2007'den Bugüne 91,479 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Uyum Nedir? Evlilik Uyumunu Sağlayacak Faktörler Nelerdir?
MAKALE #11821 © Yazan Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN | Yayın Kasım 2013 | 17,635 Okuyucu
EVLİLİKTE UYUM NEDİR? EVLİLİK UYUMUNU SAĞLAYACAK FAKTÖRLER NELERDİR?
Evlilik, birbirinden farklı ilgi, istek ve ihtiyaçlara sahip iki insanın, birlikte yaşamak, yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla kurdukları bir ilişkiler sistemi, karşılıklı bir dayanışma ve toplumsal onaylamayla gerçekleşmiş bir sözleşme ve tüm toplumsal yasaklamalar dışında tutulan cinsel gereksinmelerin karşılıklı olarak doyuma ulaştırıldığı bir kaynaşmadır.
Evlilikte uyum, farklı kişiliğe sahip eşlerin mutluluğu elde etmek ve müşterek hedeflere ulaşmak için bir bütün olarak birbirlerini tamamlaması olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir uyum evli bireylerin başkaları ile olan ilişkileri ile kendi evlilik yaşamlarındaki doyum, mutluluk, mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsar.
Uyumlu bir evliliğe bağlı olarak gelişen evlilik mutluluğu ve evlilik doyumu, insan yaşamında önemli bir rol oynamakta ve evli bireylerin psikolojik sağlığını yakından etkilemektedir. Evlilik uyumu bozulmaya başladığında bu tablo, eşler ve var ise çocuklar açısından bir yaşam krizine ya da travmaya dönüşmektedir. Bu durum mutlu ya da mutsuz evlilik olgusunu da ortaya çıkarmaktadır. Uyumlu bir evlilik ilişkisi eşlerin evlilikten sağladığı doyumu ve evlilik mutluluğunu etkilerken, diğer değişkenlerle birlikte gittikçe zorlaşan sosyo-ekonomik koşullar karşısında eşlerin psikolojik sağlığını da korumaktadır. Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir.
Aile yaşamında eşler arasında uyum sağlanarak mutluluğun elde edilebilmesi için eşlerin; iletişim, değer ve amaçlar, karar verme, evle ile ilgili faaliyetlerin yürütme biçimi, yakın akrabalarla ilişkiler, serbest zamanların değerlendirilmesi, gelir idaresi gibi konularda görüş ve çabalarını birleştirmeleri gerekir.
Eşler arasındaki uyum, ilişkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden biridir. Zamanla eş ilişkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte işlerlik gösterdiği bir denge kurulmakta, bu dengeler evliliği sürdürücü ya da bozucu rol oynayabilmektedir. Eş ilişkileri içerisinde işlevi olan bu dengeler, sosyal, ekonomik, kültürel ve bireysel (hastalık, sadakatsizlik vb.) kökenli bozucu etkenlerle sarsılabilmektedir. Eş ilişkisi, evlilik kurumu içinde sosyal, kültürel, ekonomik etkileşimlerle birlikte cinselliğin yaşanması ile karakterize edilir. Evlilik, fiziksel çekim, biyolojik birleşme ve sosyal bütünleşme ötesinde bir sözleşme, bir bütünleşme ve karşılıklı memnuniyeti sağlayan sorumluluk almayı içermektedir. Evlilikte mutluluğu belirleyen etmenler ise; fiziksel çekicilik, etkileyicilik, olumlu ve olumsuz tutumlar, evlenme yaşı, çocuklar, sosyo-ekonomik durum, ortak amaç, ilgi alanları ve cinsel yaşam gibi faktörlerdir.
Evlilikte eşlerin mutluluk algılarının üst düzeyde olması ve hem evlilikten hem de birbirlerinden hoşnut olarak doyum sağlaması evlilikte uyumu da beraberinde getirmektedir. Evlilik uyumu, devam eden ilişki sürecinin durumunu, yönünü kavramsallaştırır, hem bir sürekliliği hem de bu süreklilik içinde devam eden hareketi ifade eder.
Eşlerin, belirli bir ilişki içine girmiş olduklarını, birbirlerinin düşünüş ve beklentilerini hesaba katarak davranmaları gerektiğini görebilmeleri gerekir. “Ben kendi bildiğimi yaparım, o da kendi bildiğini yapsın” anlayışı, iletişimin temel varsayımına aykırı düşer. Evlilik ilişkisi içinde her bir eşin davranışı, diğeri için mutlaka bir mesaj niteliği taşır, bu nedenle, mesajı veren kişi mesajın sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.
Evlilikte uyumu sağlamada rol oynan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Eş seçiminin doğru yapılması: Evlilik insan yaşamında bir dönüm noktası, evlilik kararı ise yaşamın en zor ve en önemli kararıdır. Mutlu bir evlilik bu kararın doğru verilmesine ve eş seçiminin iyi yapılmasına bağlıdır. Eşler önce kendilerini sonra da eş olarak seçecekleri kişileri tanıyıp değerlendirmeli, evlilikten ne beklediklerini açıkça ortaya koymalıdırlar.
