2007'den Bugüne 92,137 Tavsiye, 28,188 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Uyum ve Cinsellik
MAKALE #11511 © Yazan Psk.İlkten ÇETİN | Yayın Ekim 2013 | 6,757 Okuyucu
EVLİLİKTE UYUM ve CİNSELLİK

Evlilik hayatın en önemli adımlarından biridir. Evliliği seçen bir birey, hayat döngüsünde sorumluluk alabileceğinin ilanını yapacak duruma gelmiş bireydir. Kendi sorumluluğuna ek olarak seçtiği eşin ve evliliğin de sorumluluğunu taşıyabileceğini düşünmüştür. Bu kararı vermek eş seçimi kararını vermekten daha zordur çünkü doğru zamanda uygun eşi seçmek gerekir. Doğru zaman; kişinin, bedensel, cinsel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden evliliğe hazır olduğunu, evliliğin getireceği sorumlulukları taşıyabilecek olgunluğa erişmiş olduğu zamanı ya da seviyeyi ifade eder. Doğru zamanı seçmek aslında evliliğe hazır olup olmadığınızı kendinize sorduğunuz bir sorudur. Cevabı da sizdedir. Ama eş seçiminin kararı sadece size ait değildir. Karşılıklı uyumu her iki bireyin de sorgulaması, enine boyuna düşünmesi gerekmektedir. Evlilik uzun soluklu bir birliktelik olduğu için, evlenmeyi düşünen çiftler arasındaki benzerlik ve yakınlıklar, mutlu, başarılı ve uyumlu evlilikler için önem kazanmaktadır.

Evlilik bir yeminle başlar; “İyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizi seveceğimize dair…” Çok boyutlu bir olgu olan evliliğin devamında eşler arasında ki uyum oldukça önemlidir özellikle de cinsel uyum. Cinsel çekim kadın ve erkeğin bir araya gelmesinde ve ilişkinin uzun dönem sürmesinde büyük rol oynar. Ömür boyu sürmesi beklenen evlilik süresince de bu çekimi sürdürmek ve korumak çiftlere düşer. Bir kadın ve bir erkek.. Bir ömür boyu, aynı yastıkta çokta kolay olmasa gerek. Maddi sorunlar, monotonluk, çoluk çocuk derken, bir bakmışsınız hayatınızın aşkı gitmiş, onun yerine sanki hiç tanımadığımız birisi gelmiş, cinsellik ise çoktan tükenmiş. Oysa çiftleri bir arada tutan en önemli bağlardan biri “cinsellik” değil midir? Cinsel hayata gereken özeni ve önemi göstermek daha mutlu bir aile hayatını da beraberinde getirir. Evlilik kurumu ve bu kuruma uyum yaşam çizgisi içinde oldukça önemlidir ve birçok faktörden etkilenir. Evlilik uyumunda önemli faktörlerden biri cinsel uyumdur. Çünkü evlilik, kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsin ilişkisidir ve uyum için her iki tarafında kişilik ve ilişki ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Cinsellik evlilik ilişkisinde önemlidir çünkü kişiliğin bir parçası cinsel kimliktir ve insanın cinsiyete ait ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Cinsel ilişki iki insan arasında duyguların sadece sözle değil bedenle de ifade edildiği en yakın ve en yalın ilişki biçimidir. Ancak her insanın ilişki kurma tarzının farklı olduğu gibi cinsellik de son derece öznel bir yaşantıdır ve insanlar cinsellikle ilgili beklentiler ve ifade biçimlerinde birbirlerinden farklıdırlar. Evlilikte cinsellik, fizyolojik yanıtlar temelinde gelişen, psikolojik ve iletişimsel yanı da olan çok boyutlu karmaşık bir süreçtir. Kişinin cinsel yaşamı biyolojik yapısından, yaşam koşullarından, içinde yetiştiği ve yaşadığı kültürel çevreden etkilenir. Bu nedenle de sorunsuz, uyumlu bir cinsel yaşam için neyin gerekli olduğunu, cinsellikte neyin normal neyin ise anormal olduğunu söylemek kolay değildir. Eşlerin cinsel yaşamında olması veya olmaması gerekenler iki kişinin beklentisine bağlıdır. Bu beklentilerin anlaşılması için eşler arasında açık bir iletişim olması gerekir. Beklentilerin anlaşılması ve ortak bir noktada buluşulması hemen olmaz, evlilikte cinsel uyum zaman alan ve çaba gerektiren bir durumdur.Evlilikte ve cinsellikte mutluluk çiftlerin iletişim becerileri ile ilişkilidir. Eşler arasındaki ilişki uyumluysa cinsel sorunlar çözülebilir ve cinsel uyum sağlanabilir. Evlilikte cinsel uyum süreci birlikte öğrenme sürecidir ve iletişim gerektirir. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için eşlerin sorunlarını konuşabilmeleri, bundan çekinmemeleri, cinsel konularda bilgilenerek hem cinselliği hem de birbirlerini tanımaya çalışmaları gerekmektedir. Cinsel bilgi eksikliği veya yanlış bilgilenmeler insanın zihninde cinsellikle ilgili hatalı düşünce şemalarının oluşmasına neden olur. Bu düşünce şemaları da aşırı kaygıya, suçluluk duygularına, gerçekçi olmayan beklentilere ve başarma-başaramama korkusu gibi sonuçlara yol açarak çeşitli cinsel işlev bozukluklarına zemin yaratır. Cinsel sorunların tedavisinde; eşlerin cinsel bilgi eksikliklerinin giderilmesi çok önemlidir. Eşler arasında uyumun sağlanması için cinsel iletişimin zenginleştirilmesi, hatalı düşünme biçimleri ve davranışlarının fark edilmesi ve bunların yerine doğru, olumlu düşüncelerin, davranışların geliştirilmesi sağlanmalıdır.

