2007'den Bugüne 92,408 Tavsiye, 28,230 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Diskalkuli
Diskalkuli Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Diskalkuli Kavramı ile İlgili 20 Makale
Eğitim hayatı boyunca tüm öğrenciler zaman zaman akademik açıdan sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu sıkıntılar çok kısa zaman aralıklarında da olabilir, tüm eğitim yaşantısını da kaplayabilir. Zihinsel sıkıntılar yaşanmamasına rağmen akademik başarısızlık devam ediyorsa, bu durumun incelenmesi ve sebeplerinin belirlenmesi gerekir. Bu sıkıntıların sebebi psikolojik, çevresel, ailesel, ekonomik ya da fizyolojik olabilmektedir. Bu yazıda yer vereceğimiz durum DİSLEKSİ' dir. DİSLEKSİ: Normal ve normal üstü zekaya sahip olmasına karşın, okuma yazma, aritmetik alanlarında yaşıtlarından düşük akademik performans sergilenmesidir. Bu durum görme, işitme sorunlarından kaynaklanmamaktadı... »»»
► Diskalkuli Nedir? Dr.Psk.Çağatay ERTEN
DİSKALKULİ NEDİR? Diskalkuli, öğrenme güçlüğüyle ilgili bir terimdir. Latince kökenli bu sözcük yerine matematik bozukluk ya da matematik güçlük gibi terimler de kullanılmaktadır. Öğrenme güçlüğünün tek bir biçimi olmadığı gibi, matematik bozukluğun da tek bir biçimi yoktur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin, dil sürecinde (language processing) sorunu olan kişi, görsel-mekânsal (visual-spatial) ilişkilerde güçlüğü olan kişiye göre farklı durumlarla yüz yüze gelir. Sayı olgularını ya da izlenecek adımların sırasını anımsamada güçlük çeken başka bir kişinin ise matematik ile ilgili başka zorluklarla baş etmesi gerekir. Okul Öncesi Matematikte sağlam bir temell... »»»
Matematik Güçlüğü (Diskalkuli) Matematikte düşük başarı gösteren çocukları tanımlamak için kullanılmıştır. ABD’de Ulusal Öğrenme Güçlüğü Komitesi matematik güçlüğünü öğrenme güçlüğünün alt türü olarak belirlemiş ve bu güçlüğe sahip olan öğrencilerin basamak değeri, zaman ve nicelik gibi matematiksel kavramları algılamada, matematiksel bilgileri akılda tutmada, sayıları ve problemleri organize etmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir (National Joint Committe on Learning Disabilities, 2000). Birçok araştırmada matematik güçlüğünün, okuma güçlüğü (disleksi) kadar bilinmese de onun kadar yaygın olduğu bulunmuştur. DSM-5 (2014)’e göre matematik güçlüğü dört yetenek alanındaki güçlüklerle birl... »»»
Matematik Bozukluğu (DİSKALKULİ) Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır.Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olmalı, herhangi bir nörolojik sorunu olmamalıdır. Ebeveynler ve öğretmenler dikkat! Matematik güçlüğü yaşayan bu çocukları ayırt edebilir ve bu konuda uzman eğitimcilere yönlendirebilirseniz Matematik dersi kabus olmaktan çıkacaktır. İşte size kişiden kişiye değişiklik gösteren bazı ipuçları; Problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler. Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, say... »»»
Çocuklar normal ya da yüksek zeka seviyelerine sahip olup yine de öğrenemeyebilirler. Belirgin öğrenme yetersizlikleri görme, işitme, heyecanlar ya da zihinsel kapasitenin bozukluğu değildir. Bunlar, bilgi edinme ya da bu bilgiyi ifade etmede zihinsel süreç bozukluklarıdır (Mayo Clinic,1994). Öğrenme yetersizliği ile birlikte davranışları ayarlamada (self regulatory behavior), sosyal algıda ve sosyal ilişkilerde de problemler olabilmektedir. Fakat bunların hiçbiri kendi başına öğrenme yetersizliğini oluşturmamaktadır. Öğrenme yetersizliği diğer özel durumlarıyla (örneğin duyusal yetersizlik, zihinsel gerilik, sosyal ve duygusal bozukluk) veya dışsal etkenlerle (örneğin kültürel farklılıklar,... »»»
► Özgül(Özel) Öğrenme Güçlüğü Nedir? Psk.Elif Y. ÇAVUŞOĞLU
► Disleksi Psk.Sonnur KÜKÜRT
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
► Özgül Öğrenme Güçlüğü Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Disleksi Mine GÜR
Diskalkuli Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Hilal BUĞAN, Ankara
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Erkut ORUÇ, İzmir
Soner YELMEN, Samsun
Anıl TÜZÜN, İzmir
Oya YILDIZ, İzmir
Özlem KOÇ, İzmir
Şeref BAYSAL, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
İbrahim EREN, Çorum
Aşkın TAŞ, İstanbul
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Çağlar POLAT, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Recep BAĞCI, İstanbul
diskalkuli KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların diskalkuli KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
discalculiya, matematik, matematik başarısızlığı, disleki, dikkat eksikliği, matematik bozukluğu, diskalkuli eğitimi, matematikte başarısızlık, matematikte zorlanmak, sayı, matematiksel işlemler, temel matematik, diskalkuliyi düzeltmek, matematik güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, matematiği yapamamak, özel öğrenme güçlüğü türleri, disgrafi, dikkat, özel öğrenme güçlüğü nedir, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün sebepleri, özel öğrenme güçlüğünün tedavisi, diskalkuli nedir, disgrafi nedir, disleksi nedir, özel öğrenme güçlüğü belirtileri, özgül öğrenme güçlüğ, özel öğrenme bozukluğu, öğrenme bozukluğu, öğrenmede güçlük, hiperaktivite, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, öğrenme güçlüğü ve ıq, öğrenmede zihinsel engel, öğrenme kuramları, öğrenme zorluğu, öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi, informal değerlendirme, otantik değerlendirme, performans değerlendirilme, öğrenme güçlüğünün medikal yönü, dikkat eksikliği bozukluğu, dürtüsellik, dikkat yetersizliği, özel eğitim ortamı, yetişkinlik ve öğrenme güçlüğü, okul başarısızlığı, çalışma becerilerinde yetersizlik, pasif öğrencilik, öğrenmede zorluk, zor öğrenme, ders başarısızlığı, öğrenme problemleri, okuma bozukluğu, yazma bozukluğu, aritmetik bozukluk, matemetik güçlüğü, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, işitsel algılama, disleksi türleri, öğrenme güçlüğünün tanımı, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, disleksi belirtileri, diskalküli, matematikte zorlanma, zeka geriliği, okuma sorunu, aritmetik güçlük, sayısal güçlük, okuma, yazma, matematik sorunları, yazma sorunu, okuma öğrenememe, yazamama


12:33
Top