2007'den Bugüne 92,571 Tavsiye, 28,260 Uzman ve 20,019 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Stresle Başa Çıkma
Stresle Başa Çıkma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Stresle Başa Çıkma Kavramı ile İlgili 43 Makale
► Stresle Başa Çıkma Psk.Fundem ECE
Stres, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi, zorlanması ile ortaya çıkan ve kapasitesini zorlayan bir durumdur. Stres, kişinin verimliliğini düşürür, kararsızlığa, kişinin duygusal ilişkilerinde ve iletişiminde bozulmalara neden olur. Öfke, düşmanlık ve kızgınlığa neden olabilir. Kişi stresliyken değersizlik ve güvensizlik gibi duygular yaşayabilir. Stresin, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu gibi potansiyelimizi kullanmamıza ve gelişmemize katkı sağlayan bir yanı da vardır. Duygu bakımından hafif bir genel uyarılmışlık düzeyinin bulunması yapılacak işe ilginin artmasına katkıda bulunabilir. Bu anlamda bir miktar stres, normal işlevlerde ge... »»»
► Stresle Başa Çıkma Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL
STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres kelimesi, adını çokça duyduğumuz ve psikolojik rahatsızlıklar arasında en sık karşılaştığımız klinik tablodur. Stresin genel tanımını yapacak olursak; kişinin günlük hayatta karşılaştığı durumlarla başa çıkmada hissettiği zorlanma ya da sıkıntıdır. Stres bedenen ve ruhen kişiye zarar verse de, belirli düzeyde stresin iç motivasyon sağladığı da bir gerçektir; örneğin hedeflediği üniversiteye girebilmek için düzenli ders çalışan ve sınavda başarısını gösterebilen öğrencinin durumu gibi. Yüksek dozda ve sürekli stresli hissetmek kişiye oldukça zarar verir ve günlük işleyişini bozabilir. Stresin en büyük zararı bağışıklık sistemine zarar vermesi, yorgunluk... »»»
► İlişkilerde Stresle Başa Çıkma Psk.Dnş.Aslı DENİZ
Günlük hayatta pek çok stres faktörü ile karşılaşırız. Bunlarla baş etmeye çalışırken, artan gerginlik ve öfke nedeni ile kimi zaman en yakınlarımızın canını yakarız. Bir yandan iş stresini ya da ev dışındaki stresleri eve götürmemiz gerektiğine inanırız. Ama öte yandan, gizlemeye çalıştığımız şeyin yarattığı gerginlik fazlasıyla ilişkimize zarar verir. Oysaki partnerlerimizle ilişkimiz dışındaki stres durumlarını da rahatlıkla konuşabilir, bu sayede hem stresimizi kontrol altına almış oluruz hem de ilişkimizdeki yakınlığın artmasına katkı sağlamış oluruz. Yoğun stresten şikayetçi çiftler, bu durumu partnerleri ile konuşmadıklarında, ilişkilerindeki duygusal çekimin giderek azaldığını ve... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Emine Lamiser ATİK
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres günlük yaşamın bir parçasını oluşturur ki öyle ki gün içerisinde karşılaştığımız ufak tefek pek çok durum üzerimizde stres oluşturur. Örneğin; sabahleyin kalktığınızda suyun ya da elektriğin kesik olması, kaloriferin yanmaması ve bu nedenle evin soğuk olması, iş yerindeki insanların çatışmalı ve gergin iletişimleri vb. stres kaynağı olarak sizi sürekli etkiler. Bu günlük strese hastalık, ölüm, ayrılık ve benzeri gibi zorlayıcı olaylar eklenince baş etmede zorlanılabilir ve bu durum hastalıklarla kendini göstermeye başlar. Stresli olayları önlememiz çoğu kez olanaklı değildir. Bu nedenle stresle başa çıkma yollarını öğrenip, günlük yaşamımıza... »»»
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
