2007'den Bugüne 88,738 Tavsiye, 27,441 Uzman ve 19,544 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çoklu Zeka Kavramı ile İlgili 12 Makale
ZEKA GELİŞİMİ NE ZAMAN TAMAMLANIR Öğretmenler, birden fazla çocuk sahibi olan anne babalar, çok kardeş olan kişiler, birçok çalışanı olan işverenler, birçok memuru idare eden amirler… her bireyin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu çok iyi bilirler. Anne baba beş parmağın beşi bir değil diyerek çocukları arasındaki farkları dile getirir. Yaşından beklenmeyecek bir olgunluk gösteren kişilere akıl yaşta değil baştadır, hiç akla gelmeyen bir noktayı dile getiren birine akıl akıldan üstündür denir. Evrende sayılamayacak çoklukta varlık var, her bir varlık ve o varlıkların özellikleri hakkında tüm bilgilere sahip olmak ise mümkün değil. Her konuda tek başına uzmanlaşmak imkans... »»»
► Çoklu Zeka ve Zeka Türleri Psk.Serap DUYGULU
Yıllardır üzerinde belki de en çok konuşulan kavram ‘Zeka’ olmuştur.Zekanın ne olduğu, kimlerde ne düzeyde bulunduğu,zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen şeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip olacağımız yüz yıllardır merak ve tartışma konusudur.Akademik eğitimin ve başarının günümüzde neredeyse en önemli konu haline geldiği de göz önünde bulundurulduğunda özellikle çocuklardaki zeka potansiyeli olayın en can alıcı kısmını oluşturdu. Bütün bunlar bir yana zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı.Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğunu ve eskiden bildiğimiz birçok şeyin aslında çok da doğru o... »»»
► Çoklu Zeka Psk.Fatma Nihal ADA
ÇOKLU ZEKA “Başarısız çocuk yoktur, her çocuk için farklı zeka alanıyla becerisini gösterebileceği bir başarı alanı vardır”. Çoklu zeka kuramı, 1983 yılında Gardner tarafından geliştirilmiştir. IQ testleri ön görülerek oluşturulan, geleneksel zeka kuramlarının sınırlı olmasının aksine Gardner çocuk ve yetişkinlerin sekiz farklı zeka türüne sahip olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonra Gardner tartışma yaratsa da zeka alanları sayısını dokuza yükseltmiştir. Çoklu zeka kuramına göre; “Başarısız çocuk yoktur, her çocuk için farklı zeka alanıyla becerisini gösterebileceği bir başarı alanı vardır”. Çoklu zeka kuramı yeni eğitsel yöntemlerin üretilmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, buna dayan... »»»
► Çoklu Zeka Uygulamaları Ebru KALAY SULAR
Eğitim ve öğretim, yaşamımız boyunca sürer. Doğduğumuz andan itibaren öğrenmeye başlarız. Yakın zamana kadar ilköğretim çağına kadarki okul öncesi eğitim gereksiz ve lüks olarak görülüyordu. Bugün, artık 2,5 – 3 yaş civarı anaokulu ya da yuvalarda çocuğun okul öncesi eğitimi başlıyor. Çünkü, bu yaşlarda alınan eğitimin çocuğun sosyalleşmesini sağladığı ve okula adaptasyon sürecini daha hızlı atlatmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Üstelik görülmektedir ki, bir grup içinde bulunan ve akranlarıyla beraber aktiviteler yapan çocuklarla yapmayan çocuklar arasındaki gelişim farkı da oldukça ciddidir. Oldukça hızlı değişen ve gelişen eğitim sisteminin etkinliğini ve uygulanabilirliğini sağlama... »»»
► Çoklu Zeka / Öğrenmenin Sekiz Biçimi Psk.Büşra YURTSEVER
ÇOKLU ZEKA / ÖĞRENMENİN SEKİZ BİÇİMİ Howard Gardner : “Her insan eşsiz bir zeka birleşimine sahiptir. Eğitimin önündeki en temel zorluk budur.” der. Zeka her an gelişen ve geliştirilmesi gereken bir kapasitedir. Dolayısıyla kişinin yapabileceği en büyük yatırım yine kendisine yani zekasına yapacağı yatırımdır. Yıllarca insanların doğuştan geldiğine inanılan belli bir Zekâya sahip olduğu, yaşamını onunla sürdürdüğü görüşü hakimken artık günümüzde insan Zekâsının sınırları, araştırmalarla birlikte yeniden çizilmeye başlanmıştır. Zekâ,sınırlı bir alan değildir ve herkes de zeka farklı türlerde ön plandadır ve zayıf yanları geliştirilebilir . Zekası düşük insan yoktur ,zekası farklı yönlerde... »»»
► Çoklu Zeka Kavramı ve Zekanın Türleri Psk.Mehmet Enver BAYATLI
