2007'den Bugüne 81,499 Tavsiye, 25,887 Uzman ve 18,115 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Mutluluk
Mutluluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Mutluluk Kavramı ile İlgili 148 Makale
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR? Kendini gerçekleştirme kavramı, yıllardır üzerinde durulan ancak ortaya çıkışı ve anlamı hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmayan bir konudur. Psikoloji bilimiminde, Psikanalitik yaklaşımın bilinçaltı dürtü-tepki anlayışına eleştirel bir bakış açısıyla hümanistik yaklaşım tarafından ortaya atıldığı ve insan davranışlarını yöneten en önemli güdünün “kendini gerçekleştirme” olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda fizyolojik ihtiyaçların önemi inkar edilmemekle birlikte insanın daha üst düzey ihtiyaçlarını doyurmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edilmiştir. KENDİNİ GERÇKELEŞTİREN İNSANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ... »»»
'Mutluluk hormonu' olarak tanınan serotonin hormonunun azlığı sinir, yeme bozuklukları ve uykusuzluğa neden olabilir. Serotonin yükseldiğinde; moraliniz ve enerjiniz yükselir, iştahınız ise azalır.. Araştırmalar gösteriyor ki; depresyon, migren, hiperaktivite, insülin direnci, hatta obezitenin temelinde serotonin, yani 'mutluluk hormonu' bulunuyor. Serotonin yükseldiğinde veya yeterli olduğunda moraliniz de yüksek oluyor. Rahat uyku uyuyorsunuz, iştahınız azalıyor, ruh sağlığınız düzeliyor, enerjiniz artıyor. Düşük serotonin ise sinirli, huzursuz ve depresif ruh hallerine neden oluyor, iştahı bozuyor, obezite veya anoreksiya, bulimia nevroza gibi yeme bozukluklarına yol açıyor. VÜCU... »»»
Öznel İyi Oluş Tanımı ve İlişkili Kavramlar Mutluluk, tarihçesine baktığımızda milattan önceden bu yana pek çok kişi tarafından açıklanmaya çalışılmıştır (Eryılmaz, 2009). Mutluluk kelimesi yunanca Eudaimonia kelimesinden gelmektedir (Kuru, 2017). Mutluluğun birçok tanımı bulunmaktadır. Mutluluk hayatın bilişsel ve duyuşsal açıdan değerlendirilmesi yani olumlu duyguların sık yaşanırken olumsuz duyguların az yaşanması ile aile ve iş gibi alanlarda doyumun yüksek olması ile açıklanmaktadır (Doğan, Sapmaz ve Çötok, 2013, Kuru, 2017). Başka kaynaklarda hayat standartlarının kalitesi, yaşam doyumu, olumlu duygular (Asıcı ve İkiz, 2015, Mameghani, 2017) ve kendini olduğu gibi kabul etme, iyi sosy... »»»
Öznel İyi Oluş Kuramları Saygın’ a göre kişilerin hangi sebeplerle ve hangi şekillerde huzurlu ve rahat olabileceğini, ongunluğu ne biçimde yaşayacaklarını ve kişilik ile mesudiyet arasında nasıl bir bağlantı olduğunu araştırıp sonuçlara ulaşan kuramlari öznel iyi oluş kuramlarıdır(2008). Yapılan yazın alanı çalışmaları incelendiğinde genel anlamda kuramlar şu şekilde sıralanmaktadır. Erek kuramı, etkinlik kuramı, sosyal karşılaştırma kuramı, uyum kuramı, Ryff’ in psikolojik iyi oluş kuramı, Csikzentmihaly’ nin akış kuramı, aşağıdan yukarı-yukarıdan aşağıya kuramları, yargı kuramları ve bağ kuramlarıdır. Bu kuramların daha iyi anlaşılması amacıyla bunlar aşağıda sırayla açıklanmıştır. Ere... »»»