STRES İnsanların sağlığı ve huzuru için tehlike olarak görülen bazen bir uyarı olarak algılanan dolayısıyla yetersiz bir şekilde ele alınan olaylara gösterilen açık olmayan psikolojik ve fizyolojik tepkiye stres denir. Stresi genel olarak başka bir ifade ile tanımlarsak; çevrenin tehdit edici potansiyel durumuna duygusal ve fiziksel tepki genel olarak bu tanım kişilerin ve çevrelerin arasındaki uyum yetersizliğini gösterir. Stres altında bulunan kişi, sürekli olarak yorgunluk, tansiyon veya yüksek kan basıncı gibi sorunlarla sık karşılaşmaktadır ( A-Z. Baldaş, 2010: 18). Yaşamımızın her evresinde karşılaştığımız stres, kişilerin bir tehdit, zorluk olarak hissettikleri durumlara karşı göst... »»»
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.Doğan KUŞ
“STRESLE BAŞA ÇIKMA” STRES İçinde bulunduğumuz yüzyılın zor, yarışmacı, aşırı çalışmaya dayalı sanayi yaşamı, iş yerimizde stres etmenlerinin daha belirgin şekilde ortaya çıkmasına yol açmış ve çalışanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmiştir. Stresi, basit bir tanımla bazı olaylara verdiğimiz tepki olarak tanımlarız. Genelde olumsuz bir durum olarak algılanan stres, araştırmacı ve bilim adamlarına göre kısaca bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Açıkçası stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekler... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Uğur ŞENOL
Stres Nedir? Stres, çok duyduğumuz, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı bir durumdur. Kişinin çevreyle uyumunu bozar ve kapasitesini zorlar. Herkes streste olup olmadığını anlayabilir. Stresi tanımlamak gerekirse, bireyin kendisini rahatsız eden bir ortamda organizmanın verdiği cevaptır. Vücut, stresli halde her duruma aynı tepkiyi vermez. Yani güzel bir olayla da karşılaşsa, kötü bir olayla da karşılaşsa her iki duruma da adaptasyon (uyum) göstermek zorundadır. Stressiz bir insan yoktur. Çünkü insanlar çevrede olup bitenlere tepki verirler. Eğer stres hiç yoksa kişi tepki veremez. Çünkü enerjisi yoktur. Bu yüzden stres hayatın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunun tam tersi bir ... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Aykut ÖZTÜRK
Stres Nedir? Stres en geniş anlamıyla, zorlama ve kısıtlama uyaranlarına maruz kalan kişinin verdiği tepkilerdir. Stres, birey-çevre etkileşiminde kişinin uyumunu bozar. Pek çok insan stresin, kişinin dışında gelişen çevresel nedenlerle oluştuğunu düşünür. Aslında stresi oluşturan, bu çevresel etkileri, bireyin nasıl algıladığıdır. Kişi karşılaştığı olayları pek çok faktör ışığında değerlendirir ve yaşadığı olaylara bir anlam yükler. Kişi yaptığı bu değerlendirmeler sonucunda çevresindekiler sebebiyle stres yaşar ya da yaşamaz. İş hayatı, ev, çocuklar, ödenecek faturalar, kredi kartı borçları, okul taksitleri, kalabalık, trafik, gürültü derken, bu kadar koşuşturmaca arasında kendimize,... »»»
► Stresle Başa Çıkma Yolları Pdg.Aykut AKOVA
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs... Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, ciddi sorunlar da yaratabilir. Ancak... »»»
STRES YÖNETİMİ (stresle başa çıkma) Stres, hayatı olumsuz yönde değiştiren, kişileri verimsizleştiren, performansı düşüren ve aynı zamanda da sağlığı bozan bir sorundur. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir sorun haline gelen stres; çalışanların, yöneticilerin ve kuruluşların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.Stres düzeyi yüksek olduğunda verimlilik düşebilir, yaşamdan alınan zevk azalabilir ve çevreyle olan ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz ancak bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir. Onları stresli hale getiren, bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdi... »»»