Çoklu Zeka Kavramı Bir öğrenme psikologu olan Howard GARDNER zeka kavramına farklı bir boyut getirdi. GARDNER, 1983’te yazdığı “ Aklın Çerçeveleri” adlı kitabında kültürlerin ve bilim adamlarının zekayı çok kısıtlı olarak tanımlayarak ele aldıklarını, zekanın bir veya birkaç faktörden çok daha fazlasını içerdiğini ve her insanda 7 farklı zekanın bulunduğu tezini ortaya attı. Harward Üniversitesi Eğitim Profesörlerinden olan Howard GARDNER Çoklu Zeka Teorisini ortaya atmadan önce pek çok bilimsel araştırma sonucundan faydalandı. Bu çalışmalar sonucu insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeği ortaya çıktı. Prof. GARDNER, ça... »»»
Kilo Sorunu Olan Çocuklara Çoklu Zeka Kuramı ile Yaklaşalım! Kişinin tam olarak sağlıklı olması; bedenen hasta ya da sakat olmaması, aynı zamanda ruhsal yönden dengeli, sosyal bakımdan da tam bir iyilik halinde olması şeklinde tanımlanır. Yani sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olmak anlamına geliyor. Çocuklarımızın bedenen ruhen ve sosyal yönden iyiliğini sağlamak için onların fazla kilolarından kurtulmalarını istiyoruz. Çünkü fazla kilolar potansiyel olarak bazı riskler içeriyor. Örneğin; fazla kilolu çocuğun hareket kabiliyeti diğer çocuklara kıyasla daha kısıtlı olabilir, spor ve diğer aktivelerde etkin olamayabi... »»»
ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ KLASİK EĞİTİME UYARLANMASI ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA ÖZET Bu teorik çalışma; ülkemizde bu anlamda ki boşluğun yerini belirlemek adına eğitim sistemimize bir ışık tutmak amacı ile yapılmaktadır. Bu alanda neler yapılabiliri sorgulamak ve Howard Gardner tarafından bulunup, geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesin de eğitim araçları ve yöntemlerinin geliştirilip, uygulanabilirliğini teorik bağlamda ortaya koymak amacı taşımaktadır. Her bireyin öğrenmeye yönelik yolaklarının farklı olduğu göz önünde bulundurularak, artı ve eksi zekâ kapasitelerine yönelik programlar düzenlenmesi daha da önemlisi bu programların ÇZ kuramında şimdilik belirtilen 8 zekâ türünün tamamı... »»»
► Zeka Kuramları Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Duygusal Zeka Nedir? Psk.Gözde EMİK AKSOY
Çoklu Zeka Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Ebru KALAY SULAR, İstanbul
çoklu zeka KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çoklu zeka KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
zeka, bedensel-kinestetik zeka, sözel-dilsel zeka, duygusal zeka, içsel zeka, kişilerarası zeka, zeka testleri, görsel-uzamsal zeka, gardner, çoklu zeka teorisi, zeka ölçümü, mantıksal-matematiksel zeka, müziksel-ritmik zeka, doğa zekası, zeka nedir, çoklu zeka nedir, zeka türleri, ölçülebilir zeka, sözel dilsel zeka, görsel mekansal zeka, bedebnsel kinestetik zeka, mantıksal matematiksel zeka, sosyal zeka, kişisel içsel zeka, müziksel ritmik zeka, çocuklarda okul başarısı, çoklu zeka kuramı, çocuklarda çoklu zeka, çocukta çoklu zeka, eğitimde zeka, öğrenimde zeka, zeka çeşitleri, öğrenme biçimleri, psikolojide zeka, zekanın tanımı, zekanın türleri, akıl, insan aklı, zeki, zeki insan, sözel zeka, dilsel zeka, mantıksal zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, mekansal zeka, bedensel zeka, kinestetik zeka, kişisel zeka, müziksel zeka, ritmik zeka, çocukta kilo, çocuk kilosu, çocukta obezite, çocukta kilo ile mücadele, çocukta kilo sorunu, kilolu çocuklar, çocuklarda şişmanlık, zekar türleri, uzamsal zeka, müzik zeka, kişiler arası zeka, çoklu zeka alanları, eğitimde çoklu zeka, zeka kuramı, zeka kuramları, zekanın niteliği, zeki olmak, triarşik zeka kuramı, iki etmen kuramı, duygular, duygularımız, duygusal zeka nedir, duygusal zeka teorisi, duygusal zeka ölçümü, yüksek duygusal zeka, duygusal iq, duygusal zeka becerileri, zeka gelişimi, çocukta zeka, çocukta zeka gelişimi, matematik zekası, harekete dayalı zeka, müzik zekası, müzik kulağı, iq seviyesi, karne, okul, anne-baba, eğitim, karne endişesi, karne cezası, karne tepkisi, okul karnesi, zayıf karne, karne psikolojisi


16:31
Top