İlişkilerde mutluluğun sürmesi için uyum önemlidir. Çiftler arasındaki uyum da ilişkide beklentilerin karşılanması ile mümkündür. Günümüzde özellikle evli çiftlerin mutluluk seviyeleri üzerine yapılan araştırmalarda cinselliğin önemi ortaya çıkmaktadır. Ahenk içinde bir beraberlik için cinsel yaşamda uyum, tatmin ve iyi hissetmek başta gelen ihtiyaçlardandır.

İki insanın arasındaki cinsel uyumdan bahsederken, ilişkilerini etkileyen psikolojik ve biyolojik unsurların yanı sıra sosyal kurallar ve değer yargılarından da bahsetmek gerekir. Bunların dengede olduğu ilişkilerde, cinsel uyumu yakalamak mümkün olur. Cinsellik yalnızca neslin devamlılığını sağlayan bir kaynak değildir. Aynı zamanda kişisel tatmin ve ilişkilerin mutlu sürmesi için gerekli olan bir mutluluk kaynağıdır. Psikolojik, biyolojik ya da sosyal olumsuzluklar, kişilerin cinsel uyum konusunda problem yaşamalarına sebep olabilir. Cinsel uyum konusunda problem yaşamak, ilişkilerde yaşanan birtakım sorunların cinsel paylaşım alanına çekilmesi, tarafların birbirlerine duydukları tutku ve arzunun azalması ve cinsel isteksizliğin baş göstermesi şeklinde tanımlanabilir. Evli çiftlerin mutluluk seviyeleri üzerine yapılan araştırmalar fiziksel çekicilik, karşılıklı tutumlar, sosyo-ekonomik durum, kişilerin ilgi alanları gibi unsurlara ek olarak, cinsel uyumu evlilik uyumundaki en önemli unsurlardan biri olarak görmektedir. Tarafların ilişki/evlilik kavramına yükledikleri anlamların paralel olması ve beklentilerini açıkça ifade etmeleri ilişki uyumunu ve mutluluğu sağlarken, farklılıklar ilişki ve evliliklerde problemlere sebep olabilir. Geçmişte evlilik ve seks terapileri üzerine yapılan birçok araştırma cinsel problemlerle, evliliklerde yaşanan çatışmalar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak burada hangi sorunun diğerini tetiklediği, çiftlerin psikolojik, biyolojik ve sosyal yaşantılarına göre değişiklik göstermektedir. Yani cinsel sorunlar evlilik içinde yaşanan problemlerin kaynağı olabileceği gibi, cinsel problemler de ilişkilerde/evliliklerde sorunlara sebep olabilir.

