2007'den Bugüne 92,429 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,994 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Matematik
Matematik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Matematik Kavramı ile İlgili 21 Makale
Matematik Bozukluğu (DİSKALKULİ) Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır.Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olmalı, herhangi bir nörolojik sorunu olmamalıdır. Ebeveynler ve öğretmenler dikkat! Matematik güçlüğü yaşayan bu çocukları ayırt edebilir ve bu konuda uzman eğitimcilere yönlendirebilirseniz Matematik dersi kabus olmaktan çıkacaktır. İşte size kişiden kişiye değişiklik gösteren bazı ipuçları; Problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler. Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, say... »»»
► Matematik Zor Değildir Psk.Tülay KÖK
Pek çok öğrenci matematik dersini sevmez, matematikten korkar. Çoğunun matematik korkusu da akılcı bir temele dayanmaz. Öğrenci bir dersi sevmiyorsa o dersi başarması da mümkün değildir. Öğrenci sevmediği dersi dinlemek istemez, dersten sıkılır, dinlemediği için anlayamaz, anlayamadığı için dinlemek istemez ve bu bir kısırdöngü olarak sürüp gider. Matematik sadece bir örnektir. Problem hangi ders ya da derslerleyse tamamı için geçerlidir. Matematikten yola çıkmamın nedeni, çok sayıda öğrencide ortak bir matematik korkusu olduğunu gözlemlememdir. Acaba matematik gerçekten can sıkıcı ve sevimsiz bir dersimidir? Matematiğin özünde sevimsizlik olabilir mi? Bu sorunun cevabı soruyu sorduğ... »»»
Matematik Güçlüğü (Diskalkuli) Matematikte düşük başarı gösteren çocukları tanımlamak için kullanılmıştır. ABD’de Ulusal Öğrenme Güçlüğü Komitesi matematik güçlüğünü öğrenme güçlüğünün alt türü olarak belirlemiş ve bu güçlüğe sahip olan öğrencilerin basamak değeri, zaman ve nicelik gibi matematiksel kavramları algılamada, matematiksel bilgileri akılda tutmada, sayıları ve problemleri organize etmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir (National Joint Committe on Learning Disabilities, 2000). Birçok araştırmada matematik güçlüğünün, okuma güçlüğü (disleksi) kadar bilinmese de onun kadar yaygın olduğu bulunmuştur. DSM-5 (2014)’e göre matematik güçlüğü dört yetenek alanındaki güçlüklerle birl... »»»
OKUMA SORUNLARI İÇİN TEDAVİ Tedavi seçimindeki ilk şey, çocuğun özel eksikliklerini ve zayıflıklarını doğru olarak değerlendirmektir. İkincisi ise uygun eğitim yaklaşımıdır. Bu sorunla olumlu bir şekilde başa çıkma stratejileri arasında çocuğun küçük ve yapılanmış okuma gruplarına girmesi gelir. Böylece çocuğun bireysel dikkati sağlanacak ve yardım alması kolaylaşacaktır. Samuel ORTON tarafından geliştirilen özel bir yöntemle; önce basit ses yeteneğine dikkat çekilmekte, daha sonra bu ses birimlerinin karışımı kelimelere ve cümlelere dönüştürülmektedir. Bu ve benzer yöntemlerin mantığı harflerde ve hecelerde çektiği güçlükleri öğrenerek okuyabilmesidir. Çocuklar mümkün olduğu kadar ... »»»
► Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) Psk.İrem AFŞAR
► Öğrenme Güçlüğü ve Tedavisi Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► Çoklu Zeka ve Zeka Türleri Psk.Serap DUYGULU
► Diskalkuli Nedir? Dr.Psk.Çağatay ERTEN
► Disleksi Mine GÜR
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
► Çoklu Zeka Kavramı ve Zekanın Türleri Psk.Mehmet Enver BAYATLI
Matematik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Veli DERİN, İzmir
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Erhan BUDAK, Adana
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Müge DURMAZ, İzmir
Şeref BAYSAL, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Psk.Tülay KÖK, Antalya
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
Yakup GÜLÜŞÜR, Tekirdağ
Çağlar POLAT, İstanbul
Psk.İrem FIRAT, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Derya GÜRBULAK, İstanbul
matematik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların matematik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
matematik güçlüğü, matematikte başarısızlık, matematiği yapamamak, matematik başarısızlığı, matematik bozukluğu, diskalkuli, matematik sevgisi, matematik korkusu, matematiği sevmek, matematiği sevmemek, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, okuma, yazma, disgrafi, matematik sorunları, okuma sorunu, yazma sorunu, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, okuma öğrenememe, yazamama, matematikte zorlanma, okuma bozukluğu, öğrenme bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, çoklu zeka, çoklu zeka kuramı, çoklu zeka nedir, zeka, zekar türleri, sözel zeka, dilsel zeka, mantıksal zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, uzamsal zeka, müzik zeka, ritmik zeka, bedensel zeka, kinestetik zeka, içsel zeka, kişiler arası zeka, doğa zekası, çoklu zeka alanları, çoklu zeka teorisi, eğitimde çoklu zeka, okul başarısı, özgül öğrenme güçlüğü, yazma bozukluğu, matematik bozukluk, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, discalculi, öğrenme güçlüğü tedavisi, disleksi tedavi, okuma güçlüğü tedavi, zeka nedir, zeka türleri, zeka testleri, ölçülebilir zeka, sözel dilsel zeka, görsel mekansal zeka, bedebnsel kinestetik zeka, mantıksal matematiksel zeka, sosyal zeka, kişisel içsel zeka, müziksel ritmik zeka, sayı, matematiksel işlemler, temel matematik, diskalkuliyi düzeltmek, discalculiya, disleki, dikkat eksikliği, diskalkuli eğitimi, matematikte zorlanmak, zeka gelişimi, çocukta zeka, zeka çeşitleri, çocukta zeka gelişimi, matematik zekası, harekete dayalı zeka, müzik zekası, müzik kulağı, iq seviyesi, duygusal zeka, kişilerarası zeka, davranış bozukluğu, dikkat bozukluğu, aşırı hareketlilik, sosyal uyum, okuma yazma eğitimi, okul korkusu, disleksi nedir, aritmetik bozukluk, matemetik güçlüğü, disleksi belirtileri, legasteni, anaokulunda disleksi


21:53
Top