2007'den Bugüne 83,584 Tavsiye, 26,252 Uzman ve 18,644 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Atipik Otizm
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Atipik Otizm, Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Semra KESKİN
Otizm, çocuklardaki sosyal etkileşim kurma, dil ve iletişim geliştirme, ilgi ve davranışlar olmak üzere üç temel gelişim alanını etkileyen, genellikle üç yaşından önce belirtilerini gösteren ve ömür boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bazı durumlarda, otizm belirtilerini hafif düzeyde gösteren, öğrenme ve davranış farklılıkları olduğu halde Otizm Spektrum Bozukuluğu'nun tanı kriterlerini tam karşılamayan çocuklar ile karşılaşırız. Atipik otizm bu kategoride yer alan çocuklara verilen tanıdır. Atipik otizm, otizm spektrum bozukluğundan etkilenen üç temel gelişim alanından yalnızca birinde bozukluk görüldüğünde veya bu temel alanların otizmden az etkilenmesi durumunda ve diğer gelişim... »»»
Yaygın gelişimsel bozukluklar çocuğun birçok gelişimsel alanında sapma ve bozulmaların olduğu bir dizi rahatsızlık grubuna verilen ortak isimdir. 4 farklı tıbbi rahatsızlığı içermektedir: Otizm, Asperger bozukluğu, Rett bozukluğu, Dezintegratif bozukluk ve Yaygın Gelişimsel Bozuklu BTA (Atipik Otizm). Klinik olarak benzerlikleri nedeni ile otizm ve atipik otizm birlikte anlatılacak olmasına karşın Rett bozukluğu, çocukluk çağının Dezintegratif bozukluğu ve Asperger bozukluğuna ayrı ayrı değinilecektir. Sosyal iletişim, etkileşim, dilin kullanımı, uygun davranışların sergilenmesinde gecikme ve sapmalarla seyir gösteren rahatsızlıklardır. Otizme benzer özellikler göstermesine rağmen tam olara... »»»
► Otizm Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
OTİZM Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2000 yılında yayımladığı kılavuza göre (DSM-IV-TR), Otizm Spektrum Bozukluğu kapsamında beş ayrı kategori yer almaktadır: • Otizm (Otistik bozukluk) • Asperger Sendromu • Atipik Otizm (Başka türlü adlandırılamayan otistik/yaygın gelişimsel bozukluk) • Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu • Rett Sendromu 1.OTİZM: Genellik üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, konuşmada gecikme, sosyal etkileşime girmeme, göz temasında kısıtlılık, sınırlı ve tekrarlanan davranışlarla kendini gösteren beynin gelişimini engelleyen nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Otizm ilk keşfedildiği günden günümüze tanılayan uzmanların sayısının artması, duyarlılığ... »»»
► Çocuklarda Otizm ve Belirtileri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmin Nedenleri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmde Dır/Floortime Metodu Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Atipik Otizm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Bircan TAVAS, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Ayhan IŞIK, Antalya
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Çağdaş KARSAN, İstanbul
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Aşkın TAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
Uzm.Özgü ERTUL, İstanbul
atipik otizm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların atipik otizm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, atipik otizm belirtileri, atipik otizm tedavisi, atipik otizm eğitimi, atipik otizm özel eğitim, atipik otizm davranışları, atipik otizm nedir, atipik otizmin nedenleri, otizm özel eğitim, otizm belirtileri, sendrom, asperger sendromu, zeka geriliği, rett sendromu, disintegratif bozuklugu, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizm nedir, otistik, otistik çocuk, otistik çocuklar, otizmin tanımı, otizmin tanısı, otizmde erken tanı, otizmin belirtileri, yineleyici davranışlar, otizmin özellikleri, otistik bebek, otizmde eğitim, otistik sendrom, bebeklik otizmi, tipik otiztik, otistik spektrum bozukluklar, otizm tedavisi, otizmin nedenleri, otizmde floortime, atipik otizmde floortime, floortime, otizm eğitimi, özel eğitimde floortime, floortime yaklaşımı, floortime metodu, floortime nedir, yaygın gelişimsel bozukluklar, özel eğitim, zihin engelli çocuklar, gelişimsel gerilik


11:48
Top