2007'den Bugüne 82,701 Tavsiye, 26,143 Uzman ve 18,348 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Empati
Empati Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Empati Kavramı ile İlgili 62 Makale
ÇOCUK VE EMPATİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EMPATİ Zekanın da Duygusu mu Olur Demeyin? Duygusal zeka’nın bilimsel açıklamasıyla; “uzun vadede mutluluğumuzu artırabilmek amacıyla duygu ve mantığımızı dengelememizi sağlayan farkındalık ve duygusal idare becerileri” olarak belirtiliyor. Empati, bireyin başkalarının duygularına karşı duyarlı davranarak, bu duyguları tanıması, anlaması ve yorumlamasıdır. İnsanlar söylemeden, onların hislerini anlayabilmek empatinin özünü oluşturur. Empatik olmak, diğer insanları "duygusal anlamda okumak" anlamına gelir. Başka kişilerin hislerini anlama yeteneği duygusal bilinç yeteneği üzerine inşa edilir. Kendi duygularımızı tanımadan, başkalarının duygul... »»»
► Empati Uzm.Psk.Hülya MACİT
EMPATİ Empatinin kökeni özbilinçtir; kendi duygularımıza ne kadar açıksak, başkalarının hislerini okumayı da o kadar iyi beceririz. Kendisinin ne hissettiği konusunda hiçbir fikri olamayanlar, çevrelerindeki kişilerin ne hissettiğini anlamaktan tamamen acizdirler. Bu kişiler duygusal tonlara karşı sağırdırlar. İnsanların söz ve hareketlerinin dokusunu oluşturan duygusal notalar ve akorların -ese tonunun, duruş değişikliğinin, çok şey ifade eden sessizliklerin, her şeyi açığa vuran bir titremenin- farkına varamazlar (Goleman, 2005). Yunanca'da "içini hissetmek" demek olan empatheia terimi İngilizceye çevrilirken, ilk kez estetik kuramcılar tarafından, "diğerinin öznel deneyimini algılayabil... »»»
► Empati Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ
Ne olduğuna tam olarak karar veremediğim, sürekli anlam değiştiren, hali hazırda genelgeçer operasyonel bir tanımına ulaşılmayan; aynı şeyden bahsettiğimizi sandığımız, farklı şeylerden bahsettiğimizi belki derinlemesine inceleyeceğimizde anlayacağımız; belki de tam bu yüzden sürekli sonu gelmeyen yeni anlamlara ve tanımlara ulaştığımız enteresan bir kavram empati. En çok da biz psikologların ve tabi psikiyatristlerin empatik olması gerektiğinden bahsedilir. Elbette bizlerle sınırlı kalmaz, insanlarla çalışan hemen her meslek sahibinin de empatik olması gerektiği vurgulanır, ki bu yüzden empati eğitimleri iletişim eğitimlerinin kaçınılmaz bir parçası olarak sunulur günümüzde. Sizin empati... »»»
EMPATİ, SEMPATİ VE ANLAM(LANDIRMA) Çevremizde çok duyduğumuz ama bir türlü ne olduğu tam anlaşılmayan bir kavram: empati. Empati en basit tabirle kendini başkası yerine koymak ifadesiyle açıklana gelmiştir. Açıklaması kolay olsa da yapılması çok zor bir durumdur. Çünkü kendinizi karşıdakinin yerine koyarken nesnel olabilmek çok zordur. “Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın” sözü empatik olmaya çalışmayı çok iyi ifade etmiştir. Kendi başımıza gelecek şeyler hakkında kendimizden yola çıkarak karşıdakini anlamaya çalışmak empatik düşünce için yararlı olacaktır. Empati, sempati ve antipati karıştırılabilmektedir. Özellikle e... »»»
