2007'den Bugüne 91,838 Tavsiye, 28,135 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Atipik Otizm
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili 11 Makale
► Atipik Otizm Nedir? Psk.Gamze EŞİN
Otistik Spektrum Bozukluklar “Otizmi”, “Asperger sendromu”nu ve “Atipik Otizm”i kapsar ve her 250 okul öncesi çocuktan birini etkiler. Atipik otizm, otizm belirtilerine sahip ancak tanı konacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan çocuklara verilen tanıdır. Atipik otizmde genel olarak, konuşmada zorluk, iletişim kurmada güçlük, gelişimde bozukluklar, tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorun yaşama gibi belirtiler bulunur ancak bu belirtiler daha geç yaşlarda çıkabilir ya da tanı konması engellenecek şekilde çok az görülebilir. Otizm, üç temel gelişim alanını etkilerken, atipik otizm bu temel alanlardan sadece birinde bozukluk görüldüğünde ya da az etkilenmesi durumunda ve diğer gelişimsel... »»»
► Atipik Otizm, Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Semra KESKİN
Otizm, çocuklardaki sosyal etkileşim kurma, dil ve iletişim geliştirme, ilgi ve davranışlar olmak üzere üç temel gelişim alanını etkileyen, genellikle üç yaşından önce belirtilerini gösteren ve ömür boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bazı durumlarda, otizm belirtilerini hafif düzeyde gösteren, öğrenme ve davranış farklılıkları olduğu halde Otizm Spektrum Bozukuluğu'nun tanı kriterlerini tam karşılamayan çocuklar ile karşılaşırız. Atipik otizm bu kategoride yer alan çocuklara verilen tanıdır. Atipik otizm, otizm spektrum bozukluğundan etkilenen üç temel gelişim alanından yalnızca birinde bozukluk görüldüğünde veya bu temel alanların otizmden az etkilenmesi durumunda ve diğer gelişim... »»»
Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur. Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeler... »»»
Yaygın gelişimsel bozukluklar çocuğun birçok gelişimsel alanında sapma ve bozulmaların olduğu bir dizi rahatsızlık grubuna verilen ortak isimdir. 4 farklı tıbbi rahatsızlığı içermektedir: Otizm, Asperger bozukluğu, Rett bozukluğu, Dezintegratif bozukluk ve Yaygın Gelişimsel Bozuklu BTA (Atipik Otizm). Klinik olarak benzerlikleri nedeni ile otizm ve atipik otizm birlikte anlatılacak olmasına karşın Rett bozukluğu, çocukluk çağının Dezintegratif bozukluğu ve Asperger bozukluğuna ayrı ayrı değinilecektir. Sosyal iletişim, etkileşim, dilin kullanımı, uygun davranışların sergilenmesinde gecikme ve sapmalarla seyir gösteren rahatsızlıklardır. Otizme benzer özellikler göstermesine rağmen tam olara... »»»
► Otizm Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
► Çocuklarda Otizm ve Belirtileri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmin Nedenleri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmde Dır/Floortime Metodu Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Bircan TAVAS, İstanbul
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Mine GÜR, İzmir
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Erkut ORUÇ, İzmir
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Yeliz YEKDAR, Uşak
İbrahim EREN, Çorum
Aşkın TAŞ, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
atipik otizm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların atipik otizm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, atipik otizm belirtileri, atipik otizm tedavisi, atipik otizm eğitimi, atipik otizm özel eğitim, otizmde tanı, otizmde belirti, otizmde tedavi, otizmde aile yönlendirme, atipik otizm davranışları, atipik otizm nedir, atipik otizmin nedenleri, otizm özel eğitim, otizm belirtileri, sendrom, asperger sendromu, zeka geriliği, rett sendromu, disintegratif bozuklugu, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizm nedir, otistik, otistik çocuk, otistik çocuklar, otizmin tanımı, otizmin tanısı, otizmde erken tanı, otizmin belirtileri, yineleyici davranışlar, otizmin özellikleri, otistik bebek, otizmde eğitim, otistik sendrom, bebeklik otizmi, tipik otiztik, otistik spektrum bozukluklar, otizm tedavisi, otizmin nedenleri, otizmde floortime, atipik otizmde floortime, floortime, otizm eğitimi, özel eğitimde floortime, floortime yaklaşımı, floortime metodu, floortime nedir, yaygın gelişimsel bozukluklar, özel eğitim, zihin engelli çocuklar, gelişimsel gerilik


04:37
Top