BEDEN İMAJI DEYİP GEÇME… Üzerinde çok düşünmediğimiz ‘beden imajı’ teriminin ne kadar etkili olduğunu ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum. Beden imajı, bir kişinin fiziksel görünüşünü kendisinin nasıl algıladığı ya da beynin vücudu nasıl yorumladığıyla ilgilidir. Şişmanım, çok zayıfım. Daha uzun olsaydım, daha kısa olsaydım, saçım düz olsaydı, daha güzel burnum olsaydı, daha mutlu olurdum. Bu ifadelerden herhangi biri size de tanıdık geliyor mu? Kendinizi zaman zaman beğenmiyor musunuz? Cevabınız ‘evet’ ise yalnız değilsiniz. Bazen insanlar kendilerine haksızlık yapabiliyor. Eğer 13 -19 yaş arasındaysanız (ergenlik çağı), Menopoza giriyorsanız, Yeni doğum yaptıysanız, Sporu bırak... »»»
OLMAYACAĞINI BİLE BİLE ONU DÜŞÜNMEK BÜYÜK BİR ACI VERİYOR ve BAZENDE MUTLULUK Günümüzde en sık rastlanan sorunlardan bir tanesi; evde eşin ilgisizliğinden dolayı başka bir erkeğe aşık olmaktır. Yada başka bir kadına aşık olmak. Aynı çatı altında ki eşin size bir başkası gibi gelmesi ondan uzaklaşmanız ve aklınızın sürekli başka birinde olmasıdır. İlk başlarda büyük bir tutkuyla yasak meyvenin cazibesine kapılarak başlayan bu ilişkiler bir süre sonra iki taraf içinde bu ilişkinin sonu yok diye düşünmeye başlaması ile ilişki de ayrılığın düşünülmesi ve dayanılmaz bir acı çekmeye başlanılıyor. Evde eşinin yanında dalıp gitmeler, aklının sürekli sevgili de olması, hiç bir şeyden keyif almam... »»»
Giriş Hayat devamlı akarken ardı ardına bize bir şeyler sunan bir yapıya sahiptir ve zamanı geri döndürme ya da ileriye götürme şansına sahip olmadığımız için sadece bulunduğumuz zaman diliminde yaşıyoruz. Bu durum; “içinde bulunduğumuz an”ın yani şimdinin önemini daha da artırmaktadır. Terapi kuramları bu önemin farkına vararak “anı yaşamak” , “şimdi ve burada” kavramlarına terapi aşamalarında yer vermişlerdir. Hepimiz zaman zaman bulunduğumuz an ile ilgilenmek yerine bitiremediğimiz bir iş, daha sonra buluşacağımız bir arkadaş, tartıştığımız biri ve bunun gibi birçok problemi düşünürken buluyoruz kendimizi. Yani geçmişteki bir olay veya gelecekteki bir plana takılıp kalabiliyoruz. ... »»»
Özet Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin spor yapması ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve cinsiyet, bölüm açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemi bir devlet üniversitesinde eğitim gören 142 kadın (% 47,3) ve 158 erkekten (%52,7) olmak üzere 300 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada Spora Yönelik Tutum Ölçeği (SYTÖ), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) ve bağımsız değişkenler için de kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır ve SPSS 17.0 ile sonuçlar incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, spora yönelik tutumla cinsiyet arasında anlamlı bi... »»»
