2007'den Bugüne 90,540 Tavsiye, 27,853 Uzman ve 19,764 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Duygusal Zeka
Duygusal Zeka Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Duygusal Zeka Kavramı ile İlgili 24 Makale
ÜÇ DUYGUSAL BECERİ: DUYGUSAL ZEKA (EQ), ALEKSİTİMİ ve EMPATİ İnsan, düşünceleri, duyguları ve bunları sözel olarak ifade edebilmesiyle, doğadaki diğer tüm canlılardan daha üstün ve onlardan farklı bir konuma sahip olan bir canlıdır. Duygular insan yaşamının nerdeyse tümümü etkileyebilecek bir önemde olup, insan yaşamının anlamını, tadını ve hatta amacını oluşturabilecek bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle duyguların, insan yaşantısının merkezinde bir yerde ve önemde olduğu söylenebilir. Çağımız iletişim çağı olmasına rağmen, insan insana yaşanan çatışmaların temelinde düşüncelerin olduğu kadar, duyguların da ifade edilmemesinin/edilememesinin yattığı görülmektedir. Duyguların ifade ed... »»»
Duygu-Zeka ilişkisi ve Duygusal Zeka IQ sizi okuldan mezun eder, EQ ise hayattan! EQ(emotional intelligence) duygusal zeka olarak da tanımlanan, sayısal zekanın gölgesinde kalmış, hak etiği değeri ve önemi bir türlü bulamamış zeka türü. Toplum içinde var olabilmemizin, ilişkilerimizin, düşünme biçimimizin anahtarı bana kalırsa da… Duygu ve Zeka İlişkisi Duygu ve zeka arasındaki ilişki bütün insanlık tarihi boyunca tartışılmış felsefi bir konudur ve modern ve klasik olarak iki ayrı başlık olarak incelenebilir. Klasik yaklaşımda Platon duyguların alt düzeyde ve yönsüz olduklarını ve mantık tarafından yönlendirmelerinin gerekli olduğunu öne sürmüştür. Antik felsefede Stoacılar ise bilge... »»»
► Duygusal Zeka Psk.Bahar ERDEN
Zaman zaman bazı arkadaşlarınızın sizden çok daha az ders çalıştığı halde daha yüksek notlar aldığına şahit olmuşsunuzdur. Bunun için kolay fakat doğru olmayan açıklama, doğuştan veya genetik özelliklerden kaynaklanan "zeka farkı" olduğudur. İnsanlar çoğunlukla kelimeleri dikkatsizce kullanırlar; "daha iyi beyin" veya "yüksek IQ" gibi. Fakat artık biliyoruz ki zeka öğreniliyor. Kendimizi öğrenmeye ne kadar zorlarsak, beynimizdeki belli modüller daha iyi iletişim kuruyor. IQ, okuma, yazma, ve aritmetik becerileri ölçer. Fakat bu akademik zekanın duygusal yaşamla hiçbir ilgisi yoktur. Zeki olan birisi, Daniel Goleman'ın(33,34) Duygusal Zeka kitabındaki bir karakter olan David Pologruto gibi ra... »»»
DUYGUSAL(EMOSYONEL) ZEKA Son yıllarda duygusal zeka kavramı üzerinde çok konuşulan ve tartışılan bir kavram olmuştur. Bunun nedeni hayatta başarı ve mutluluğun sağlanabilmesinde, belirli bir IQ düzeyinin yanı sıra, bireylerin duygusal zekaya da sahip olmalarının gerekliliğidir. Araştırmalara göre duygusal zekası yüksek olan bireyler, aile ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen, daha fazla üreten, iş hayatında astları ve üstleri tarafından sevilip sayılan ve kariyerinde daha hızlı yükselebilen kişilerdir. Duygusal zeka, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlaya... »»»
► Diş Hekimliği ve Duygusal Zekâ Dt.Songül MİRZAOĞLU