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Stres yaşamıyorum diyen var mıdır? Hiç sanmıyorum. Stres; günlük hayatın içinde ne kadar engel olmaya çalışırsak olalım karşımıza çıkan bir faktördür. Eğer çevremizdeki olaylar ve insanlar ile etkileşime geçiyorsak ki geçmememiz mümkün değil, mutlaka az ya da çok stres yaşıyoruzdur. Tabi bütün suçu çevremize atmamız haksızlık olur. Stresin oluşumunda çevre kadar kendi algılama ve düşünme biçimimizin de etkisi var. İnsanlar; karşılaştığı olayları pek çok faktör ışığında değerlendirir ve yaşadığı olaylara anlam yükler. Yani stres; ortamda ne olduğuna bağlı olmamasının yanı sıra kişinin olaylara verdiği tepkilere bağlı olarak da ortaya çıkar. Pek... »»»
STRES ve PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR YAZI DİZİSİ: 2- STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres ve psikolojik rahatsızlıklar yazı dizisinin ilk makalesinde, bir durumun bizim için stresli olup olmadığı, o yaşam olayına biçtiğimiz değere bağlı olduğunu, stresin organizmanın biyo-psiko-sosyal yapısı ile içsel ve dışsal çevresi arasındaki karşılıklı ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin gelişmesine yardımcı olabildiği gibi, aşırı olduğu durumlarda ise bireyin tüm biyolojik ve psikolojik kaynaklarını tüketebilen bir yaşantı olarak değerlendirilebileceğini yazmıştım. Ayrıca, stres karşısında oluşan bedensel tepkiler ile savaş ya da kaç tepkisinden bahsetmiştim. Bu makale stres ve psikolojik r... »»»
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Her insan aynı koşulları altında bile bir birinden çok farklı tepkiler gösterir. Biri kaygılı ve gerilimliyken diğeri soğukkanlı ve sakin olabilir. Bu çok doğaldır. Herkesin kendine özgü bir stresle başa çıkma tarzı vardır. Başaçıkma tarzımızın bazı yönleri sağlıklı ve etkiliyken diğer yönleri daha az etkili ve üstelik sağlığımıza, ilişkilerimize ve performansımıza zararlı olabilir. Stresle başa çıkma tarzları: Sigara içmek, alkol almak, yemek yemektir. Bazıları strese tepki olarak geri çekilir, içine kapanır, pasifleşir, sorunlarıyla yüzyüze gelmekten kaçınır, bazıları aşırı tepki gösterir, bazıları stres karşısında hiç tepki göstermeyip yaşa... »»»
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GİRİŞ Zeka; öğrenme, anlama ve alışılmamış durumlarla baş edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre zeka, basit bilgiyi elde edip, onu yeni durumlarda kullanma yeteneği olarak tarif edilmektedir (Gürbüz ve Yüksel, 2008). Psikolojide insan zekası yoğun bir araştırma alanı olmuştur. Zeka, çevreyi seçme, onu biçimlendirme ve ona uyum için gerekli olan zihinsel yeteneklerdir. Bu nedenle 'zekice' diye nitelenen bir davranış, bir çevresel bağlamdan diğerine değişebilmesine rağmen, bu davranışın altında yatan zihinsel süreçler değişmez. Fakat bununla b... »»»