İnsan, tek başına varlığını sürdürmekte zorluk yaşayan, birilerinin kendisiyle kurduğu yakın ilişkiye ihtiyacı olan tek canlı türüdür. İnsanın kurduğu yakın ilişkiler, bazen bir komşuluk ilişkisi, bazen mesai arkadaşlığı, akrabalık ilişkisi ve bazen de neredeyse her bireyin en çok ihtiyacını duyduğu romantik ilişkiler… Romantik ilişkiler, bireylerin; yakınlaşma, bağlanma, karşılıklı olarak duygularını alıp-verme; duygusal anlamda birine yatırımda bulunma, güven ilişkisi kurma, saygı duyma, tutku, sevgi besleme, temasta bulunma gibi birçok ihtiyaçlarını karşılar. Bireyler genellikle ihtiyacında oldukları romantik ilişkilerin arayışındayken birçok kriter belirlemiş şekilde veya beklenti içeris... »»»
EVLİLİKLERDE MUTLU OLMAK MI? HAKLI OLMAK MI? Mutlu olmak için evleniyoruz. Evlenerek daha mutlu ve güvende olacağımızı, onun yanında daha rahat hissedeceğimizi, onun her zaman yanımızda olacağını, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını, hep seveceğini düşünerek evleniyoruz. Bütün bunların içerisinde anlayış görme isteği evlilikte önemli bir beklentiyi oluşturuyor. Aşk ve sevgiyle başlayan evlilikler bazen güç mücadelesiyle çatışmalara dönebilmekte ve zaman içerisinde yerini öfkeye ve kine bırakabilmektedir. İlk zamanlarda hissedilen o olumlu hisler, bazen yanlış anlamalar, bazen başkalarının etkisi, bazen sorumlulukları yerine getirmeme, bazen de haklılık konusu... »»»
MUTLU OLMAK. AMA NASIL ? Hayattaki en temel gayelerimizden biridir mutlu olmak. Mutlu olmak için hep bir arayış ve çaba içerisinde gireriz. Çoğu vakit sahip olduğumuz imkanlar ve yeterliliklerimiz bizi tatmin etmez, hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz. Eksik olanı bulup onu kendimize entegre ederek tamamlanacağımızı ve mutlu olacağımızı var sayarız. Bu nedenle yeni hedefler koymaktan kendimizi alamayız. Bazen koyamadığımız hedefler, atamadığımız adımlar içimizde uhde olarak kalır ve bizi mutsuzluğa sürükler. Gerçekten de gerçek bir mutluluğun olup olmadığı biraz felsefeye konu olan bir sorudur. Çoğu vakit bizim mutluluktan anladığımız; iyi hissetmemizi sağlayan ha... »»»
EVLİLİĞİ KORUMAK İÇİN SİHİRLİ İPUÇLARI HATALARINIZ KARŞISINDA SADECE ÖZÜR DİLEMEYİN Evliliğimizde hatalar kaçınılmazdır. Hayatımıza dair her şey muhteşem gitse dahi kadın erkek olmanın getirdiği farklılıklardan dolayı dahi birbirimize karşı hatalar yapılacaktır. Bu nedenle hatalardan kaçınmak neredeyse mümkün değildir fakat mümkün olan bir şey vardır hatalar karşısında evliliğimizin yıpranmasına engel olmaktır. Hatamız karşısında pişman olduğumuzu dile getirmeliyiz ama sadece dile getirmek çözüm olmuyor hatamız karşısında birkaç pozitif davranış sergilemeli ve eşimi... »»»
MUTLU EVLİLİKLER İÇİN ÖNERİLER Evlilikler iki ayrı geçmiş öyküye sahip olan iki ayrı bireyin beraber yaşama kararı alması olarak tanımlanabilir. Dolayısı ile farklılıklara rağmen bir arada yasama kararı alabilmek anlamına gelen evlilik kurumu güçleri ikiye katlayan, bazı durumlarda ise tam tersi güçleri yarıya indirebilen bir ortaklıktır. Bireylerin huzurlu ve doyum içeren bir ilişki yaşayabilmeleri birbirleri ile uyumlu olmaları, birbirlerini tamamlayabilecek özelliklere sahip olmalarına büyük oranda bağlıdır. Birbirlerinin kişisel özelliklerine ve farklılıklarına saygı duyan çiftler ilişkilerini uyum içerisinde sürdürürler. Ancak yukarıda sayılanlardan daha önemlisi ilişkiyi sürdürmeye... »»»