Empati Nedir ? Empatik İletişim Nasıl Kurulur? Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız bir kelimedir empati. Etkili iletişim için, karşımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilmek, onu daha etkin bir şekilde dinleyebilmek için gereklidir. Peki nedir empati? 1909 yılında Titchener, einfiihlüng terimini, eski Yunanca da ki ‘empatheia‘ teriminden yararlanarak ingilizce’ye ‘empathy’ olmak tercüme etmiş, bir olaya, objeye içine girerek bakmak anlamında kullanmıştır. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tanımlanan empati; etk... »»»
İLETİŞİMDE EMPATİ VE SEMPATİ KAVRAMI Sempati ve empati iletişimde çok önemli iki kavram olmasına karşın konunun uzmanları dışında bu kavramları doğru algılayan çok az kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anlamlarını tam bilmesek de iletişim sırasında her iki kavrama da ihtiyaç duyduğumuz anlar olur. Bunlardan özellikle empati kavramı pek bilinmez. Eğer bu iki kavramın ne anlama geldiğini doğru kavrar ve yerli yerinde kullanırsak iletişimde ustalaşma doğrultusunda çok önemli bir gelişme kaydederiz. Kısaca ne anlama geldiklerine değinelim. Sempati: Sempati, karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Sempati duyduğumuzda sempati duyduğumuz... »»»
BİR BAŞKASININ AYAKKABISINI GİYMEK “ Başkasının ayakkabısının içinde bir mil yürümek” Empati, gündelik yaşamlarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz, belki kullandığımız belki kullandığımızı sandığımız bir kavramdır. Çoğu insanda çocukluktan itibaren empatinin örneklerini sık sık gözlemleyebiliriz. Yetişkinlikte de iletişim tarzlarına bağlı olarak pek çok insan empatiyi kullanır ya da kullanmaya çalışır. Bu yolla sağlıklı iletişimler kurulur, bir takım çatışmalar daha kolay çözülür. Aynı önem terapi ilişkisinde de görülmektedir.Çoğu terapist , danışanı ile arasındaki terapötik ilişkinin temelini empati kurmaya dayandırır, terapide bir araç olara... »»»
İletişim denildiğinde akla gelen ilk kavramdır empati. Anlayabilme becerisi olarak bilinen empatinin varlığından herkes haberdar olsa da önemini kavrayan ve ilişkilerine yansıtan kişiler azdır. Halk arasında anlayışlı insan diye tarif edilenlerdir belkide, mizacına empatiyi sindirenler. Bir üzüntünüz ya da acınız olduğunda yanına gitmeye çekinmediğiniz ve sizin için bu kadar özel olan duyguları anlayabileceğini düşündüğünüz kişilerdir onlar. Temel iletişim becerilerinden olan empati; bir olayı onun gözüyle görmek, onun kulağıyla işitmek, onun yüreğiyle hissedebilmek ve anlaşıldığını hissettirebilmektir. Aile içi iletişimde yaşanan çatışmaların temelinde, kişilerin birbirlerinin duyguların... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLARAK NARSİSİZM VE DSM KRİTERLERİ Bir bireyin “kişiliği” onun kendine özgü davranış, duygu, biliş ve motivasyon kalıplarını kapsar. Bunun yanı sıra kişinin diğer kişilerle ilişki kurma yolları da kişiliği oluşturan özelliklerden biridir. Bireyin kişiliğini oluşturan bu parçalar hafif değişiklikler gösterse bile genel olarak kendi içinde bir uyumluluk, bütünlük ve süreklilik sergiler. Eğer bireyin kişilik özellikleri aşırı sabit veya aşırı katıysa, kişi günlük yaşamında işlevsellik yönünden uzun süreli sıkıntılar yaşıyorsa kişiliği normalden ziyade patolojik spektruma kaymış olabilir ve bir kişilik bozukluğunun varlığı söz konusu olabilir (Köroğlu, 2011). Kişilik özelli... »»»
