2007'den Bugüne 89,417 Tavsiye, 27,587 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocukta Öğrenme
Çocukta Öğrenme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukta Öğrenme Kavramı ile İlgili 16 Makale
► Çocukta Merak ve Öğrenme Gözde ERDOĞAN
Bir çocuğun gelişiminde fiziksel ve bilişsel hazır bulunuşluğun yanı sıra çevresel faktörlerin de önemi büyüktür. Çocuk önce çevresini, insanları, dili, nesneleri kısacası dünyayı gözlemleyerek öğrense bile bir sonraki aşamada kendini ifade ederek sorular sormaya ve nesneleri, olayları anlamlandırmaya başlar. Bu dönemde çocuğun çevresine farklı ve ilgi çekici uyaranlar sunulması gerektiğinden bahsederiz fakat bazı çocuklar ise bu çevresini adlandırma ve merak döneminde aşırı ilgililerdir. Etrafında gördüğü her şeyi sorabilir hatta cevabınız yeterli bile gelmeyebilir. Çocuğun çevresiyle olan ilgisi, yeni olan bilgiye aç olması, öğrenme isteği, çok güzel bir davranıştır fakat bu durum aileleri... »»»
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ile Nasıl Başedilir? Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü - SOÖG (Nonverbal Learning Disability - NLD) Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü (SOÖG) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. SOÖG si olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken SOÖG si... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Elvan Zeynep KAYA
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel,ruhsal ve kültürel özrü olmayan; okuma – yazma, matematik, kendini ifade etme,düşünme, zaman ve mekan alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir. Yapılan araştırmalar, bu bozukluğa neden olan etmenler konusunda kesin sonuçlar vermemekle birlikte, düşük kilolu doğumlar, doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel – işitsel – algısal ve benzeri sorunların özel öğrenme güçlüğü ... »»»
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (DiSLEKSi) Özgül öğrenme güçlüğü öğrenmenin pek çok alanının etkilendiği karmaşık yapısal (nörolojik) bir durumdur. Bu kişilerin zekalarında bir problem yoktur.Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin zekalari normal veya normalin üstünde olabilir fakat okuma ve yazmayı zor öğrenirler.Hatta genelde çocuk okula başladıktan sonra ilk kez farkedilir.Bu çocuklar heceleme de sıkıntı yaşarlar. Harfleri ters yazarlar ya da karıştırırlar( b-d, u-n, 2-5,…). Okurken kelimeleri yarım okurlar,uydururlar yada sonuna birşeyler eklerler. Matematik calismalarinda zorlanirlar.( +, - , x , : ) işaretlerini karıştırırlar. Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşarlar yada öğrenemezler.... »»»
OKULA ,yeni başlayan çocuklar arasında her sınıfta bir yada iki tane öğrenme sorunu yaşayan çocuklara rastlanmaktadır. Bu ,çocuklar ,algılama, muhakeme, hafıza, dikkat alanlarında sorun yaşar. Bu sebeble okula gitmek istemezler. Her zaman sınıfın gerisinde kalırlar. Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Bu durum zeka geriliğinin, duygusal kusurun ya da kültürel faktörlerin bir sonucu değildir. Çocuğun aritmetik beceri, okuma, yazma gibi akademik becerilerinden birinin, zekasına göre beklenen düzeyin belirgin derecede altında olması durumu olarak da ifade edilebilir. Yapılan araştırmala... »»»
ÇOCUKTA OKUMA YAZMA: Çocukların yazı ile bir ömür boyu sürecek iyibir ilişki kurabilmelerini sağlamada anne ve babaya önemli görevler düşüyor.Herşeyden önce okuma ve yazmanın geliştirilmesi gereken bir yetenek olduğu çok iyi kavranmalı ve okuma yazma çocuklara sevdirilmesi için uğraş verilmelidir.Çocuklar çoğunlukla okuma yazmayı okulda öğrenselerde okuma sevgisinin gelişeceği yer evdir.Çocuk evinde, sevgi dolu bir ortamda neşe ile,eğlenerek hep birlikte okuma deneyimini ne kadar çok yaşarsa okadar çok bu işten zevk alır hiç kimse çocuğun anne babası kadar çocuğa okuma zevki aşılayamaz çünkü anne ve baba çocuk için bir modeldir. Çocukalar anne babalarından ne görürse onu yaparlar çoc... »»»
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
► Özel Öğrenme Güçlüğü Psk.Gülten İKİZOĞLU
► Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Psk.Bahattin GÖKTAN
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
Çocukta Öğrenme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
çocukta öğrenme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukta öğrenme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
meraklı çocuk, çocukta merak, çocukta soru sorma, çocuklarda merak, öğrenme güçlüğü, çocukta öğrenme güçlüğü, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, sözel öğrenme güçlüğü, nonverbal learning disability, özel eğitim, öğrenmede güçlük, güç öğrenme, zor öğrenme, çocuklarda öğrenme güçlüğü, okumayamama, okuma problemleri, yazma problemleri, ders çalışmama, çocukta tembellik, zeka gerililiği, çocuk zeka testi, ders başarısızlığı, öğrenme güçlüğünün belirtileri, özel öğrenme güçlüğü, zor öğrenen çocuklar, disleksi, öğrenme, öğrenme problemi, öğrenme zorluğu, çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, öğrenme güçlükleri, öğrenme bozukluğu, öğrenme bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenememe, öğrenme sorunu, dikkat dağınıklığı, disleksi ve tedavisi, disleksi tedavisi, disleksi nedir, çocukta disleksi, disleksinin nedenleri, öğrenememe hastalığı, disleksi hastalığı, disleksi rahatsızlığı, öğrenme süreci, doğru okuyamama, yavaş oluma, okuma, okuma becerisi, disleksinin tanımı, disleksinin belirtileri, dikkat eksikliği, hiperaktivite, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda hiperaktivite, hiperaktif, hiperaktif çocuk, çocukta aşırı hareketlilik, dehb, intaact plus, jansen, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, çocukta ödev, çocuk, ders çalışmak, okuma problemi, yazma problemi, ev ödevi, çocukta zeka testi, çocukta öğrenme güçlüğü, çocukta utangaçlık


06:26
Top