2007'den Bugüne 80,617 Tavsiye, 25,688 Uzman ve 17,974 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Asperger
Asperger Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Asperger Kavramı ile İlgili 18 Makale
ASPERGER SENDROMU Asberger Sendromu yaklaşık yarım asır önce, Avusturyalı pediyatrist Hans Asberger tarafından ntanımlandı. Asberger, bu durumu 'Çocuklukta Otistik Psikopati' adını verdiği mezuniyet tezinde ele aldı. Ancak, Asberger, otizmi ağır bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlamaktan kaçınmış ve 'pedagojik yöntemlerle düzeltilebilir bir problem' olarak nitelendirmişti. Çünkü Nazi Avusturya'sında yaşıyordu ve ari bir ırk yaratma sev-dasındaki toplumunun 'zihinsel ya da bedensel açıdan sakat' olanları toplama kamplarında yok etme eğiliminde olduğunu biliyordu. Asberger ve psikiyatrist Leo Kanner, toz pembeyle yumuşatılmış ortak çalışmalarında, otizmin iki zıt ucu olduğunu belirtirke... »»»
Asperger Otizm Asperger Sendromu çocukluk döneminde başlayan otistik spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu ilk olarak 1944 yılında Hans Asperger tarafından tarafından tanımlanmıştır. Bu tanı sözel olmayan iletişim becerilerinde güçlük yaşayan, sosyal ortamlarda sağlıklı iletişim kuramayan çocukların teşisi için kullanılmıştır. Bu çocukları diğer otistik belirtiler gösteren çocuklardan ayıran en önemli özellik dilsel ve bilişsel anlamda normal gelişim sergilemeleridir. Asperger sendromunun kesin nedeni belli olmamakla birlikte, yapılan nöropsikolojik araştırmalar beyinde işlevsel ve yapısal bir takım farklılıklara işaret etmekedir. Asperger Otizm teşisi genellikle 4-11 yaşl... »»»
Asperger Sendromu sosyal ilişkilerde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozulma ve sınırlı, kısıtlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi ve etkinliklerle kendini gösteren gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 1944 yılında Avusturya’da Hans Asperger tarafından tanımlanmasına karşın, ancak1994’de Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yaygın gelişimsel bozukluk olarak kabul edilmiştir. Asperger Sendromu’nun görülme sıklığı her 10 000 çocukta 25–70 olarak belirlenmektedir. Ortaya çıkış nedeniyle ilgili kesin bulgular bulunmamakla birlikte genetik kökenli bir bozukluk olduğu düşünülmekte ve biyolojik etmenler üzerinde durulmaktadır. Pek çok çocuk 4 yaşından itibaren diğer insanların f... »»»
► Asperger Sendromu Uzm.Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, doğuştan ya da erken çocukluk döneminde başlayan, içinde bulunduğu dönemi ve daha sonraki gelişim dönemlerini birçok yönü ile ve önemli derecede olumsuz etkileyen bozukluklardır. YGB’da, gelişimin özellikle etkilendiği yönler dil, adaptif davranış, iletişim ve sosyal beceriler olup, bu alandaki hasarlar çok belirgin ve kalıcıdır. Bilişsel (zihinsel) gelişim ise bu grup altında bulunan bozuklukların çoğunda önemli oranda geridir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV sınıflandırma sistemine göre bu grup altında bulunan başlıca bozukluklar, Otistik Bozukluk, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ... »»»
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
Asperger Sendromu 1944 yılında Avusturyalı hekim Hans Asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır. Asperger Sendromu, otizmin uç bir bozukluğu olarak düşünülmektedir. Sendromun ana belirtileri aşırı içe kapanıklık, tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgidir. Çocuğunuz iletişim kurmuyorsa, çevresine duyarsızsa, mimik ve jestlerinizi anlamıyorsa asperger olup olmadığı yönünden değerlendirilmelidir. Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. Etyolojisi bili... »»»
Zeka insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Daha açıkça söylemek gerekirse ; zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucunda ortaya çıkan bir yetenekler bileşimidir. Zihin algılama ,bellek ,düşünme ,akıl yürütme ,öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: zeka ,zihnin öğrenme , öğrenilenden yararlanabilme ,yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Dolayısıyla öğrendiğini değerlendiren ,yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişilere de zeki kişiler diyoruz. Zekanın kapsamında birçok yetenek olduğuna göre, aynı zeka düzeyindeki kişilerin yeteneklerinin farklı alanlarda olması doğaldır. ZEKA NASIL ÖLÇÜLÜR ? Zeka&#... »»»