Cinsellik ve çift uyumu yakından ilişkilidir. İlişkilerde önemli bir yere sahip olan cinsel uyumun, çiftlerin mutlu ve doyumlu ilişkiler yaşamaları için göz ardı edilmemesi gerekir. Evlilik içinde yaşanılan bir çatışmanın ya da cinsel bir problemin ortaya çıkması durumunda tarafların sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirlerini desteklemesi ve gerektiğinde bir uzmana başvurmaları ilişkilerindeki doyumun devamlılığının sağlanması açısından son derece önemlidir.

Şunlara Dikkat Edelim…

Maddi Kaygılar;Parasal konulardaki sıkıntılar veya çatışmalar cinsel isteğin azalmasına sebep olabilir.
İnançlara saygı;
Gerçek yaşamda, iki eşin arasında yaşadığı cinsel ilişkide “doğrular” ve “yanlışlar” yoktur. Ancak her bir eşin kabul edilebilir veya kabul edilemez davranışlar konusunda inançları vardır. Kişisel inançlara anlayışla yaklaşılması ve saygı gösterilmesi gerekir, ancak bu çerçevede ortak bir yol bulunabilir
Yeniliklere açıklık;
Her iki eşin karşılıklı anlaşması üzerine, cinselliği rutin ve sıkıcı olmaktan kurtarmak için çaba sarf etmek gerekir. Bu anlamda cinselliğinize yenilikler katmak iyi bir fikir olabilir.
Başkalarının cinselliğinin etkisinde kalmayın; Sadece siz ve eşiniz cinsel ilişkiniz için en tatmin edici ve kabul edilebilir olanı bilebilirsiniz ve seçersiniz. Kendi cinselliğinizi, cinsellikle ilgili başkalarının “normal” saydığı şeyleri size sunulan ‘sorunsuz’ ya da ‘ideal’ kalıplara uydurmaya çalışmayın.
Partnerinizi
tanımaya çalışın;Çeşitli cinsel oyunları öğrenmektense eşinizin cinselliği hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışın. Kadınlık ve erkeklilik bir bilinmezliktir; bu bilinmezlikle ilgili bir şeyler öğrenmeye açık olun ve birbirinize bu konuda yardımcı olun.
Cinsel hayatınızı eşinizle konuşun; Evlilikteki diğer sorunlarda olduğu gibi tatmin edici sağlıklı bir cinsel ilişki de karşılıklı iletişime bağlıdır. İlişkinizde karşılaştığınız sorunları bekletmeden ertelemeden çözmeye çalışın ki dönüşümlü olarak cinsel ilişkinizi de etkilemesin. İçinizde sizi kurcalayan sorunlar olduğu sürece romantik olmak ve eşinizin cinsel isteklere karşılık vermek çok zordur. Cinsel hayatınızı eşinizle konuşmaktan korkmayın. Sevdiklerinizi, sevmedikleriniz, isteklerinizi, duygularınız, fantezileriniz eşinizle paylaşın. Paylaşın ve birlikte öğrenin.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Uyum ve Cinsellik" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İlkten ÇETİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.İlkten ÇETİN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
İlkten ÇETİN Fotoğraf
Psk.İlkten ÇETİN
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi259 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.İlkten ÇETİN'in Makaleleri
► Evlilikte Cinsellik Neden Önemlidir? Psk.Gülüm BACANAK
► Evlilikte Uyum Psk.Fatih AKALIN
► Evlilikte Cinsel Uyum Firdevs KARACA EREN
► Evlilikte ve İlişkilerde Uyum Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Evlilikte İletişim ve Uyum Psk.Saadet ELEVLİ
► Evlilikte Uyum ve Çift Terapileri PDF Psk.Esra AYDINLI
► Evlilik Tipleri ve Evlilikte Uyum Psk.Aylin GÜNDOĞDU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Uyum ve Cinsellik' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kendine Sevgili Misin? Şubat 2022
► Bilişsel Çarpıtmalar (Düşünce Hataları) ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:50
Top