2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Zeka
Zeka Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Zeka Kavramı ile İlgili 153 Makale
ZEKA, ZEKA TESLERİ, HEYETTEKİ ZEKA DEĞERLENDİRMELERİ YÖNERGESİ HAKKINDA TESPİTLER, ÖNERİLER Son yönergeyle özürlü raporlarının değerlendirilmesinde belli testlerin şart koşulduğu görülmektedir. 14 yıldır bir ilin tüm zeka değerlendirmelerini yapan deneyimli bir psikolog olarak-- sözkonusu yönerge ile yeniden gündeme gelen zeka, zeka testleri ve zeka değerlendirmesi konularındaki görüşlerimi -- tespitlerimi paylaşmak istiyorum. 1. Zeka testi zeka değerlendirmesinin bizatihi kendisi değildir. Bütün bilimsel kitaplarda belirtildiği üzere zeka testi zeka değerlendirmesinde kullanılan araçlardan sadece bir tanesidir. Büyük ölçüde fikir verirler, kanaati kuvvetlendirirler ancak tek başına sonu... »»»
ZEKA NEDİR Sözlük anlamı: İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. Zeka, diğer şeyler arasında, akıl yürütme (mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren genel bir zihinsel kapasitedir. Zihinsel süreçler sergilenen davranışlara bakılarak değerlendirilir. Bu davranışlar çeşitli testler ve gözlemlerle değerlendirilir. Zihin; algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: Zeka , zihnin öğrenme , öğrenilende... »»»
ZEKA GELİŞİMİ NE ZAMAN TAMAMLANIR Öğretmenler, birden fazla çocuk sahibi olan anne babalar, çok kardeş olan kişiler, birçok çalışanı olan işverenler, birçok memuru idare eden amirler… her bireyin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu çok iyi bilirler. Anne baba beş parmağın beşi bir değil diyerek çocukları arasındaki farkları dile getirir. Yaşından beklenmeyecek bir olgunluk gösteren kişilere akıl yaşta değil baştadır, hiç akla gelmeyen bir noktayı dile getiren birine akıl akıldan üstündür denir. Evrende sayılamayacak çoklukta varlık var, her bir varlık ve o varlıkların özellikleri hakkında tüm bilgilere sahip olmak ise mümkün değil. Her konuda tek başına uzmanlaşmak imkans... »»»
Zeka'nın çeşitli tanımları yapılmıştır. Zeka bir adaptasyondur. Bir başka tanıma göre testlerin ölçtüğü şeydir.Zeka, tekrarla kazanılmış bir davranış alışkanlık süreci olarak tanımlanabilir. Bunların içinde deneme, yanılma, araştırma, alışkanlıklar vardır. Zekayı etkiileyen bir çok faktörler vardır. BUNLAR : Genetik faktörler Çevresel faktörler Beslenme şeklinde sıralanabilir. Fonksiyonel bakımından zeka, tanıma fomksiyonlarının giderek bir denge meydana getirmesidir. Yapısal açıdan zeka, herşeyden önce, aksiyonların giderek ters giderliğiyle belirlenir. İlkel aksiyonlar tek yönlüdür: ÖRNEĞİN: Kedinin süt içmesi gibi. Bunlar bir amaca ulaşması için yapılan fiillerdir. A... »»»
Duygu-Zeka ilişkisi ve Duygusal Zeka IQ sizi okuldan mezun eder, EQ ise hayattan! EQ(emotional intelligence) duygusal zeka olarak da tanımlanan, sayısal zekanın gölgesinde kalmış, hak etiği değeri ve önemi bir türlü bulamamış zeka türü. Toplum içinde var olabilmemizin, ilişkilerimizin, düşünme biçimimizin anahtarı bana kalırsa da… Duygu ve Zeka İlişkisi Duygu ve zeka arasındaki ilişki bütün insanlık tarihi boyunca tartışılmış felsefi bir konudur ve modern ve klasik olarak iki ayrı başlık olarak incelenebilir. Klasik yaklaşımda Platon duyguların alt düzeyde ve yönsüz olduklarını ve mantık tarafından yönlendirmelerinin gerekli olduğunu öne sürmüştür. Antik felsefede Stoacılar ise bilge... »»»
► Zeka Artık Eski Zeka Değil Psk.Esra ERDOĞAN