RUHSAL OLARAK SAĞLIKLI İNSAN NASIL OLUR? Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız ruhsal yapımızı oluşturur ve beynimiz tarafından yönetilirler. Beynimizin sağlıklı çalışması için öncellikle genetik altyapısının sağlıklı olması gerekir. Buna ek olarak özellikle bebeklikle ve ergenlikte yaşadığımız olaylar da kişinin ruh sağlığını etkiler. Araştırmalar beyin gelişimi için bebeklerin yeterli ve yerinde sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Ne mutlu ki ruh sağlığı, aynı beden sağlığı gibi zaman içerisinde daha sağlıklı hale getirilebilir. Beyin fonksiyonlarında problem olan bazı kişilerin hayalle gerçeği ayırabilme kabiliyeti yoktur.Bebekler yaklaşık üç yaşına kadar h... »»»
Kendinize hiç ‘Mutluluk nedir’ diye sordunuz mu? Mutlu olmak için neler yaptığınızı bir düşünün. Birçok insan kendi için bir şey dilerken tüm içtenliğiyle ‘huzur istiyorum’ der, evet sizce huzurlu olmak nedir? Yaşamınızda huzur ve mutluluk var mı? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Gelin bu kavramları biraz açalım. Geçenlerde üniversite öğrencisi genç bir danışanımla görüşüyorum, “benim için arkadaşlarım çok önemli, onlarla beraber olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Gecenin 24.00’de bile arasalar ‘gel hadi şuradayız’ diye atlar giderim.”diyor. ‘Gençlik işte’ diyebilirsiniz. Orta yaşlı, evli bir bayan danışanım, “Kocamın işten erken gelmesi ve ailecek bir akşam yemeği yemek benim en b... »»»
Bir evlilik ilişkisinde çiftleri bir arada tutan şeyler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Evlilikte çiftleri bir arada tutan olumsuz özellikler toplumsal statü kaybı korkusu, değişiklik ve belirsizlik korkusu yalınız kalmaktan korkma, sahip olunan ortak mülkü kaybetme korkusu, alışkanlık ,ilişki bağımlılığı, dini inançlar, toplumsal değer yargıları, orijin ailenin boşanma konusundaki baskıları olarak sıralanabilir. Ancak kimse boşanmak için evlenmediğine göre ve ilişkisini kaybetmek istemeyeceğine göre ve en önemlisi de mutlu bir beraberlik yaşamak isteyeceğine göre bu yazıda çiftleri bir arada tutan olumsuz özeliklerden ziyade olumlu olumlu özelikler üzerinde d... »»»
MUTLULUĞA DAİR... Kendinizden başlayarak etrafınızdaki insanlara şöyle bir bakın... Hayatın her gün ne kadar hızla ve kesintisiz aktığını, insanların sürekli olarak bir yerlere yetişmek için nasıl da koşturduklarını, adeta hayatla bir yarış içinde olduklarını göreceksiniz. Bu koşuşturma içerisinde neler kazanır bir insan, neler kaybeder? Hırslar, hedefler, arzular, yabancılaşmayı, yalnızlaşmayı, yıpranmayı getirmez mi beraberinde? Peki, her insanın amacı mutlu olmak değil midir özünde? Hepimiz mutlu olmak için çabalamaz mıyız? Öyleyse tüm çabamızın, uğraşımızın bizi daha mutlu etmesini beklerken daha da mı uzak düşüyoruz bizi mutlu eden her şeyden? Nelerin bizi mutlu ettiğini biliyor mu... »»»
