2007'den Bugüne 92,411 Tavsiye, 28,231 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Disleksi Nedir
Disleksi Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Disleksi Nedir Kavramı ile İlgili 19 Makale
DİSLEKSİ NEDİR? Kişinin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, okuma bozukluğu şeklinde görülsede, temelde dikkat, hafıza, görsel ayırt etme ve şekil-mesafe ayrımı problemleri vardır. Bu nedenle disleksi, özgül öğrenme bozukluklarından biri olarak kabul edilmektedir. Disleksiyi diğer özgül öğrenme güçlüklerinden ayıran farkları vardır. Disleksinin temel problemleri, belirtileri ve eğitim yöntemleri bilinmelidir. Disleksinin temel kaynağı tam olarak tespit edildiği zaman problem olmaktan çıkmaktadır. Disleksiyi sadece kelime ve harf işleme bozukluğu olarak sınıflandırmak doğru değildir. Sinir... »»»
► Disleksi Nedir? Psk.Büşra Nur KÜÇÜK
DİSLEKSİ NEDİR? Disleksi bir bireyin normal zekâ düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Disleksiyi 5 yaşından itibaren değerlendirebiliriz. 5 yaş öncesinde de dil ve konuşma gelişiminden, motor becerilerinden, işitsel becerilerden ayak seslerini duyabiliyoruz. Ama genelde okula başladıktan sonra harfleri tanıma-okumaya geçme süreçlerinde daha çok fark edilir. Dislektik problemleri olan çocukların sorunlarını okuma yazma çalışmaları yaparak düzeltemezsiniz. Tam tersi ekstra okuma çalışmaları yaptırmak yetersizlik algısını pekiştirmeye neden olur. Ayrıca dislekside yaşanan problemler her bireyde aynı sorunlar... »»»
► Disleksi Nedir Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
DİSLEKSİ NEDİR Disleksi’ nin Tanımı Disleksi bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir. DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ Okuma Becerisi • Okuma hızları yaşıtlarına göre düşüktür. • Okurken hatalı ve kelimeleri değiştirerek okurlar. • Okuduklarını anlamada sorunlar yaşarken başkalarının okuduğunu daha iyi anlar. • Heceleme yaparken hatalar yaparlar. • Okurken veya yazarken bazı harfleri birbirinin yerine kullanır. Örneğin b-d gibi harfleri birbirine karıştırır. “dede” kelimesini “bebe” şeklinde okuyabilir. ... »»»
► Disleksi Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
"Haftanın günlerini öğrenebilecek mi?", "Mars’ta yaşam üzerine konuşabiliyor, ama 2 ile 2’yi neden toplayamıyor?", "Niye okulda iyi değil?", "dede"yi neden "bebe" diye okuyor?", " b ve d harfleri arasındaki farkı göremiyor mu?", "Anlamını bildiği bu kelimeleri neden okuyamıyor?" "Neden aklı kadar başaramıyor?", "Dört farklı aritmetik probleminin hepsine birden neden aynı cevabı veriyor?", "Çok iyi bir çocuk, çok çalışıyor ama neden yapamıyor?", "Her yıl aynı noktada, sanki yalnızca yaşı büyüyor". Anne babalarda bu soruları uyandıran çocuk kimdir? Onlar okulda başarısız, ama zeki çocuklardır. Bu çocuklar "çini"yi "için" diye okurlar. 41’i 14 yazarlar, p’yi d, d’yi b yazarlar ve bir kelimeyi ... »»»
Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocukların, genel zihinsel performansları normal veya normalin üstünde olmasına rağmen; okuma, yaza veya matematik alanlarında sorun yaşarlar. Çünkü öğrenme güçlüğü bir zeka geriliği değildir. Disleksi Nedir? Disleksi okumada zorluk anlamına gelir. Okuma, yazma gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. * Çocuğun zeka düzeyinin, * Fiziksel ve duygusal gelişiminin normal, * Sosyokültürel çevrenin ve * Aldığı eğitimin yeterli olmasına rağmen ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlükleri ilk bakışta hemen fark edilemeyen, üstü kapalı bozukluklardandır. Bu nedene çocuk okula başlamadan önce fark edilmesi güçtür. En ayırt edici belirti; be... »»»
