2007'den Bugüne 92,471 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,997 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik Uyumu
Evlilik Uyumu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Evlilik Uyumu Kavramı ile İlgili 13 Makale
Kişiler arası ilişkinin en yoğun olarak yaşandığı toplumsal kurumlardan biri de evlilik kurumudur. Evlilik, insan yaşamını etkileyen ve yaşamı için aldığı en önemli kararlardan biridir. Evlilik, iki insanın yaşamlarını birleştirerek, ruhsal, duygusal ve fizyolojik olarak mutlu ve huzurlu olmayı hedeflediği bir kurumdur. Aynı evi paylaşma, aynı evde yaşama, birbirlerinin alışkanlıklarını kabul etme, görev ve sorumlulukları yerine getirme, birlikte ortak bir yaşamı paylaşmadır. Sağlıklı bir aile yaşamı için, eşler arasındaki uyumun sağlanarak, çiftlerin kendi ilişkilerinde, akrabalarıyla olan ilişkilerinde, evle ilgili görev ve sorumluluklarında uyum ve birlikte hareket etmelerini gerektirir... »»»
YOĞUN İNTERNET KULLANIMI VE EVLİLİK UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ Berna ÜNVER1 Özet Amaç: İnternetin 1990’ların ortasından itibaren giderek artan bir şekilde kullanılmasıyla birlikte diğer insanlara ve her türlü bilgiye ulaşım hayal edilemeyecek düzeyde kolaylaşmıştır. Bu kolaylığın olumlu yönleri olsa da bazı bireylerin internet kullanımının süre ve içeriğini kontrol edememesinin sosyal, mesleki ve kişisel yaşamlarını olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır. İnternetin patolojik kullanımının kişilerarası ilişkilerin yanı sıra evlilik ilişkisini de etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda yoğun internet kullanımının evlilik uyumunu etkileyip etkilemediği konusunda bilgi sahibi ola... »»»
Bu çalışmanın amacı, bireylerin bebeklikten başlayarak kendilerine bakım veren kişiye karşı geliştirdikleri bağın, gelecekte umutsuzluk düzeylerine ve evlilik hayatları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini İstanbul Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezinde kursa katılan bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılar 51’ i kadın ve 12’ si erkek olmak üzere toplam 63 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Beck Umutsuzluk Düzeyi Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Evlilik Uyum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 14 for Windows programı kullanılarak sayısal ve yüzdesel değerlerin oranları dikkate alınar... »»»
► Evlilik Uyumunu Arttırmak İçin Dr.Psk.Dnş.Erdinç ÇAĞLAYAN
► Evlilik Tipleri ve Evlilikte Uyum Psk.Aylin GÜNDOĞDU
► Evlilikte Problem Çözme Becerisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Neden Anlaşamıyoruz? Psk.Bilge AÇIKGÖZ
Evlilik Uyumu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Yeliz AKSU, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Psk.Duygu BUĞA, İstanbul
Psk.Berna ÜNVER, İstanbul
evlilik uyumu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların evlilik uyumu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
duygusal zeka, evlilik, yoğun internet kullanımı, internet bağımlılığı, ilişki uyumu, evlilikte internet kullanımı, eşin internet bağımlılığı, eşin internet kullanımı, evlilikte internet, internet ve evlilik, bağlanma, evlilikte uyum, evlilikte doyum, evlilikte uyumu, evliliklerde uyum, çift uyumu, uyumsuz evlilik, uyum, mutlu evlilik, eşlerin uyumu, evlilikte mutluluk, evlilikte mutlu olma, evlilikte anlaşma, evlilikte geçinme, evlilik sorunları, evlilik çatışması, evlilikte kavga, eşler arası uyumsuzluk, karı koca uyumu, karı koca çatışmaları, evlilikte anlaşamama, karı koca anlaşmazlığı, evlilik doyumu, evlilik tipleri, eş seçimi, ilişkililik, evlilik ilişkisi, eşler arası iletişim, iletişim problemleri, eşler arası çatışma, eşler arası anlaşmazlık, depresyon, evlilik uyumu ve depresyon, evlilikte depresyon, eşte depresyon, iş doyumu, yaşam doyumu, öğretmenlerin evlilik uyumları, öğretmenlerin iş doyumları, öğretmenlerin yaşam doyumları, öğretmenlerin tatmini, öğretmenlerin incelemesi, öğretmenlerin yaşamı, evlilikte uyum ölçeği, evlilikte problem çözme, evlilikte sorunlar, evlenme, mutluluk, mutsuzluk, evlilikte anlaşmazlık, çift anlaşmazlığı, evlilikte iletişim, karı koca iletişimi


17:49
Top