Stresle başa çıkmada bilişsel modellerin, şemaların, ruhsal travma odaklı değerlendirmelerin, maruz kalan kişinin dayanıklılık gibi bireysel özelliklerin önemini vurgulayan bir çok yaklaşım mevcuttur. Stres kaynaklarının çeşitliliği durumunda beynin lokus koeruleus, hipotalamus, hipokampus ve amigdalanın yanı sıra, serebral korteksteki noradrejenik fonksiyonda artış olmaktadır. Erken yaşta strese maruz kalma, lokus koeruleustaki norepinefrin salınımındaki artışı tetiklediğinden, kişi daha sonra karşılaşacağı stres kaynaklarına karşı duyarlı hale gelmektedir. Uyarılma düzeyi arttıkça norepinefrin düzeyi de artmaktadır. Merkezi sinir sistemindeki hem çok düşük, hem de çok yüksek düzeydeki nore... »»»
► Stres ve Başa Çıkma Yolları Psk.Fahri ŞAHİN
Stres ve Başa Çıkma Yolları Stres günlük hayatta çok sık kullanılan ve her an karşılaşılabilecek bir kavramdır (Atkinson ve ark., 2006). Çok geniş bir yelpazede kullanılan bir kavram olması nedeniyle stresin farklı tanımları yapılmaktadır. Örneğin; Folkman ve arkadaşları (1986) stresi, kişi çevre uyumunu olumsuz etkileyen ve kişinin sahip olduğu kaynaklarla karşılanamayan talepler olarak tanımlarken, Cryer ve arkadaşları (2003), kişinin stres verici uyarıcılara gösterdiği duygusal ve fiziksel tepkiler olarak tanımlamışlardır. Atkinson ve arkadaşları (2006) stresi, fiziksel veya psikolojik sağlık açısından tehlikeli olarak algılanan durumlar karşısında verilen tepki, Baltaş ve Baltaş (1993... »»»
► Stres ile Başa Çıkma Yolları Psk.Deniz AKINCI
Stres; biyokimyasal, fizyolojik, bilişsel ve davranış değişiklikleri meydana getirebilen negatif duygusal deneyimdir. Bu etkiler olaylar ve değişen bu olaylara uyum sağlamaya göre değişiklik gösterir. Stres etkenleri çeşitli olmakla birlikte bazı insanları strese sokan faktörler bazı insanları etkilemeyebilir. Burada belirtmemiz gereken bir husus ise az stresin de zorluk yaratabildiğidir. Strese karşı verilen tepkiler stresle başa çıkmak için oluşan bilinçli çabalardır. Strese karşı verilen tepkilere ne sebep olur, kontrolü mümkün müdür, ne derece tehdit edici olduğu üzerinde durulması gereken hususlardır. Aynı zamanda stresin fizyolojisi(SAM) şu şekilde açıklanmıştır; sempatik-adrenomedüll... »»»
► Stres ve Başa Çıkma Yolları Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
KAYGI İÇİN HARCADIĞINIZ ZAMANIN YARARI YOK Bir organizma, çevresine sürekli uyum yapma durumuyla her an karşı karşıyadır. Bireyin dış çevresindeki fiziksel koşullar ya da içinde bulunduğu sosyal ortamdaki psikolojik koşullar uyumu ya kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Uyumun zorlaştığı anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya başlar. Dış çevrede fiziksel koşullara basit bir örnek olarak hava soğukluğu verilebilir. Hava soğudukça birey kendini korumak ve bir anlamda çevreye uyum sağlamak için üstüne bir şeyler giyinmek ya da sıcak bir ortama girmek zorunluluğu duyar. Psikolojik koşullara örnek olarak da üniversite giriş sınavına çalışan bir kimseyi düşünebilirsi... »»»
Stres, temelde kişinin çevresine, yaşadığı olaylara, içinde bulunduğu durumlara adaptasyon becerisidir. Yani ortalama bir stres düzeyi istenilen bir durumdur. Stres yaşamayan insan yoktur. Stres hiç olmazsa insanlar çevrelerinde olup bitenlere tepki veremezler. Bu yüzden stres hayatın bir parçasıdır. Ancak aşırı streste hayatımız oldukça zorlaşır. Aşırı stres, sürekli duyduğumuz, herkesin hayatının en az bir döneminde karşılaştığı bir durumdur. Kişinin sosyal, iş ve özel hayatıyla ilgili uyumunu bozar ve sınırlarını zorlar. Kişi yaşadığı stresi fark edebilmektedir. Stresi tanımlamak gerekirse, bireyin kendisini rahatsız eden bir ortamda organizmanın verdiği cevaptır. Ancak aşırı stres, aşırı... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türden ise ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres sürecinde insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar,kalp atış sayısı, solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir, endişe vs... oluşur. Stres altındayken değişim, tehdit olarak algılanır ve beyinde stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Böylece vücut üç aşamadan geçer. İlk aşama olan Alarm aşa... »»»