HAYVAN DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE YAŞAMAYA KORKMAYIN Her geçen gün daha çok insan evlerinde hayvanlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu hayvan dostları ile paylaşıyor. Kimisi bir köpek alıyor, kimisi kedileri seviyor. Bazısı muhabbet kuşu besliyor, bazısı ise ben kanaryadan başkasını beslemem diyor. Saka meraklıları, güvercin meraklıları, süs tavukları, sülün, keklik, bıldırcın besleyenler. Guinea pig(Türkiye’de kobay deniyor), hamster, bukalemun, maymun, kaplumbağa, iguana gibi ilginç hayvanları da beslemekten hoşlanan benim gibi hayvan severlerde artık çevremizde var. Özellikle çocuklar ve gençler hayvan besleme konusunda inanılmaz istekliler. Nerdeyse her gün... »»»
Cinsel mutluluğa giden yolda en önemli faktör sizin ve partnerinizin zevkleri konusunda açık ve rahat olabileceğiniz bir ortamı teşvik etmek ve yaratmaktır. Böylece partnerinizle aranızda çok daha sıcak bir ilişki ve iletişim kurmuş olursunuz. Kaygı ve endişelerinizden uzaklaşabilir daha fazla kendiniz gibi davranabilirsiniz. Cinsel mutluluğa giden yolda önemli bazı gereklilikler olduğuna inanıyoruz. Bunları incelemekte faya var. 1-Kendin Ol: Muhtemelen uyumak için, ya da güzel bir akşam yemeği için ya da çok sevdiğiniz bilgisayar oyunu için kendinize izin veriyorsunuzdur. Ancak konu seks olunca az da olsa bir suçluluk veya utanç hissediyor olabilirsiniz. Herkese farklı gelebilec... »»»
EVLİLİK TERAPİSİ VE EVLİLİK EĞİTİMİ Evliliğe genel bir bakış Evlilik kurumu, tarihin en eski kurumu olmasına rağmen, günümüz insanı çeşitli nedenlerden dolayı evlilik fikrinden uzaklaşmaktadır. Gençler, öğrenim ve iş hayatlarına gereğinden fazla önem verirken evlilik konusunu yeterince önemsememektedirler. İş hayatına donanımlı olarak başlayabilmek için çok fazla emek, zaman ve para harcayan bireyler, sıra evliliğe gelince kendilerini hazırlamak için hiç çaba göstermeyebiliyorlar. Ya da gerçekdışı beklentilerle evliliğe başlanmakta ve evlendikten sonra da sorunların üzerinde gerektiği kadar yoğunlaşılmamasından dolayı evlilikler kısa ömürlü olmaktadır. Her önemli ikili ilişki geçmiş... »»»
► Mutluluk Uzm.Psk.Özlem SANAN ŞENBAY
► Evlilikte Mutluluk Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Mutluluk Nerededir? Psk.Serap DUYGULU
► Mutluluk Nerededir? Psk.Serap DUYGULU
► Timus Bezi ve Mutluluk Psk.Yasemin MERİÇ
► Mutluluk Nedir, Ne Değildir? Psk.Dilara PEPEDİL
► Evlilikte Mutluluk Yazıları Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Dünya Mutluluk Raporu Uzm.Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Ülkelerin Mutluluk Sıralaması Psk.Emir Emre DOĞAN
► Mutluluk Üzerine Fikir Uçuşmaları Uzm.Psk.Osman İLHAN
► Gelişim Dönemlerine Göre Mutluluk Uzm.Psk.Dnş.Yelda YAVUZ
► Evdeki Huzur, Mutluluk Budur... Psk.Yasemin MERİÇ
► Mutluluk Veren Sağlıklı Yiyecekler Dyt.Feray ÇAĞIRAN
► Mutluluk İçin: Hemen,şimdi.. Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Bir Yaşam Biçimi Olarak Mutluluk Dr.Mahmut AKYILDIZ, Kalp ve Damar Cerrahı
