2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocukta Zeka
Çocukta Zeka Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukta Zeka Kavramı ile İlgili 13 Makale
Zeka'nın çeşitli tanımları yapılmıştır. Zeka bir adaptasyondur. Bir başka tanıma göre testlerin ölçtüğü şeydir.Zeka, tekrarla kazanılmış bir davranış alışkanlık süreci olarak tanımlanabilir. Bunların içinde deneme, yanılma, araştırma, alışkanlıklar vardır. Zekayı etkiileyen bir çok faktörler vardır. BUNLAR : Genetik faktörler Çevresel faktörler Beslenme şeklinde sıralanabilir. Fonksiyonel bakımından zeka, tanıma fomksiyonlarının giderek bir denge meydana getirmesidir. Yapısal açıdan zeka, herşeyden önce, aksiyonların giderek ters giderliğiyle belirlenir. İlkel aksiyonlar tek yönlüdür: ÖRNEĞİN: Kedinin süt içmesi gibi. Bunlar bir amaca ulaşması için yapılan fiillerdir. A... »»»
► Çocuk ve Zeka Psk.Mehmet DUMAN
"Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız." Mevlana Celaleddin-i Rumi “Duygusal zeka” kavramı literatürümüze girdiğinden beri “empati kurma” gibi yeteneklerimizin de sözel bilgiyi kullanma veya performansa dayalı zeka bölümlerimiz kadar önemli olduğunu öğrenmeye başladık. Öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, kendimizi yeni durumlara uyarlayabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak tanımlanabilen zekâ; tarih boyunca farklı yaklaşımlarla değerlendirilmiştir. Son 30 yıldır ise geleneksel zekâ anlayışının, insan beyninin sınırlarını daraltan ve insanın sahip olduğu geniş bilişsel potansiyeli yadsıyan bir niteliğe... »»»
► Çocuklarda Zeka Gelişimi Emine ERASLAN
Çocuklarda zeka gelişimi için neler yapılmalıdır? Çocuğun doğumundan 2 yaşına kadarki sürede yapılacak en önemli şey çocukla göz kontağı kurarak sürekli konuşmaktır. Bütün dünyadaki çocuklarda bilinçli gülmenin ilk başladığı zaman 40 – 45 günlük oldukları dönemdir. Ailelerin bunu çok iyi takip ederek çocuklarıyla çok fazla zaman geçirmeleri gerekir. Bu süreçte zihinsel gelişim ve sosyalleşme başlar. Eğer ki çocukta bu yoksa annenin, doktoruna durumu bildirmesi gerekir. Bu da zihinsel gelişimle ilgili önemli bir detaydır. 2 yaşa kadarki dönemde çocuğun mümkün olduğunca insanlı ve çocuklu ortamlarda bulunması gerekir; çünkü bu dönemdeki öğrenme çok büyük önem taşır ve çocuğun öğrenebi... »»»
► Çocuk Ruhsal Bozuklukları Psk.İlker KÜÇÜK
Çocukta Zeka Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Emine ERGÜN, Ankara
Emine ERASLAN, İstanbul
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
çocukta zeka KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukta zeka KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
zeka, zeka testleri, somut işlemler, soyut zeka, zeka seviyeleri, zeka testi, zeki, zekilik, duyu zekası, haretket zekası, duygusal zeka, zekanın aşamaları, wisc zeka testi, wisc testi, stanfort binet testi, stanfort binet zeka testi, cattel zeka testi, çocuk ve zeka, zeka kuramları, zeka gelişimi, zekanın gelişimi, çocuklarda zeka gelişimi, çocukta zeka gelişimi, çocuklarda zeka, çocukta zeka testi, çoklu zeka, zeka çeşitleri, dilsel zeka, görsel zeka, zeka türleri, mantıksal zeka, matematik zekası, harekete dayalı zeka, bedensel zeka, müzik zekası, müzik kulağı, iq seviyesi, sosyal zeka, kişilerarası zeka, içsel zeka, bebekte zeka, bebekte zeka gelişimi, bebekte zihinsel gelişim, üstün zekalı çocuklar, özel yetenekli, üstün yetenek, zeki çocuklar, wisc-r, stanford binet, üstün yetenekli çocuk, dahi çocuk, çocuğum üstün yetenekli, zeki çocuk, çocukta üstün yetenek, öğrenme güçlüğü, okuduğunu anlamama, zor öğrenme, özel öğrenme güçlüğü, üstün zeka, deha, asperger, dikket eksikliği, disleksi, ileri zeka, çocuk ruhsal bozuklukları, zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranış, kekemelik, yeme, otizm, öğrenme, çocukta ruhsal problemler, çocukta ruhsal hastalıklar, çocuk psikolojisi, çocukta ruhsal bozukluk, çocukta zeka geriliği, çocukta ödev, çocuk, çocukta öğrenme güçlüğü, ders çalışmak, okuma problemi, yazma problemi, ev ödevi, çocukta öğrenme güçlüğü, çocukta utangaçlık, çocukta hiperaktivite, çocukta dikkat eksikliği


18:24
Top