2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizmin Tanımı
Otizmin Tanımı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizmin Tanımı Kavramı ile İlgili 3 Makale
Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır, ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler. Yani otistik özellik gösteren bireyler bambaşka bir dünya ve kültüre ait gibidirler. Otizm tanısı koymak için gerekli olan koşullar İletişim ve toplumsal gelişim alanlarında bozukluğun olması. Yineleyici, sınırlayıcı ilgi ve davranışlar. Bu alanlardaki bozuklukların 30 ay öncesinden gö... »»»
► Otizm Psk.Sena TUNÇ
Otizm ilk olarak 1943’de Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Otizm değişik alanlarda bir gelişme bozukluğu ve geriliğidir. Genellikle sosyal beceriler ve iletişimde eksiklik, konuşmanın olmaması veya oldukça kısıtlı olması ve davranış bozukluklarıyla kendini gösterir. Çok geniş spektrumludur. Aslında otizmin tam bir tanımını yapmak ve kesin hatlarını çizmek neredeyse imkansızdır Çünkü, ortak bazı arazları varsa da, her bir vakanın kendine özgü özellikleri vardır. Diyebiliriz ki; örneğin 10.000 vakayı ele alsak, 10.000 değişik otizmle karşılaşırız. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkiler ve zorlaştırır. Otizmin kısmen daha... »»»
► Otizm Psk.Emir Emre DOĞAN
İlk olarak 1943 yılında Harvard’dan Psikiyatr Leo Kanner tarafından tanımlanan otizm, bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü, özel bir dünya yaratması ve yaşamını bu dünyada sürdürmesi durumudur. Otistik çocuklar, dışarıdan verilen şeylere kapalıdırlar ve aşırı derecede yalnızdırlar. Aslında yeni doğmuş bebekler de yaşamlarının ilk haftalarında dış dünyanın ve içinde yaşadıkları ortamın gerçeklerine ve uyarılarına karşı doğal bir ilgisizlik içindedirler. Açlık, susuzluk, acı, ağrı gibi iç uyarılara ağlayarak tepki verirler ve sadece bunlarla ilgilenirler. Doğumdan 4-6 hafta sonra ise bebekler, iç uyarılardan kaynaklanan hoş olmayan durumların anneleri tarafından gider... »»»
Otizmin Tanımı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Mine GÜR, İzmir
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
otizmin tanımı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizmin tanımı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


05:49
Top