ZEKÂ artık ESKİ ZEKÂ değil! Özellikle son 15 yıldır teknolojinin ilerlemesiyle ve yeni tarama teknolojilerinin bulunmasıyla, nörologlar insan beynindeki bir takım etkinlik biçimlerini görebilmektedir. Dolayısıyla bilim adamları insan beyni ve öğrenme süreciyle ilgili daha önceki dönemlere göre çok daha fazla bilgiye ulaşarak zekâ olgusunun tanımında yeni bakış açıları getirmişlerdir. Daha önceki dönemlerde bilim adamlarının kimisi zekâyı kalıtımsal, değişmeyen, bir olgu olarak varsaymışlardır. Örneğin Terman zekâyı soyut düşünce becerisi, Wechsler ise bireyin amaca yönelik akılcı düşünme kapasitesi ve çevresiyle etkin bir şekilde baş edebilmesi şeklinde tanımlayarak zekânın genel tanıma... »»»
► Çoklu Zeka ve Zeka Türleri Psk.Serap DUYGULU
Yıllardır üzerinde belki de en çok konuşulan kavram ‘Zeka’ olmuştur.Zekanın ne olduğu, kimlerde ne düzeyde bulunduğu,zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen şeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip olacağımız yüz yıllardır merak ve tartışma konusudur.Akademik eğitimin ve başarının günümüzde neredeyse en önemli konu haline geldiği de göz önünde bulundurulduğunda özellikle çocuklardaki zeka potansiyeli olayın en can alıcı kısmını oluşturdu. Bütün bunlar bir yana zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı.Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğunu ve eskiden bildiğimiz birçok şeyin aslında çok da doğru o... »»»
Zekanın bir çok tanımı olmakla birlikte kısaca zekayı; planlama, algılama, düşünme, bellek, öğrenme ve organize etme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Bireylerin zeka düzeyleri zeka testleriyle değerlendirilir. Türkiye de geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış en yaygın olarak kullanılan çocuklar için zeka testi WISC-R dır ve 6-16 yaş grubuna uygulanır. WISC-R zeka testi sözel ve performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Genel bilgi, benzerlik, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama ve sayı dizisi sözel alt testlerdir. Resim tamamlama, küplerle desen, parça birleştirme, resim düzenleme, şifre ve labirent alt testleri de performans alt testleridir. Testin süre... »»»
DUYGUSAL(EMOSYONEL) ZEKA Son yıllarda duygusal zeka kavramı üzerinde çok konuşulan ve tartışılan bir kavram olmuştur. Bunun nedeni hayatta başarı ve mutluluğun sağlanabilmesinde, belirli bir IQ düzeyinin yanı sıra, bireylerin duygusal zekaya da sahip olmalarının gerekliliğidir. Araştırmalara göre duygusal zekası yüksek olan bireyler, aile ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen, daha fazla üreten, iş hayatında astları ve üstleri tarafından sevilip sayılan ve kariyerinde daha hızlı yükselebilen kişilerdir. Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlaya... »»»
Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramına Göre Yeni Eğitim Modeli Günümüzde bir çok eğitim sistemi kurgulanırken göz önüne alınan kriterler ve uygulanış şekilleri bakımından benzerlikler göstermektedir. Uygulama halinde olan bu eğitim sistemlerinin temel gayesi, çocuğa içinde yaşadığı toplumun kültürel ve tarihsel birikimlerini aşılamak ve yetişkin olarak varlık sürdüreceği, doğduğu ülkedeki sosyal gruba uyum göstermesidir.Bu uyumu gerçekleştirmek için, ilk öğrenme ailede başlatılır, konuşma ve dil becerilerinin ilk tohumlarının atıldığı aile ortamı, çocuğun gözlem yoluyla kültürlendiği ilk okuludur. Tüm bu süreçleri şekillendiren, aileler ile iş birliği kuran, sistemini uygulamaya koyan, uygulama ala... »»»