STRES VE BAŞ ETME YOLLARI Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs. Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, c... »»»
► Stres ve Stresle Baş Etme Teknikleri Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Hamilelik Stresiyle Başa Çıkmak Psk.Serap DUYGULU
► Sıvan Kaygısı/ Stres Yönetimi Psk.Dnş.Ferhat BULDUM
► Duygularını Yönet Psk.Ayşegül SOYSAL
► Stresin, Panzehiri Kahkaha Psk.Nihal ARAPTARLI
► Stresine Sahip Çık (Malı Mı) Psk.İzzet GÜLLÜ
► Nedir Bu Stres? Psk.Selcen YETKİN ÖZDEN
► Modern Çağda Stresi Anlamak Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Stresin Etkileri Psk.Özge SOYSAL
► Kadınlarda Stres Psk.Ayben ERTEM
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Serap DUYGULU
► Stres ve Stres Yönetimi Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Stres ve İnfertilite İlişkisi Psk.İlknur YILMAZ
Stresle Başa Çıkma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
stresle başa çıkma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların stresle başa çıkma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres, ilişkilerde stres, stresle başa çıkma yolları, stresin belirtileri, stresin nedenleri, stresin kökeni, stres tedavi yolları, günlük stresler, iş stresi, sınav stresi, stres psikolojisi, stres nedir, stres yönetimi, stresle mücadele, stres faktörleri, stresle başetme yolları, olumlu düşünce, dini tutum, din ve stres, stres hastalıkları, stres ağrısı, kaygı, olumlu stres, stresin zararları, stres seviyesi, stres testi, stresle başa çıkma yöntemleri, üniversite öğrencileri, duygusal zeka, travmatik stres, sporda stresle başa çıkma, travma, aşırı stres, gerginlik, normal stres, stersin zararları, stresin faydaları, yararlı stres, stresle başa çıkmak, stresin üstesinden gelmek, stresi kontrol etmek, stresle baş etme, stresi yenme, stresle baş etme tekniği, stres kaynakları, stresin etkileri, streste çözüm yolları, stresin tedavisi, stresin azaltılması, stresle başetme, stresin tanımı, baskı, depresyonda stres, strese girme, stres kavramı, stres tedavisi, streste tedavi, stres belirtisi, stres belirtileri, stresle mücadele teknikleri, hamilelik, gebelik, hamilelik stresi, hamileliğe hazırlık, hamileliğe psikolojik hazırlık, mutlu hamilelik, sağlıklı gebelik, hamilelikte hormonlar, hormonlar, hamilelikte spor, hamilelikte sağlıklı beslenme, sınav kaygısı, sınav anksiyetesi, başarı anksiyetesi, sınav kaygısıyla baş etme, kaygıyla baş etme yöntemleri, başarıyı arttırma, stresi kontrol altına alma, sınav, duygu yönetimi, empati, kendini tanıma, kendini yönetme, gevşeme teknikleri, nefes alma yöntemleri, doğru nefes almak, strese karşı rahatlama yöntemleri, kahkaha yoga, gülmenin yararları, kahkaha, iş yaşamında stres, tükenmişlik, iş hayatında stres, çalışma hayatında stres, işyerinde stres, stresine sahip çık, stres eğitimi, stresle nasıl başa çıkılır, personelde stres, okulda stres, iş yerinde stres


14:10
Top