► Can Sıkıntısının Faydaları Psk.Nihan DİKME
► Umudu Canlandırmak Uzm.Psk.Emine ÖZDEMİR
► İlişkide Huzuru Bulmak Psk.Dnş.İsa Ozan GÜN
► Mutlu Olmanın Yolları Uzm.Psk.Deniz AKINCI
► Çocuklar Sürekli Mutlu Olmak Zorunda mı? Uzm.Psk.Dnş.Hasan Ali GÖNCÜ
► Evlilikte Mutlu Kalmak İçin... Uzm.Psk.Dnş.Erdal USLUER
► Mutlu Çocuk Yetiştirmek İçin Psk.Aslı PAKSOY
► Evliler mi Mutlu Mutlular mı Evli?' Psk.Burçin KOYUNCU
► Mutlu ve Sevgi Dolu Olmanın Üç Sırrı Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
► Kumarın Karakutusu Uzm.Psk.Çisem UZUN
► Mutlu Ülkenin İnsanları Uzm.Psk.Rumeysa GÜNAY
► Daha Mutlu Bir Yaşam İçin Uzm.Psk.Rumeysa GÜNAY
► Mutluluğa Tersten Bakmak Hümeyra YILDIZ
► Mutlu Olmanın Formulü Uzm.Psk.Kumru ŞERİFOVA
► Mutlu Olmak Mucize Değil Psk.Namık ACAR
► Nasıl Mutlu Olabiliriz Psk.Namık ACAR
► Evliliği Sürdürme Yolları Uzm.Psk.Saadet YAVUZBİLGE
► Evlilik Uyumunu Etkileyen Etkenler Uzm.Psk.Hasan KUL
► Anı Yakalamak… Dr.Taner CANATAR, Tıp Doktoru
► Mutlu Evlilik İçin... Hümeyra YILDIZ
► Koşulsuz İyi Hissedebilme Yetisi Psk.Dilara PEPEDİL
► Yeni Evlenecek Çiftlere Öneriler Psk.Dnş.Ferhan BIÇAKCILAR
► Mutlu Aşk Var Mıdır ? Psk.Nihan DİKME
► Mutlu Çocuklar Yetiştirmek Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► İlişkiler Neden Başarısız? Uzm.Psk.Bilge ÇAPOĞLU
► Evlilikle Mutluluğu Bulabilir Miyiz? Meral HASANDAYIOĞLU
► Evlilik Doyumu Nedir ? Psk.Muharrem ÇAPKIN
► Mutlu Evlilikler, Mutlu Çiftler Uzm.Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Mutluluğun Gerçek Formulü Psk.İzzet GÜLLÜ
► Evlilik Başarısı Psk.Namık ACAR
► Ruhunuza Sağlık Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Metropolde Mutlu Kalmak Uzm.Psk.Arzu GÜNEŞ
► Evlilikte Doyum Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Cinsel Hazzın 10 Altın Öğretisi Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Evlilikte Altın Kurallar Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Yaşamınız Sizin Ellerinizde Uzm.Psk.Saadet ELEVLİ
► Mutlu ve Huzurlu Evliliğin Psikolojik Dinamikleri Psk.Yasemin UÇAL SALİHOĞLU
► Evimizin Ruhuna İlkbahar Temizliği Psk.Ayşegül DENİZCİ
► Mutlu Aile Kurmanın Yolları Uzm.Psk.Dnş.Sehir HİLOOĞLU
► Neden Aile Terapisi? Psk.Dnş.Muharrem KÖSE
► Sağlıklı ve Mutlu Yaşamak İçin Tavsiyeler Dr.Mahmut AKYILDIZ, Kalp ve Damar Cerrahı
► Mutlu Evlilik İçin 50 Öneri! Psk.Serap DUYGULU
► Olumlu Düşünme Teknikleri Psk.Ceren AKBOYAR
► Cinsel Zeka Uzm.Psk.Sabahat ERLER
► Mutlu Bir Hamilelik Süreci Psk.Eda GÖKDUMAN
► Mutluğun Yolunda Psk.Mahir Efe FALAY
► Bugünü Mutlu Yaşamak Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
► Mutlu Evliliğin Sırları Psk.İlkim ÖZ
► Evlilikte Doyum Psk.Eda GÖKDUMAN
► Evlilik ve Balayı Psk.Ahmet ANADOL
► Mutlu Bir İlişki İçin Psk.Eda GÖKDUMAN
► Son Dakika Diyetleri Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► İçimdeki Ben Psk.Nihal ARAPTARLI
► Evlilikte Mutluluğun Devamı Uzm.Psk.Dnş.Bülent BUDAK
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Mutluluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Nazlı ÇALIŞKAN Fotoğraf