Duygusal zekâ(EQ) bir insanın kendisine veya başkasına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisidir. Duygusal zeka beş yetkinlikten meydana gelir. Duyguların farkında olma, Duygularını kontrol etme, Kendini motive etme, Empati, Sosyal beceriler. Bunlardan ilk üç tanesi kişinin kendisiyle ilgili olan durum ve davranışları yönetmede; mutlu ve başarılı bir birey olmada önemli iken diğer ikisi çevreyle olan ilişkilerinde daha etkilidir. Empati; kişinin etrafındaki insanların duygularını; kaygılarını, ihtiyaçlarını anlayabilmesidir.Empati yeteneğiolan bireyler dile getirilemeyen duygularısezebilen kendilerini başkalrının yerine koyarak onları anlayabilen... »»»
► Duygusal Zeka Nedir? Psk.Gözde EMİK AKSOY
Günlük yaşamda sınırlı sayıdaki iç yaşantı “duygu” olarak adlandırılır. Kişinin belirli bir alanda algıladıkları, hissettikleri, onun fenomenal alanını oluşturmaktadır. Fenomenal alanın içindeki istekler, heyecan uyandıran iç yaşantılar da duygularımızı oluşturmaktadır. Bu gün sahip olduğumuz tüm duygular belirli işlevlere sahip olduğu için evrim süreci boyunca varlığını sürdürmüş ve günümüze ulaşmıştır. Duygularımızın genel işlevi, doğaya ve topluma uyum sağlamaktır. Uyum sağlayarak hayatta kalma ihtimalimizi arttırırız. İnsanların duyguları, düşünceleri ve davranışları birbirleriyle ilişkilidir. Duygular, hedeflere yönelik davranışlarımızın itici güç kaynağını oluşturur. Düşüncelerimiz ... »»»
DUYGUSAL ZEKA VE GELİŞTİRME YOLLARI Zeka, kişisel anlamda en büyük servetimizdir. Bu nedenle araştırılan konuların en başında zeka gelir. Akademik zekanın (IQ) yanında Duygusal zeka (EQ) bizi diğerlerinden ayıran unsurdur. Duygusal zekası yüksek kişilerin yaşantılarında gösterdikleri başarının, hayattan aldıkları doyumun daha yüksek olduğu araştırmalarla net olarak ortaya konmuştur. Tanım itibariyle bakılırsa duygusal zeka; insanların kendilerinde bulunan karmaşık duyguları anlaması ve bu doğrultuda karşısındaki insanların da duygusal anlamdaki ifadelerini çözümleme becerisini ifade etmektedir. Dr. Daniel Goleman, "duygusal zekayı kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duyguları... »»»
► Bizim Zamanımızda Duygusal Zeka mı Vardı? Psk.Dnş.Tuğçe ALTUNBAŞ
BİZİM ZAMANIMIZDA DUYGUSAL ZEKA MI VARDI? “Çocuğum aslında bizimle çok iyi konuşuyor ama başkalarına gelince sessizleşiyor, söz alsın, kendini anlatsın istiyorum artık” “Okulda sürekli kavganın içinde. Arkadaşları onunla anlaşamayınca o da onlara vuruyor bazen. Bir dediğini iki etmiyoruz. Neden böyle anlamıyorum” “Çok başarılı bir çocuk, sınavlarda hep derece yapıyor, bu şekilde bir çocuk nasıl arkadaş bulamaz?” “Bizde çocuk da olduk öğrenci de, bizim zamanımızda bunlar yoktu”….. Bu gibi cümleler zaman zaman sizin de aklınızdan geçiyor olabilir. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar başarıda etkisi olduğu bilinen akademik zeka (IQ) neden yeterli gelmiyor o zaman?. Acaba zeka kavramına çok... »»»
Kişiler arası ilişkinin en yoğun olarak yaşandığı toplumsal kurumlardan biri de evlilik kurumudur. Evlilik, insan yaşamını etkileyen ve yaşamı için aldığı en önemli kararlardan biridir. Evlilik, iki insanın yaşamlarını birleştirerek, ruhsal, duygusal ve fizyolojik olarak mutlu ve huzurlu olmayı hedeflediği bir kurumdur. Aynı evi paylaşma, aynı evde yaşama, birbirlerinin alışkanlıklarını kabul etme, görev ve sorumlulukları yerine getirme, birlikte ortak bir yaşamı paylaşmadır. Sağlıklı bir aile yaşamı için, eşler arasındaki uyumun sağlanarak, çiftlerin kendi ilişkilerinde, akrabalarıyla olan ilişkilerinde, evle ilgili görev ve sorumluluklarında uyum ve birlikte hareket etmelerini gerektirir... »»»