ANTİSOSYAL KİŞİLİK Bazı araştırmalar antisosyal kişilik gösteren kişilerdeki saldırganlığın biyolojik altyapısı olabileceğine dikkat çekiyor. Müzik dinlemek, arkadaşlarla sohbet etmek veya gezmek çoğu insan için iyi hissetme sebebiyken, antisosyal bir kişi iyi ve canlı hissetmek için daha vahşi uğraşlar bulabiliyor.. Cinsel yaşamlarında sadistik eğilimleri olabilir. Antisosyal kişilikler karşısındakilere empati duymazlar, duyuyor gibi görünseler bile çıkar amaçlıdır. Örneğin, karşı tarafa zarar vermek amaçlı görünüşte sıcak davranarak vurucu hamle için uzun süre bekleyebilirler. Antisosyal insanlar öfkelendiklerinde öfke hariç hiçbir duygu hissedemezler ve öfkelerini düzgün bir şe... »»»
"İnsan, bize zarar verdiği için değil, haksızlığıyla ruhumuzun ışığını söndürüp içimizdeki saldırganı açığa çıkardığı için tehlikelidir." Spinoza. İnsan doğası gereği varlığının başkaları tarafından kabul gördüğünü, onlar tarafından önemsendiğini, değerli ve sevilen biri olduğunu bilmek ve hissetmek ister. Bu açıdan değerlendirdiğimizde sergilediğimiz birçok eylemi, kurduğumuz ilişkileri, uğraşları, icra ettiğimiz meslekleri varlığımızı kendimize ve başkalarına onaylatmak, gelecekte bizden bir iz bırak amacıyla gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bir insana psikolojik bir işkence yapmak istiyorsanız ona kızmanızdan, hakaret etmenizden ya da şiddet uygulamanızdan daha etkili olacak yöntem... »»»
Bugün sizlere karşımızdaki kişiyi, özellikle de çocuğumuzu duyabilmeyi, ardından da dinlemeyi anlatmak istiyorum. “Annem sürekli ders çalışmam gerektiğini söylüyor, ona yorgun olduğumu dinlenir dinlenmez derse başlayacağımı söylüyorum ama boşuna… Beni ders çalışmayan, sorumsuz biri olarak görüyor…” Gelin bu gence kulak verelim. Öncelikle onu duyabilmeliyiz. Genç aslında ders çalışmak ve sorumluluklarını yerine getirmek istiyor ancak son dönemlerde bu planlarına engel olan birtakım nedenler var, bu engelleri aştıktan sonra ders çalışmak için zaman ayıracağını belirtiyor. Anne babaları da duymamız gerek, onlar da çocuklarının iyiliğini istiyorlar, ders başarılarının iyi olmasını, iyi okull... »»»
► Empati Uzm.Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Lateralizasyon ve Empati Uzm.Psk.Simay Okşan ORAL
► Empati: Ötekini Anlamak Uzm.Psk.Meltem OK
► İletişimde Empati ve Sempati.. Psk.Cevher SÖNMEZ
► Toplumsal Bilinç ve Empati Üzerine Uzm.Psk.İpek ERDEM
► Evlilikte Empati ve Evlilik Doyumu Uzm.Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Birbirini Anlama,empati ve Hoşgörü Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Empati : Birbirimizi Anlama Becerisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Empati Nedir? Birde Bu Açıdan Bakın. Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Duygu Odaklı Terapi Uzm.Psk.Dnş.Hasan DAĞ
► İş Yerinde Kişilerarası İletişimin Önemi Uzm.Psk.Elif İŞCAN KOCAMIŞ
► Duygularını Yönet Uzm.Psk.Ayşegül SOYSAL
► İlişkilerin Sempatik Katilleri Uzm.Psk.Osman İLHAN
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Uzm.Psk.Erkan KURT
► İyi İlişkilerin Olmazsa Olmazı ! Psk.Dnş.Nilgün SARI
► İletişimin Sihirli Gücü Uzm.Psk.İpek ERDEM
► Çocukla Kaliteli Vakit Geçirmek Psk.Ayşenur KARAKÜLAH
► İlişki Emek İster Uzm.Psk.Banu AKMAN ŞAHİN
► İletişim ve Ekip Dinamikleri Yrd.Doç.Dr. Psk.Özge SOYSAL