WİSC-R NEYİ ÖLÇÜYOR SADECE ZEKAYI MI ?!!! Anne ve babalar çocuğunun var olan her becerisini, problem çözme kapasitesini, akıl yürütme tarzını birer zekâ belirtisi olarak yorumlamaya oldukça meyillidir. Dolayısıyla da her anne baba içten içe çocuğunun zekâ seviyesini merak eder. Birçoğu da zekâ testi uygulatarak çocuklarının “zekâ seviyesini” öğrenirler. Burada anne ve babaların gözden kaçırdıkları bir nokta var. Çocuğun yüksek bir zekâya sahip olması ne akademik başarısını doğrudan etkiler ne de çocuğun mutlu olmasını sağlar. Özünde anne ve babanın kişisel merakını gidermek dışında herhangi bir işlevselliği de yoktur. Altını çizerek vurgulamak isterim ki tüm psikolojik testler ve zekâ test... »»»
Çocuk gelişimi alanında yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında, özellikle anne ve babaların küçük çocuklarımıza ne tür şarkılar dinletmeliyiz sorusuyla karşılaştım. Bu nedenle bu makaleyi bu soruların cevabı olması amacıyla beni takip eden anne babalar ve çocuk gelişimi alanında hizmet veren uzmanları bilgilendirmek üzere kaleme aldım. Öncelikle çocuk gelişimini kategorilere ayırmak gereklidir, çocuğun ilk gelişimi anne karnında başlamaktadır, bu süreçte çocuk dış dünyadan gelen her türlü uyaranı anne karnındaki ince zar içinden algılar. Evin içinde anne ve babanın tartışmaları dahil bütün dışsal seslere karşı uyaranlar anne karnındaki çocuk tarafından algılanır, özellikle duyu organl... »»»
Hangi çocuklara üstün zekâlı denilenirebilir, üstün yetenek ile üstün zekâlı olmak aynı kavramlar mıdır? Hiperaktivitenin zekâyla ilgisi var mıdır? Anne babaların, ayırt etmekte zorlandığı bu kavramları açıklamaya çalışacağım bu makalemde. Bu kavramlar üzerinde fikir edinmeye çalışan herkesin ilk bilmesi gereken nokta, üstün zeka kavramının üstün yetenek kavramı içinde düşünülmesinin önemi. Ayrıca, sürekli hareket halinde olan, dışarıdan meraklı, maceracı-kaşif, kısacası bu özellikleriyle zekasal bir parlaklık gösteren bazı çocukların aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşıyor olabilir, özellikle bir konu üzerinde odaklanmada yaşanılan güçlükle ve aşırı hareketlilikle kendi... »»»
· Adler kişiliğin ve yaşam biçiminin oluşmasında etken olan doğum sırasının önemini vurgulamıştır. Adler’den sonra ‘doğum sırası’ konusuyla ilgili yapılan gözlem ve bazı bilimsel araştırmalarda bütünsel bir tanıya varılmamakla birlikte, kardeşler arası yıl farkı ve cinsiyet ile birlikte doğum sırasının çocuğun kişilik ve davranış gelişiminde etkili olduğu görüşünde birleşilmiştir. · İlk çocuk ebeveynlik durumunun yaratıcısıdır. Birinci çocuk dünyaya geldiğinde anne-baba yeni doğana ilişkin kaygı ve abartılı beklentilerle yüklüdür. Genellikle ilk çocuğa kardeşlerine karşı anne-babalık rolü yüklenir. Kardeşler tartıştığında kendisinden cömert bir anlayış beklenir. Bunun sonucunda ilk çocukl... »»»
► Çoklu Zeka Psk.Fatma Nihal ADA
► Duygusal Zeka Psk.Bahar ERDEN
► Zeka Nedir? Psk.Kamil ERTEKİN
► Çocuk ve Zeka Psk.Mehmet DUMAN
► Zeka Kuramları Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Cinsel Zeka Psk.Sabahat ERLER
► Sosyal Zeka Dr.Psk.Tayfun DOĞAN
► Wısc-4 Zeka Testi Psk.Elif Can ÖZTÜRK
► Wısc-R Zeka Testi Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Wisc-R Zeka Testi Psk.Büşra SEZİKLİ
► Beyin, Yaratıcılık ve Zeka Psk.Dnş.Ahmet Vezir TAYLAN
► Çocuklarda Zeka Gelişimi Emine ERASLAN
► Wısc-R Zeka Testi Psk.Seval HACIM KILIÇ
► Diş Hekimliği ve Duygusal Zekâ Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Duygusal Zeka Nedir? Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Bebeklerde Zeka Gelişimi Psk.Serap DUYGULU
► Çoklu Zeka Uygulamaları Ebru KALAY SULAR
► Üstün Zeka ve Yetenek Psk.Bilge AYGÜN
► Okul Öncesinde Zeka Oyunları Psk.Dnş.Göksenin TETİK
► Zeka Ölçeği Wısc-R Nedir? Psk.Serap SÖZEN