Her duygu bizi bir şekilde hareket etmeye hazırlar; her biri insan hayatında tekrarlanan güçlüklerle baş edebilecek şekilde bizi yönlendirir. Bu durumlar evrimsel tarihimiz boyunca defalarca tekrarlandıkça, duygusal repertuarımızın yaşamın sürdürülebilmesi açısından değeri, kalbimizin doğuştan, otomatik eğilimleri olarak sinir sistemimize işlenmesiyle kanıtlanmıştır. İnsan doğasını duyguların gücünden soyutlayarak anlamaya çalışmak, üzücü bir dar görüşlülüktür. Hepimizin kendi deneyimlerinden bildiği üzere, kararlarımızı ve hareketlerimizi şekillendirirken hislerimiz çoğu zaman düşüncelerimize baskın çıkar. Salt zekâya, yani IQ’nun ölçtüğü şeye verdiğimiz değer ve önemde çok aşırıya gitmişiz... »»»
DUYGUSAL ZEKA “Kendimi tanıyorum,seni anlayabiliyorum!” Huzurun anahtarı duygusal zekadır. Hayatta başarı ve mutluluğun anahtarı, akademik zekadan çok duygusal zekadır. Duygusal zeka duygularımızı nasıl idare ettiğimiz anlamına gelir. Nasıl empati kurduğumuz ve diğer insanlarla nasıl geçindiğimiz önemlidir. Duygusal zeka, iletişim ve duygularla ilgilenme yeteneğidir. Önemli bir insan becerisidir. Duygusal zeka deneyimlerle öğrenilir ve zamanla gelişir, doğuştan değildir. Duygusal zeka gelişiminde başarısızlık problemlere yol acar. Duygularımız doğal birer parçamız, düşüncelerimizi etkiler, davranışlarımızı yönlendirir, ihtiyaçlarımızın karşısında bizi uyarır, zorluklar ... »»»
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GİRİŞ Zeka; öğrenme, anlama ve alışılmamış durumlarla baş edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre zeka, basit bilgiyi elde edip, onu yeni durumlarda kullanma yeteneği olarak tarif edilmektedir (Gürbüz ve Yüksel, 2008). Psikolojide insan zekası yoğun bir araştırma alanı olmuştur. Zeka, çevreyi seçme, onu biçimlendirme ve ona uyum için gerekli olan zihinsel yeteneklerdir. Bu nedenle 'zekice' diye nitelenen bir davranış, bir çevresel bağlamdan diğerine değişebilmesine rağmen, bu davranışın altında yatan zihinsel süreçler değişmez. Fakat bununla b... »»»
Zekâ kavramının en bilinen ve kabul edilen tek kelimelik ifadesi uyumdur. Uyum, insanın kendisi ile ilgili muhakemesi ve kendi içerisindeki devinimi bir yana çevreyle örtüşmesi ve alışveriş sürecini içerir. Bu konudaki akla gelen ilk soru şu olabilir: Zaman, biz ve çevremiz bu denli değişirken, bu uyum sürecini nasıl yakalayabiliriz? Tabi ki değişimi yakalayarak ve yine değişime uyum sağlayarak... Herakleitos’un aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözü hem zamanın hem de bizim değiştiğimizi gösteren en bilinen değişim sözü. Çevreye uyum için ise kendi uyumumuzun yerine getirilmesi şart. Goethe’nin söylediği şu söz bu içeriği yansıtmaktadır: Önce kendimizle uyum içinde olalım ki dışarıdan karşımı... »»»
DUYGUSAL ZEKA (BİR LOKUM MU? İKİ LOKUM MU?) 1960’larda psikolog Walter Mischel tarafından Stanford Üniversitesi kampusundaki yuvaya devam eden çocuklarla başlatılan çalışmada, dört yaşındaki çocuklar liseden mezun olana kadar izlenmişlerdir. Araştırmacı dört yaşındaki çocuklara dışarıda 15-20 dakikalık bir işinin olduğunu, kendisini beklemelerini söylüyor. Eğer kendisinin dönmesini beklerlerse, dönüşte bekleyen herkese iki lokum vereceğini söylüyor. Fakat, beklemek istemeyen olursa, onlar hemen, sadece tek lokum alabilirler diyor ve dışarı çıkıyor. Çocuklardan bazıları araştırmacı çıkınca hemen bir tek lokumu alıp yiyor. Diğerleri iki lokuma sahip olmak için baştan çıkarıcı lokum... »»»