► Karşıdakiden Ben Yaratmaya Çalışınca Uzm.Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Empatiye Farklı Açılardan Bakış Uzm.Psk.Bengisu Nehir AYDIN
► Çatışmalı Evlilikler Uzm.Psk.Ali BIÇAK
► Diş Hekimliği ve Duygusal Zekâ Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Çocuklarda Duygusal Gelişim Uzm.Psk.Gülgün KURTAY
► 6-12 Yaş Döneminde İletişim Meral HASANDAYIOĞLU
► Çocuklarda Hayvan Sevgisi Psk.Serap DUYGULU
► Olumlu Düşünme Teknikleri Psk.Ceren AKBOYAR
► Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
► Empatik Yaklaşım Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
► Aşırı Terleme (Hiperhidroz) Yrd.Doç.Dr. Erkan YILDIRIM, Göğüs Cerrahisi Uzmanı
► Evlilikde İletişim ve Sorunlar Uzm.Psk.Mehmet Enver BAYATLI
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Empati Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Ekrem EREN, Gaziantep
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Meltem OK, İstanbul
Psk.Cevher SÖNMEZ, Diyarbakır
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Anıl TÜZÜN, İzmir
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Yrd.Doç.Op.Dr. Erkan YILDIRIM, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Psk.Sena ŞİRİN, İstanbul
Kaan SONAT, İzmir
Dt.Muhammet Akif YENİLMEZ, İçel (Mersin)
Fzt.Çetin AKBUDAK, Balıkesir
Dr.Bayram KAPLAN, İstanbul
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇIN, İstanbul , Anestezi Uzmanı
empati KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların empati KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta empati, çocukta duygusallık, çocuk duygusallığı, çocuklarda empati, çocukluk döneminde empati, empati nedir, empatinin tanımı, aristo, eşduyum, psikiyatri, theodor lipps, daniel goleman, danışan merkezli, rogers, kendilik psikolojisi, kohut, içgözlem, empatinin etimolojisi, empati ve sanat, empati tanımı, empatinin unsurları, empatinin kökleri, lateralizasyon, lateralizasyon nedir, asimetri teorileri, empatinin biyolojik yönleri, iletişim, sempati, birilerini anlamak, birilerinin yerinde olmak, anlaşılmak, iletişimde empati, iletişimde sempati, toplumsal bilinç, evlilik, evlilik doyumu, evlilikte iletişim, evlilikte doyum, eşlerde doyum, iş yaşamında empati, anlamlandırma, hoşgörü, karşındakini anlama, empatik iletişim, sempati nedir, empati kavramı, sempati kavramı, empati sempati, empati sempati farkı, empati gelişimi, empati kazanmak, empatinin gelişmesi, empatinin geliştirilmesi, doğru empati, empati kurabilme, empati kurabilmek, empati yeteneği, duygusal empati, bilişsel empati, empati programı, empatik, empati eğitimi, empati eğilimi, empatik olmak, empati kazanma, psikolojide empati, soyut empati, klinik empati, çocuklar ve empati, empatik çocuklar yetiştirmek, başarılı çocuk, duygusal çocuk, empati duygusu, çocukla iletişim, doğru iletişim, empati kurma, empati kurmak, empati iletişimi, yansıtmalı iletişim, çocuklarda empati duygusu, empati duygusu ne kazandırır, empati duygusu kazandırmak, çocukda empati, empatinin faydaları, farkındalık, çatışma, ilişki sorunları, iletişim sorunları, karşıdakini anlama, empati yapma, empati yapmak, yüzsel geribildirim, yüzsel ifadeler, duygu durumları, yüz ifadesi, yüz ifadeleri, empati düzeyi, empati ve yüz ifadeleri, duygusal zeka, duygusal zeka nedir, aleksitimi


06:14
Top