2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir
Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir Kavramı ile İlgili 9 Makale
Özel öğrenme güçlüğü; zihinsel gelişimleri bakımından yaşıtlarıyla benzer düzeyde ya da yaşıtlarından üstün olmalarına rağmen okuma, yazma, kendini ifade etme, matematik veya motor becerilerinin kazanımında yaşanan güçlükler olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla çocuk okula başladığında ve akademik becerileri kazanmada başarısız olduğunda fark edilir. Tanı ölçütleri başvuru kitabı olan DSM –IV’te Özel Öğrenme Güçlükleri dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar: 1) Okuma Bozukluğu (Disleksi) 2) Matematik Öğrenme Bozukluğu(Diskalculi) 3) Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi) 4) Başka türde adlandırılamayan öğrenme bozuklukları Disleksi, okurken atlama, anlamı bozma, harf-ses uyumu bozu... »»»
► Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Okul başarısızlığının nedeni özel öğrenme güçlüğü olabilir. Özel öğrenme güçlüğü kısaca çocukların belirli alanlarda yetersizlikler göstermesi olarak tanımlanır. Bir çocukta öğrenme güçlüğü bulunması onun hiçbir şey öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine bazı büyük düşünürlerin öğrenme güçlüğü tanısı aldığı bilinmektedir. Örneğin büyük bilim adamı Albert Einstein'in da disleksi sorunu yaşadığı bilinmektedir. Öğrenme güçlüğü bulunan kişilerde zekâ sorunu genellikle bulunmaz. Okuma, yazma, aritmetik veya iletişim gibi alanların birinde, nadir olarak da birkaç alanda öğrenme güçlüğü gözlenir. Bunun nedeni beynin bilgiyi alma ve işleme kapasitesindeki güçlükle... »»»
Özel öğrenme güçlüğü, son yıllarda giderek artan tanı sayısıyla ailelerin çocuklarıyla ilgili en çok karşılaştıkları sorunlardan biri olmuştur. Nedenleri konusunda net bir fikir birliği yoktur. Bu gibi durumlarda nedenlerden ziyade ne yapılacağı üzerinde durulması aile ve çocuk açısından daha faydalı olacaktır. Basit şekilde özel öğrenme güçlüğü belirtilerinden, tanımından bahsedeceğim ve eğitim nasıl olması gerektiğini anlatıp bir vaka ile durumu özetleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri eğitim dairesi 1976 yılında özel öğrenme güçlüğünü şöyle tanımlamıştır; '' özel öğrenme güçlüğü, sözlü ifade, yazılı ifade, dinleyerek kavrama, okuyarak kavrama, basit okuma becerileri, matematik işlem... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? NE DEĞİLDİR? Öğrenme, çok aşamalı bir süreçtir. İlk aşama, duyu organlarının algıladığı bilgiyi beyne iletmesidir. Beyne iletilen bu bilgiler işlenir ve daha sonraki süreçlerde kullanılmak üzere hafızaya alınır. Hafızaya alınan bilgiler ise iletişim kurma, okuma, yazma vb. gibi süreçlerin yürütülmesini sağlar. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda bu süreçlerin işlemesinde bazı zorluklar yaşadıkları görülür. Özellikle ilkokul birinci sınıfa başlama ile yoğun şekilde eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerde bu zorluk fark edilecek noktaya gelir. Bu öğrenciler öğrenme süreçlerinde yaşıtlarına göre güçlük çekerler. Temel akademik becerilerin (okuma, yazma, akıl... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) NEDİR? Bir çocuğun zeka seviyesinin normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma (disleksi), yazma (disgrafi) veya matematik(diskalkuli) alanlarının bir ya da birden fazlasında yaşıtlarının altında başarı göstermesiyle karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Sıklıkla disleksi olarak bahsedilen bu bozukluğun aslında adı değil, Özel Öğrenme Güçlüğü bir alt grubudur. DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabında ise Özgül Öğrenme Bozukluğu olarak geçmektedir. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDEN OLUR? Özel Öğrenme Güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Sebepleri halen tam olarak bilinmemektedir. Ancak kardeşler arasında ve ikizler arasında yapılan çalışmalar biyolo... »»»
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme güçlüğü , okumada, yazmada veya matematiksel işlemlerde, kısaca öğrenmede zorluk yaşanmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü üç farklı şekilde kendini ortaya koyar. 1) Disleksi (Dyslexia): okumada öğrenme güçlüğü. 2) Disgraphia : Yazmada öğrenme güçlüğü. 3) Dyscalculia : Matematikte öğrenme güçlüğü. Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak okuyamıyor olabiliyor ve yahut okuyor, yazıyor ancak matematiksel işlemlerde başarı sağlayamıyor şeklinde gözlemlenebilir. İlk bebeklik belirtisi olarak bu çocuklarda konuşmanın geç olduğu gözlenmektedir. Okul öncesi d... »»»
Son dönemlerde gördüğüm danışanlarımın çoğu özellikle birinci ve ikinci sınıfta akademik alanda yaşadığı problemler sebebiyle başvurdu. Birçoğunun öğrenme güçlüğü yaşadığını gördük, tanısı konuldu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Ben de bu sebeple bu ayki yazıyı öğrenme güçlüğü konusuna ayırmak istedim. Özel Öğrenme Güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğünü doğru bir şekilde tanımalıyız. Çünkü zeka geriliği ve dikkat sorunları ile karıştırılabiliyor. Bu durum da tanı konulmasını ve müdahalede bulunulmasını geciktirir. Oysa ki öğrenme güçlüğünde zaman bizim için çok ama çok değerlidir. Öğrenme güçlüğü kişinin zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen yaşına, zekasına ve ver... »»»
ZEKA NEDİR Sözlük anlamı: İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. Zeka, diğer şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren genel bir zihinsel kapasitedir. Zihinsel süreçler sergilenen davranışlara bakılarak değerlendirilir. Bu davranışlar çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilir. Zihin; algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: Zeka , zihnin öğrenme , öğrenilende... »»»
► Şimdi Siz Disleksisiniz... Psk.Gülay HORLU
Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
özel öğrenme güçlüğü nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özel öğrenme güçlüğü nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


16:50
Top