Asperger sendromu yaygın gelişimsel bozukluklar grubundandır. EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ;sosyal etkileşim güçlüğü,içe dönüklük,bazı konulara aşırı ilgi ve diğerlerine ilgisizlik,çevreye ilgisizlik,ilgi alanlarının bütüne değil parçaya yönelik olması ve kısıtlı ilgi alanında takıntıya varan düşkünlüktür. asperger tanisı 4 yaşından sonra konulabilse de 2 yaş civarında belirtileri ortaya çıkmaya başlar.çocuklarda sosyal iletişimde gecikme- gerilik ,çevreye karşı ilgisizlik,içe dönüklük olup-olmadığını iyi gözlemek gerekir. ÇOCUKLARDA İLGİ SEVGİ -UYARAN EKSİKLİĞİ ASPERGERİ DESTEKLEYEBİLİR. özellikle bebeklerin ilk yılda ilgisiz ve kendi haline bırakılmasının gelişim gecikmesi ve gel... »»»
UTANGAÇLIK VE ÇEKİNGENLİK GENEL ANLAMDA KİŞİ DE; sosyal ortamlarda diğer kişilere mesafeli tutum ,yabancılık,ilgi çekmeyi gerektirecek;düşüncelerini ifade etme,yaptıklarını ortaya koymayı gerektiren tutum ve davranışlardan kaçınma,göz önünde olmaktan rahatsızlık ve bu duruma maruz kalındığında ;terleme, kızarma,dili dolanma..vb şekilde belirtiler veren ve kişinin günlük yaşamını ve akademik başarısını olumsuz etkileyebilen , bir çok kişide yetişkin dönemde; alkol, madde bağımlılıkları ve düşük eğitim,düşük gelir gibi yaşam standartlarına yol açabilen dolayısıyla kişinin potansiyel başarı gücünü ortaya koymasını engelleyerek yaşama uyum ve mutluluğunu olumsuz etkilemey... »»»
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Uzm.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Özel Gereksinimli Çocuklar ve Bilgisayar Uzm.Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Asperger Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gönül BAYALTUN Fotoğraf
Gönül BAYALTUN
Denizli
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi78 kez tavsiye edildi
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (36) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Meltem KIRMIZI, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Tayibe BADIR, Tekirdağ
Anıl TÜZÜN, İzmir
Fatih ÇABUK, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Hanife TETİK, Aydın
Yrd.Doç.Dr. Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Birol DEMİR, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Uzm.Özgü ERTUL, İstanbul
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Recep BAĞCI, İstanbul
Yağmur BEDİR, İstanbul
Bengü BOLAT, İzmir
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
asperger KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların asperger KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
asperger sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, otistik, asperger otizm, asperger sendromu nedir, asperger sendromu belirtileri, otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, rett, özel eğitim, hans asperger, üstün zeka, deha, dikket eksikliği, disleksi, zeka testi, ileri zeka, çocukta zeka, asperger televizyon, asperger ve motor gelişim, asperger ve ders başarısızlığı, asperger ve okula uyumsuzluk, asperger ve tuhaflık, asperger ve iletişim sorunları, asperger ve ortamdan kopukluk, çocuklarda asperger, sosyal iletişim bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, adhd, otizm nedir, sosyal şizofreni, otizmde tedavi, otizmde farkındalık, otistik bebek, otistik çocuk, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, rett sendromu, çekingenlik, utangaçlık, utanan çocuk, çekingen çocuk, sosyal fobi, çekingenliğn nedenleri, utangaçlığın terapisi, özel öğrenme güçlüğü, sınır zeka, donuk zeka, normal zeka, ağır öğrenen, öğrenme güçlüğü, özel çocuk, özel çocuklar, gelişim bozukluğu olan çocuklar, otistik çocuklar, bilgisayarla tedavi, down sendromu, down sendromlu çocuk, rett sendromlu çocuk, zihinsel engelli çocuk, zihinsel geriliği olan çocuk, asperger sendromlu çocuk, atipik otizm, sendrom, zeka geriliği, disintegratif bozuklugu, ekolali, gelişim bozukluğu, otizm türleri, otizm çeşitleri, stereotipi, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizmin tanımı, otizmin tanısı, otizmde erken tanı, otizmin belirtileri, yineleyici davranışlar, otizmin özellikleri


02:16
Top