► Çoklu Zeka / Öğrenmenin Sekiz Biçimi Psk.Büşra YURTSEVER
► Bizim Zamanımızda Duygusal Zeka mı Vardı? Psk.Dnş.Tuğçe ALTUNBAŞ
► Eksik Olan Dikkat, Zeka Değil! Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Çoklu Zeka Kavramı ve Zekanın Türleri Psk.Mehmet Enver BAYATLI
► Zeka Testi Olarak Wısc-Iv'mü Wısc-R mı? Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
► Yenidoğan Tarama Testleri(Zeka Testleri) Dr.Anıl YEŞİLDAL, Çocuk Doktoru
► Zekam Kaç, Zeki miyim? Psk.Dnş.Tuğçe ALTUNBAŞ
► Psikolojik Testler Psk.Büke TUNCEL
► İyi İlişkilerin Olmazsa Olmazı ! Psk.Dnş.Nilgün SARI
► Üstün Zekalı Çocuklarla Yaşamak Psk.Burçin DEMİRKAN
► Wisc-R Testi Analizi ve Üstün Zekalılar Psk.Dnş.Ayşegül ÜLKÜ USLU
► Zihinsel Engeli Olan Bir Kardeşle Yaşamak Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
► Çocuklarda Gelişimsel Gecikmeler Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Üstün Yetenekli Çocuklar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Psikolojik Testler Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Çocuklarda Uyku Düzeni Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Üstün Özel Yetenekli Çocuğu Anlamak Psk.Dnş.Oktay TOPALOĞLU
► Wısc-R Testi Nedir? Psk.Hayriye ÖZCAN
► Üstün Zekalı Çocuklar Psk.Dnş.Mehmet Akif AYDIN
► Müzik, Beyin ve Öğrenme Psk.Mehmet CEYLAN
► Okuma Yazma Sorunu Hanife TETİK
► Üstün Zekalı Bilgisayar Korsanları Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Kişilik Testleri Psk.İlhan BOZKURT
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
► Bebeklerin Zekası Nasıl Geliştirilir? Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► İsrailde Üstün Zekalılar Eğitimi Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Türkiye’de Üstün Zekalı Doğmak Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Çocuk Ruhsal Bozuklukları Psk.İlker KÜÇÜK
► Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
► Hamilelikte ve Tüp Bebek İçin Tiroid Tetkiki Yaptırmanın Faydaları Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Prader-Willi Sendromu Erdi KANBAŞ
Zeka Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Psk.Gökhan ÇINAR, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Nurullah DEMİR, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Uzm.Psk.Sema TURSUN, Diyarbakır
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Tuğba AK, İstanbul
Prof.Dr.Ayşe SERDAROĞLU, Ankara , Nörolog
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.Selin ERGÜDEN, İstanbul
Oya YILDIZ, İzmir
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Anıl YEŞİLDAL, İstanbul , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.İlker GÜNYELİ, Isparta , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Şahnur YAMAN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Seda KURT, İstanbul
Psk.Ahu ÖZMEL, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Samet ÇELİK, Zonguldak
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Hilal YAVUZ, Antalya
Psk.Serhat ÖZMEN, İstanbul
Psk.Reşit TUNA, Şanlıurfa
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Psk.Zeynep Sinem ERDOĞAN, İçel (Mersin)
Psk.Berna ÜNVER, İstanbul
Ertürk ATMACA, Antalya
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Zehra BABAT, İstanbul
Psk.Ceren ÖZTÜRK, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Emine ERASLAN, İstanbul
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Psk.Eda ERGÜR, Balıkesir
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Op.Dr.Sadi AKŞEHİRLİ, Ordu , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Selda ÖRNEK HANIMOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hasan YILDIZ, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Başar AKÇAGÖZ, İstanbul
