disleksi, dikkat eksikliği, algı bozukluğu, hafıza problemi, öğrenme bozukluğu testi, öğrenmede genetik, dislektik, vinegrat, vinegrat testi, öğrenme güçlüğü, okuma bozukluğu, yazma bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, öğrenememe, ders başarısızlığı, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu, okuma güçlüğü, özgül öğrenme bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, özel öğrenme bozukluğu, yazı yazamama, okuyamama, okuduğunu anlamama, harfleri karıştırma, dikkat dağınıklığı, özel eğitim, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişimsel okuma bozukluğu, disleksi nedir, öğrenme, öğrenme sorunu, öğrenme hastalığı, çocukta öğrenme, disleksinin nedenleri, öğrenememe hastalığı, disleksi hastalığı, disleksi rahatsızlığı, öğrenme süreci, doğru okuyamama, yavaş oluma, okuma, okuma becerisi, disleksinin tanımı, disleksinin belirtileri, dyslexia, diskalküli, dyscalculia, disgrafi, dysgraphia, okuma problemleri, yavaş okuma, yanlış okuma, öğrenme güçlüğü tedavisi, diskalkuli, okuma sorunu, aritmetik güçlük, sayısal güçlük, öğrenme problemi, öğrenme zorluğu, çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, öğrenme güçlükleri, öğrenme bozuklukları, özel çocuk, okul başarısızlığı, okurken atlama, hızlı okuyamama, disleksi tedavisi, okuma güçlüğü tedavisi, özel öğrenme güçlüğü testi, disleksi testi, öğrenme güçlüğü tanısı koyma, özgül öğrenme bozukluğu testi, okuma bozukluğu testi, okuma bozukluğu tedavisi, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, işitsel algılama, disleksi türleri, öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün tanımı, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, disleksi belirtileri, duyu bütünleme, duyusal bütünleme, çocuklarda öğrenme bozukluğu, duyusal entegrasyon, ergoterapi, duyu bütünleme problemi, duyu bütünleme terapisi, çocuklarda duyu bütünleme, okuma yazma, okuma yazma sorunu, zeka geriliği, harfi ters algılama, rakamları ters algılama


21:33
Top