DİSLEKSİ Disleksi; Latince’de “bozukluk” ve “kelime” nin birleşiminden oluşmuş bir sözcüktür. Disleksi terimini ilk kez 1896 yılında Dr. W.Pringle Morgan kullanmıştır. 1920’lerde ise Nörolog Samuel T. Orton tarafından özellikleri maddeler halinde belirlenmiştir Disleksi okuma,yazma ve aritmetik becerileri etkileyen bir “Öğrenme Güçlüğü”çeşitidir. Yani disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar,yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavram... »»»
Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi “Özel Öğrenme Güçlüğü” olarak tanımlanır. Öğrenme güçlüğü okuma, yazma ve matematik alanlarından biri yada birkaçında görülebilir. DİSLKSİNİN BELİRTİLERİ Okuma ve yazma becerilerini kazanmada güçlük. Yazıları okunaksızdır. Harfleri ve rakamları ters okur ve yazar. Ayna yazısı olabilir. Tamamen ters yazma. Sakar olarak isimlendirilirler. Huzursuzdur, konsantrasyonu zayıftır. Dikkati yetersizdir ve erken yorulur. Kısa süreli bellekleri zayıftır,unutkandırlar. Çarpım tablosunu ezberlemede güçlük yaşarlar. Günleri,ayları sırasıyl... »»»
KELİME KÖRLÜĞÜ YA DA DİSLEKSİ Öğrenme sorunları bireyden ve çevreden kaynaklı olmak üzere 2 türlü ele alınabilir. Bireyden kaynaklı derken; Zeka gerilikleri, duyusal özürler, nörolojik özürler, ortopedik özürler, motivasyon eksikliği, öğrenme bozukluğu olarak ele alınabilir. Çevreden kaynaklı olarak ise; aile içi çatışmalar, sosyo- kültürel yetersizlik, ekonomik dezavantajlar, okul – öğretmen kaynaklı sorunlar, eğitim proğramından kaynaklanan, travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklanan sorunlar olarak ayrı ayrı ele alınıp incelenmelidir. Öğrenme sürecinde güçlük çekilen alanlar şunlardır: dinleme, düşünme, sözlü dili kullanma, algılama, bilgiyi organize etme, bilgiyi depolama, bilgiyi... »»»
► Disleksi Mine GÜR
► Disleksi Gökhan KARATEPE
► Disleksi ile Başetme Psk.Cihangir ACAR
► Yetişkinlerde Görülen Disleksi Belirtileri Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Şimdi Siz Disleksisiniz... Psk.Gülay HORLU
Disleksi Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Özlem KOÇ, İzmir
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Ertürk ATMACA, Antalya
disleksi nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların disleksi nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
disleksi, öğrenme güçlüğü, duysal bütünlük, sağ hemisfer, sol hemisfer, öğrenme güçlüğü nedir, disleksi tedavisi, disleksi eğitimi, disleksi hastalığı, disleksi testi, öğrenme güçlükleri, özel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü tedavisi, özel öğrenme güçlüğü tedavisi, disleksinin tanımı, disleksinin nedenler, öğrenme bozukluğu, disleksinin tedavisi, okuma bozukluğu, disleksi terapisi, okuma zorluğu, zor okuma, kelime körlüğü, disgrafi, diskalkuli, okuma güçlüğü, yazma bozukluğu, yazma güçlüğü, aritmetik bozukluk, matematik bozukluğu, matemetik güçlüğü, disleksinin sebepleri, disleksi belirtileri, öğrenme bozuklukları, öğrenmede güçlük, özel eğitim, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişimsel okuma bozukluğu, öğrenme, öğrenme sorunu, öğrenme hastalığı, öğrenememe, yetişkinlerde disleksi, dikkat dağınıklığı, disleksi ve tedavisi, öğrenme zorluğu, çocukta disleksi, çocukta öğrenme güçlüğü, okuma, ilk okuma, çocuklarda başarısızlık, ders başarısızlığı, dikkat, okuyamama, okuma öğrenememe, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, okul başarısızlığı, işitsel algılama, disleksi türleri, öğrenme güçlüğünün tanımı, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, özel öğrenme güçlüğü nedir, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün sebepleri, özel öğrenme güçlüğünün tedavisi, diskalkuli nedir, disgrafi nedir, özel öğrenme güçlüğü belirtileri, disleksiyi anlamak, disleksi tanısı, özel öğrenme güçlüğünün tanımı, disleksi hakkında, özel öğrenme güçlüğü hakkında


04:30
Top