Nazlı ÇALIŞKAN
Konya
Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Mezunu
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi50 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi21 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (22) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet IŞIN, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Mahmut AKYILDIZ, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dyt.Nilay KEÇECİ, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Tuğba AK, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Pdg.Barış ÇAKIR, İstanbul
Dr.Hamdi KALYONCU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hakan GÜZEL, Adana , Ürolog
Dr.Taner CANATAR, Adana , Tıp Doktoru
Psk.Egemen TUĞRUL, İstanbul
Dyt.Feray ÇAĞIRAN, Diyarbakır
Dr.Müberra KILIÇ, Antalya , Pataloji Uzmanı - Patalog
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Onur BAL, Adana
Psk.Orkun ÖZOCAK, İstanbul
Psk.Hilal ŞAHİN, İstanbul
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
mutluluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların mutluluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
mutluluk psikolojisi, kendini gerçekleştirme, kendini gerçekleştirerek mutluluk, mutlu olmak, mutluluk hormonu, serotonin, serotonin üretimi, serotonin nedir, serotonin içeren besinler, serotonin seviyesi, serotonin miktarı, öznel iyi oluş, iyilik hali, psikolojik iyi oluş, iyi oluş, hedonizm, mutsuzluk, mutluluk kavramı, psikolojide mutluluk, mutluluk arayışı, mutluluk nedir, erek kuramı, etkinlik kuramı, sosyal karşılaştırma kuramı, uyum kuramı, ryff, csikzentmihalyi, akış kuramı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı kuramı, bağ kuramı, evlilik psikolojisi, evlilikte mutluluk, evlilikte mutluluğu bozan şeyler, mutluluk nerededir, olumlu düşünme, olumlu düşünce, mutluluğu bulmak, mutluluğun sırrı, mutluluğu aramak, engelli yaşamak, engelli doğmak, mutsuz, mutlu, timus, timus hormonu, seratonin, timus bezi, özgürlük, bağımlılık, mutluluğun tanımı, evlilikte iletişim, evlilikte iletişim hataları, evlilikte iletişim yanlışları, evlilikte iletişim problemleri, dünya mutluluk raporu, türkiyede mutluluk, mutluluk istatistikleri, beden imajı, bedenle barışıklık, en mutlu ülkeler, ülkelerin mutluluk sıralaması, mutluluk skalası, mutlu ülkeler, mutlu insanlar, ülkelerde mutluluk oranları, mutlu gezegen endeksi, vanuatu, vanuatu ülkesi, vanuane, en mutlu insanlar, yeni ekonomiler vakfı, new economics foundation, ülkelere göre mutluluk, mutluluk ekonomisi, gelişim dönemleri, gelişim dönemlerine göre mutluluk, gelişim dönemlerinde mutluluk, huzur, evde huzur, evdeki huzur, mutluluk veren yiyecekler, serotonin kaynağı besinler, serotonin kaynakları, serotonin kaynağı gıdalar, serotonin kaynağı yemekler, besinlerde serotonin, bertrand russel, mutlu hissetmek, mutluluk hissi, yaşama sevinci, mutlu hayat, mutlu hayatın sırrı, pozitif duygular, mutluluk alışkanlıkları, mutluluğu geliştirmek, stres, sıkıntı, içsel huzur, sağlık, beslenmenin önemi


02:52
Top