Tanıma döneminde tarafların açık ve dürüst davranması: Birbirlerini tanıyıp evliliğe karar verdikleri arkadaşlık ve nişanlılık döneminde taraflar, oldukları gibi görünmeli karşısındaki insana kendini beğendirmeyi hedefleyen sahte tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Karşısındakini kazanmak amacıyla sergilenen bu davranışlar, evliliğin gerçekleşmesiyle değişmekte şaşkınlığa ve hayal kırıklığına neden olmaktadır. Çevremizde evlendikten sonra, eşinin çok değiştiğinden, onu tanımakta güçlük çektiğinden yakınan pek çok insan vardır.
Uyum ve dayanışmayı etkileyecek boyutlarda farklılıklar: İki ayrı insanın her yönden aynı özellikleri taşıyor olmasını beklemek doğaya aykırıdır. İnsanlar farklı doğar ve yaşamları boyunca farklı kişilik özellikleri kazanırlar. Bu bağlamda eşler arasında farklılıkların olması da doğaldır. Ancak kabul edilebilir olan, bu farklılıkların evlilikte uyum ve dayanışmayı engelleyecek boyutlarda olmamasıdır. (Örneğin; büyük yaş farkları, kültürel farklılıklar, öğrenim düzeyi farklılıkları gibi)
Eşler arası sağlıklı iletişim: Eşlerin karşılıklı duygularını, düşünceleri paylaşmalarını, beklentilerini ve sorunlarını dile getirebilmeleri, kısacası kendilerini anlatıp başkalarını anlayabilmeleri, ancak sağlıklı bir iletişimle mümkündür. Evliliğin başlangıcında eşler arasında kurulacak iletişimin niteliği ailede uyum ve dayanışma açısından çok önemlidir.
Evlilikte olaylara eşin bakış açısıyla bakma: Tartışmalarda gerilimleri azaltmakta, uyumlu ve huzurlu bir ortamın oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Eşler arasında uyumlu bir ilişkinin sağlanması, eşlerin kendilerini birbirlerinin yerine koyarak karşılıklı duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması ile mümkündür.
Evlilikte zaman zaman görüş ayrılıklarının ve buna bağlı olarak çatışmaların yaşanması doğaldır. Önemli olan bu çatışmaların evliliğin lehine uzlaşmayla sonuçlanmasıdır. Aksi durumlarda evlilikte uyum bozulur, eşler birbirine saygı ve sevgisini yitirir. Tartışmalarda önemli olan taraflardan birinin haklı çıkması değil, tartışmanın bir çözüme ulaştırılmasıdır.
Yapılan araştırmalara göre, başarılı evliliklerde ortaya çıkan temel özelliklerin başlıcaları şunlardır:
-Temel ihtiyaçların karşılanması
- İletişim becerileri
- Bireysel farklılıkların kabulü
- Duyguların paylaşımı
- Toplumsal değerlere sahip çıkma
- İş birliği ve sorumluluk alma
- Sorun çözme
Evlilikte ilk 5 yıl uyum açısından çok önemlidir. Eşler evliliklerinde, eş olma rolüne yeterince uyum sağlamadan anne baba olmayı düşünmemelidirler. Eşler arasındaki uyum ve dayanışma evliliğin sigortası gibidir. Karşılaşılan güçlüklere ve sorunlara karşı evlilik birliğinin korunmasında önemli bir etkendir.

Yararlanılan Kaynaklar:
Çubukçu, Z. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Aile İçi Uyumlu Etkileşim.
Anadolu Üniversitesi, Yayınları. Aile Yapısı ve İlişkileri.
Fidanoğlu, O. (2007). Evlilik Uyumu İle Eşlerin Somatizayon Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Diğer Sosyo-demografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Şener, A., Terzioğlu, G. (2002). Ailede Eşler Arası Uyuma Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başbakanlığı Yayınları. Ankara.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Uyum Nedir? Evlilik Uyumunu Sağlayacak Faktörler Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Banu BEKÇİ AYTEKİN Fotoğraf
Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi4 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN'in Makaleleri
► Evlilik Tipleri ve Evlilikte Uyum Psk.Aylin GÜNDOĞDU
► Evlilik Uyumunu Arttırmak İçin Dr.Psk.Dnş.Erdinç ÇAĞLAYAN
► Evlilikte Uyum Psk.Fatih AKALIN
► Evlilikte Cinsel Uyum Firdevs KARACA EREN
► Evlilikte Cinsel Uyum Psk.Namık ACAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,893 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Uyum Nedir? Evlilik Uyumunu Sağlayacak Faktörler Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 39 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sadakatsizlik ve Aldatma Nisan 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


06:15
Top