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Psk.Işıl ÖZÜAK, İstanbul
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Murat TEMİZ, İstanbul
Psk.Merve OGAN, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Psk.Yusuf FİŞEK, İstanbul
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Psk.İrem FIRAT, İstanbul
Psk.Cahit SARI, Kahramanmaraş
Ebru KALAY SULAR, İstanbul
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Yasin BAKIŞ, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Kerem GÜMÜŞ, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Hasan TEZCAN, Antalya
Psk.Samet ÇOBAN, İstanbul
Dr.Rukiye Çolak SİVRİ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Harun AKSOY, Kayseri
Psk.Pelin ANKAY, İstanbul
Uzm.Psk.Cansu GÜL, İstanbul
Psk.Yunus KARA, İstanbul
Merve TAYIZ, Afyon
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Dr.Adil ZORLU, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Bahar BİLGE, İstanbul
Psk.Emel KOLTUK, İstanbul
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Dr.İhsan RUA, Van , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Fürüzan EROĞLU, İstanbul
Psk.Demet AY, İstanbul
Psk.Yelda ÖGE, Eskişehir
Dr.Abdulaziz GÜLTÜRK, Ankara , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Erhan BAYRAM, İzmir , Çocuk Doktoru
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Banu VARDAR, İstanbul
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Sema YILMAZ, Kayseri
Psk.Tuğba GÖK, İstanbul
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
Dr.Hüseyin YURDAKUL, Konya , Tıp Doktoru
Psk.Ezgi ÖZKAN, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Sare UÇAR, İstanbul
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Ramazan BOYACI, İstanbul
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
zeka KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların zeka KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
zeka testleri, zeka ölçümü, özürlüler idaresi başkanlığı, zeka testi, zeka nedir, zeka geriliği, mental retardasyon, üstün zeka, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, bedensel-kinestetik zeka, sözel-dilsel zeka, duygusal zeka, içsel zeka, kişilerarası zeka, görsel-uzamsal zeka, gardner, çoklu zeka teorisi, mantıksal-matematiksel zeka, müziksel-ritmik zeka, doğa zekası, çocukta zeka, somut işlemler, soyut zeka, zeka seviyeleri, zeki, zekilik, duyu zekası, haretket zekası, zekanın aşamaları, wisc zeka testi, wisc testi, stanfort binet testi, stanfort binet zeka testi, cattel zeka testi, duygu ve zeka, duygu zeka ilişkisi, duygular, zeka türü, ilişkilerde zeka, çoklu zeka nedir, zeka türleri, ölçülebilir zeka, sözel dilsel zeka, görsel mekansal zeka, bedebnsel kinestetik zeka, mantıksal matematiksel zeka, sosyal zeka, kişisel içsel zeka, müziksel ritmik zeka, düşünce, akıl, mevlana, psikoloji, danışma, terapi, psikolog, işlev, fonksiyon, duygu, biliş, zihin, beyin, hafıza, iletişim, ruhsal, sorun, çoklu zeka, çocuklarda okul başarısı, çoklu zeka kuramı, çocuklarda çoklu zeka, çocukta çoklu zeka, zeka tipleri, çocuk ve zeka, zeka kuramları, zeka kuramı, zekanın niteliği, zeki olmak, zekanın tanımı, zeka çeşitleri, triarşik zeka kuramı, iki etmen kuramı, cinsel zeka, seks, cinsellik, yanlış seks mitleri, cinsel mutluluk, sekste zeka, cinsellikte zeka, farkındalık, zekanın çeşitleri, sosyal iq, sosyal zekanın tanımı, sosyal zeka nedir, wısc-4 zeka testi, wısc-4, çocuk zeka testleri, iq testi, wiscr, wiscr zeka test, ilkokul zeka testi


08:01
Top