ZEKA GELİŞİMİ NE ZAMAN TAMAMLANIR Öğretmenler, birden fazla çocuk sahibi olan anne babalar, çok kardeş olan kişiler, birçok çalışanı olan işverenler, birçok memuru idare eden amirler… her bireyin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu çok iyi bilirler. Anne baba beş parmağın beşi bir değil diyerek çocukları arasındaki farkları dile getirir. Yaşından beklenmeyecek bir olgunluk gösteren kişilere akıl yaşta değil baştadır, hiç akla gelmeyen bir noktayı dile getiren birine akıl akıldan üstündür denir. Evrende sayılamayacak çoklukta varlık var, her bir varlık ve o varlıkların özellikleri hakkında tüm bilgilere sahip olmak ise mümkün değil. Her konuda tek başına uzmanlaşmak imkans... »»»
Zeka'nın çeşitli tanımları yapılmıştır. Zeka bir adaptasyondur. Bir başka tanıma göre testlerin ölçtüğü şeydir.Zeka, tekrarla kazanılmış bir davranış alışkanlık süreci olarak tanımlanabilir. Bunların içinde deneme, yanılma, araştırma, alışkanlıklar vardır. Zekayı etkiileyen bir çok faktörler vardır. BUNLAR : Genetik faktörler Çevresel faktörler Beslenme şeklinde sıralanabilir. Fonksiyonel bakımından zeka, tanıma fomksiyonlarının giderek bir denge meydana getirmesidir. Yapısal açıdan zeka, herşeyden önce, aksiyonların giderek ters giderliğiyle belirlenir. İlkel aksiyonlar tek yönlüdür: ÖRNEĞİN: Kedinin süt içmesi gibi. Bunlar bir amaca ulaşması için yapılan fiillerdir. A... »»»
► İyi İlişkilerin Olmazsa Olmazı ! Psk.Dnş.Nilgün SARI
Duygusal Zeka Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Öznur SİMAV, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Başar AKÇAGÖZ, İstanbul
duygusal zeka KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların duygusal zeka KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
aleksitimi, empati, duygusal beceri, duygu ve zeka, duygu zeka ilişkisi, duygular, zeka türü, ilişkilerde zeka, eq seviyesi, eq nedir, eq ölçümü, duygusal zeka nedir, diş hekimi, diş hekimi korkusu, diş hekimliğinde empati, zeka, duygularımız, zeka nedir, çoklu zeka, duygusal zeka teorisi, duygusal zeka ölçümü, yüksek duygusal zeka, duygusal iq, duygusal zeka becerileri, duygusal zekanızı geliştirin, zeka türleri, evlilik uyumu, çocuklarda duygusal zeka, duygusal zekanın formülü, akademik başarı, üniversite öğrencileri, stresle başa çıkma, basketbol, duygusal zekanın önemi, bedensel-kinestetik zeka, sözel-dilsel zeka, içsel zeka, kişilerarası zeka, zeka testleri, görsel-uzamsal zeka, gardner, çoklu zeka teorisi, zeka ölçümü, mantıksal-matematiksel zeka, müziksel-ritmik zeka, doğa zekası, çocukta zeka, somut işlemler, soyut zeka, zeka seviyeleri, zeka testi, zeki, zekilik, duyu zekası, haretket zekası, zekanın aşamaları, wisc zeka testi, wisc testi, stanfort binet testi, stanfort binet zeka testi, cattel zeka testi, zeka gelişimi, zeka çeşitleri, çocukta zeka gelişimi, dilsel zeka, görsel zeka, mantıksal zeka, matematik zekası, harekete dayalı zeka, bedensel zeka, müzik zekası, müzik kulağı, iq seviyesi, sosyal zeka, nörobiyolojik davranış, düşünsel zihnin nörobiyolojisi, duygusal zekayı geliştirmek, ilişkilerde uyum, ilişkilerde duygusal zeka, ilişkilerde empati, iyi ilişkiler


19:35
Top